هشدار: ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

زمان مطالعه: 3 دقیقه

بخش سوم

براي تشخيص اينكه چه مشاغلي مشمول قانون ماليات برارزش افزوده هستند بايستي به ماده ی  1 و ماده ی  12 قانون ماليات برارزش افزوده توجه شود. اگر شخصي مشمول معافيت ماده ی  12 نباشد مشمول اطلاق ماده ی 1 قانون ماليات برارزش افزوده و در نتيجه ملزم به پرداخت ماليات برارزش افزوده است

همچنین توصیه می‌شود:

نمونه یک لایحه ساده برای هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم

 

در مورد معافيتهاي موضوع قانون مذكور بايستي توجه شود كه به موجب ماده 81 قانون مالياتهاي مستقيم فعاليتهاي بخش كشاورزي از پرداخت ماليات معاف شده است.

ازجمله مشكلات در مورد ماده 12 قانون ماليات برارزش افزوده ، ماليات برحقوق است كه با موضوع ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم اشتباه مي گيرند. ماليات موضوع ماده ی  104 قانون مالياتهاي مستقيم با ماليات برارزش افزوده متفاوت است . ماليات ارزش افزوده بايستي به مبلغ قرارداد مشاوره اضافه شود و به مشاور پرداخت گردد.

قرارداد حقوق با موارد مشمول ماده ی  104 قانون مالياتهای مستقیم  تفاوت دارد. درحقوق تا مقداري كه معافيت هست ( در حال حاضر به صورت پلكاني اعمال مي گردد) آنرا اعمال و ماليات را نسبت به مازاد آن اضافه مي كنيم.در حالی که در اعمال ماده ی 104 قانون مالیاتهای مستقیم دستگاه مالیاتی به میزان دریافتی مودی مالیاتی کاری ندارد تا رعایت ترتیبات پلکانی اعمال مالیات لازم باشد. در این مورد قانونگذار از هر پرداخت کسر 5 درصد را به عنوان علی الحساب مورد حکم قرار داده است. بنابراین  مصاديق ماده ی  104 قانون مالیاتهای مستقیم ، شغل است و 5% كسر ماليات دارد.

انواع مشاغل از نظر قانون مالياتهاي مستقيم

ماليات بر ارزش افزوده

صاحبان مشاغل مكلفند اسناد و مدارك مثبته ی  كافي براي تشخيص درآمد مشمول ماليات خود نگاهداري كنند. صاحبان مشاغل از لحاظ تشخيص درآمد شمول ماليات به گروههاي زير تقسيم مي شوند:

الف– صاحبان مشاغلي كه به موجب اين قانون مكلف به ثبت فعاليتهاي شغلي خود در دفاتر روزنامه و كل موضوع قانون تجارت هستند وبايد دفاتر و اسناد و مدارك مربوط را با رعايت اصول و موازين و استانداردهاي پذيرفته شده ی  حسابداري نگاهداري كنند. مانند دارندگان كارت بازرگاني ، صاحبان كارخانه ها و … كه مصاديق آن در بند الف ماده ی  96 قانون مالياتهاي مستقيم آمده است .

ب– صاحبان مشاغلي ، كه برحسب  قانون مالیاتهای مستقیم  مكلف به ثبت فعاليتهاي شغلي خود در دفاتر در آمد و هزينه مي باشند. نمونه هاي دفاتر مذكور توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي گردد و در دسترس مودیان مالیاتی قرار مي گيرد. مانند كارگاههاي صنفي و مشاغل ساختماني و وكلاء و…. كه مصاديق بيشتر آن در بند ب ماده ی  96 قانون مالياتهاي مستقيم آمده است.

ج– صاحبان مشاغلي كه مشمول مقررات بندهاي الف و ب فوق نمي باشند مكلفند صورت خلاصه وضعيت درآمد و هزينه خود را طبق ضوابط و نمونه هاي تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي كشور نگاهداري كنند. مانند واحدهاي صنفي و هر فعاليت ديگري كه مشمول بند الف و بند ب ماده ی  96 قانون مالياتهاي مستقيم نباشد.

نكته : حقوق بازنشستگي درآمد محسوب نمي شود. زيرا از پولي كه مالياتش داده شده و در صندوق بازنشستگي متمركز و سرمايه گذاري شده پرداخت مي شود. به عبارتي از پولي كه قبلاً مالياتش پرداخت شده است نمي توان دوباره ماليات گرفت.

تعريف دقيق تر حقوق

ماليات بر ارزش افزوده

حقوق ؛ درآمدي است كه شخص حقيقي (حقوق بگيري كه شخص حقوقي باشد نداريم) در خدمت شخص ديگر ( مي تواند شخص حقيقي يا حقوقي باشد) در قبال تسليم نيروي كار بابت اشتغال در ايران برحسب مدت يا كار انجام يافته (بيشتر قراردادهاي حقوق، زماني است 8 صبح تا 4 بعد از ظهر و … ) دریافت می دارد.

هركار فرما بايستي معافيت حقوق بگير را اعمال كند. به عبارت ديگر كليه ی  وزارتخانه ها، موسسه هاي دولتي ، شهرداري ها ، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداريها و كليه اشخاص حقوقي اعم از انتفاعي و غير انتفاعي و اشخاص موضوع بند (الف) ماده 95  قانون مالیلتهای مستقیم  مكلفند كليه مواردي كه در ماده ی  104 قانون مالياتهاي مستقيم ذكر گرديده است پنج در صد آن را به عنوان علي الحساب ماليات مودي (دريافت كنندگان وجوه) كسر و ظرف سي روز به حساب تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي كشور واريز و رسيد آن را به مودي تسليم نمايند و همچنين ظرف همينن مدت مشخصات دريافت كنندگان را با ذكر نام و نشاني آنها به اداره امور مالياتي ذيربط ارسال نمايند.  بنابراين حقوق بگير با مشاور و… موضوع ماده ی 104 قانون مالیاتهای مستقیم متفاوت است .

نكته ی 1: قراردادهاي خريد كالا از پرداخت ماليات موضوع ماده ی  104 قانون مالياتهاي مستقيم معاف مي باشند.

نكته ی 2: مواردي كه مشمول ماده 12 قانون ماليات برارزش افزوده است واردات آنها نيز معافيت دارد كه اين معافیت واجد اشكال قانوني و اقتصادي به نظر می رسد.

 

همچنین بخوانید:

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/1348789

راه‌های تماس

اگر به مشاوره حقوقی یا وکیل در زمینه‌های مرتبط با نوشتارهای من نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره‌های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده، علاقه‌مند، بودید می‌توانید درخواست خود را با شماره‌های ۸۸۳۲۱۰۸۸ و ۸۸۳۲۳۲۷۹ (گروه حقوقی برهان) در میان بگذارید.

درخواست مشاوره حضوری، تلفنی، آنلاین