نوشته‌ها

زمان مطالعه: ۲ دقیقه

تصور عمومی بر این است که پس از برجام، روند اقتصادی و صنعتی کشور بهبود خواهد یافت و شاهد اشتغال، افزایش تولید در ایران خواهیم بود و البته شاید بتوان گفت برجام زمینه‌هایی را برای تحقق چنین اهدافی فراهم خواهد کرد اما حقیقت این است که ما با واقعیت‌های بسیار بزرگ‌تری مواجه هستیم. 
ادامه مطلب …

زمان مطالعه: ۷ دقیقه

(نقل از سایت شهرداری کاشان)

در دوران بارانی بین آخرین دوره های یخچالی (زمین شناسی) به نظر می رسد در مرکز ایران دریای پهناوری گسترده بود. این دریا با شروع عهد خشکی به تدریج کوچک و خشک شد که اکنون در محل آن کویر بزرگ مرکزی برجاست و بشر در دوره استقرار در روستاها در اطراف این محل اسکان یافته است چنان که قدیمی ترین تمدنها را می توان در حاشیه هلالی شکل کویر یافت.
یکی از قدیمی ترین تمدنهای این حاشیه تمدن سیلک است. ادامه مطلب …