هشدار: ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

زمان مطالعه: ۸ دقیقه

هشدار: پیش از آغاز نوشتار،  به اشخاصی که نوشتارهای من در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون پیوند سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر گونه ای منتشر می کنند متذکر می شوم که چشم به راه عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه نوشتارهایم باشند.

ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

برابر ماده ی ۱۰۷ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ اداره ی شرکت سهامی بعهده ی هیات مدیره است. مستفاد از مقررات قانون تجارت ، هیات مدیره ی هیچ شرکت سهامی نمی تواند کمتر از سه نفر باشد. بنابراین حتی در موارد و فروضی که شرکت سهامی حول محور یکی از سهامداران و تحت تاثیر شخصیت ، توانمندی و سرمایه ی او تاسیس شده باشد و فعالیت کند در اداره ی امور و اتخاذ تصمیم برابر آنچه که قانون تجارت ایران تکلیف نموده بایستی به صورت هیاتی و جمعی اداره گردد. بنابراین مسئولیت اداره ی امور شرکت نیز مسئولیتی جمعی و آثار و تبعات ناشی از تصمیمات متخذه و اقدامات انجام شده یا عدم اتخاذ تصمیم در مواقع لزوم یا سوء مدیریت نیز اساساً متوجه همه ی اعضای هیات مدیره است.

بر اساس ماده ۱۱۸ قانون یاد شده ، هیات مدیره، دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره ی امور شرکت شناخته می شود مگر در اموری که اقدام و اتخاذ تصمیم درباره ی آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی صاحبان سهام باشد و البته من در مقوله دیگری صلاحیتهای خاص و غیر قابل تفویض مجامع عمومی صاحبان سهام را بر اساس قانون تجارت و دیگر مقررات ایران، بر خواهم شمرد و تقدیم بازدید کنندگان محترم سایتم خواهم کرد اما در این گفتار ، فهرستی از وظایف غیر قابل تفویض هیات مدیره در شرکتهای سهامی را مورد اشاره قرار می دهم.

از طرف دیگر باید گفت که هر شخصی اصولاً می تواند امورش را بوسیله ی وکیل خود انجام دهد مگر اموری که اعطای وکالت در آن ذاتاً ناشدنی یا به موجب قانون ممنوع یا محدود شده باشد مانند ایفای وظایف خاص زوجین در قبال یکدیگر ، خدمت وظیفه عمومی ، آزمونهای تحصیلی و آزمون ورود به دانشگاه ، آزمون رانندگی ، تست عدم اعتیاد ، شهادت و سوگند که انجام آن بوسیله وکیل ممکن نیست زیرا در این گونه امور شخصیت ، توانایی و ویژگی ها و تخصص فرد به قدری، حائز اهمیت است که هدف اصلی طرفین معامله و شرط اساسی صحت آن امور، تلقی می شود و در اصطلاح حقوقدانان، مباشرت خود شخص، شرط صحت آن امور است.

در مواردی نیز اعطای وکالت به خودی خود، ممنوع و واجد اشکال نیست بلکه باید در اعطای وکالت یا قبول و انجام آن، شرایطی رعایت گردد تا به اعتبار و صحت اموری که تحت عنوان وکالت انجام می شود خللی وارد نیاید مانند موضوعات مواد ۶۶۳ تا ۶۶۵ قانون مدنی که بر لزوم تصریح به اختیار وکیل در قبض و محاکمه، تاکید نموده است و بدین ترتیب ما مثلاً ناچاریم قبل از هر چیز دیگری مطمئن شویم که آیا وکیل به موجب وکالتنامه، دارای اختیار لازم جهت طرح دعوی یا تجدید نظر خواهی یا دریافت ثمن از خریدار و وصول محکوم به از محکوم علیه هست یا خیر؟

با اوصاف فوق سوالی که مطرح می شود این است که آیا وظایف و مسئولیتهای هیات مدیره و مدیر عامل در شرکت سهامی خاص اصولاً قابل تفویض و اعطای وکالت به دیگری هست یا خیر؟

در پاسخ به این سوال و برای تبیین بهتر مطلب و به عنوان مقدمه ی پاسخ، مختصراً به بررسی امکان حضور وکیل در مجامع عمومی صاحبان سهام به وکالت از صاحب سهم می پردازیم.

به تصریح ماده ۱۰۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ حضور وکیل صاحب سهم به وکالت از صاحب سهم در کلیه مجامع عمومی صاحبان سهام شرکت های سهامی(اعم از مجمع عمومی موسس،مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی) مجاز و حضور وکیل مزبور به منزله ی حضور خود صاحب سهم است. شرایط لازم برای صحت چنین وکالتی شرایط عمومی معاملات از قبیل اهلیت و… است و علاوه بر آنها ارائه ی وکالتنامه ی معتبری که مبین اختیار وکیل از ناحیه ی صاحب سهم برای شرکت در مجمع عمومی صاحبان سهام و اعطای رای می باشد ضرورت دارد. لازم به ذکر است وکیل مزبور نمی تواند به وکالت و نمایندگی از اشخاص حقیقی سهامدار به عضویت هیات مدیره شرکت درآید زیرا بنا به تصریح ماده ی ۱۰۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ اعضای هیات مدیره ی شرکتهای سهامی باید از بین صاحبان سهام انتخاب شوند. فقط در صورتی چنین وکیلی می تواند علاوه بر وکالت از شخص حقیقی سهامدار در مجامع عمومی صاحبان سهام نامزد عضویت در هیات مدیره شرکت سهامی شود که خود نیز از سهامداران آن شرکت سهامی باشد.

بنابراین وکلای اشخاص حقیقی سهامدار در شرکت های سهامی می توانند به وکالت از سهامداران حقیقی در مجامع عمومی صاحبان سهام با حق رای حضور یابند اما بنا به تصریح ماده ی ۱۰۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ نمی توانند عضو هیات مدیره ی آن شرکت شوند.

اما عضویت در هیات مدیره شرکت های سهامی به وکالت و نمایندگی از شخص حقوقی سهامدار به تصریح ماده ۱۱۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ مجاز است و این در مرحله ی پس از برگزاری مجمع عمومی صاحبان سهام است. در واقع، پس از آنکه اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب سهم با رای سهامداران یا وکلای آنها به عضویت هیات مدیره شرکت سهامی درآمدند اشخاص حقوقی عضو هیات مدیره، یک شخص حقیقی را به نمایندگی خود برای حضور در جلسات هیات مدیره و اعمال نظر و رای خود، انتخاب و معرفی خواهند کرد.

جمع بندی مبحث تا اینجا این است که در شرکت های سهامی، انتخاب وکیل سهامدار حقیقی به عضویت در هیات مدیره در حالی که وکیل مزبور خود از سهامداران شرکت نباشد ممکن نیست.

فرض دیگری که قابل طرح است و منظور اصلی ما از طرح این مبحث می باشد صورتی است که اشخاص عضو هیات مدیره ی شرکت سهامی که خود قبلاً بوسیله ی مجمع عمومی صاحبان سهام انتخاب شده اند بخواهند شخصی را به وکالت از خود و برای ایفای مسئولیتهای خود به جلسات هیات مدیره معرفی نمایند. در این خصوص تکلیف اشخاص حقوقی عضو هیات مدیره را ماده ی ۱۱۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ روشن کرده است. بنا به تصریح ماده ی یاد شده، اشخاص حقوقی عضو هیات مدیره می توانند نماینده ی خود در هیات مدیره ی شرکت سهامی را هر زمان که بخواهند عزل و همزمان نماینده ی بعدی خود را به جانشینی او معرفی نمایند.

در مورد امکان ایفای وظایف هیات مدیره به وکالت از اشخاص حقیقی عضو هیات مدیره ی شرکت سهامی در قانون تجارت ایران تصریحی وجود ندارد اما از ماده ی ۱۰۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت می توان چنین استنباط و برداشت نمود که عضویت شخص حقیقی در هیات مدیره شرکت سهامی، قائم به سهامدار بودن وی در شرکت است و اداره ی امور شرکت سهامی (که از وظایف هیات مدیره است) در مورد اشخاص حقیقی عضو هیات مدیره به واسطه ی شخصیت ، توانایی و ویژگی ها و تخصص فردی آنان به ایشان محول شده است. بنابراین وکلای اشخاص حقیقی سهامدار نمی توانند در رای گیری و اتخاذ تصمیم در هیات مدیره ی شرکت سهامی شرکت کنند. به بیان دیگر می توان گفت اتخاذ تصمیم و رای در هیات مدیره برای شخص حقیقی عضو هیات مدیره مسئولیتی است غیر قابل تفویض و قائم به شخص.

در عین حال باید گفت که هیات مدیره ی شرکت های سهامی علاوه بر مسئولیتهای غیر قابل تفوض، امور و مسئولیتهایی هم دارند که قابل تفوض و قابل انجام از طریق وکیل است مانند وظیفه ی هیات مدیره برای ثبت و آگهی تغییرات صاحبان امضاء مجاز یا تغییر ترکیب و سمت اعضای هیات مدیره ی شرکت که پس از اتخاذ تصمیم بوسیله ی مجمع عمومی صاحبان سهام یا هیات مدیره، بوسیله ی یکی از اعضای هیات مدیره یا هر شخص دیگری به وکالت از او قابل انجام است. این مسئولیتها که قابل تفویض و اعطای وکالت هستند غالباً جنبه اداری دارند نه مدیریتی یعنی اینکه اتخاذ تصمیم در مورد آنها در عملیات شرکت، تاثیر حیاتی و اساسی ندارد.

وظایف غیر قابل تفویض هیات مدیره، وظایفی هستند که هیات مدیره نمی تواند با واگذاری صلاحیت و محول نمودن اختیار ، انجام آنها را از مدیر عامل یا یکی از اعضای هیات مدیره یا شخص ثالث، تحت عنوان وکالت ، نیابت ، نماینده و کارگزار و… بخواهد و بدین ترتیب خود را از مسئولیت قانونی انجام آن مبری بداند. اینها بخشی از مسئولیتها و وظایفی هستند که انجام آنها یا اتخاذ تصمیم در مورد آنها مباشرتاً و بدون آنکه قانوناً قابل تفویض و اعطای وکالت به دیگری باشد صرفاً در صلاحیت و وظیفه ی اعضای هیات مدیره ی شرکت های سهامی است.

۱- تکلیف رئیس و اعضای هیأت مدیره به مطالبه ی قسمت پرداخت نشده ی مبلغ اسمی سهام شرکت ظرف مهلت مقرر در اساسنامه شرکت.(ماده ی ۳۳ با توجه به بند ۱ ماده ی ۲۴۶ لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

۲- تکلیف رئیس و اعضای هیأت مدیره به دعوت مجمع عمومی فوق العاده برای تقلیل سرمایه ی شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده ی سهام ظرف دو ماه قبل از پایان مهلتی که در اساسنامه ی شرکت برای مطالبه ی قسمت پرداخت نشده ی سهام مقرر شده است.(ماده ی ۳۳ با توجه به بند ۱ ماده ی ۲۴۶ لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

۳- اجازه ی صدور اوراق قرضه پس از پرداخت کلیه ی سرمایه شرکت.

۴- اختیار صدور اوراق قرضه پس از پرداخت کلیه ی سرمایه ی شرکت و انقضاء دو سال تمام از تاریخ ثبت شرکت و تصویب دو ترازنامه توسط مجمع عمومی عادی.(ماده ی ۵۵ با توجه به  ماده ی ۲۵۰ لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

۵- پیشنهاد انتشار اوراق قرضه به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام اگر انتشار اوراق قرضه در اساسنامه شرکت پیش بینی نشده باشد.( مواد ۵۶ و۲۵۱ لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت )

۶- تهیه صورت حاضرین در مجمع عمومی صاحبان سهام که درآن هویت کامل ، اقامتگاه ، تعداد سهام و تعداد رأی هر یک ازحاضرین در مجمع قید شده و به امضاء آنان رسیده باشد .( مواد ۹۹ و ۲۵۵ لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت )

۷- دعوت مجمع عمومی عادی صاحبان سهام حداکثر تا ۶ ماه پس از پایان سال مالی شرکت برای تصویب عملیات سال مالی قبل و جهت رسیدگی به حسابها و سود و زیان و ترازنامه.( مواد ۲۵۴ و ۱۳۸ لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت )

۸- تهیه ی صورت دارایی و دیون شرکت در پایان سال مالی شرکت و همچنین تهیه ی ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت به همراه گزارشی درباره ی فعالیت و وضع عمومی شرکت طی همان سال مالی.( مواد ۲۳۲ و۲۵۴ لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

۹- تسلیم ترازنامه ی مذکور در بند ۸ حداقل ۲۰ روز قبل از تاریخ مجمع عمومی عادی سالانه ی شرکت به بازرسان شرکت.( مواد ۲۳۲ و۲۵۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

۱۰- دعوت مجمع عمومی عادی در هر موقع که انتخاب بازرسان شرکت باید انجام پذیرد.( مواد ۲۵۹ و۱۴۴ و۱۲۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

۱۱- انتخاب یک نفر شخص حقیقی به مدیر عاملی شرکت و تعیین حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او. ( ماده ی ۱۲۴ لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

۱۲- تکلیف هیات مدیره به اطلاع رسانی به کلیه صاحبان سهام در مورد کاهش اختیاری سرمایه ی شرکت از طریق کاهش بهای اسمی سهام شرکت و رد مبلغ کاهش یافته ی هر سهم با انتشار اطلاعیه در روزنامه ی کثیر الانتشاری که آگهی های شرکت در آن منتشر می گردد و نیز با ارسال اطلاعیه ی مذکور برای صاحبان سهام با نام شرکت با پست سفارشی.(ماده ی ۱۹۶ لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

به یادداشت های مرتبط با این موضوع، در سایت شخصی صادق رئیسی کیا که در زیر این یادداشت، آمده است رجوع و آنها را مطالعه فرمائید. یقیناً به دانش و مهارت های کاربردی شما خواهد افزود.

در صورتی که به مشاوره در زمینه ی یادداشت ها و نوشتارهای من نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده، علاقه مند، بودید درخواست خود را به s.raeisikia@gmail.com ارسال یا با شماره های ۸۸۳۲۱۰۸۸ و ۸۸۳۲۳۲۷۹ (گروه حقوقی برهان) تماس، حاصل فرمائید.

صادق رئیسی کیا

نوزدهم اسفندماه ۱۳۹۰

                                                                                     

راه‌های تماس

اگر به مشاوره حقوقی یا وکیل در زمینه‌های مرتبط با نوشتارهای من نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره‌های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده، علاقه‌مند، بودید می‌توانید درخواست خود را با شماره‌های ۸۸۳۲۱۰۸۸ و ۸۸۳۲۳۲۷۹ (گروه حقوقی برهان) در میان بگذارید.

درخواست مشاوره حضوری، تلفنی، آنلاین

204
دیدگاهتان را ثبت کنید

avatar
100 دیدگاه جدید
104 پاسخ به دیدگاه
3 دنبال‌کننده
 
فعال‌ترین دیدگاه
داغ‌ترین دیدگاه
86 نویسندگان دیدگاه
صادق رئیسی کیاسیامک تائبیمحسن سکاظمسعید مجاور جدیدترین ثبت‌کنندگان دیدگاه
  اشتراک  
اطلاع رسانی برای
همایون صباغ زاده
مهمان
همایون صباغ زاده

جناب آقای رئیسی کیا با سلام و تبریک پیشاپیش عید سعید فطر ضمن تشکر از سایت بسیار خوب شما سوالی داشتم در خصوص ثبت صورتجلسات مجامع و هیات مدیره شرکت خودم . شرکتی دارم که در سال ۱۳۷۲ بصورت خانوادگی (بنده، خواهرم و مادرم) در قالب سهامی خاص تاسیس گردیده و بدلیل فوت مادرم می خواستم همسرم را جایگزین ایشان نمایم و کلیه مراحل قانونی انحصار وراثت و پرداخت مالیات سهام سهم الارث مادر نیز پرداخت شده است . صورتجلسات مربوط به نقل و انتقال قهری سهام و هیات مدیره جدید و مجامع مربوطه تهیه و طی ۳ نوبت به… ادامه یادداشت »

رضا محمدی
مهمان
رضا محمدی

آیا مدیر عامل میتواند اختیارات و مسئولیت‌های خود را به رئیس هیات مدیره تفویض نماید؟

مومنی
مهمان
مومنی

با سلام
حضور در هیات مدیره یک شرکت و سپس خروج از آن یا انحلال شرکت در امر استخدام مشکل ایجاد می کند؟

سعید
مهمان
سعید

سلام
آیا میشه کسی غیر از هیت مدیره یا مدیر عامل حق امضاء داشته باشه برای اسناد رسمی

مقصودلو
مهمان
مقصودلو

سلام مدیرعامل شرکت به بموجب اساسنامه اختیار امضا نامه های عادی همراه با مهر شرکت را دارد ایا می تواند با استخدام وکیل دادگستری از طرف شرکت علیه سایر اشخاص طرح دعوی کند یا خیر؟

samira
مهمان
samira

سلام.آیا مدیرعامل میتواند از سهامداران شرکت باشد؟ آیا هیات مدیره میتواند مدیرعاملی که سهام دارد را برکنار کند؟

محسن
مهمان
محسن

با سلام آیا برای ثبت شرکت فنی مهندسی میتوانیم یه مهندس که کارمند رسمی باشه به عنوان مهندس شرکت برای اخذ گرید شرکت معرفی کرد؟ آیا کارمند بودن مهندس مشکلی ندارد؟

مجتبی آصفی
مهمان
مجتبی آصفی

با سلام
آیا یک فرد میتونه هم زمان مدیر عامل یک شرکت سهامی خاص و یک موسسه غیر تجاری باشه؟

محسن حاتمی
مهمان
محسن حاتمی

آیا در شرکت سهامی خاص که اسناد با امضای مدیر عامل معتبر است، آیا قراردادی که با مهر شرکت و امضای از طرف مدیر عامل می تواند معتبر باشد؟

علی
مهمان
علی

باسلام ۳۰ درصد از سهام یک شرکت سهامی خاص را به ملبغ یک میلیارد تومان خریداری کرده ام و بین خودم و مدیرعامل آن شرکت که ۹۰ درصد سهام شرکت را دارد یک قرارداد دوجانبه با مهر شرکت و امضای طرفین و یک چک ضمانت جهت اطمینان از نقل و انتقال سهام منقعد کردیم. در حال حاضر مدیر عامل از انتقال سهام خودداری می کند و به بهانه های مختلف سر باز می زند. وکیل به من گفت باید با اشخاص سهام دار (با شخص) قرارداد می بستی نه با شرکت چون شرکت سهامی از خود ندارد. حال آیا من… ادامه یادداشت »

سعید
مهمان
سعید

با سلام و عرض ادب بنده عضو هیئت مدیره و نایب رئیس شرکت مهندسی اجرا ساختمان سهامی خاص هستم بیش از ۲ سال از مدت قانونی هیئت مدیره می گذرد و مدیرعامل در این مدت با اختیاراتی که داشته است اقدام به عقد قراردادهایی با اشخاص حقیقی و حقوقی کرده که یک نسخه از آن قراردادها در نظام مهندسی موجود می باشد و نه تنها اعضا را در جریان قرار نداد بلکه هیچ درآمدی به سهامداران و اعضاء هیئت مدیره هم تاکنون تعلق نگرفته علیهذا سوال بنده این است که آیا هیئت مدیره می تواند از اعضاء دعوت نماید و… ادامه یادداشت »

حمید
مهمان
حمید

باسلام درشرکتهای سهامی خاص باتعدادسهامداربالای ۹۰۰۰نفرآیابرای خریدملک جهت فعالیت شرکت هیئت مدیره میتواندتصمیم بگیردیابایدمجمع برگزارشودباتشکر

محمدی
مهمان
محمدی

با سلام و سپاس بخاطر مطالب ارزنده شما
آیا یک شخص همزمان می تواند مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یک شرکت سهامی خاص باشد؟
با تشکر

هادی ربیع
مهمان
هادی ربیع

با عرض سلام خدمت آقای رئیسی کیا
بنده تازگی بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت سهامی خاص شدم. و سهامداران اصلی شرکت اشخاص حقوقی هستند واینجانب بعنوان نماینده شرکت حقوقی می باشم.
حال بازرس شرکت می فرمایند که حتما باید سهم وثیقه داشته باشم یا بیاورم.
لطفا راهنمایی بفرمایید که این سهم وثیقه را به چه صورت باید بیاورم و به چه نحوی باید به ادره ثبت شرکت ها اعلام کرد یا نه لازم نمی باشد.لطفا مراحل را بصورت کامل توضیح بفرمایید.
ممنون و با احترام .

علي
مهمان
علي

با سلام
آیا در یک شرکت سهامی خاص یکی از شرکا میتواند سهام خود را به فردی غیر از سهامداران(به فردی خارج از سرکت) بفروشد؟
با تشکر

مهدى اسماعيل پور
مهمان
مهدى اسماعيل پور

با درود وسپاس
با نظر شما شما کاملآ موافقم که”””اتخاذ تصمیم و رای در هیات مدیره برای شخص حقیقی عضو هیات مدیره مسئولیتی است غیر قابل تفویض و قائم به شخص.”””
اما از این روش به کرات استفاده مى شود و ثبت شرکتها نیز مخالفتى با آن ننموده و مبادرت به ثبت صورتجلسات مى نماید.
سوال بنده این است که تفویض سمت ریاست هیئت مدیره به اشخاص حقیقى غیر سهامدار چه وضعیتى دارد؟ و آیا اصولآ استناد قانونى در مورد غیر مجاز بودن آن وجود دارد؟
سپاسگزارم

جابر
مهمان
جابر

با سلام و عرض ادب،
آیا کارمند دولتی دارای مدرک تحصیلی دکتری می تواند با شرکت های خصوصی سهامی خاص قرارداد انجام کار پژوهشی انعقاد نماید؟ اگرکارمند دولت عضو هیئت علمی دانشگاهی باشد چطور آیا می تواند قرارداد پژوهشی برای انجام یک کارتحقیقاتی یا مشاوره یا آموزش با شرکت خصوصی منعقد نماید؟ با تشکر از زحمات شما

Sh
مهمان

با درود و سپاس
ایا مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره ی شرکت های سهامی میتوانند سهام شرکت خود را تحت عنوان اشخاص عمومی خریداری نمایند؟ چرا؟

علی قربانی
مهمان
علی قربانی

سلام وعرض ادب
قائم مقام مدیر عامل چه کسی هست و توسط کدام فرد یا افراد تعیین میگردد؟
وشرح وظاف این فرد شامل چه مواردی است؟
با تشکر علی قربانی

م-احم
مهمان
م-احم

با سلام
من در سال ۹۵ شرکتی را با دو نفر دیگه ثبت کردم تو این مدت هم فعالیت خاصی نداشتیم الان اگر یکی از سهامدارها بخواهد سهام خود را واگذار کند و از شرکت خارج شود فقط ثبت تغییرات و فرستادن صورتجلسه هییت مدیره در سایت کافیست یا تشریفات قانونی دیگری هم دارد ؟ لطفا راهنمایی بفرمایید
با تشکر

محمد
مهمان
محمد

سلام
وقت بخیر
سوالی داشتم خدمتتون
میخاستم بدونم ک چطور میتونیم در شرکت سهامی خاص فردی رو ک سهام دار و بازرس هست .از شرکت خارج کنیم؟

محمد
مهمان
محمد

با سلام
آیا یک وکیل پایه یک دادگستری که دارای پروانه معتبر وکالت دادگستری است میتواند به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره یک شرکت پیمانکاری خصوصی عضو باشد و همچنین وکالت پرونده های حقوقی شرکت را در مراجع قضائی اخذ و انجام نماید ؟ چه حکمی برای شرکت و حتی وکیل مذکور دارد ؟

جواد
مهمان

با درود ،جناب اقاى رئیسى کیا

ایا اکثریت سهامداران در شرکت سهامى خاص میتوانند تصمیم به فروش شرکت بنمایند؟
و وجه آنرا نسبت به سهم هر سهامدار پس از فروش پرداخت شود.
متشکر از راهنمائى شما. جواد

اكبرپور
مهمان
اكبرپور

با سلام عرض ادب ، لطفا بفرمایید که آیامسوولیت تخلفات مدیران سابق شرکت به مدیر عامل جدید منتقل میشود یا مسوولیت مدیر عامل جدید از زمان انتصاب توسط هیئت مدیره به بعد است ؟ وآیا این مسئولیت از تاریخ درج آگهی ثبتی آعاز میشود یا از زمان صورت جلسه داخلی هیئت مدیره ؟ و در صورتی مه حدود و اختیارات و دستمزد مدیر عامل مشخص نشده باشد و تنها حق امضا اسناد در صورت جلسه به مدیر عامل تفویض شده باشد ،صورتجلسه قانونیست ؟ با تشکر از توجه جناب عالی

علی رضا
مهمان
علی رضا

باسلام، انتخابات اعضا هیات مدیره برگزار شده عضو علی البدل صورت جلسه ها ی تغییرات را امضا نمی کند چکار باید کرد

علی رضا
مهمان
علی رضا

با سلام ایا عضو علی البدل حق امضا دارد و امضا ان در صورت جلسه الزامی است؟

علیرضا
مهمان
علیرضا

با سلام ، انتخابات اعضا هیات مدیره برگزار شده عضو علی البدل صورت جلسه ها ی تغییرات را امضا نمی کند و بتبع آن اداره ثبت شرکت ها تغییرات را ثبت نمی کند . چکار باید کرد؟

قاسمی
مهمان
قاسمی

با عرض سلام و سپاس
آِیا رئیس مجمع که دارای ۵۱ درصد سهام یک شرکت می باشد می تواند حقوق مدیر عامل را تعیین کند؟
آیا الزاما توسط هیات مدیره باید مشخص شود؟
هیات مدیره این شرکت نماینده سهامدار می باشند.

رسول
مهمان
رسول

با سلام ایا بازرس شرکت سهامی خاص میتواند سهامدار باشد

حمید
مهمان
حمید

با درود آیا بنده با ۲۰ در صد سهم بعنوان نایب رییس هییت مدیره ویکی از دو نفری که با مدارک و سوابق کاری و بیمه ایی برای شرکت کسب رتبه کرده ام . چگونه می توانم از شرکت حارج شوم و دیگر اینکه آیا می توانم به تنهایی شرکت منحل نمایم . پیشاپیش از پاسخ شما متشکرم

پیام
مهمان
پیام

سلام,
بنده برای ارتقاء گرید شرکت مهندسین مشاور, به منظور داشتن امتیاز بیشتر شرکت, رییس هییت مدیره هستم, و کلیه وظایف و مسولیتهای رییس هییت مدیره رو به یکی دیگر از اعضا وکالت داده ام و در مقابل از مسولین شرکت تعهد گرفته ام که ضرر و زیان و مسولیتی متوجه اینجانب نیست,
ایا با این وجود مسولیت و ضرر و زیانی متوجه اینجانب خواهد بود؟!

مهسا
مهمان
مهسا

با سلام.لطفا از لحاظ بار تعهدی مدیرعامل خارج و داخل عضو هئیت مدیره تفاوت رو بیان بفرمائید

مهدی اسماعیل پور
مهمان
مهدی اسماعیل پور

با عرض سلام و سپاس از جنابعالی باستحضار می رسد برابر با اساسنامه شرکت و قانون تجارت جلسات هییت مدیره در مرکز اصلی شرکت و یا هر محل دیگری که در دعوت نامه تعیین شده باشد تشکیل خواهد شد. شرکتی هستیم که تعدادی سهامدار خارجی دارد و استنباط برخی از مدیران شرکت بر این است که این جلسات می تواند در خارج از کشور نیز برگزار گردد که اعضا ایرانی با آن بشدت مخالف می باشند. خواهشمند است اعلام فرمائید با توجه به اینکه شرکت در ایران ثبت شده است آیا می توان برگزاری جلسات هییت مدیره را خارج از… ادامه یادداشت »

پارسا ایمانی
مهمان
پارسا ایمانی

جناب آقای رئیسی کیا با تشکر از پاسخگویی جنابعالی
آیا مجمع و هیئت مدیره با رای اکثریت می تواند سهامداری که مسئولیتی در شرکت سهامی خاص ندارد و مالک ۲۵% سهام هست را از شرکت اخراج نمایند.

رسول
مهمان
رسول

با سلام
۱_ایا تعداد سهامداران یک شرکت سهامی خاص میتوانند ۲ نفر باشند
۲_ ایا اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی خاص میتوانند دونفر باشند

حبیب
مهمان
حبیب

با سلام
اگر دریک شرکت سهامی خاص صاحبان امضاءبرابر روزنامه رسمی شرکت مثلا مدیر عامل با رئیس هیات مدیره باشد آیا رییس هیات مدیره بعدا می تواند امضاء خود را با وکالت رسمی به معاون اداری مالی شرکت که هیچ سمتی در شرکت (به عنوان سهامدار یا عضو هیات مدیره و ..) ندارد تفویض کنند؟

مهدی
مهمان
مهدی

سلام جناب رئیسی کیا محترم و معزز بنده قائم مقام مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت سهامی خاص هستم و وکالت تام الاختیار در هر زمینه ای از شخص مدیرعامل دارم حتی فروش سهامش و امضا اسناد تعهد آور و بانکی. در اولین جلسه متعهد شده ام که خودرویی را به جای سهام در زمان بهره برداری بیارم و حدود ۸۰ درصد سهام کل شرکت است‌ و کلیه اعضا هم امضا کردند و قبول کردند. آیا الان که موقع بهره برداری نشده و من هم خودرو را نیاورم بقیه اعضا می توانند بنده را به این دلیل عزل کنند؟… ادامه یادداشت »

صدرالدین بهمنی
مهمان
صدرالدین بهمنی

با سلام
قصددارم شرکتی با مسولیت محدود تاسیس کنم که مدیر عامل ورییس هیات مدیره همسرم باشه با۹۰٪ سهم الشرکه و کلیه حق امضا ها با ایشن باشه و یک نفر دیگر با ۵٪سهم و عضو هیپت مدیره.
خودم با ۵٪سهم الشرکه بعنوان شریک.
ولی خودم می خام شرکت رو اداره کنم.
چه متنی باید در اساسنامه نوشته شود که همسرم بتواند به من وکالت بدهد و چه مواردی از اختیارات مدیر عاملی رو میتواند وکالت دهد.
اگر ممکنه متنی که در اساسنامه باید اضافه بشه رو برام بفرستین.
ممنون

فاطمه عطاری
مهمان
فاطمه عطاری

با سلام
لطفا بفرمایید در صورتی که مدیرعامل دارای اختیارات تام از سوی هیئت مدیره باشد قائم مقام منصوب از طرف مدیرعامل حق طرح و پاسخگویی به دعاوی مربوط به شرکت در دادگستری را دارد یا خیر؟
با سپاس

مهرداد
مهمان
مهرداد

سلام و تشکر از زحماتتون
آیا تنها با ۶۵ درصد آرا به فردی خارج از هیات مدیره می توان حق امضا بخشید؟
در اساسنامه حق امضا به دو نفر از اعضای هیات مدیره ۳ نفره اعطا شده. مدیر عامل عضو هیات مدیره هست.
با چه شرایطی سهامداران ۶۵ درصدی می توانند این حق امضا را به فرد چهارم که سهامدار نیست و تنها یکی از مدیران شرکت هست اعطا کنند
با تشکر از لطف شما

محمد
مهمان
محمد

سلام خسته نباشید یه دوستی داریم میخواد رتبه شرکتشو که تاسیساتی هستش ببره بالا تر میخواد از مدرک ما به عنوان امتیاز اور استفاده کنه خواستم بدونم در صورت بروز مشکل مادی یا معنوی برای این شرکت برای ما هم مشکل ساز خواهد بودممنون

محمد
مهمان
محمد

سلام
دوست من میخواد رتبه شر کتشون که تاسیساتی هست ببره بالا ایا درصورت استفاده از مدرک من به عنوان نفر امتیاز اور درصورتی که در اینده برا شرکت از نظر مادی یا معنوی مشکلی پیش بیاد برای ما هم مشکل ساز میشود ؟اگر که تعهد محضری هم بدم که هیچ گونه مسولیتی غیر از امتیاز اوری دارم بازم مشکل ساز میشه؟ ممنونم

محمد مهدی
مهمان
محمد مهدی

با سلام
من دارای ۱ درصد از سهم شرکت مهندسین مشاور که سهامی خاص میباشد هستم ولی تا کنون در جلسات مجمع دعوت نشدم همچنین در موقع انتخاب هییت مدیره نیز به مجمع دعوت نشدم همکنون شنیده ام که مدیریت شرکت میخواهند چند واحد از ساختمان شرکت را بفروشند و هیچ اطلاعی به من نداده اند ایا این کار قانونی هست من چکار میتوانم بکنم.
لطفا من را راهنمایی بفرمایید

محسن
مهمان
محسن

با سلام و احترام این حقیر دارای پروانه اشتغال نظارت ساختمان هستم؛ و برای عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم، سازمان مذکور از بنده، و تمامی دیگر ناظرین محترم، از طریق تعهدنامه ی محضری، الزام به معرفی یک ناظر دیگر به عنوان جایگزین کرده است؛ که اگر به طور مثال بنده ی نوعی در دسترس نبودم؛ آن ناظر جایگرین مسولیت های بنده را در امر نظارت بپذیرند و …. حال سوال بنده این است که آیا اساسا مسولیتی از این دست؛ یعنی نظارت بر ساختمان، قابل توکیل یا تفویض و … است؟؟؟ و آیا مگر مسولیت هایی از… ادامه یادداشت »

جواد طهماسبی
مهمان
جواد طهماسبی

با سلام
اگر عضو هیات مدیره ای استعفا دهد و شرکت عضو علی البدل هیات مدیره نیز نداشه باشد و مجمع عمومی نیز تشکیل نشده باشد ( به منظور انتخاب عضو جدید)
و هیچگونه اقدامی در خصوص خارج شدن فرد مستعفی از هیات مدیره( از طریق تنظیم و ثبت صورتجلسات در اداره ثبت شرکتها) انجام نشده باشد، عضو مستعفی چگونه می تواند به صورت قانونی از هیات مدیره خارج شود؟ ( فرد مستعفی اظهار نامه رسمی برای رئیس هیات مدیره که سهامدار عمده نیز می باشد در دفتر خدمات قضایی تنظیم و ارسال نموده است).
با سپاس

سعید مجاور
مهمان
سعید مجاور

با سلام. اگر مدیرعامل یک شرکت سهامی خاص بدون اطلاع هیئت مدیره ملکی را که متعلق به شرکت نیست با نام شرکت و به صورت کلاهبرداری به شخص ثالث بفروشد آیا سایر اعضای هیئت مدیره نیز در قبال این معامله چه ازلحاظ کیفری و چه از لحاظ حقوقی بایستی پاسخگو باشند.

کاظم
مهمان
کاظم

در یک شرکت سهامی خاص یکی از اعضای هیات مدیره در جلسات هیات مدیره شرکت می کند ولی صورتجلسات را امضا نمیکند. آیا صورتجلسات بدون امضا مذکور معتبر و مورد پذیرش ثبت شرکت ها هست.

محسن س
مهمان
محسن س

با سلام
ایا مجمع عمومی که اعضای هیت مدیره را انتخاب کرده و شخصی که وکالتی از سهامدار داشته. (فقط وکالتا) به عنوان عضو هیت مدیره انتخاب کرده اند و بواسطه همین انتصاب صورت جلسه نقل و انتقال امضا کرده اند مرتکب جرم شده اند؟ و بصورت کیفری قابل پیگیری میباشد؟

سیامک تائبی
مهمان
سیامک تائبی

جناب آقای رییسی… سلام و عرض ادب… مطالب شما بسیار مفید و حرفه ایست و واقعا مطالب را زیبا و قابل فهم توضیح داده اید… بنده مدیرعامل یکی از شرکتهای زیر مجموعه شهرداری هستم… یک سئوالی داشتم که اگه پاسخ بدهید بسیار سپاسگزار خواهم بود.. فرمودید مدیر عامل (یا اعضای هیئت مدیره) مسئول پرداخت مالیاتی هستند که در زمان آنها قطعی شده باشد… فرضا اگر بنده سال ۹۸ مدیرعامل شرکتی باشم که مالیات سال ۹۴ آن ، امسال قطعی شده باشد ایا مسئولیت آن بر دوش بنده است یا مدیری که در سال ۹۴ مدیرعامل بوده؟ بسیار ممنونم از پاسخ… ادامه یادداشت »