هشدار: ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

زمان مطالعه: ۴ دقیقه

آیین نامه ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی

در روزهای پایانی سال ۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی، قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را که مشتمل بر ۴۲ ماده است به تصویب رساند.

این قانون سرآغازی بر سازماندهی و هدایت و اعتلای امور و فعالیت های مهندسی و معماری و مهمترین اصول هماهنگی بین بخشها و حرفه های فنی و مهندسی و ساختمانی و شهرسازی کشور قلمداد می شود.

این قانون در شش فصل تدوین شده که فصل اول در ۴ ماده مشتمل بر کلیات ، اهداف و خط مشی می باشد.

فصل دوم در ۲۳ ماده تشکیلات ، ارکان ، وظایف و اختیارات سازمان نظام مهندسی ساختمان را بیان کرده است.

فصل سوم در ۲ ماده امور کاردان ها و صنوف ساختمانی را مقرر داشته و فصل چهارم در ۶ ماده که از جمله ماده ۳۳ می باشد به بیان مقررات فنی و کنترل ساختمان پرداخته است.

فصل پنجم تنها در ۱ ماده و بیشتر به شکل توصیه ، چگونگی آموزش و ترویج این قانون را بیان کرده است.

فصل ششم در ۶ ماده موارد متفرقه که مشتمل بر محل تامین هزینه های سازمان نظام مهندسی ساختمان و چگونگی شروع به کار سازمانهای نظام مهندسی استانی و محل تامین بودجه ی انجام مطالعات و تدوین مقررات ملی ساختمان و ترویج و توسعه و اعتلای نظام مهندسی پرداخته و مجازات مداخله در امور فنی ساختمان بدون مدارک صلاحیت و نیز مجازات عدم رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی بوسیله ی شهرداری ها و مراجع صدور پروانه و … را بیان کرده است.

ماده ۴۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، وزارت مسکن و شهرسازی را مکلف کرده که حداکثر ظرف ۶ ماه نسبت به تهیه ی آیین نامه های اجرایی قانون مذکور اقدام کند.

قانونگذار زمان مشخصی را برای شروع تکلیف وزارت مسکن و شهرسازی به تهیه آیین نامه های مذکور و نیز مهلت خاصی برای تصویب آنها معین نکرده است اما به هر حال آیین نامه اجرایی قانون مذکور حدود یازده ماه پس از تصویب قانون در ۱۷/۱۱/۱۳۷۵ به تصویب هیات وزیران رسید.

البته قابل ذکر است که وفق ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان آیین نامه ی این ماده بایستی به وسیله ی وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد. این آیین نامه پس از هشت سال و چهار ماه از تاریخ تصویب قانون در ۲۲/۴/۱۳۸۳ و در یازده فصل و چهل ماده به تصویب هیات وزیران رسید.

اینک به بیان و شرح و تحلیل این آیین نامه می پردازیم.

فصل اول – تعاریف

ماده ۱ – اصطلاحات زیر در معانی مربوطه به کار می روند:

دفتر مهندسی‌: هرگونه محل انجام خدمات مهندسی ساختمان که طبق ماده‌ (۹) آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌ مهندسی و کنترل ساختمان مجوز فعالیت دریافت نموده باشد.

 شخص حقیقی‌: مهندسان دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی‌، کاردانهای فنی و معماران تجربی دارای پروانه‌ اشتغال به کار کاردانی یا تجربی می‌باشند.

 شخص حقوقی‌: شرکت‌، مؤسسه‌، سازمان و نهاد عمومی یا خصوصی که برای انجام خدمات مهندسی‌، دارایی پروانه اشتغال به کار مهندسی شخص حقوقی معتبر از وزارت مسکن و شهرسازی باشد.

شرح و تحلیل

ضوابط و چگونگی تاسیس دفتر مهندسی : بر اساس ماده ی ۹ آیین نامه ی اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۷۵ هیات وزیران، افراد دارای مدرک کارشناسی و بالاتر در رشته های معماری ، عمران ، تاسیسات مکانیکی ، تاسیسات برقی ، شهرسازی ، نقشه برداری ، ترافیک ( مندرج در ماده ی ۱ آیین نامه ) می توانند ( وفق ماده ی ۴ آیین نامه ) تقاضای صدور پروانه ی اشتغال به کار خدمات مهندسی در یک یا چند زمینه مانند : طراحی ، محاسبه ، نظارت ، اجرا و بهره برداری ، نگهداری ، کنترل و بازرسی و امور آزمایشگاهها ، مدیریت ساخت و تولید، نصب ،آموزش و تحقیق نمایند و خواهان تشخیص صلاحیت شوند.

این درخواست بایستی به صورت کتبی برابر فرم معینه بوسیله وزارت مسکن و شهرسازی وهمراه با فتوکپی برابر اصل شده ی مدرک تحصیلی دانشگاهی (مورد تایید وزارت علوم و تحقیقات ) گواهی قبولی در آزمون ( منظور آزمون های معینه بوسیله ی وزارت مسکن و شهرسازی است) فتو کپی کارت کد اقتصادی متقاضی ، فیش بانکی مربوط به پرداخت عوارض صدور پروانه ی اشتغال ، مدارک عضویت در سازمان نظام مهندسی استان ، مدارک هویت (به ترتیبی که در فرم معینه بوسیله وزارت مسکن و شهرسازی آمده است) و مدارک دیگری که قانون معین کرده و بوسیله دستگاههای ذیربط اعلام می شود به وزارت مسکن و شهرسازی یا سازمان نظام مهندسی استان (در صورتی که وزارت مسکن اجازه داده باشد ) جهت صدور پروانه ی اشتغال تسلیم نماید.

هم چنین ارائه ی گواهی اشتغال به کار که بیانگر یک سال سابقه کار برای دارندگان مدرک دکتری ، دو سال سابقه ی کار برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد و سه سال سابقه ی کار برای دارندگان مدرک کارشناسی در رشته های فوق باشد و به تایید دستگاههای دولتی و شهرداری ها یا اشخاص حقوقی شاغل در رشته های موضوع این قانون یا شرکتهای ساختمانی و مهندسی مشاور که دارای پروانه ی اشتغال به کار مهندسی شخص حقوقی می باشند یا دو نفر از مهندسانی که بیش از ۱۰ سال سابقه  و پروانه اشتغال به کار مهندسی دارند یا به تایید سازمان نظام مهندسی استان رسیده باشد ضروری است.

دفتر مهندسی قائم به شخص یا اشخاص حقیقی موسس است که دارای پروانه ی اشتغال صادره از وزارت مسکن و شهرسازی بوده اند. امتیاز این دفاتر قابل واگذاری نیست.

وزارت مسکن و شهرسازی ظرف یک ماه از تاریخ وصول مدارک و در صورت کامل بودن آنها پروانه ی اشتغال مورد درخواست را صادر خواهد کرد.

این افراد مجاز خواهند بود در رشته و تخصصی که تشخیص صلاحیت شده اند به طور فردی یا مشترکا اقدام به تاسیس دفتر مهندسی نمایند.

راه‌های تماس

اگر به مشاوره حقوقی یا وکیل در زمینه‌های مرتبط با نوشتارهای من نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره‌های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده، علاقه‌مند، بودید می‌توانید درخواست خود را با شماره‌های ۸۸۳۲۱۰۸۸ و ۸۸۳۲۳۲۷۹ (گروه حقوقی برهان) در میان بگذارید.

درخواست مشاوره حضوری، تلفنی، آنلاین