زمان مطالعه: ۵ دقیقه

جرایم مالی و اقتصادی کارکنان دولت

هشدار: ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

سلسله نوشتارهایم درباره جرایم اقتصادی و مالی را با تشریح مسئولیت های مدیران و کارکنان دستگاه های عمومی و دولتی و بیان مسئولیت های کیفری مدیران شرکت ها و موسسات دولتی و عمومی در قبال استفاده غیرمجاز از وجوه و اموال دولتی و عمومی، دنبال می کنم.

ادامه مطلب …

زمان مطالعه: ۳ دقیقه

شرح و تحلیل ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی

هشدار: ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

در ادامه شرح و تحلیل جرایم اقتصادی و جرایم مالی، این نوشتار را اختصاص می دهم به شرح و تحلیل جرم اهمال موجب تضییع وجوه و اموال دولتی.

ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی، اهمالی که موجب تضییع وجوه و اموال دولتی شود را برای کارمندان و کارکنان ادارات سازمانها و دستگاههای دولتی و مدیران شرکت های دولتی، جرم دانسته و مجازات آن را به شرح زیر مقرر داشته است: ادامه مطلب …

زمان مطالعه: ۷ دقیقه

فرایند قانونی و اجرایی اعمال ماده ۹۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

هشدار: ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

برگزاری مجامع عمومی صاحبان سهام در شرکت های سهامی، دارای ترتیبات، روش ها، شرایط و فرآیندهای قانونی خاصی است. یکی از روش های دعوت و برگزاری مجامع عمومی صاحبان سهام در شرکت های سهامی، دعوت و برگزاری مجمع از طریق صاحبان سهام است.

در این نوشتار به شرح و تحلیل چگونگی اجرای ماده ۹۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مبنی بر برگزاری مجمع عمومی صاحبان سهام با دعوت و مدیریت سهامداران (دارندگان حداقل یک پنجم سهام) شرکت می پردازم. ادامه مطلب …