نوشته‌ها

میزان پاداش اعضای هیأت مدیره شرکت های بخش خصوصی
زمان مطالعه: 3 دقیقه

میزان پاداش اعضای هیأت مدیره شرکت های بخش خصوصی

 

پرداخت پاداش به اعضای هیأت مدیره در شرکتهای سهامی بخش خصوصی در ایران تا پیش از سال ۱۳۹۵ بر اساس مواد ۱۳۴ و ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت انجام می شد.

اما شرایط و مسائلی پیش آمد که قانونگذار بر اساس آنها اقدام به اصلاح ماده ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت نمود و پرداخت پاداش به اعضای هیئت مدیره شرکت های سهامی را از دو جهت محدود نمود.

جهت نخست از جنبه درصد پاداش به نسبت سود خالص شرکت و جهت دوم از جنبه سقف پاداش پرداختی.

این در حالی است که پیش از سال ۱۳۹۵ ملاک پرداخت پاداش به اعضای هیئت مدیره شرکت های سهامی بخش خصوصی، فقط درصد پاداش نسبت به سود خالص شرکت بود و ما چیزی بنام سقف پاداش اعضای هیات مدیره نداشتیم.

 

توجه داشته باشید که این نوشتار و مقررات مورد اشاره، فقط در شرکت‌های سهامی قابل اعمال است.

 

روش پرداخت پاداش و نظام عضویت در هیات مدیره شرکت ها در آستانه اصلاح

 

ادامه مطلب …