هشدار: ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

زمان مطالعه: ۳ دقیقه

بخش سوم

موارد مشمول مالیات برارزش افزوده

برای تشخیص اینکه چه مشاغلی مشمول قانون مالیات برارزش افزوده هستند بایستی به ماده ی  ۱ و ماده ی  ۱۲ قانون مالیات برارزش افزوده توجه شود. اگر شخصی مشمول معافیت ماده ی  ۱۲ نباشد مشمول اطلاق ماده ی  ۱ قانون مالیات برارزش افزوده و در نتیجه ملزم به پرداخت مالیات برارزش افزوده است.

در مورد معافیتهای موضوع قانون مذکور بایستی توجه شود که به موجب ماده ۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم فعالیتهای بخش کشاورزی از پرداخت مالیات معاف شده است.

ازجمله مشکلات در مورد ماده ی  ۱۲ قانون مالیات برارزش افزوده ، مالیات برحقوق است که با موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم اشتباه می گیرند. مالیات موضوع ماده ی  ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم با مالیات برارزش افزوده متفاوت است . مالیات ارزش افزوده بایستی به مبلغ قرارداد مشاوره اضافه شود و به مشاور پرداخت گردد.

قرارداد حقوق با موارد مشمول ماده ی  ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم  تفاوت دارد. درحقوق تا مقداری که معافیت هست ( در حال حاضر به صورت پلکانی اعمال می گردد) آنرا اعمال و مالیات را نسبت به مازاد آن اضافه می کنیم.در حالی که در اعمال ماده ی ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم دستگاه مالیاتی به میزان دریافتی مودی مالیاتی کاری ندارد تا رعایت ترتیبات پلکانی اعمال مالیات لازم باشد. در این مورد قانونگذار از هر پرداخت کسر ۵ درصد را به عنوان علی الحساب مورد حکم قرار داده است. بنابراین  مصادیق ماده ی  ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم ، شغل است و ۵% کسر مالیات دارد.

انواع مشاغل از نظر قانون مالیاتهای مستقیم

صاحبان مشاغل مکلفند اسناد و مدارک مثبته ی  کافی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خود نگاهداری کنند. صاحبان مشاغل از لحاظ تشخیص درآمد شمول مالیات به گروههای زیر تقسیم می شوند:

الف– صاحبان مشاغلی که به موجب این قانون مکلف به ثبت فعالیتهای شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت هستند وباید دفاتر و اسناد و مدارک مربوط را با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده ی  حسابداری نگاهداری کنند. مانند دارندگان کارت بازرگانی ، صاحبان کارخانه ها و … که مصادیق آن در بند الف ماده ی  ۹۶ قانون مالیاتهای مستقیم آمده است .

ب– صاحبان مشاغلی ، که برحسب  قانون مالیاتهای مستقیم  مکلف به ثبت فعالیتهای شغلی خود در دفاتر در آمد و هزینه می باشند. نمونه های دفاتر مذکور توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می گردد و در دسترس مودیان مالیاتی قرار می گیرد. مانند کارگاههای صنفی و مشاغل ساختمانی و وکلاء و…. که مصادیق بیشتر آن در بند ب ماده ی  ۹۶ قانون مالیاتهای مستقیم آمده است.

ج– صاحبان مشاغلی که مشمول مقررات بندهای الف و ب فوق نمی باشند مکلفند صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه خود را طبق ضوابط و نمونه های تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور نگاهداری کنند. مانند واحدهای صنفی و هر فعالیت دیگری که مشمول بند الف و بند ب ماده ی  ۹۶ قانون مالیاتهای مستقیم نباشد.

نکته : حقوق بازنشستگی درآمد محسوب نمی شود. زیرا از پولی که مالیاتش داده شده و در صندوق بازنشستگی متمرکز و سرمایه گذاری شده پرداخت می شود. به عبارتی از پولی که قبلاً مالیاتش پرداخت شده است نمی توان دوباره مالیات گرفت.

تعریف دقیق تر حقوق

حقوق ؛ درآمدی است که شخص حقیقی (حقوق بگیری که شخص حقوقی باشد نداریم) در خدمت شخص دیگر ( می تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد) در قبال تسلیم نیروی کار بابت اشتغال در ایران برحسب مدت یا کار انجام یافته (بیشتر قراردادهای حقوق، زمانی است ۸ صبح تا ۴ بعد از ظهر و … ) دریافت می دارد.

 هرکار فرما بایستی معافیت حقوق بگیر را اعمال کند. به عبارت دیگر کلیه ی  وزارتخانه ها ، موسسه های دولتی ، شهرداری ها ، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی و اشخاص موضوع بند (الف) ماده ۹۵  قانون مالیلتهای مستقیم  مکلفند کلیه مواردی که در ماده ی  ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم ذکر گردیده است پنج در صد آن را به عنوان علی الحساب مالیات مودی (دریافت کنندگان وجوه) کسر و ظرف سی روز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مودی تسلیم نمایند و همچنین ظرف همینن مدت مشخصات دریافت کنندگان را با ذکر نام و نشانی آنها به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال نمایند.  بنابراین حقوق بگیر با مشاور و… موضوع ماده ی ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم متفاوت است .

نکته ی ۱: قراردادهای خرید کالا از پرداخت مالیات موضوع ماده ی  ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم معاف می باشند.

نکته ی ۲: مواردی که مشمول ماده ی  ۱۲ قانون مالیات برارزش افزوده است واردات آنها نیز معافیت دارد که این معافیت واجد اشکال قانونی و اقتصادی به نظر می رسد .

صادق رئیسی کیا

(منابع در بخش پایانی)

راه‌های تماس

اگر به مشاوره حقوقی یا وکیل در زمینه‌های مرتبط با نوشتارهای من نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره‌های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده، علاقه‌مند، بودید می‌توانید درخواست خود را با شماره‌های ۸۸۳۲۱۰۸۸ و ۸۸۳۲۳۲۷۹ (گروه حقوقی برهان) در میان بگذارید.

درخواست مشاوره حضوری، تلفنی، آنلاین