مسئولیت صاحبان سهام در برابر بدهی شرکت سهامی

مسئولیت صاحبان سهام در شرکت سهامی

ذکر و بازنشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

در مورد مسئولیت سهامدار در شرکت سهامی،  پرسش های بسیاری از سوی بازدیدکنندگان گرانقدر سایت شخصی صادق رئیسی کیا مطرح گردیده که به بسیاری از آنها پاسخ داده ام.

در این نوشتار، به طور مشخص درباره معنی و مفهوم عملی مسئولیت سهامدار در قبال طلبکاران شرکت سهامی، توضیحاتی را بیان خواهم داشت. ادامه مطلب …

صلاحیت های قانونی هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم

نمونه یک لایحه دفاعیه ساده مالیاتی

ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم درباره تضمین حقوق مردم (مالیات دهندگان) و به منظور شناسایی حق اعتراض مودیان مالیاتی به اقدامات اجرایی سازمان امور مالیاتی و چگونگی رسیدگی به اینگونه اعتراضات، وضع شده است.

هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم در مورد اعتراض مالیات دهنده یا اشخاصی که اقدامات اجرای مالیاتی متوجه آنها شده باشد (همانند مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت ها) صلاحیت رسیدگی خواهد داشت. ادامه مطلب …

نمونه یک لایحه قوی در دعوای ابطال رای داور

ابطال رای داور

در انتخاب داور باید به دو نکته بسیار مهم توجه داشت:

۱- انتخاب داور متخصص

۲- انتخاب داور به شیوه درست

اگر داور غیر متخصص انتخاب کنید علاوه بر اینکه در رسیدگی و صدور رای، باعث اتلاف وقت و هزینه خواهد شد چه خواسته یا ناخواسته به جای داوری، ناداوری کند و رای صادره از سوی او ناقض قواعد بنیادین دادرسی و داوری باشد و قابل ابطال در دادگاه به شمار رود. ادامه مطلب …

توقیف حقوق و برداشت از حساب کارکنان دولت و شرکت ها

بازداشت حقوق

ذکر و بازنشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

کارمندان دولت و شرکت ها نیز همچون سایر اقشار جامعه اقدام به انجام معاملات و قبول تعهدات می کنند. همه معاملات و تعهدات یک شخص ممکن است عاقبت خوشی نداشته باشد.

بعضی از معاملات و تعهدات به ایرادات یا شرایطی برخورد می کنند و منجر به بروز اختلافات و در نهایت منجر به توقیف اموال و…می گردد که در این نوشتار، توضیحات کوتاهی در این باره خواهیم داشت. ادامه مطلب …