مطالب توسط صادق رئیسی کیا

زندگی های انگلی

انگل را موجودی خوانده اند که در تمام یا قسمتی از عمرش به موجود دیگری می چسبد و از وجود او تغذیه می کند و امکان ادامه ی حیات می یابد. هرچند تلخ و ناگوار است؛ اما باور کنید که عده ای از همنوعان ما چیزی برای گفتن ندارند، اهمیتی به ارزش بودن نمی دهند. […]

خوش آمدید

با نام و یاد خداوند متعال و با سلام و صلوات بر حضرت سیدالشهداء علیه السلام و برای همفکری و توسعه ی معرفت و برای بهره مندی خردمندانه از دانش و تجربه و برای ایجاد تعاملات سازنده ی علمی،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی و برای  توسعه ی تفکر و خدمت به تحقق جامعه ای فرهیخته  www.raesikia.com   و   www.raesikia.com  را ایجاد […]