نوشته‌ها

زمان مطالعه: ۱ دقیقه

 

به موجب رای وحدت رویه شماره ۴۶۰ مورخ ۲۲ تیرماه ۱۳۹۴ دیوان عدالت اداری، دارو سازان بعنوان بخشی از اعضای سازمان نظام پزشکی، دارای مقررات خاص، بوده و مشمول قانون نظام صنفی کشور نمی باشند بنابراین داروخانه ها ملزم به اجرای بخشنامه سازمان امور مالیاتی مبنی بر نصب، راه اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش نمی باشند.

 

صادق رئیسی کیا

هفدهم شهریورماه ۱۳۹۴

زمان مطالعه: ۱ دقیقه

 

 

شوراهای اسلامی شهر و روستا حق تعیین عوارض بر معاملات املاک، مستحدثات و سرقفلی را ندارند.

 

برابر رای وحدت رویه اخیر دیوان عدالت اداری چون در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، برقراری عوارض جدید بر درآمدهایی که از آنها مالیات وصول می شود ممنوع اعلام شده و در قانون مالیات‌های مستقیم از جمله مواد ۵۹ و ۵۲ برای نقل و انتقال قطعی املاک، مالیات تعیین شده است بنابراین تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی بوسیله شوراهای اسلامی شهر و روستا مجاز نیست.

 

صادق رئیسی کیا

بیست و چهارم مردادماه ۱۳۹۴

زمان مطالعه: ۱ دقیقه

 

 

۱- مدیران شرکت و به عبارت دقیق تر، اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت، مسئول پرداخت مالیات های قطعی شده شرکت در زمان خود هستند.

 

۲- اگر اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت به این تکلیف مالیاتی خود عمل نکنند ممنوع الخروج خواهند شد.

 

ﻣﺎﺩﻩ ۲۰۲ قانون مالیات های مستقیم بیان می دارد:

 

“ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﻮﺭﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﺧﺮﻭﺝ ﺑﺪﻫﮑﺎﺭﺍﻥ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺑﺪﻫﯽ ﻗﻄﻌﯽ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺍﺯ ۱۰ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺭﯾﺎﻝ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺣﮑﻢ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﺑﺪﻫﯽ ﻗﻄﻌﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﺑﺮ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﯾﺎ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﻫﺎﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﮐﺴﺮ ﻭ ﺍﯾﺼﺎﻝ ﺁﻥ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺁﻧﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻧﯿﺰ ﺟﺎﺭﯼ ﺍﺳﺖ.

ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺫﯾﺮﺑﻂ ﺑﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﯾﺎ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.”

 

۳- به موجب این ماده و نیز بر اساس رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری که در مقام پیشگیری از برداشت های متفاوت و مغایر صادر گردیده است، مدیرانی ممنوع‌الخروج خواهند شد که به تکلیف قانونی شرکت تحت مدیریت خود در پرداخت بدهی قطعی مالیاتی (اعم از مالیات بر درآمد یا مالیات‌های تکلیفی) در دوران مدیریت خویش، عمل نکرده باشند.

 

صادق رئیسی کیا

بیست و سوم مردادماه ۱۳۹۴