هشدار: ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

زمان مطالعه: 5 دقیقه

نمونه درخواست تامین دلیل در پروژه ساختمانی

 

پیش نیاز طرح دعوا، جمع آوری و ساماندهی مدارک، دلایل و مستندات لازم برای اثبات ادعاست. تامین دلیل برای صورت برداری از وضعیت پروژه یکی از راه های مستند سازی برای طرح دعوا می باشد.

پیش از آنکه به طرح دعوا نزد دادگاه یا داور یا هر مرجع دیگری اقدام کنید لازم است وضعیت خود را از لحاظ تعداد و نوع و ارزش مستندات و مدارکی که در دست دارید و یا می توانید بدست بیاورید بررسی نمایید.

 

در این نوشتار می خواهم ضمن بیان شرح کوتاهی درباره لزوم جمع آوری و سازماندهی مدارک و مستندات برای طرح دعوا به یکی از روش های جمع آوری دلیل و مدرک که «تامین دلیل» نامیده می شود اشاره کنم و مقداری درباره آن توضیح بدهم.

 

سپس یک نمونه از درخواست تامین دلیل را جهت آگاهی و بهره‌برداری بازدیدکنندگان محترم سایتم منتشر نمایم.

 

 

همچنین این مطلب در مورد نمونه درخواست تامین دلیل پروژه ساختمانی بخوانید :

وظایف مدیرعامل و حدود اختیارات، حقوق و مسئولیت های او در شرکت های سهامی

 

طرح دعوای بی دلیل و مدرک همانند راه انداختن جنگ، بدون وجود لشگر است.

برابر قوانین کشورمان ، اثبات ادعا با مدعی است پس هر دعوایی نیازمند دلایل قانونی برای اثبات آن است.

 

بعضی از دلایل و مدارک در دسترس است و مدعی می تواند آن دلیل و مدرک را همزمان با طرح دعوا به دادخواست یا درخواست خود پیوست نموده و به دادگاه یا داور یا مرجع رسیدگی ارایه کند.

بعضی از مدارک و دلایل نیز ممکن است در دسترس شما نباشد در مورد این دسته از مدارک یعنی مدارک و ادله ای که در دسترس شما نیست بطور کلی به دو روش می توان آنها را استخراج ، جمع آوری و به مرجع قضایی ارائه نمود.
روش نخست آن است که از طریق تامین دلیل اقدام به جمع آوری دلایل و صورت برداری از آنها نمایید.

 

دلیل چیست؟

 

برابر ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی و در ادبیات حقوقی و قضایی به هرچیزی که طرفین دعوا برای اثبات ادعای خود یا برای دفاع در مقابل ادعای طرف مقابل به آن استناد کنند دلیل گفته می شود.

 

ادله اثبات دعوا

 

دلایل اثبات دعوا که به آن ادله اثبات دعوا هم گفته می‌شود در نظام حقوقی ایران برابر ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی عبارتند از: سند (اعم از سند رسمی و سند عادی) شهادت شهود، اقرار، سوگند، علم قاضی (اگر سندیت داشته و اطمینان آور باشد)

 

تامین دلیل چیست؟

 

نمونه درخواست تامین دلیل

برابر ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی ایران و برابر قانون شوراهای حل اختلاف در مواردی که اشخاص ذینفع، احتمال بدهند در آینده استفاده از دلیل و مدرک موردنظرشان به هر دلیلی، امکان ناپذیر خواهد شد یا احتمال بدهند که دلایل و مدارک از دسترسشان خارج می شود می توانند از طریق شورای حل اختلاف، درخواست کنند تا از آن دلایل و مدارک، صورت برداری و مستند سازی شود.

 

بنابراین مقصود از تامین دلیل ملاحظه و صورت برداری از مدارک و دلایل اثبات دعوا در جهت حفظ و مستند سازی آنهاست برای استناد به آنها و استفاده از آنها در آینده.

 

«تامین دلیل» خودش نه ادعاست و نه دلیل. بلکه صرفاً یک روش است که از طریق این روش شما می توانید بخشی از دلایل و مدارکی را که برای اثبات دعوا نیاز دارید را جمع‌آوری کنید.

دلایل به دست آمده از طریق تامین دلیل بعداً باید در جریان طرح ادعا مورد استفاده قرار گیرد بنابراین تا از این دلایل استفاده نکنید در واقع دعوایی ، شکل نگرفته است.

 

پس تامین دلیل به ما کمک می کند که دلایل موجود را پیش از آنکه از بین بروند یا پیش از آنکه از دسترسمان خارج شوند صورت برداری و مستندسازی و نگهداری کنیم تا در موقع لازم از آن دلایل استفاده نماییم.

 

همانند موردی که بخواهیم از پیمانکار بابت تاخیر در انجام پروژه مطالبه خسارت کنیم. در این حالت لازم است که وضعیت موجود پروژه که نشان دهنده تاخیر پیمانکار در انجام تعهد هست را مستندسازی و صورت برداری نماییم.

 

در واقع ، وضعیت کنونی پروژه (که نشان دهنده تاخیر پیمانکار در انجام تعهدات است) برای ما دلیل تلقی می شود. اگر در مستندسازی و صورت برداری از وضعیت موجود غفلت کنیم ممکن است پیمانکار در وضعیت موجود پروژه، تغییرات ایجاد کند.

پس لازم است که ابتدا اقدام به تامین دلیل از وضعیت موجود پروژه می‌کنیم تا بعداً در جریان دعوا با استناد به تامین دلیل، اثبات کنیم که پیمانکار در انجام تعهداتش، تاخیر داشته و نشان بدهیم که وضعیت موجود پروژه در زمان تأمین دلیل ، نشان دهنده تاخیر پیمانکار در انجام کار بوده است.

در این حالت از طریق تامین دلیل وضعیت موجود پروژه را مستندسازی و صورت برداری می کنیم.

 

روش دوم آن است که پس از طرح دعوا از مرجع قضایی مرجع رسیدگی درخواست کنید تا از طریق استعلام نسبت به جمع‌آوری آن مدارک و دلایل اقدام کند.

 

روش دوم بیشتر در جایی به کار می رود که دلایل و مدارک ما نزد ادارات دولتی و دستگاه‌های عمومی است مثلاً ممکن است مدرکی در پرونده اداره ثبت اسناد و املاک یا یک اداره مالیاتی یا شهرداری و… وجود داشته باشد که برای اثبات ادعای شما مهم است.

شما می توانید پس از طرح دعوا به آن پرونده استناد کنید و از دادگاه و مرجع رسیدگی بخواهید که دلیل و مدرک یا پرونده مورد استناد را از دستگاه مربوطه مطالبه کند.نمونه درخواست

نمونه درخواست تأمین دلیل در پروژه ساختمانی

نمونه درخواست تامین دلیل

با توضیحاتی که تقدیم شد اکنون نمونه ای از یک درخواست تامین دلیل ساده را در جهت بهره برداری و استفاده بازدیدکنندگان محترم سایتم تقدیم می نمایم.

 

این تامین دلیل مربوط به یک پروژه پیمانکاری است.

 

خواهان: شرکت …..سهامی خاص به شماره ثبت …. ( کارفرما )

خوانده: شرکت …. با مسئولیت محدود به شماره ثبت ….( پیمانکار )

 

خواسته: تامین دلیل فوری و صورت برداری فوری از وضعیت موجود کارگاه با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری رشته ساختمان و ابنیه.

 

دلایل و مستندات:

وکالت‌نامه، دلیل مدیریت و آگهی سمت، قرارداد پیمانکاری، اظهارنامه فسخ قرارداد.

 

ریاست محترم شورای حل اختلاف شهرستان ….

 

با درود و احترام به استحضار می رساند:

 

شرکت به عنوان کارفرما با خوانده به عنوان پیمانکار قراردادی در جهت عملیات بازسازی ساختمان ……. به نشانی شهرستان …… منعقد نموده است.

با توجه به اینکه خوانده (پیمانکار) به تعهدات قراردادی خود عمل نکرد این شرکت ، برابر مفاد قرارداد اقدام به فسخ قرارداد و ابلاغ آن به پیمانکار از طریق اظهارنامه رسمی نموده است.

 

از آنجا که ساختمان موصوف باید ظرف زمستان سال ۱۴۰۰ به سرانجام برسد و مورد بهره‌برداری قرار گیرد این شرکت ناگزیر است نسبت به انتخاب و استقرار پیمانکار ذیصلاح دیگر، جهت انجام پروژه اقدام نماید.

فلذا ضرورت دارد که وضع موجود کارگاه و پروژه در موارد زیر مورد صورت برداری و تامین دلیل قرار گیرد:

۱- صورت برداری از ید و تصرف خواهان در محل پروژه

۲- صورت برداری و تامین دلیل از وضعیت موجود پروژه و اموال و دستگاه ها و مصالح موجود در کارگاه

۳- صورت برداری و تامین دلیل برای برآورد میزان کارکرد پیمانکار و میزان کارهای انجام شده و کارهای باقیمانده در محل پروژه

 

فلذا استدعا دارد با انتخاب کارشناس رسمی دادگستری در رشته ساختمان و ابنیه نسبت به انجام تامین دلیل و صورت برداری به شرح موارد بالا دستور مقتضی و فوری صادر فرمایید.

 

وکالت نامه و تصویر مصدق قرارداد و اظهارنامه فسخ و دلیل مدیریت به پیوست تقدیم می گردد.

 

با احترام

راه‌های تماس

اگر به مشاوره حقوقی یا وکیل در زمینه‌های مرتبط با نوشتارهای من نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره‌های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده، علاقه‌مند، بودید می‌توانید درخواست خود را با شماره‌های ۸۸۳۲۱۰۸۸ و ۸۸۳۲۳۲۷۹ (گروه حقوقی برهان) در میان بگذارید.

درخواست مشاوره حضوری، تلفنی، آنلاین

3.8 4 votes
امتیازدهی به مقاله
اشتراک
اطلاع رسانی برای

0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments