مطالب توسط صادق رئیسی کیا

مفاهیم و معیارهای کوچک سازی دولت

زمان مطالعه: ۴ دقیقه

بخش سوم دراین بخش ، فعالیتهای کنونی دولت را دسته بندی می کنیم و نشان خواهیم داد کدام دسته از وظایف به تدریج در این گستره  داخل شده اند. نخستین لایه ی فعالیت دولت، ماهیت امنیتی داشته است. فلسفه سیاسی نشان می دهد که خود دولت چرا ایجاد شد. برای نمونه  هابز  به عنوان مهم […]

چرا گفته اند کاشان ؟

زمان مطالعه: ۱ دقیقه

(نقل از سایت شهرداری کاشان) در مورد وجه تسمیه کاشان سخن بسیار است. لیکن با در نظر گرفتن معنی واژه های کاس، کاسه و کاس آب و موقعیت کاشان در قدیم این واژه می تواند گرفته شده از کاس باشد که در اصل کاشان و به مرور زمان به کاشان تغیر شکل یافته است. ربان […]

تاریخ کاشان

زمان مطالعه: ۷ دقیقه

(نقل از سایت شهرداری کاشان) در دوران بارانی بین آخرین دوره های یخچالی (زمین شناسی) به نظر می رسد در مرکز ایران دریای پهناوری گسترده بود. این دریا با شروع عهد خشکی به تدریج کوچک و خشک شد که اکنون در محل آن کویر بزرگ مرکزی برجاست و بشر در دوره استقرار در روستاها در […]

مطالبات معوقه بانکها ، دو مطلب، دو پیشنهاد

زمان مطالعه: ۳ دقیقه

  هر از چند گاهی مدیران بانکها وبانک مرکزی از افزایش مطالبات معوقه ی بانکها و عدم اهتمام مشتریان به پرداخت اقساط وامهای دریافتی خبر می دهند و آمار و ارقام متفاوتی نیز در این باره مطرح می گردد. چیزی که غالبا پس از این اخبار و آمار به ذهن مخاطب خطور می کند ؛ […]

بمان تا بمانم به دهر ای حسین (ع)

زمان مطالعه: ۱ دقیقه

بمان تا بمانم به دهر ای حسین (ع) عشق و محبت به تو قرنهاست که در قلب ما نشسته است. آزادگی و عشق به آزادگی که همواره عنصر شخصیت ایرانی بوده قرنهاست که با نام و یاد تو در تاریخ و رسوم ما جلوه می کند. قرنهاست که نهاد حق طلبی و ایستادگی در برابر […]