نوشته‌ها

زمان مطالعه: 18 دقیقه

با نگرش به اهمیت روزافزون جرایم و جریانات اقتصادی و موازین جدیدی که در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد  برای حسن جریان امور اقتصادی و پولی کشور مطرح گردیده  عین قانون مذکور را در سایت شخصی ام قرار دادم و  در گام های بعدی، سلسله نوشتارهائی را به تشریح این قانون و بیان نکات کاربردی آن اختصاص خواهم داد.

قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

فصل اول ـ تعاریف و اشخاص مشمول ادامه مطلب …