زمان مطالعه: ۳ دقیقه

ممنوعیت های قانونی ناظر بر مدیرعاملی یا عضویت در هیات مدیره شرکت های بخش خصوصی

هشدار: ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

مقررات ایران در موارد و قوانین پراکنده ای، ممنوعیت اشخاص از قبول مدیرعاملی یا عضویت در هیات مدیره شرکت‌های بخش خصوصی را مورد حکم، قرار داده است. ادامه مطلب …

زمان مطالعه: ۶ دقیقه

کلاهبرداری در شرکت های با مسئولیت محدود از دیدگاه قانون تجارت

هشدار: ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

در این نوشتار به بیان و شرح مواردی می پردازم که از دیدگاه قانون تجارت ایران، ارتکاب آنها در شرکت با مسئولیت محدود، کلاهبرداری شناخته می شود.

ماده ۱۱۵ قانون تجارت ایران تصریح دارد که ارتکاب اقدامات نه گانه زیر در شرکت با مسئولیت محدود،  کلاهبرداری، قلمداد می‌شوند: ادامه مطلب …

دفتر سهام شرکت
زمان مطالعه: ۲ دقیقه

نقل و انتقال سهام بانام در شرکت سهامی خاص

یکی از مواردی که در شرکتهای سهامی خاص، توجه لازم بدان مبذول نمی شود تهیه و استقرار دفتر ثبت سهام است.

ماده ۴۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بیان می دارد که در شرکتهای سهامی بایستی دفتر ثبت سهام وجود داشته باشد. ادامه مطلب …

زمان مطالعه: ۱ دقیقه

‌قانون تعیین مرجع تصویب و یا اصلاح و تغییر اساسنامه شرکت‌ها و
مؤسسات تابعه وزارتخانه‌ها ادامه مطلب …

زمان مطالعه: ۴ دقیقه

حقوق و مزایای هیات مدیره شرکت سهامی

هشدار: ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

پیش از این در نوشتار های گذشته ام به تعریف قانونی اعضای موظف و غیرموظف هیئت مدیره شرکت سهامی پرداخته‌ام.

در این نوشتار، در جهت تقویت اگاهی حقوقی سهامداران و اعضای هیئت مدیره شرکت های سهامی، شرح کوتاهی درباره حقوق و مسئولیت های مشترک و متمایز اعضای موظف و غیرموظف هیات مدیره شرکت سهامی تقدیم می دارم. ادامه مطلب …