هشدار: ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

زمان مطالعه: 4 دقیقه

انحلال شرکت سهامی

قانون تجارت ایران در موارد متعددی به امکان انحلال شرکت های سهامی از طریق دادگاه اشاره نموده است. این نوشتار، مشتمل بر فهرست موارد انحلال شرکت سهامی از طریق دادگاه در قانون تجارت ایران است.

هشدار: ذکر و باز نشر مطالب اینجانب و کلیه مطالبی که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و توام با لینک سایت و وبلاگهایم مجاز است.

1- در صورتی که سرمایه ی شرکت، پس از تاسیس به هر علت از حداقل قانونی (5 میلیون ریال برای شرکت سهامی عام و 1 میلیون ریال برای شرکت سهامی خاص) کمتر شود و ظرف یکسال جهت افزایش آن تا میزان حداقل مقرر قانونی، اقدامی بعمل نیاید یا شرکت سهامی به نوع دیگری از انواع شرکتهای یاد شده در قانون تجارت ایران تبدیل نگردد هر ذینفعی می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند. (ماده ی 5 لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

2- عدم دعوت مجمع عمومی فوق العاده ی صاحبان سهام بوسیله ی هیات مدیره برای تصمیم گیری در مورد انحلال یا بقاء شرکت در موردی که بر اثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه ی شرکت از بین رفته باشد موجب آن خواهد بود که هر ذینفعی بتواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند. ( ماده ی141 لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

3- عدم برگزاری مجمع عمومی فوق العاده ی صاحبان سهام به دلیل عدم حصول حد نصاب (علیرغم دعوت آن بوسیله ی هیات مدیره) در موردی که بر اثر زیانهای وارده، حداقل نصف سرمایه ی شرکت از بین رفته باشد موجب آن خواهد بود که هر ذینفعی بتواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند. ( ماده ی141 لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

4- اگر شرکت موفق شود موضوعی را که صرفاً برای آن تشکیل شده انجام دهد بایستی منحل شود و اگر مجمع عمومی فوق العاده ی صاحبان سهام علیرغم انجام موضوع شرکت از تصویب انحلال آن خودداری نماید یا مجمع عمومی فوق العاده ی صاحبان سهام جهت اعلام انحلال شرکت تشکیل نشود هر ذینفعی می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند. ( بند 1 ماده ی 199 با توجه به بند 4 ماده ی 201 لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

5- اگر انجام موضوعی که شرکت برای آن تشکیل شده غیر ممکن شود بایستی شرکت منحل شود. اگر مجمع عمومی فوق العاده ی صاحبان سهام از تصویب انحلال شرکت در این مورد خودداری نماید یا مجمع عمومی فوق العاده ی صاحبان سهام جهت اعلام انحلال شرکت تشکیل نشود هر ذینفعی می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند. ( بند 1 ماده ی 199 با توجه به بند 4 ماده ی 201 لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

6- اگر شرکت برای مدت معینی تشکیل شده باشد و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام قبل از پایان مدت معینه، نسبت به تصویب تمدید مدت شرکت اقدام نکند و مدت شرکت عملاً منقضی شود و مجمع عمومی فوق العاده ی صاحبان سهام از تصویب انحلال شرکت در این مورد خودداری نماید یا مجمع عمومی فوق العاده ی صاحبان سهام جهت اعلام انحلال شرکت تشکیل نشود هر ذینفعی می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند. ( بند 2 ماده ی 199 با توجه به بند 4 ماده 174 و نیز بند 4 ماده ی 201 لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

7- در صورتی که تا یکسال پس از به ثبت رسیدن شرکت هیچ اقدامی جهت انجام موضوع آن صورت نگرفته باشد هر ذینفعی می تواند از دادگاه صلاحیت دار، انحلال شرکت را درخواست کند.

تاریخ ثبت شرکت، تاریخی است که اداره ی ثبت شرکتها، مدارک مربوطه از جمله: اساسنامه مصوب مجمع عمومی موسس به همراه صورتجلسه مجمع عمومی یادشده و اعلامیه ی قبولی مدیران و بازرسان شرکت و… را به طور کامل و بدون نقص دریافت داشته و شرکت را تحت شماره ی خاصی به ثبت رسانده باشد. ( بند 1 ماده ی 201 با توجه به مواد 17 و 18 و 19 و 20 لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

8- در صورتی که فعالیتهای شرکت در راستای انجام موضوع آن برای مدتی بیش از یک سال متوقف شده باشد هر ذینفعی می تواند از دادگاه صلاحیت دار، انحلال شرکت را درخواست کند. (بند 1 ماده ی 201 لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

9- در صورتی که مجمع عمومی عادی صاحبان سهام که وفق ماده ی 89 لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بایستی سالی یکبار و حداکثر تا 10 ماه از تاریخی که در اساسنامه ی شرکت پیش بینی شده برای رسیدگی به حسابها و ترازنامه ی سال مالی قبل تشکیل نشده باشد هر ذینفعی می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند. (بند 2 ماده ی 201 با توجه به مواد 89 و 91 و 138 لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

10- در صورتی که سمت تمام یا بعضی از اعضای هیات مدیره و همچنین سمت مدیر عامل شرکت، طی مدتی زائد بر 6 ماه بلامتصدی مانده باشد هر ذینفعی می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند. (بند 3 ماده ی 201 با توجه به مواد 107 و 109 و 124 و 136 لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

در صورتی که به انتخاب وکیل یا مشاوره در زمینه های مرتبط با نوشتارهای من نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده، علاقه مند، بودید درخواست خود را به s.raeisikia@gmail.com ارسال یا با شماره های 88321088 و 88323279 (گروه حقوقی برهان) تماس، حاصل فرمائید.

 صادق رئیسی کیا

هجدهم فروردین ماه 1391

راه‌های تماس

اگر به مشاوره حقوقی یا وکیل در زمینه‌های مرتبط با نوشتارهای من نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره‌های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده، علاقه‌مند، بودید می‌توانید درخواست خود را با شماره‌های ۸۸۳۲۱۰۸۸ و ۸۸۳۲۳۲۷۹ (گروه حقوقی برهان) در میان بگذارید.

درخواست مشاوره حضوری، تلفنی، آنلاین

0 0 votes
امتیازدهی به مقاله
اشتراک
اطلاع رسانی برای

0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments