پیشنهاد تشکیل گروه حقوقی تنظیم تعهدات در قراردادها

جناب آقای بهرام کریمی ساکن ایران، شهر تهران، و دارای تحصیلات دانشگاهی در مقطع کارشناسی و ۶ سال تجربه در زمینه حقوقی با اهداف ذیل تقاضای تشکیل گروه حقوقی در زمینه نگارش کلی تعهدات طرف قرارداد با عنوان عدالت در اتاق فکر را دارند.

 هدف از تشکیل این گروه انسجام بخشیدن و سامان دادن به تنظیم قراردادها است.

تخصص های مورد نیاز برای عضویت و فعالیت در گروه پیشنهادی ایشان عبارتند از:

تحصیلات در رشته ی حقوق قضایی  و دوره های آموزشی  درباره اصول و فنون قرارداد نویسی

و روش های پیشنهادی برای بهره مندی از این تخصص ها عبارتند از:

همکاری با کارشناسان حقوقی

ابتکارات و ایده های خاص و موردی ایشان در گروه پیشنهادی عبارت است از:

نگارش شروط

لطفا نظر بدهید.

اگر موافق هستید اعلام بفرمایید.

اگر پیشنهاد تکمیلی دارید ارائه فرمایید.

اگر توضیح بیشتری لازم است با ذکر مواردی که توضیح لازم دارید از آقای بهرام کریمی توضیح بخواهید.