بایسته های مدیریت

حقوق و مزایای اعضای موظف و غیرموظف هیات مدیره در شرکت های سهامی

پیش از این در نوشتار های گذشته ام به تعریف قانونی اعضای موظف و غیرموظف هیئت مدیره شرکت سهامی پرداخته‌ام.

در این نوشتار، در جهت تقویت اگاهی حقوقی سهامداران و اعضای هیئت مدیره شرکت های سهامی، شرح کوتاهی درباره حقوق و مسئولیت های مشترک و متمایز اعضای موظف و غیرموظف هیات مدیره شرکت سهامی تقدیم می دارم. ادامه مطلب …

جرم کلاهبرداری در شرکت های سهامی خاص از دیدگاه قانون تجارت ایران

قانون تجارت ایران در دو ماده قانونی که به شرح زیر به شرح آنها می پردازم به جرم کلاهبرداری، اشاره داشته و جوانب و آثار آن در شرکت های سهامی را مورد توجه قرار داده است که در این نوشتار برای افزایش آگاهی های کاربردی  حقوقی مدیران شرکت های ایرانی به بیان این موارد می پردازم:

ادامه مطلب …

عدم دعوت از مجمع عمومی عادی صاحبان سهام در شرکت های سهامی

ضمانت اجرای عدم دعوت از مجمع عمومی عادی صاحبان سهام در شرکت سهامی

در این نوشتار می‌خواهم به شرح و تحلیل ماده ۲۵۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بپردازم که درباره پیامدهای قانونی عدم دعوت از صاحبان سهام برای تصویب ترازنامه و حساب های سود و زیان شرکت، صحبت می کند. ادامه مطلب …

ابطال تصمیمات هیات مدیره شرکت سهامی

ابطال تصمیمات شرکت

شرکت ها تصمیماتشان را از طریق مدیرعامل یا هیات مدیره یا مجمع عمومی صاحبان سهام می گیرند. در این نوشتار می خواهم توضیحات کوتاهی درباره ابطال تصمیمات شرکت و مشخصاً ابطال تصمیمات هیات مدیره شرکت سهامی و الزامات آن مطرح کنم. ادامه مطلب …