نوشته‌ها

زمان مطالعه: 3 دقیقه

متاسفانه در بین عده ای از اهالی فوتبال اعم از مربی و بازیکن و…مرسوم شده بجای آنکه واقع بینانه به بررسی علل مستقیم و موثر در ناکامی و ضعف یا موفقیت خود در مسابقه بپردازند به صدها علت بعید و غیر مستقیم و بسیار کم تاثیر یا بی تاثیر از قبیل نحس یا خوش یمن بودن فلان نفر یا فلان استادیوم می پردازند یا تقصیر ناکامی خود و تیم را به عهده داوری یا زمین مسابقه یا عملکرد فلان شخص یا فلان مسئول و فلان دستگاه یا فلان مصاحبه و فلان اتفاق می اندازند.

این عملکرد و رفتارهای ضعیف و نخ نما در فوتبال باعث شده مربیان و مدیران و دیگر عوامل فوتبال ایران: ادامه مطلب …