شرح و تحلیل آیین نامه ی ماده ی ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

بخش دوم

اشکال تعریف ” دفتر مهندسی ” در ماده ی ۱ آیین نامه ی ماده ی ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان این است که دفتر مهندسی را برای دریافت مجوز فعالیت ، فاعل و دارای اراده دانسته در حالی که دفتر مهندسی صرفا یک مکان است و وجود و فعالیت آن قائم به شخص یا اشخاص حقیقی دارای پروانه ی اشتغال می باشد. ادامه مطلب …

شکار ستاره

کاشان یکی از پایگاههای مهم شعر و ادب پارسی است.

با غزل ” شکار ستاره ” که به یاد سهراب سپهری سروده شده شما را با آقای سید علی اصغرصائم کاشانی سراینده ی این غزل بسیار زیبا که یکی از شاعران گرانقدر کاشان است آشنا می کنم. ادامه مطلب …

آشنایی با حسابداری مالیات برارزش افزوده (V.A.T) و طرز استفاده از معافیتهای آن

بخش پنجم (پایانی)

روشهای ثبت نام در قانون مالیات برارزش افزوده

الف) از طریق سایت اینترنتی

ب) از طریق مراجعه حضوری به سازمان امور مالیاتی کشور و ادارات کل امور مالیاتی .

اعتبار مالیاتی مودی در قانون مالیات برارزش افزوده در واقع همان مطالبات مودی بابت مابه التفاوت مالیات برارزش افزوده خرید و مالیات برارزش افزوده ی فروش است . ادامه مطلب …

اصناف و مالیات

بخش اول

مقدمه

الف) دیدگاه امام علی علیه السلام

در مقدمه به رابطه ی دو مقوله ی فوق از دیدگاه امام علی علیه السلام اشاره ای می کنم. ایشان در فرمان مبارک خویش به مالک اشتر درباره ی مالیات می فرمایند: “اگر اوضاع مالی قوم، آشفته باشد انتظام مصر را توقع مدار. به تو و همه ی فرماندارانم امر می کنم که قبل از اقدام در استفاده از مالیات کشور، به عمران و آبادی بپردازید. دوست می دارم که حوزه ی حکومت شما معمور و آباد باشد. ادامه مطلب …