نوشته‌ها

آشنايي با حسابداري ماليات بر ارزش افزوده (V.A.T) و طرز استفاده از معافيتهاي آن
زمان مطالعه: 2 دقیقه

صورتحساب

ماده 14 –  اين ماده تاكيد دارد كه مبناي اقدام و مأخذ محاسبه ماليات در اصل صورتحساب است. يعني اصولاً‌ بايستي صورتحساب وجود داشته باشد. اگر صورتحساب نباشد يا واقعي نباشد در واقع ماليات علي الرأس مي شود و مأمور مالياتي بايد آنرا تشخيص دهد. ادامه مطلب …