نوشته‌ها

زمان مطالعه: 3 دقیقه

برگرفته از دیپلماسی عمومی آمریکا

(ترجمه محمد فرجیان)

1- افراد ساعي و متعهد به خاطر دستاوردهايشان شايسته ی  احترام هستند.

2- برنامه اي داشته باشيد كه از آزمون زمان موفق بيرون بيايد.

3- هرگز ابتكار عمل را از دست ندهيد. ادامه مطلب …