مطالب توسط صادق رئیسی کیا

اصول دیپلماسی عمومی

زمان مطالعه: ۳ دقیقه

برگرفته از دیپلماسی عمومی آمریکا (ترجمه محمد فرجیان) ۱- افراد ساعی و متعهد به خاطر دستاوردهایشان شایسته ی  احترام هستند. ۲- برنامه ای داشته باشید که از آزمون زمان موفق بیرون بیاید. ۳- هرگز ابتکار عمل را از دست ندهید.

آشنایی با حسابداری مالیات برارزش افزوده (V.A.T) و طرز استفاده از معافیتهای آن

زمان مطالعه: ۳ دقیقه

بخش سوم موارد مشمول مالیات برارزش افزوده برای تشخیص اینکه چه مشاغلی مشمول قانون مالیات برارزش افزوده هستند بایستی به ماده ی  ۱ و ماده ی  ۱۲ قانون مالیات برارزش افزوده توجه شود. اگر شخصی مشمول معافیت ماده ی  ۱۲ نباشد مشمول اطلاق ماده ی  ۱ قانون مالیات برارزش افزوده و در نتیجه ملزم به […]

پیشنهاد اعطای نشان کلنگ به شهردار محترم منطقه ۱۲ شهرداری تهران

زمان مطالعه: ۱ دقیقه

برابر وعده و بر اساس جدول زمانی مورد نظر، نشان بیل و کلنگ برای هر ماه را حداکثر تا ۱۰ روز پس از پایان همان ماه اعطاء می کنیم . در جهت اعلام وحفظ مقاصد خیرخواهانه ی سایت در بخش بیل و کلنگ ، اعطاء اولین نشان کلنگ را در معرض رای بازدید کنندگان محترم […]

اعطای نشان بیل به خانم شیرین نصیری اعظم

زمان مطالعه: ۲ دقیقه

برابر وعده و بر اساس جدول زمانی مورد نظر، نشان بیل و کلنگ برای هر ماه را حداکثر تا ۱۰ روز پس از پایان همان ماه اعطاء می کنیم . قبول بفرمایید که بررسی پیشنهادهای واصله و شناسایی حا ئزین شرایط ، این مقدار وقت را لازم دارد. اولین نشان بیل  را به دلایل زیر […]

اقتصاد محرم

زمان مطالعه: ۳ دقیقه

از سوگواری و یاد مصائب امام حسین (ع) به عنوان ساده ترین جنبه و صفحه ی عاشورا که بگذریم به لزوم طرح جنبه و صفحه ی متعالی آن که مبین عظمت ،شور  و شرافت ، آزادگی و حق خواهی امام حسین (ع) است می رسیم. لزوم طرح این جنبه و صفحه ی عاشورا نیز ناشی […]