هشدار: ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

زمان مطالعه: 4 دقیقه

مالیات قطعی دوره مدیریت

مسئولیت تضامنی مالیاتی مدیران شرکت ها و اشخاص حقوقی، وقتی تحقق پیدا می کند که شرایط. قانونی آن وجود داشته باشد.
بعضی از واحدها و مامورین مالیاتی به بهانه اعمال ماده ۱۹۸ قانون مالیات های مستقیم اقدام به مطالبه مالیات از مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره شرکتها می نمایند.
مطالبه مالیات از مدیران شرکت ها (از باب مسئولیت تضامنی که آنها برای پرداخت مالیات شرکت خود دارند) با رعایت شرایط قانونی مربوطه قابلیت انجام دارد.
تحقق مسئولیت تضامنی مالیاتی علیه مدیران شرکت ها و اشخاص حقوقی، شرایط و موازین خاصی دارد.
بدون وجود و تحقق شرایط قانونی مربوطه، نمی‌توان مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکتها را به صورت تضامنی مسئول پرداخت مالیات شرکت دانست.
در این نوشتار به بیان شرایط قانونی مطالبه مالیات از مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکتها و اشخاص حقوقی می پردازم.

شرایط قانونی تحقق مسئولیت تضامنی مالیاتی برای مدیران شرکت ها

 

پیش از مطالعه این نوشتار که درباره مسئولیت تضامنی مالیاتی مدیران شرکت ها می باشد می توانید این مطلب را نیز مطالعه فرمایید  مسئولیت های مالیاتی صاحبان امضای مجاز در شرکت

برابر قانون مالیات های مستقیم و قانون تجارت ایران ، شرایط قانونی لازم برای تحقق مسئولیت تضامنی مالیاتی مدیران شرکت ها در جهت پرداخت مالیات شرکت به این شرح است :

رسمی بودن سمت مدیران شرکت

۱- سمت مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت، رسمی بوده و در روزنامه رسمی کشور، آگهی شده باشد.
بنابراین اگر شرکت ، تغییر مدیریت داده باشد اما صورتجلسات مربوط به تغییر مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شرکت در روزنامه رسمی کشور، آگهی و منتشر نشده باشد چنین تصمیمات و تغییراتی نمی‌تواند مبنای اقدامات سازمان امور مالیاتی برای اعمال مسئولیت تضامنی علیه اشخاصی شود که مدیرعاملی یا عضویت آنها در هیات مدیره شرکت در روزنامه رسمی کشور آگهی نشده است.
سازمان امور مالیاتی فقط حق اقدام مالیاتی علیه اشخاصی را دارد که سمت آن‌ها در شرکت، بصورت رسمی و قانونی، آگهی و منتشر شده باشد.

معتبر بودن سمت مدیران شرکت

۲- اگر به موجب حکم قطعی دادگاه ها اثبات شود که مدیرعاملی یا عضویت یک فرد در هیات مدیره شرکت ها یا اشخاص حقوقی بدون اطلاع، قبول و رضایت واقعی آنها بوده است (همانند آنکه با ارتکاب جعل یا استفاده از سند مجعول، فردی را بدون اطلاع و رضایتش، مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره یک شرکت قرار داده اند) سازمان امور مالیاتی نیز نمی‌تواند اقدامات مالیاتی را علیه چنین فردی اعمال کند.
چون با حکم قطعی دادگاه، ثابت شده که مدیرعاملی یا عضویت آن فرد در هیات مدیره شرکت از اساس، باطل و نادرست بوده است.
۳- تا پیش از سال ۱۳۹۰ که ماده ۱۲۲ قانون برنامه پنجم توسعه کشور اجازه اعمال مسئولیت تضامنی مالیاتی علیه مدیران شرکت ها را داد سازمان امور مالیاتی، فقط مجاز به اعمال مسئولیت تضامنی مالیاتی در مورد مدیران شرکت‌های منحله بود.
بنابراین سازمان امور مالیاتی نمی تواند مسئولیت تضامنی مالیاتی مدیران شرکت ها را درباره مدیرانی که تا پیش از سال ۱۳۹۰ در شرکت ها و اشخاص حقوقی، مسئولیت داشته‌اند اعمال کند.
۴- مسئولیت تضامنی مالیاتی فقط نسبت به مدیر عامل اعضای هیئت مدیره که مالیات شرکت یا شخص حقوقی در زمان آنها قطعی شده است قابل اعمال می باشد.
بنابراین نسبت به مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره ای که مالیات شرکت در زمان مدیریت آنها به قطعیت نرسیده است نمی‌توان اقدام به مطالبه مالیات و اعمال مسئولیت تضامنی مالیاتی نمود.

مفهوم مالیات قطعی

در اینجا لازم است درباره چگونگی قطعیت مالیات و مفهوم مالیات قطعی، توضیح کوتاهی را تقدیم نماییم :
پس از آن که از سازمان امور مالیاتی، از طریق برگ تشخیص مالیات، نظر خود درباره میزان مالیات شناسایی شده را برای مودی مالیاتی اعلام و ابلاغ نماید مودی مالیاتی ممکن است به طور کلی در برابر برگ تشخیص مالیات به یکی از این دو شکل رفتار نماید:
اولاً ممکن است، مودی مالیاتی، برگ تشخیص مالیات را بپذیرد و هیچگونه اعتراضی به آن نداشته باشد که در این صورت با گذشت ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص، مالیات مودی، قطعی می‌شود.
در این حالت، مودی مالیاتی (مالیات دهنده) باید مالیات قطعی شده را نقداً یا به صورت قسطی (با توافق سازمان امور مالیاتی) پرداخت نماید.
ثانیا ممکن است مودی مالیاتی (شرکت یا همان مالیات دهنده) نسبت به برگ تشخیص مالیات در مهلت ۳۰ روزه، اعتراض نمایند.
در این حالت، مالیات شرکت و شخص حقوقی، قطعی نمی شود بلکه پرونده مالیاتی به دلیل بروز اختلاف بین شرکت و سازمان امور مالیاتی، به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع می گردد.
پس از صدور رای هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی نیز ممکن است شرکت به رای این هیات اعتراض کند و در نتیجه، پرونده در هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر مطرح گردد.
رای هیات تجدیدنظر حل اختلاف مالیاتی نیز در شورای عالی مالیاتی قابل اعتراض و رسیدگی مجدد است و رای شورای عالی مالیاتی نیز در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
به هر صورت در هر کدام از این مراحل که شرکت یا شخص حقوقی (مودی مالیاتی) اعتراض خود را متوقف کند یا رای مالیاتی، علیه شرکت، قطعی شود از آن تاریخ به بعد مالیات، قطعیت پیدا می کند.
با این توضیح ، مفهوم مالیات قطعی را بصورت روشن تر برایتان بیان کردم.

مسئولیت تضامنی مالیاتی فقط در قبال مالیات قطعی

بنابراین؛ اعمال مسئولیت تضامنی مالیاتی نسبت به مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت ها و اشخاص حقوقی، فقط در حالتی قابل انجام است که مالیات شرکت یا شخص حقوقی در زمان مدیریت آنها در شرکت ، قطعی شده باشد.
بطور مثال اگر مدیرعامل یا عضو هیات مدیره شرکت پس از اعتراض به برگ تشخیص مالیات ، بصورت رسمی و با انتشار آگهی روزنامه رسمی از عضویت در هیأت مدیره یا مدیرعاملی شرکت، خارج شده باشد نسبت به آن مالیات که در زمان پس از پایان دوره مدیریت آنان قطعی شده باشد هیچ گونه مسئولیت تضامنی برای پرداخت مالیات نخواهد داشت.
در مواردی که دوره مدیریت اشخاص در هیات مدیره و مدیرعاملی شرکت، دارای سررسید معینی بوده است (مثلا اگر دوره مدیریت برای دو سال یا بیشتر یا برای باقیمانده دوره مدیریت قبلی و…. بوده است) و عملاً بوسیله شرکت یا شخص حقوقی، اقدامی برای تعیین مدیران جدید و انتشار اسامی آنها در روزنامه رسمی نشده باشد از نظر قانون و مقررات مالیاتی ، مسئولیت تضامنی مالیاتی علیه مدیرانی که اسامی آنها در آگهی روزنامه رسمی مدیران شرکت و شخص حقوقی، همچنان باقی است برقرار می باشد.
همچنین مطالعه نوشتار زیر پیشنهاد می‌شود :

راه‌های تماس

اگر به مشاوره حقوقی یا وکیل در زمینه‌های مرتبط با نوشتارهای من نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره‌های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده، علاقه‌مند، بودید می‌توانید درخواست خود را با شماره‌های ۸۸۳۲۱۰۸۸ و ۸۸۳۲۳۲۷۹ (گروه حقوقی برهان) در میان بگذارید.

درخواست مشاوره حضوری، تلفنی، آنلاین

5 1 vote
امتیازدهی به مقاله
اشتراک
اطلاع رسانی برای

0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments