نوشته‌ها

شرکت مسئولیت محدود بهتر است یا سهامی خاص
زمان مطالعه: 3 دقیقه

انواع شرکت در قانون تجارت

در ماده 20 قانون تجارت ایران مصوب 1311، هفت نوع شرکت به ترتیب زیر، معرفی شده است:

1- شرکت سهامی

برابر ماده 4 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مصوب 1343 شرکت سهامی به دو نوع شرکت سهامی خاص و شرکت سهامی عام، تقسیم شده است. ادامه مطلب …

زمان مطالعه: < 1 دقیقه

 

پیرو اصلاحاتی که به تازگی در قانون مالیات های مستقیم انجام شد میزان مالیات بر ارث نسبت به سهام متوفی بدین ترتیب تعیین شده است:

 

نسبت به سهام و سهم الشرکه متوفی و نیز حق تقدم سهام متوفی، در تاریخ ثبت انتقال سهام به نام وراث، یک و نیم درصد، مالیات بر ارث به نرخ ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام، تعلق خواهد گرفت.

 

صادق رئیسی کیا

یکم مهرماه 1394