وظایف و اختیارات خاص و غیر قابل تفویض هیأت مدیره در شرکت های سهامی

هشدار: پیش از آغاز نوشتار،  به اشخاصی که نوشتارهای من در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون پیوند سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر گونه ای منتشر می کنند متذکر می شوم که چشم به راه عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه نوشتارهایم باشند.

ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

برابر ماده ی ۱۰۷ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ اداره ی شرکت سهامی بعهده ی هیات مدیره است. مستفاد از مقررات قانون تجارت ، هیات مدیره ی هیچ شرکت سهامی نمی تواند کمتر از سه نفر باشد. بنابراین حتی در موارد و فروضی که شرکت سهامی حول محور یکی از سهامداران و تحت تاثیر شخصیت ، توانمندی و سرمایه ی او تاسیس شده باشد و فعالیت کند در اداره ی امور و اتخاذ تصمیم برابر آنچه که قانون تجارت ایران تکلیف نموده بایستی به صورت هیاتی و جمعی اداره گردد. بنابراین مسئولیت اداره ی امور شرکت نیز مسئولیتی جمعی و آثار و تبعات ناشی از تصمیمات متخذه و اقدامات انجام شده یا عدم اتخاذ تصمیم در مواقع لزوم یا سوء مدیریت نیز اساساً متوجه همه ی اعضای هیات مدیره است.

بر اساس ماده ۱۱۸ قانون یاد شده ، هیات مدیره، دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره ی امور شرکت شناخته می شود مگر در اموری که اقدام و اتخاذ تصمیم درباره ی آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی صاحبان سهام باشد و البته من در مقوله دیگری صلاحیتهای خاص و غیر قابل تفویض مجامع عمومی صاحبان سهام را بر اساس قانون تجارت و دیگر مقررات ایران، بر خواهم شمرد و تقدیم بازدید کنندگان محترم سایتم خواهم کرد اما در این گفتار ، فهرستی از وظایف غیر قابل تفویض هیات مدیره در شرکتهای سهامی را مورد اشاره قرار می دهم.

از طرف دیگر باید گفت که هر شخصی اصولاً می تواند امورش را بوسیله ی وکیل خود انجام دهد مگر اموری که اعطای وکالت در آن ذاتاً ناشدنی یا به موجب قانون ممنوع یا محدود شده باشد مانند ایفای وظایف خاص زوجین در قبال یکدیگر ، خدمت وظیفه عمومی ، آزمونهای تحصیلی و آزمون ورود به دانشگاه ، آزمون رانندگی ، تست عدم اعتیاد ، شهادت و سوگند که انجام آن بوسیله وکیل ممکن نیست زیرا در این گونه امور شخصیت ، توانایی و ویژگی ها و تخصص فرد به قدری، حائز اهمیت است که هدف اصلی طرفین معامله و شرط اساسی صحت آن امور، تلقی می شود و در اصطلاح حقوقدانان، مباشرت خود شخص، شرط صحت آن امور است.

در مواردی نیز اعطای وکالت به خودی خود، ممنوع و واجد اشکال نیست بلکه باید در اعطای وکالت یا قبول و انجام آن، شرایطی رعایت گردد تا به اعتبار و صحت اموری که تحت عنوان وکالت انجام می شود خللی وارد نیاید مانند موضوعات مواد ۶۶۳ تا ۶۶۵ قانون مدنی که بر لزوم تصریح به اختیار وکیل در قبض و محاکمه، تاکید نموده است و بدین ترتیب ما مثلاً ناچاریم قبل از هر چیز دیگری مطمئن شویم که آیا وکیل به موجب وکالتنامه، دارای اختیار لازم جهت طرح دعوی یا تجدید نظر خواهی یا دریافت ثمن از خریدار و وصول محکوم به از محکوم علیه هست یا خیر؟

با اوصاف فوق سوالی که مطرح می شود این است که آیا وظایف و مسئولیتهای هیات مدیره و مدیر عامل در شرکت سهامی خاص اصولاً قابل تفویض و اعطای وکالت به دیگری هست یا خیر؟

در پاسخ به این سوال و برای تبیین بهتر مطلب و به عنوان مقدمه ی پاسخ، مختصراً به بررسی امکان حضور وکیل در مجامع عمومی صاحبان سهام به وکالت از صاحب سهم می پردازیم.

به تصریح ماده ۱۰۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ حضور وکیل صاحب سهم به وکالت از صاحب سهم در کلیه مجامع عمومی صاحبان سهام شرکت های سهامی(اعم از مجمع عمومی موسس،مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی) مجاز و حضور وکیل مزبور به منزله ی حضور خود صاحب سهم است. شرایط لازم برای صحت چنین وکالتی شرایط عمومی معاملات از قبیل اهلیت و… است و علاوه بر آنها ارائه ی وکالتنامه ی معتبری که مبین اختیار وکیل از ناحیه ی صاحب سهم برای شرکت در مجمع عمومی صاحبان سهام و اعطای رای می باشد ضرورت دارد. لازم به ذکر است وکیل مزبور نمی تواند به وکالت و نمایندگی از اشخاص حقیقی سهامدار به عضویت هیات مدیره شرکت درآید زیرا بنا به تصریح ماده ی ۱۰۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ اعضای هیات مدیره ی شرکتهای سهامی باید از بین صاحبان سهام انتخاب شوند. فقط در صورتی چنین وکیلی می تواند علاوه بر وکالت از شخص حقیقی سهامدار در مجامع عمومی صاحبان سهام نامزد عضویت در هیات مدیره شرکت سهامی شود که خود نیز از سهامداران آن شرکت سهامی باشد.

بنابراین وکلای اشخاص حقیقی سهامدار در شرکت های سهامی می توانند به وکالت از سهامداران حقیقی در مجامع عمومی صاحبان سهام با حق رای حضور یابند اما بنا به تصریح ماده ی ۱۰۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ نمی توانند عضو هیات مدیره ی آن شرکت شوند.

اما عضویت در هیات مدیره شرکت های سهامی به وکالت و نمایندگی از شخص حقوقی سهامدار به تصریح ماده ۱۱۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ مجاز است و این در مرحله ی پس از برگزاری مجمع عمومی صاحبان سهام است. در واقع، پس از آنکه اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب سهم با رای سهامداران یا وکلای آنها به عضویت هیات مدیره شرکت سهامی درآمدند اشخاص حقوقی عضو هیات مدیره، یک شخص حقیقی را به نمایندگی خود برای حضور در جلسات هیات مدیره و اعمال نظر و رای خود، انتخاب و معرفی خواهند کرد.

جمع بندی مبحث تا اینجا این است که در شرکت های سهامی، انتخاب وکیل سهامدار حقیقی به عضویت در هیات مدیره در حالی که وکیل مزبور خود از سهامداران شرکت نباشد ممکن نیست.

فرض دیگری که قابل طرح است و منظور اصلی ما از طرح این مبحث می باشد صورتی است که اشخاص عضو هیات مدیره ی شرکت سهامی که خود قبلاً بوسیله ی مجمع عمومی صاحبان سهام انتخاب شده اند بخواهند شخصی را به وکالت از خود و برای ایفای مسئولیتهای خود به جلسات هیات مدیره معرفی نمایند. در این خصوص تکلیف اشخاص حقوقی عضو هیات مدیره را ماده ی ۱۱۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ روشن کرده است. بنا به تصریح ماده ی یاد شده، اشخاص حقوقی عضو هیات مدیره می توانند نماینده ی خود در هیات مدیره ی شرکت سهامی را هر زمان که بخواهند عزل و همزمان نماینده ی بعدی خود را به جانشینی او معرفی نمایند.

در مورد امکان ایفای وظایف هیات مدیره به وکالت از اشخاص حقیقی عضو هیات مدیره ی شرکت سهامی در قانون تجارت ایران تصریحی وجود ندارد اما از ماده ی ۱۰۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت می توان چنین استنباط و برداشت نمود که عضویت شخص حقیقی در هیات مدیره شرکت سهامی، قائم به سهامدار بودن وی در شرکت است و اداره ی امور شرکت سهامی (که از وظایف هیات مدیره است) در مورد اشخاص حقیقی عضو هیات مدیره به واسطه ی شخصیت ، توانایی و ویژگی ها و تخصص فردی آنان به ایشان محول شده است. بنابراین وکلای اشخاص حقیقی سهامدار نمی توانند در رای گیری و اتخاذ تصمیم در هیات مدیره ی شرکت سهامی شرکت کنند. به بیان دیگر می توان گفت اتخاذ تصمیم و رای در هیات مدیره برای شخص حقیقی عضو هیات مدیره مسئولیتی است غیر قابل تفویض و قائم به شخص.

در عین حال باید گفت که هیات مدیره ی شرکت های سهامی علاوه بر مسئولیتهای غیر قابل تفوض، امور و مسئولیتهایی هم دارند که قابل تفوض و قابل انجام از طریق وکیل است مانند وظیفه ی هیات مدیره برای ثبت و آگهی تغییرات صاحبان امضاء مجاز یا تغییر ترکیب و سمت اعضای هیات مدیره ی شرکت که پس از اتخاذ تصمیم بوسیله ی مجمع عمومی صاحبان سهام یا هیات مدیره، بوسیله ی یکی از اعضای هیات مدیره یا هر شخص دیگری به وکالت از او قابل انجام است. این مسئولیتها که قابل تفویض و اعطای وکالت هستند غالباً جنبه اداری دارند نه مدیریتی یعنی اینکه اتخاذ تصمیم در مورد آنها در عملیات شرکت، تاثیر حیاتی و اساسی ندارد.

وظایف غیر قابل تفویض هیات مدیره، وظایفی هستند که هیات مدیره نمی تواند با واگذاری صلاحیت و محول نمودن اختیار ، انجام آنها را از مدیر عامل یا یکی از اعضای هیات مدیره یا شخص ثالث، تحت عنوان وکالت ، نیابت ، نماینده و کارگزار و… بخواهد و بدین ترتیب خود را از مسئولیت قانونی انجام آن مبری بداند. اینها بخشی از مسئولیتها و وظایفی هستند که انجام آنها یا اتخاذ تصمیم در مورد آنها مباشرتاً و بدون آنکه قانوناً قابل تفویض و اعطای وکالت به دیگری باشد صرفاً در صلاحیت و وظیفه ی اعضای هیات مدیره ی شرکت های سهامی است.

۱- تکلیف رئیس و اعضای هیأت مدیره به مطالبه ی قسمت پرداخت نشده ی مبلغ اسمی سهام شرکت ظرف مهلت مقرر در اساسنامه شرکت.(ماده ی ۳۳ با توجه به بند ۱ ماده ی ۲۴۶ لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

۲- تکلیف رئیس و اعضای هیأت مدیره به دعوت مجمع عمومی فوق العاده برای تقلیل سرمایه ی شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده ی سهام ظرف دو ماه قبل از پایان مهلتی که در اساسنامه ی شرکت برای مطالبه ی قسمت پرداخت نشده ی سهام مقرر شده است.(ماده ی ۳۳ با توجه به بند ۱ ماده ی ۲۴۶ لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

۳- اجازه ی صدور اوراق قرضه پس از پرداخت کلیه ی سرمایه شرکت.

۴- اختیار صدور اوراق قرضه پس از پرداخت کلیه ی سرمایه ی شرکت و انقضاء دو سال تمام از تاریخ ثبت شرکت و تصویب دو ترازنامه توسط مجمع عمومی عادی.(ماده ی ۵۵ با توجه به  ماده ی ۲۵۰ لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

۵- پیشنهاد انتشار اوراق قرضه به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام اگر انتشار اوراق قرضه در اساسنامه شرکت پیش بینی نشده باشد.( مواد ۵۶ و۲۵۱ لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت )

۶- تهیه صورت حاضرین در مجمع عمومی صاحبان سهام که درآن هویت کامل ، اقامتگاه ، تعداد سهام و تعداد رأی هر یک ازحاضرین در مجمع قید شده و به امضاء آنان رسیده باشد .( مواد ۹۹ و ۲۵۵ لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت )

۷- دعوت مجمع عمومی عادی صاحبان سهام حداکثر تا ۶ ماه پس از پایان سال مالی شرکت برای تصویب عملیات سال مالی قبل و جهت رسیدگی به حسابها و سود و زیان و ترازنامه.( مواد ۲۵۴ و ۱۳۸ لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت )

۸- تهیه ی صورت دارایی و دیون شرکت در پایان سال مالی شرکت و همچنین تهیه ی ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت به همراه گزارشی درباره ی فعالیت و وضع عمومی شرکت طی همان سال مالی.( مواد ۲۳۲ و۲۵۴ لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

۹- تسلیم ترازنامه ی مذکور در بند ۸ حداقل ۲۰ روز قبل از تاریخ مجمع عمومی عادی سالانه ی شرکت به بازرسان شرکت.( مواد ۲۳۲ و۲۵۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

۱۰- دعوت مجمع عمومی عادی در هر موقع که انتخاب بازرسان شرکت باید انجام پذیرد.( مواد ۲۵۹ و۱۴۴ و۱۲۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

۱۱- انتخاب یک نفر شخص حقیقی به مدیر عاملی شرکت و تعیین حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او. ( ماده ی ۱۲۴ لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

۱۲- تکلیف هیات مدیره به اطلاع رسانی به کلیه صاحبان سهام در مورد کاهش اختیاری سرمایه ی شرکت از طریق کاهش بهای اسمی سهام شرکت و رد مبلغ کاهش یافته ی هر سهم با انتشار اطلاعیه در روزنامه ی کثیر الانتشاری که آگهی های شرکت در آن منتشر می گردد و نیز با ارسال اطلاعیه ی مذکور برای صاحبان سهام با نام شرکت با پست سفارشی.(ماده ی ۱۹۶ لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

به یادداشت های مرتبط با این موضوع، در سایت شخصی صادق رئیسی کیا که در زیر این یادداشت، آمده است رجوع و آنها را مطالعه فرمائید. یقیناً به دانش و مهارت های کاربردی شما خواهد افزود.

در صورتی که به مشاوره در زمینه ی یادداشت ها و نوشتارهای من نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده، علاقه مند، بودید درخواست خود را به s.raeisikia@gmail.com ارسال یا با شماره های ۸۸۳۲۱۰۸۸ و ۸۸۳۲۳۲۷۹ (گروه حقوقی برهان) تماس، حاصل فرمائید.

صادق رئیسی کیا

نوزدهم اسفندماه ۱۳۹۰

                                                                                     

198 پاسخ
« دیدگاه های قدیمی تر
 1. همایون صباغ زاده
  همایون صباغ زاده says:

  جناب آقای رئیسی کیا

  با سلام و تبریک پیشاپیش عید سعید فطر

  ضمن تشکر از سایت بسیار خوب شما سوالی داشتم در خصوص ثبت صورتجلسات مجامع و هیات مدیره شرکت خودم .
  شرکتی دارم که در سال ۱۳۷۲ بصورت خانوادگی (بنده، خواهرم و مادرم) در قالب سهامی خاص تاسیس گردیده و بدلیل فوت مادرم می خواستم همسرم را جایگزین ایشان نمایم و کلیه مراحل قانونی انحصار وراثت و پرداخت مالیات سهام سهم الارث مادر نیز پرداخت شده است . صورتجلسات مربوط به نقل و انتقال قهری سهام و هیات مدیره جدید و مجامع مربوطه تهیه و طی ۳ نوبت به ثبت شرکتها ارسال گردیده است و نهایتا ایرادی که به ما می گیرند این است که تعداد شما درحال حاضر زیر ۳ نفر بوده و نمی توانید تشکلیل جلسه دهید. لطف بقرمایید راهنمایی بفرمایید چه کاری باید انجام دهم .آیا قانون این موارد را پیش بینی نکرده است؟ در اینصورت باید شرکت را تعطیل نمایم؟ تکلیف تعهدات شرکت و مطالبات آن چه خواهد شد؟
  پیشاپیش از مساعدت حضرتعالی کمال تشکر را دارم .

  با احترام مجدد
  همایون صباغ زاده

  پاسخ
  • صادق رئیسی کیا
   صادق رئیسی کیا says:

   با درود و سپاس.
   برابر قانون تجارت ایران، حداقل تعداد سهامداران و در نتیجه حداقل تعداد اعضای هیات مدیره در شرکت سهامی خاص باید سه نفر باشد.
   شما می توانید یک سهم از سهام خود را به همسرتان یا یک فرد آشنا و مطمئن، انتقال دهید تا حداقل تعداد سهامدار و اعضای هیات مدیره، را بدست آوردید.
   همچنین می توتانید در مرحله بعد، شرکت سهامی را به شرکت با مسئولیت محدود تبدیل کنید. در شرکت با مسئولیت محدود، حداقل تعداد شرکاء دو نفر است.
   بدین ترتیب، نیازی به تعطیلی شرکت نیست.
   ضمنا تا زمانی که تغییرات مدیران را اعمال نکرده اید هیات مدیره و مدیرعامل کنونی امکان قانونی اداره امور شرکت و انجام تعهدات و احقاق حقوق شرکت را دارند.
   سرافراز باشید.

   پاسخ
   • مسعود
    مسعود says:

    ضمن تشکر از پاسخ جنابعالی
    حال با فرض اینکه نقل و انتقال سهام باید از طریق تشکیل مجمع عمومی صورت گیرد وضعیت چگونه خواهد شد ؟ با این فرض اساسا با دو سهامدار که نمیشود مجمع برگزار کرد تا انتقال سهام صورت گیرد.
    موجب تشکر است که پاسخ این سوال را هم بدهید

    پاسخ
    • صادق رئیسی کیا
     صادق رئیسی کیا says:

     با درود و سپاس
     ارائه مشاوره تکمیلی و دقیقتر در این مورد مستلزم مشاوره حضوری و پرداخت هزینه از سوی شماست. در صورت تمایل برای تنظیم وقت مشاوره با دفترم به شماره ۰۲۱۸۸۳۲۳۲۷۹ تماس حاصل فرمائید.
     سرافراز باشید.

     پاسخ
    • رسول
     رسول says:

     نقل و انتقال از طریق هیئت مدیره هم میشود صورت بپذیرد در اینصورت با دو نفر نیز میتوان نقل و انتقال صورت پذیرد

     پاسخ
  • صادق رئیسی کیا
   صادق رئیسی کیا says:

   با درود و سپاس.
   اصولاً خیر.
   مدیرعامل در موارد و حدودی که در اساسنامه شرکت یا مصوبات مجامع عمومی، بدان تصریح گردیده و در حدودی که هیات مدیره شرکت به او (در چهارچوب قانون و اساسنامه) اجازه می دهد می تواند اختیارات خود را تفویض اختیار نماید.
   سرافراز باشید.

   پاسخ
 2. مومنی
  مومنی says:

  با سلام
  حضور در هیات مدیره یک شرکت و سپس خروج از آن یا انحلال شرکت در امر استخدام مشکل ایجاد می کند؟

  پاسخ
  • صادق رئیسی کیا
   صادق رئیسی کیا says:

   با درود و سپاس.
   عضویت کارمندان دولت در هیات مدیره شرکت های بخش خصوصی، ممنوع است. در هنگامی که استخدام، می شوید نباید عضو هیات مدیره شرکت، بخش خصوصی باشید.
   سرافراز باشید

   پاسخ
 3. مقصودلو
  مقصودلو says:

  سلام مدیرعامل شرکت به بموجب اساسنامه اختیار امضا نامه های عادی همراه با مهر شرکت را دارد ایا می تواند با استخدام وکیل دادگستری از طرف شرکت علیه سایر اشخاص طرح دعوی کند یا خیر؟

  پاسخ
  • صادق رئیسی کیا
   صادق رئیسی کیا says:

   با درود و سپاس.
   خیر. مدیرعامل شرکت باید برای طرح و دفاع از دعاوی و اعطای وکالت، به موجب اساسنامه یا به موجب مصوبات مجامع عمومی یا به موجب مصوبه هیات مدیره شرکت، دارای اختیار باشد.
   سرافراز باشید.

   پاسخ
 4. samira
  samira says:

  سلام.آیا مدیرعامل میتواند از سهامداران شرکت باشد؟ آیا هیات مدیره میتواند مدیرعاملی که سهام دارد را برکنار کند؟

  پاسخ
 5. محسن
  محسن says:

  با سلام آیا برای ثبت شرکت فنی مهندسی میتوانیم یه مهندس که کارمند رسمی باشه به عنوان مهندس شرکت برای اخذ گرید شرکت معرفی کرد؟ آیا کارمند بودن مهندس مشکلی ندارد؟

  پاسخ
  • صادق رئیسی کیا
   صادق رئیسی کیا says:

   با درود و سپاس.
   کارمند بودن اعضای هیات مدیره شرکت های فنی و مهندسی، در همان شرکتی که عضو هیات مدیره آن هستند از جنبه دریافت رتبه های مربوطه، منع قانونی ندارد.
   سرافراز باشید.

   پاسخ
 6. محسن حاتمی
  محسن حاتمی says:

  آیا در شرکت سهامی خاص که اسناد با امضای مدیر عامل معتبر است، آیا قراردادی که با مهر شرکت و امضای از طرف مدیر عامل می تواند معتبر باشد؟

  پاسخ
  • صادق رئیسی کیا
   صادق رئیسی کیا says:

   با درود و سپاس.
   در حالی که مدیرعامل، به عنوان صاحب امضای مجاز معرفی و آگهی شده باشد، امضای قرارداد و اسناد تعهدآور، از طرف مدیرعامل، معتبر نخواهد بود.
   سرافراز باشید.

   پاسخ
 7. علی
  علی says:

  باسلام
  ۳۰ درصد از سهام یک شرکت سهامی خاص را به ملبغ یک میلیارد تومان خریداری کرده ام و بین خودم و مدیرعامل آن شرکت که ۹۰ درصد سهام شرکت را دارد یک قرارداد دوجانبه با مهر شرکت و امضای طرفین و یک چک ضمانت جهت اطمینان از نقل و انتقال سهام منقعد کردیم. در حال حاضر مدیر عامل از انتقال سهام خودداری می کند و به بهانه های مختلف سر باز می زند. وکیل به من گفت باید با اشخاص سهام دار (با شخص) قرارداد می بستی نه با شرکت چون شرکت سهامی از خود ندارد. حال آیا من می توانم از مدیرعامل شکایت کنم و درخواست رد مال یا اجبار وی به سهامدار کردن من بکنم؟

  پاسخ
  • صادق رئیسی کیا
   صادق رئیسی کیا says:

   با درود و سپاس.
   شکایت، به سختی نتیجه خواهد داد اما به لحاظ حقوقی، امکان طرح دعوی مطالبه وجه خود را دارید. الزام این فرد، که خودش سهامدار نیست به واگذاری سهام، بی فایده خواهد بود.
   پیش از انعقاد هر قراردادی، مشاوره حقوقی با وکلا و کارشناسان حقوقی متخصص در موضوع، را در نظر داشته باشید.
   سرافراز باشید.

   پاسخ
 8. سعید
  سعید says:

  با سلام و عرض ادب
  بنده عضو هیئت مدیره و نایب رئیس شرکت مهندسی اجرا ساختمان سهامی خاص هستم بیش از ۲ سال از مدت قانونی هیئت مدیره می گذرد و مدیرعامل در این مدت با اختیاراتی که داشته است اقدام به عقد قراردادهایی با اشخاص حقیقی و حقوقی کرده که یک نسخه از آن قراردادها در نظام مهندسی موجود می باشد و نه تنها اعضا را در جریان قرار نداد بلکه هیچ درآمدی به سهامداران و اعضاء هیئت مدیره هم تاکنون تعلق نگرفته علیهذا سوال بنده این است که آیا هیئت مدیره می تواند از اعضاء دعوت نماید و مدیرعامل را با دو سوم اعضا بر کنار و مدیرعامل جدید منصوب کرده و اینکه شکل دعوت نامه باید به چه شکل باشد.
  پیشاپیش از توجه و پاسخ شما متشکرم

  پاسخ
  • صادق رئیسی کیا
   صادق رئیسی کیا says:

   با درود و سپاس.
   بله. هیات مدیره می تواند در هر زمان که خواست مدیرعامل را عزل کند. رئیس هیات مدیره باید جلسه هیات مدیره را با دستور برکناری مدیرعامل، به ترتیبی که در اساسنامه شرکت و قانون تجارت آمده است به تشکیل جلسه دعوت کند و برابر مقررات شرکت، اتخاذ تصمیم نماید.
   سرافراز باشید.

   پاسخ
 9. حمید
  حمید says:

  باسلام درشرکتهای سهامی خاص باتعدادسهامداربالای ۹۰۰۰نفرآیابرای خریدملک جهت فعالیت شرکت هیئت مدیره میتواندتصمیم بگیردیابایدمجمع برگزارشودباتشکر

  پاسخ
 10. محمدی
  محمدی says:

  با سلام و سپاس بخاطر مطالب ارزنده شما
  آیا یک شخص همزمان می تواند مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یک شرکت سهامی خاص باشد؟
  با تشکر

  پاسخ
 11. هادی ربیع
  هادی ربیع says:

  با عرض سلام خدمت آقای رئیسی کیا
  بنده تازگی بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت سهامی خاص شدم. و سهامداران اصلی شرکت اشخاص حقوقی هستند واینجانب بعنوان نماینده شرکت حقوقی می باشم.
  حال بازرس شرکت می فرمایند که حتما باید سهم وثیقه داشته باشم یا بیاورم.
  لطفا راهنمایی بفرمایید که این سهم وثیقه را به چه صورت باید بیاورم و به چه نحوی باید به ادره ثبت شرکت ها اعلام کرد یا نه لازم نمی باشد.لطفا مراحل را بصورت کامل توضیح بفرمایید.
  ممنون و با احترام .

  پاسخ
 12. علي
  علي says:

  با سلام
  آیا در یک شرکت سهامی خاص یکی از شرکا میتواند سهام خود را به فردی غیر از سهامداران(به فردی خارج از سرکت) بفروشد؟
  با تشکر

  پاسخ
  • صادق رئیسی کیا
   صادق رئیسی کیا says:

   با درود و سپاس.
   بله. البته اگر در اساسنامه شرکت، نقل و انتقال سهام، محدود به واگذاری آن، به سایر شرکا شده یا منوط به مصوبه هیات مدیره، گردیده باشد باید الزامات و ترتیبات اساسنامه، رعایت گردد.
   سرافراز باشید.

   پاسخ
 13. مهدى اسماعيل پور
  مهدى اسماعيل پور says:

  با درود وسپاس
  با نظر شما شما کاملآ موافقم که”””اتخاذ تصمیم و رای در هیات مدیره برای شخص حقیقی عضو هیات مدیره مسئولیتی است غیر قابل تفویض و قائم به شخص.”””
  اما از این روش به کرات استفاده مى شود و ثبت شرکتها نیز مخالفتى با آن ننموده و مبادرت به ثبت صورتجلسات مى نماید.
  سوال بنده این است که تفویض سمت ریاست هیئت مدیره به اشخاص حقیقى غیر سهامدار چه وضعیتى دارد؟ و آیا اصولآ استناد قانونى در مورد غیر مجاز بودن آن وجود دارد؟
  سپاسگزارم

  پاسخ
  • صادق رئیسی کیا
   صادق رئیسی کیا says:

   با درود و سپاس.
   ۱- عموماً بسیاری از صورتجلسه های هیات مدیره نیازی به ثبت در اداره ثبت شرکتها ندارد و حتی به اداره ثبت شرکت ها ارائه نمی شود. بنابراین نمی توان گفت اداره ثبت شرکت ها این رویه را قبول دارد.
   ۲- به نظر من با توجه به همان دلایل و استدلالی که در نوشتارم آورده ام تفویض وکالت در این مورد امری غیر قانونی است و تصمیماتی که با حضور اشخاص غیر ذیصلاح گرفته شده باشد و صورتجلسه مربوط به این تصمیمات، از طریق مراجع قضایی به درخواست ذینفع، قابل ابطال است.
   سرافراز باشید

   پاسخ
 14. جابر
  جابر says:

  با سلام و عرض ادب،
  آیا کارمند دولتی دارای مدرک تحصیلی دکتری می تواند با شرکت های خصوصی سهامی خاص قرارداد انجام کار پژوهشی انعقاد نماید؟ اگرکارمند دولت عضو هیئت علمی دانشگاهی باشد چطور آیا می تواند قرارداد پژوهشی برای انجام یک کارتحقیقاتی یا مشاوره یا آموزش با شرکت خصوصی منعقد نماید؟ با تشکر از زحمات شما

  پاسخ
  • صادق رئیسی کیا
   صادق رئیسی کیا says:

   با درود و سپاس.
   بله. برای کارمندان دولت که تحصیلات عالیه دارند اعم از آنکه عضو هیات علمی باشند یا نباشند انعقاد قرارداد پژوهشی، با شرکت های بخش خصوصی، منع قانونی ندارد.
   سرافراز باشید.

   پاسخ
 15. Sh
  Sh says:

  با درود و سپاس
  ایا مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره ی شرکت های سهامی میتوانند سهام شرکت خود را تحت عنوان اشخاص عمومی خریداری نمایند؟ چرا؟

  پاسخ
  • صادق رئیسی کیا
   صادق رئیسی کیا says:

   با درود و سپاس.
   سوال شما برای من مفهوم نیست. اصولا اعضای هیات مدیره شرکت سهامی، خودشان مالک سهام در همان شرکت هستند با این وجود منظورتان از این که سهام همان شرکت را برای اشخاص عمومی خریداری کنند چیست؟
   اشخاص عمومی اگر مایل و مجاز به خرید سهام شرکت باشند خودشان اقدام به خرید می کنند چه نیازی است که اعضای هیات مدیره شرکت این کار را برای آنها انجام دهند؟
   لطفا کمی بستر درباره سوالتان توضیح دهید.
   سرافراز باشید

   پاسخ
 16. علی قربانی
  علی قربانی says:

  سلام وعرض ادب
  قائم مقام مدیر عامل چه کسی هست و توسط کدام فرد یا افراد تعیین میگردد؟
  وشرح وظاف این فرد شامل چه مواردی است؟
  با تشکر علی قربانی

  پاسخ
  • صادق رئیسی کیا
   صادق رئیسی کیا says:

   با درود و سپاس.
   ۱- قائم مقام مدیرعامل یک مدیر اجرایی است که از سوی مدیرعامل انتخاب و منصوب می شود و به عنوان جانشین مدیرعامل در تمام یا بخشی از حوزه های فعالیت شرکت، فعالیت می کند.
   ۲- شرح وظایف قائم مقام مدیرعامل را مدیرعامل تعیین می کند.
   سرافراز باشید.

   پاسخ
 17. م-احم
  م-احم says:

  با سلام
  من در سال ۹۵ شرکتی را با دو نفر دیگه ثبت کردم تو این مدت هم فعالیت خاصی نداشتیم الان اگر یکی از سهامدارها بخواهد سهام خود را واگذار کند و از شرکت خارج شود فقط ثبت تغییرات و فرستادن صورتجلسه هییت مدیره در سایت کافیست یا تشریفات قانونی دیگری هم دارد ؟ لطفا راهنمایی بفرمایید
  با تشکر

  پاسخ
  • صادق رئیسی کیا
   صادق رئیسی کیا says:

   با درود و سپاس.
   از طریق سامانه رسمی ثبت شرکت ها اقدام نمایید کافی است. البته پس از ثبت درخواست و طی تشریفات ثبتی و مالیاتی، در نهایت باید صورتجلسه های ثبت شده را از طریق پست به اداره ثبت شرکت ها ارسال نمایید. سامانه ثبت شرکتها و تغییرات آنها در این موارد به صورت دقیق راهنمایی می کنند و شما به همان راهنمایی ها عمل کنید کافی است.
   سرافراز باشید.

   پاسخ
 18. محمد
  محمد says:

  سلام
  وقت بخیر
  سوالی داشتم خدمتتون
  میخاستم بدونم ک چطور میتونیم در شرکت سهامی خاص فردی رو ک سهام دار و بازرس هست .از شرکت خارج کنیم؟

  پاسخ
  • صادق رئیسی کیا
   صادق رئیسی کیا says:

   درود و سپاس.
   راهنمایی دقیق تر در مورد سوال شما مستلزم مشاوره حضوری و دریافت توضیحات بیشتر و ملاحظه مدارک و پرداخت هزینه است.
   در صورت تمایل می توانید برای تعیین وقت مشاوره و… با دفترم به شماره ۸۸۳۲۱۰۸۸ و ۸۸۳۲۳۲۷۹ تماس حاصل فرمایید.
   سرافراز باشید.

   پاسخ
 19. محمد
  محمد says:

  با سلام
  آیا یک وکیل پایه یک دادگستری که دارای پروانه معتبر وکالت دادگستری است میتواند به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره یک شرکت پیمانکاری خصوصی عضو باشد و همچنین وکالت پرونده های حقوقی شرکت را در مراجع قضائی اخذ و انجام نماید ؟ چه حکمی برای شرکت و حتی وکیل مذکور دارد ؟

  پاسخ
  • صادق رئیسی کیا
   صادق رئیسی کیا says:

   با درود و سپاس.
   ۱- وکالت دادگستری با عضویت در هیات مدیره شرکت های بخش خصوصی، قابل جمع است و منع قانونی ندارد.
   ۲- وکیل دادگستری که عضو هیات مدیره شرکت است اگر بخواهد وکالت در پرونده های شرکت را نیز بر عهده بگیرد باید ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت را رعایت نماید.
   سرافراز باشید.

   پاسخ
 20. جواد
  جواد says:

  با درود ،جناب اقاى رئیسى کیا

  ایا اکثریت سهامداران در شرکت سهامى خاص میتوانند تصمیم به فروش شرکت بنمایند؟
  و وجه آنرا نسبت به سهم هر سهامدار پس از فروش پرداخت شود.
  متشکر از راهنمائى شما. جواد

  پاسخ
  • صادق رئیسی کیا
   صادق رئیسی کیا says:

   با درود و سپاس.
   اصولاً چیزی به نام خرید شرکت نداریم. آنچه قابل طرح است خرید سهام می باشد که با رعایت قانون تجارت و اساسنامه شرکت، قابل انجام است. ترتیبات پرداخت بهای سهام نیز برابر توافقات طرفین خواهد بود.
   سرافراز باشید.

   پاسخ
 21. اكبرپور
  اكبرپور says:

  با سلام عرض ادب ، لطفا بفرمایید که آیامسوولیت تخلفات مدیران سابق شرکت به مدیر عامل جدید منتقل میشود یا مسوولیت مدیر عامل جدید از زمان انتصاب توسط هیئت مدیره به بعد است ؟ وآیا این مسئولیت از تاریخ درج آگهی ثبتی آعاز میشود یا از زمان صورت جلسه داخلی هیئت مدیره ؟ و در صورتی مه حدود و اختیارات و دستمزد مدیر عامل مشخص نشده باشد و تنها حق امضا اسناد در صورت جلسه به مدیر عامل تفویض شده باشد ،صورتجلسه قانونیست ؟ با تشکر از توجه جناب عالی

  پاسخ
  • صادق رئیسی کیا
   صادق رئیسی کیا says:

   با درود و سپاس.
   پاسخ دادن به مجموع سوالات شما نیازمند حداقل یک نوبت مشاوره حقوقی کامل است. در صورت تمایل برای تعیین وقت مشاوره تلفنی یا مشاوره حضوری با دفترم به شماره ۰۲۱۸۸۳۲۳۲۷۹ تماس حاصل فرمایید.
   سرافراز باشید.

   پاسخ
 22. علی رضا
  علی رضا says:

  باسلام، انتخابات اعضا هیات مدیره برگزار شده عضو علی البدل صورت جلسه ها ی تغییرات را امضا نمی کند چکار باید کرد

  پاسخ
  • صادق رئیسی کیا
   صادق رئیسی کیا says:

   با درود و سپاس.
   خیر. حتی حضور عضو علی البدل هیات مدیره در جلسات نیز تا زمانی که عضو اصلی هیات مدیره در قید حیات و دارای شرایط عضویت در هیات مدیره باشد موجب قانونی ندارد.
   سرافراز باشید.

   پاسخ
 23. علیرضا
  علیرضا says:

  با سلام ، انتخابات اعضا هیات مدیره برگزار شده عضو علی البدل صورت جلسه ها ی تغییرات را امضا نمی کند و بتبع آن اداره ثبت شرکت ها تغییرات را ثبت نمی کند . چکار باید کرد؟

  پاسخ
 24. قاسمی
  قاسمی says:

  با عرض سلام و سپاس
  آِیا رئیس مجمع که دارای ۵۱ درصد سهام یک شرکت می باشد می تواند حقوق مدیر عامل را تعیین کند؟
  آیا الزاما توسط هیات مدیره باید مشخص شود؟
  هیات مدیره این شرکت نماینده سهامدار می باشند.

  پاسخ
  • صادق رئیسی کیا
   صادق رئیسی کیا says:

   با درود و سپاس.
   حقوق مدیرعامل را هیات مدیره تعیین می کند. مجمع عمومی عادی نیز می تواند با تصویب آئین نامه حقوق و دستمزد، در این خصوص، نقش آفرین باشد.
   سرافراز باشید.

   پاسخ
 25. حمید
  حمید says:

  با درود آیا بنده با ۲۰ در صد سهم بعنوان نایب رییس هییت مدیره ویکی از دو نفری که با مدارک و سوابق کاری و بیمه ایی برای شرکت کسب رتبه کرده ام . چگونه می توانم از شرکت حارج شوم و دیگر اینکه آیا می توانم به تنهایی شرکت منحل نمایم . پیشاپیش از پاسخ شما متشکرم

  پاسخ
  • صادق رئیسی کیا
   صادق رئیسی کیا says:

   با درود و سپاس.
   ارائه رهنمود مورد نظر شما مستلزم ملاحظه اساسنامه شرکت و دریافت توضیحات تکمیلی و پرداخت هزینه از سوی شماست. در صورت تمایل برای تعیین وقت مشاوره با دفترم به شماره ۸۸۳۲۱۰۸۸ و ۸۸۳۲۳۲۷۹ تماس حاصل بفرمایید.
   سرافراز باشید.

   پاسخ
 26. پیام
  پیام says:

  سلام,
  بنده برای ارتقاء گرید شرکت مهندسین مشاور, به منظور داشتن امتیاز بیشتر شرکت, رییس هییت مدیره هستم, و کلیه وظایف و مسولیتهای رییس هییت مدیره رو به یکی دیگر از اعضا وکالت داده ام و در مقابل از مسولین شرکت تعهد گرفته ام که ضرر و زیان و مسولیتی متوجه اینجانب نیست,
  ایا با این وجود مسولیت و ضرر و زیانی متوجه اینجانب خواهد بود؟!

  پاسخ
 27. مهدی اسماعیل پور
  مهدی اسماعیل پور says:

  با عرض سلام و سپاس از جنابعالی
  باستحضار می رسد برابر با اساسنامه شرکت و قانون تجارت جلسات هییت مدیره در مرکز اصلی شرکت و یا هر محل دیگری که در دعوت نامه تعیین شده باشد تشکیل خواهد شد. شرکتی هستیم که تعدادی سهامدار خارجی دارد و استنباط برخی از مدیران شرکت بر این است که این جلسات می تواند در خارج از کشور نیز برگزار گردد که اعضا ایرانی با آن بشدت مخالف می باشند. خواهشمند است اعلام فرمائید با توجه به اینکه شرکت در ایران ثبت شده است آیا می توان برگزاری جلسات هییت مدیره را خارج از قلمرو کشور برگزار شود؟
  سپاسگزارم

  پاسخ
  • صادق رئیسی کیا
   صادق رئیسی کیا says:

   با درود و سپاس
   اگر ترتیبات خاصی در اساسنامه شرکت در این مورد وجود دارد باید برابر آن عمل شود و اگر ترتیب خاصی وجود ندارد به نظر اینجانب برگزاری جلسه هیات مدیره شرکت ایرانی در خارج از کشور نمی تواند به عنوان یک رویه یا الزام؛ مورد درخواست یا استناد قرار بگیرد. در عین حال؛ در فرض حضور همه اعضای هیات مدیره شرکت در یک محل با اطمینان از رعایت حق اعضای هیات مدیره برای آگاهی از زمان و مکان و موضوع جلسه؛ اعم از اینکه داخل یا خارج از کشور باشد امکان تشکیل موردی جلسه هیات مدیره؛ وجود خواهد داشت.
   سرافراز باشید.

   پاسخ
   • مهدی اسماعیل پور
    مهدی اسماعیل پور says:

    با سپاس از پاسخ حضرتعالی ، بفرمایید آیا جلسات هییت مدیره از طریق Video یا Audio کنفرانس رسمیت دارد در زمانیکه حداقل یکی از اعضاء با آن مخالف باشد. و اصولا برگزاری جلسات به این روشها قانونی است؟

    سپاسگزارم

    پاسخ
    • صادق رئیسی کیا
     صادق رئیسی کیا says:

     با درود و سپاس
     بله. اگر شرایط شکلی و ماهوی الزامی در قانون تجارت الکترونیک و قانون تجارت ایران برای برگزاری جلسه هیئت مدیره به شکل مجازی رعایت گردد و مستندسازی و جنبه اثباتی آن هم مورد توجه قرار گیرد منعی برای برگزاری جلسه هیات مدیره به شکل الکترونیک وجود ندارد.
     سرافراز باشید

     پاسخ
 28. پارسا ایمانی
  پارسا ایمانی says:

  جناب آقای رئیسی کیا با تشکر از پاسخگویی جنابعالی
  آیا مجمع و هیئت مدیره با رای اکثریت می تواند سهامداری که مسئولیتی در شرکت سهامی خاص ندارد و مالک ۲۵% سهام هست را از شرکت اخراج نمایند.

  پاسخ
  • صادق رئیسی کیا
   صادق رئیسی کیا says:

   با درود و سپاس
   سلب مالکیت بر سهام از سهامدار در شرکت های سهامی بوسیله مجمع یا هیات مدیره اصولاً ناشدنی است. در موارد خاص می توان حق رای سهامدار و حتی سلب مالکیت وی بر سهام را تحت شرایط خاصی دنبال کرد.
   سرافراز باشید.

   پاسخ
 29. رسول
  رسول says:

  با سلام
  ۱_ایا تعداد سهامداران یک شرکت سهامی خاص میتوانند ۲ نفر باشند
  ۲_ ایا اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی خاص میتوانند دونفر باشند

  پاسخ
  • صادق رئیسی کیا
   صادق رئیسی کیا says:

   با درود و سپاس
   در هر دو مورد پاسخ شما از نظر مقررات قانون تجارت ایران منفی است. تاسیس و استمرار شرکت سهامی با دو سهامدار و با دو عضو هیات مدیره، منطبق با قانون تجارت ایران نیست.
   سرافراز باشید

   پاسخ
 30. حبیب
  حبیب says:

  با سلام
  اگر دریک شرکت سهامی خاص صاحبان امضاءبرابر روزنامه رسمی شرکت مثلا مدیر عامل با رئیس هیات مدیره باشد آیا رییس هیات مدیره بعدا می تواند امضاء خود را با وکالت رسمی به معاون اداری مالی شرکت که هیچ سمتی در شرکت (به عنوان سهامدار یا عضو هیات مدیره و ..) ندارد تفویض کنند؟

  پاسخ
 31. مهدی
  مهدی says:

  سلام جناب رئیسی کیا محترم و معزز
  بنده قائم مقام مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت سهامی خاص هستم و وکالت تام الاختیار در هر زمینه ای از شخص مدیرعامل دارم حتی فروش سهامش و امضا اسناد تعهد آور و بانکی.
  در اولین جلسه متعهد شده ام که خودرویی را به جای سهام در زمان بهره برداری بیارم و حدود ۸۰ درصد سهام کل شرکت است‌ و کلیه اعضا هم امضا کردند و قبول کردند. آیا الان که موقع بهره برداری نشده و من هم خودرو را نیاورم بقیه اعضا می توانند بنده را به این دلیل عزل کنند؟
  و قبول شدن صورتجلسات هیئت مدیره بدون حضور رئیس هیئت مدیره و با امضا ۳ نفر از ۷ نفر اعضا هیئت مدیره قابل قبول است و رسمیت دارد؟
  و کلیه اختیارات هیئت مدیره به مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل که بنده هستم داده شده است.
  لطف بفرمایید راهنمایی کنید.
  سپاس از جواب حضرتعالی

  پاسخ
  • صادق رئیسی کیا
   صادق رئیسی کیا says:

   درود.

   مجموع سوالات شما و ارائه رهنمود درباره آنها مستلزم پرداخت حق المشاوره می باشد.

   در صورت تمایل با دفترم به شماره ۰۲۱۸۸۳۲۱۰۸۸ و ۰۲۱۸۸۳۲۳۲۷۹ جهت تنظیم وقت مشاوره تلفنی و هماهنگی برای پرداخت حق المشاوره تماس حاصل فرمایید.

   تماس:
   روزهای غیرتعطیل شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۰ تا ۱۸

   سرافراز باشید.

   پاسخ
 32. صدرالدین بهمنی
  صدرالدین بهمنی says:

  با سلام
  قصددارم شرکتی با مسولیت محدود تاسیس کنم که مدیر عامل ورییس هیات مدیره همسرم باشه با۹۰٪ سهم الشرکه و کلیه حق امضا ها با ایشن باشه و یک نفر دیگر با ۵٪سهم و عضو هیپت مدیره.
  خودم با ۵٪سهم الشرکه بعنوان شریک.
  ولی خودم می خام شرکت رو اداره کنم.
  چه متنی باید در اساسنامه نوشته شود که همسرم بتواند به من وکالت بدهد و چه مواردی از اختیارات مدیر عاملی رو میتواند وکالت دهد.
  اگر ممکنه متنی که در اساسنامه باید اضافه بشه رو برام بفرستین.
  ممنون

  پاسخ
  • صادق رئیسی کیا
   صادق رئیسی کیا says:

   درود.

   مجموع سوالات شما و ارائه رهنمود درباره آنها مستلزم پرداخت حق المشاوره می باشد.

   در صورت تمایل با دفترم به شماره ۰۲۱۸۸۳۲۱۰۸۸ و ۰۲۱۸۸۳۲۳۲۷۹ جهت تنظیم وقت مشاوره تلفنی و هماهنگی برای پرداخت حق المشاوره تماس حاصل فرمایید.

   تماس:
   روزهای غیرتعطیل شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۰ تا ۱۸

   سرافراز باشید.

   پاسخ
 33. فاطمه عطاری
  فاطمه عطاری says:

  با سلام
  لطفا بفرمایید در صورتی که مدیرعامل دارای اختیارات تام از سوی هیئت مدیره باشد قائم مقام منصوب از طرف مدیرعامل حق طرح و پاسخگویی به دعاوی مربوط به شرکت در دادگستری را دارد یا خیر؟
  با سپاس

  پاسخ
 34. مهرداد
  مهرداد says:

  سلام و تشکر از زحماتتون
  آیا تنها با ۶۵ درصد آرا به فردی خارج از هیات مدیره می توان حق امضا بخشید؟
  در اساسنامه حق امضا به دو نفر از اعضای هیات مدیره ۳ نفره اعطا شده. مدیر عامل عضو هیات مدیره هست.
  با چه شرایطی سهامداران ۶۵ درصدی می توانند این حق امضا را به فرد چهارم که سهامدار نیست و تنها یکی از مدیران شرکت هست اعطا کنند
  با تشکر از لطف شما

  پاسخ
  • صادق رئیسی کیا
   صادق رئیسی کیا says:

   با درود و سپاس.
   اصولا در شرکت سهامی نمی شود غیرسهامدار را عضو هیات مدیره نمود.
   رهنمود تکمیلی، مستلزم ارائه توضیحات تکمیلی و ملاحظه مدارک و نیز مستلزم پرداخت حق المشاوره است. در صورت تمایل برای تعیین وقت مشاوره و هماهنگی جهت پرداخت حق المشاوره با دفترم به شماره های ۰۲۱۸۸۳۲۳۲۷۹ و ۰۲۱۸۸۳۲۱۰۸۸ تماس حاصل فرمائید.
   سرافراز باشید.

   پاسخ
 35. محمد
  محمد says:

  سلام خسته نباشید یه دوستی داریم میخواد رتبه شرکتشو که تاسیساتی هستش ببره بالا تر میخواد از مدرک ما به عنوان امتیاز اور استفاده کنه خواستم بدونم در صورت بروز مشکل مادی یا معنوی برای این شرکت برای ما هم مشکل ساز خواهد بودممنون

  پاسخ
  • صادق رئیسی کیا
   صادق رئیسی کیا says:

   با درود سپاس.
   رهنمود تکمیلی مورد نظر شما مستلزم پرداخت حق المشاوره است.
   در صورت تمایل برای تعیین وقت مشاوره و هماهنگی جهت پرداخت حق المشاوره با دفترم به شماره های ۰۲۱۸۸۳۲۳۲۷۹ و ۰۲۱۸۸۳۲۱۰۸۸ تماس حاصل فرمائید.
   سرافراز باشید.

   پاسخ
 36. محمد
  محمد says:

  سلام
  دوست من میخواد رتبه شر کتشون که تاسیساتی هست ببره بالا ایا درصورت استفاده از مدرک من به عنوان نفر امتیاز اور درصورتی که در اینده برا شرکت از نظر مادی یا معنوی مشکلی پیش بیاد برای ما هم مشکل ساز میشود ؟اگر که تعهد محضری هم بدم که هیچ گونه مسولیتی غیر از امتیاز اوری دارم بازم مشکل ساز میشه؟ ممنونم

  پاسخ
  • صادق رئیسی کیا
   صادق رئیسی کیا says:

   با درود و سپاس
   اگر عضو هیات مدیره یا مدیرعامل شرکت شوید حتما مسئولیت های قانونی خاص و سنگین پیدا می کنید و با سند محضری و….نمی شود از این مسئولیت ها جلوگیری کرد.
   سرافراز باشید

   پاسخ
 37. محمد مهدی
  محمد مهدی says:

  با سلام
  من دارای ۱ درصد از سهم شرکت مهندسین مشاور که سهامی خاص میباشد هستم ولی تا کنون در جلسات مجمع دعوت نشدم همچنین در موقع انتخاب هییت مدیره نیز به مجمع دعوت نشدم همکنون شنیده ام که مدیریت شرکت میخواهند چند واحد از ساختمان شرکت را بفروشند و هیچ اطلاعی به من نداده اند ایا این کار قانونی هست من چکار میتوانم بکنم.
  لطفا من را راهنمایی بفرمایید

  پاسخ
  • صادق رئیسی کیا
   صادق رئیسی کیا says:

   با درود و سپاس
   دعوت از سهامداران برای شرکت در مجامع عمومی صاحبان سهام یک تکلیف قانونی بسیار مهم است که اگر رعایت نشود امکان ابطال تصمیمات مجمع عمومی صاحبان سهام را نیز ممکن است فراهم بیاورد.
   فروش اموال شرکت برابر تصمیمات هیات مدیره در چهارچوب اساسنامه شرکت، قابل بررسی و توجه است.
   سرافراز باشید

   پاسخ
 38. محسن
  محسن says:

  با سلام و احترام
  این حقیر دارای پروانه اشتغال نظارت ساختمان هستم؛ و برای عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم، سازمان مذکور از بنده، و تمامی دیگر ناظرین محترم، از طریق تعهدنامه ی محضری، الزام به معرفی یک ناظر دیگر به عنوان جایگزین کرده است؛ که اگر به طور مثال بنده ی نوعی در دسترس نبودم؛ آن ناظر جایگرین مسولیت های بنده را در امر نظارت بپذیرند و ….
  حال سوال بنده این است که آیا اساسا مسولیتی از این دست؛ یعنی نظارت بر ساختمان، قابل توکیل یا تفویض و … است؟؟؟
  و آیا مگر مسولیت هایی از این دست، قایم به شخص نیستند؟
  ضمن اینکه یکی از شرایط قانونی عضویت در سازمان هر استانی و … حضور و سکونت حداقل چهار روز در هفته در آن استان می باشد.
  لذا به نظر حضرتعالی، آیا همچنان نیازی به الزام و اخذ چنین تعهدنامه ای از ناظرین ساختمان وجود دارد؟؟
  با تشکر و تعذر
  از شما حقوقدان محترم

  پاسخ
 39. جواد طهماسبی
  جواد طهماسبی says:

  با سلام
  اگر عضو هیات مدیره ای استعفا دهد و شرکت عضو علی البدل هیات مدیره نیز نداشه باشد و مجمع عمومی نیز تشکیل نشده باشد ( به منظور انتخاب عضو جدید)
  و هیچگونه اقدامی در خصوص خارج شدن فرد مستعفی از هیات مدیره( از طریق تنظیم و ثبت صورتجلسات در اداره ثبت شرکتها) انجام نشده باشد، عضو مستعفی چگونه می تواند به صورت قانونی از هیات مدیره خارج شود؟ ( فرد مستعفی اظهار نامه رسمی برای رئیس هیات مدیره که سهامدار عمده نیز می باشد در دفتر خدمات قضایی تنظیم و ارسال نموده است).
  با سپاس

  پاسخ
  • صادق رئیسی کیا
   صادق رئیسی کیا says:

   با درود و سپاس
   شما ناگزیر هستید ادامه مسیر را با اقدامات قضایی دنبال فرمایید.
   در صورتی که به راهنمایی برای انجام این اقدامات نیاز دارید می توانید باد دفترم برای تنظیم وقت مشاوره تلفنی یا حضوری و هماهنگی در پرداخت حق المشاوره تماس حاصل فرمائید.

   روزهای غیرتعطیل شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۰ تا ۱۷

   ۰۲۱۸۸۳۲۳۲۷۹

   پاسخ
 40. سعید مجاور
  سعید مجاور says:

  با سلام. اگر مدیرعامل یک شرکت سهامی خاص بدون اطلاع هیئت مدیره ملکی را که متعلق به شرکت نیست با نام شرکت و به صورت کلاهبرداری به شخص ثالث بفروشد آیا سایر اعضای هیئت مدیره نیز در قبال این معامله چه ازلحاظ کیفری و چه از لحاظ حقوقی بایستی پاسخگو باشند.

  پاسخ
  • صادق رئیسی کیا
   صادق رئیسی کیا says:

   با درود و سپاس
   هیات مدیره شرکت در قبال معاملات و اقداماتی که آنها را تصویب و امضا یا تایید ننموده است یا اختیار انجام آن اقدامات در قوانین کشور یا اساسنامه شرکت یا مصوبات مجمع عمومی عادی و هیات مدیره به مدیرعامل تفویض نشده باشد می تواند مدعی مدیرعامل شرکت شود.
   سرافراز باشید

   پاسخ
« دیدگاه های قدیمی تر

دیدگاه خود را ثبت کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *