نوشته‌ها

زمان مطالعه: 2 دقیقه

انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت های سهامی

درباره چگونگی اعمال حق رای سهامدار برای انتخاب اعضای هیات مدیره در شرکت های سهامی و چگونگی محاسبه تعداد آرای هر رای دهنده و دیگر نکات و مسائل آن، گروهی از بازدیدکنندگان گرانقدر سایت شخصی صادق رئیسی کیا پرسش هایی را مطرح کرده اند که با تقدیم این نوشتار، کوشیده ام به بخشی از پرسش های مطرح شده پاسخ می دهم.  ادامه مطلب …