هشدار: ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

زمان مطالعه: ۵ دقیقه

شرکت تازه تاسیس

هشدار: ذکر و بازنشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

حیات شرکت ها معمولاً پس از قبول سمت مدیران و ثبت در اداره ثبت شرکت ها آغاز می گردد و امروزه اخذ کد اقتصادی، نخستین ایستگاه مالیاتی شرکت ها به شمار می رود. در این مرحله است که شرکت های تازه تاسیس، ناگزیر به تشکیل پرونده مالیاتی می شوند.

در این نوشتار، بخشی از الزامات مالیاتی شرکت های تازه تاسیس را مرور خواهیم کرد.

کد اقتصادی؛ نخستین ایستگاه مالیاتی شرکت های تازه تاسیس

در روزهای پایانی اسفندماه سال ۱۳۷۳ بود که قانونگذار (مجلس شورای اسلامی) به موجب قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به منظور شناسایی و ساماندهی وضعیت و فرایند معاملات شرکت ها و اشخاص حقوقی از حیث مالیاتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کرد برای اشخاص حقوقی، کد اقتصادی صادر نماید.

کد اقتصادی یا شماره اقتصادی که دریافت آن برای تمام انواع شرکت ها الزامی است یک شناسه ۱۲ رقمی انحصاری برای هر شرکت می باشد که با درج آن در صورت حساب ها یا اشاره به آن در سامانه ها و فعالیت ها، شناسایی آن شرکت و عملیات مالی و بانکی و گمرکی و اقتصادی و پولی و…مربوط به آن شرکت در نظام مالیاتی ایران را قابل شناسایی و پایش می کند.

برابر قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، ضمانت اجرای بسیار سنگینی برای عدم دریافت کد اقتصادی و نیز برای عدم درج کد اقتصادی در صورت حساب و فاکتور شرکت ها، لحاظ شده است.

ماده ۸۵ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین در این مورد بیان می دارد:

به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده می شود برای اشخاص حقیقی و حقوقی کارت اقتصادی (‌ شامل شماره اقتصادی) صادر و به‌ ازاء صدور هر کارت اقتصادی مبلغ پنج هزار (۵۰۰۰) ریال از آنان دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.

‌معادل صد درصد (۱۰۰%) درآمد واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور همه ساله در قانون بودجه کل کشور پیش‌بینی می شود در اختیار‌ وزارت امور اقتصادی و دارائی قرار خواهد گرفت تا جهت انجام هزینه‌های مربوط به صدور کارت اقتصادی به مصرف برساند.

کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی که حسب اعلام وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف به اخذ شماره اقتصادی می شوند، مکلفند بر اساس‌ دستورالعملی که توسط وزارت مزبور تهیه و ابلاغ می گردد برای انجام کلیه معاملات خود صورت حساب صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورت‌حساب‌ها و فرم‌ها و اوراق مالی مربوط درج نمایند.

‌عدم صدور صورت حساب و یا عدم درج شماره اقتصادی و همچنین عدم رعایت دستورالعمل‌های صادره از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی علاوه بر بی اعتباری دفاتر مربوط، مشمول جرایمی به شرح زیر خواهد بود:

۱- برای بار اول، جریمه‌ای معادل دو برابر مبلغ مورد معامله.

۲- برای بار دوم، تعطیل محل کسب یا توقف فعالیت حسب مورد به مدت سه ماه.

۳- برای بار سوم، حبس تعزیری از سه ماه تا شش ماه برای شخص متخلف و در مورد اشخاص حقوقی برای مدیر یا مدیران مسئول ذیربط.

‌تعقیب و اقامه دعوی علیه متخلفین نزد مراجع قضائی منوط به شکایت وزارت امور اقتصادی و دارائی است.

تبصره ـ مبلغ مذکور در این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیئت وزیران قابل افزایش است

مالیات بر سرمایه شرکت

دومین الزام مالیاتی برای شرکت های تازه تاسیس، در ماده ۴۸ قانون مالیات های مستقیم بیان شده و بر اساس این ماده، شرکتهای تازه تاسیس، مکلف شده اند ظرف دو ماه از تاریخ تاسیس، نسبت به پرداخت نیم در هزار سرمایه ثبت شده خود به عنوان حق تمبر سهام و سهم الشرکه (مالیات بر سرمایه شرکت) اقدام نمایند.

پلمپ دفاتر قانونی

قانون تجارت ایران و نیز قانون مالیات های مستقیم، شرکت ها وفعالان اقتصادی را ملزم به پلمپ دفاتر قانونی دانسته اند. این دفاتر برای ثبت عملیات مالی و معاملات شرکت ها مورد استفاده قرار می گیرند.

عدم پلمپ دفاتر قانونی موجب رد دفاتر و رد صورت های مالی از سوی ممیز مالیاتی می شود و زیان و جرایم مالیاتی برای شرکت به بار می آورد. ضمن آنکه امکان استفاده از معافیت های مالیاتی را در معرض خطر قرار می دهد.

سومین نکته و ایستگاه مهم مالیاتی برای شرکت های تازه تاسیس، پلمپ دفاتر قانونی است.

اظهارنامه های فصلی مالیات بر ارزش افزوده

پس از آنکه اخذ مالیات و عوارض بر مصرف در نظام مالیاتی ایران آغاز شد و بنا به تکالیفی که اکنون در قانون مالیات بر ارزش افزوده برای شرکت ها مقرر شده است لزوم تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده به صورت فصلی (برای هر فصل از سال تسلیم یک اظهارنامه مالیاتی راجع به معاملات آن فصل شرکت، الزامی است) به یکی از مهمترین ایستگاه های مالیاتی برای شرکت ها تبدیل شده است.

اظهارنامه مالیات عملکرد شرکت

شرکتهای تازه تاسیس باید به تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای سال نخست خود دقت لازم را مبذول دارند. اغلب شرکت های تازه تاسیس، از لزوم تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای سال نخست خود غفلت می کنند.

حتی اگر هیچ عملیات و فعالیتی در سال تاسیس شرکت صورت نگرفته باشد باید برای شرکت، اظهارنامه مالیاتی (در تیرماه هر سال) تسلیم گردد. در این ایستگاه مالیاتی نیز شرکتهای تازه تاسیس، با تکالیف و تبعات مالیاتی بزرگی مواجه هستند.

اظهارنامه مالیات بر درآمد حقوق

شرکت های تازه تاسیس باید توجه داشته باشند که اگر اقدام به استخدام افراد تحت عنوان کارمند یا مشاور و… می نمایند باید برابر مقررات فصل سوم قانون مالیات های مستقیم به هنگام پرداخت حقوق یا حق المشاوره و….باید نسبت به کسر مالیات متعلقه و واریز آن به حساب سازمان امور مالیاتی اقدام نمایند.

بعضی شرکت های تازه تاسیس، توجهی به این اقدام ندارند و پس از آنکه سازمان امور مالیاتی با آنها برخورد مالیاتی و اعمال جرایم مالیاتی می نماید متوجه اشکال کار می شوند.

این ایستگاه مالیاتی نیز مستلزم تسلیم ماهیانه اظهارنامه مالیات بر حقوق کارکنان به سازمان امور مالیاتی است.

گواهی مالیاتی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم

شرکت های تازه تاسیس چه بسا نیاز به دریافت کارت بازرگانی یا پروانه های کسب یا سایر پروانه ها، دریافت تسهیلات بانکی و …داشته باشند.

ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم، مراجع صدور پروانه و اعطای تسهیلات را مکلف نموده است پیش از صدور کارت بازرگانی یا پروانه کسب یا سایر پروانه ها و اعطای تسهیلات از شرکت بخواهند که گواهی تسویه مالیات یا گواهی توافق برای تسویه مالیات را از اداره امور مالیاتی، اخذ و به مرجع صدور کارت بازرگانی و پروانه کسب و…ارائه نمایند.

امروزه اخذ و ارائه گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم از طریق سامانه ها انجام می شود.

به نظر من، این ایستگاه مالیاتی، کارکرد بسیار خوبی دارد و اگر سازمان امور مالیاتی به اعمال مقررات ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم، اهتمام جدی روا بدارد می تواند یک فرهنگ مالیاتی فرایندی و منظم را بر فعالیت شرکت ها در ایران حاکم نماید.

این روش، شرکت ها را ملزم می کند برای دریافت یا تمدید هر گونه مجوز فعالیت، وضعیت مالیاتی خود را شفاف و روشن نگه دارند. ضمن آنکه از انباشته شدن مالیات ها و پرونده های مالیاتی جلوگیری می نماید.

شرکت های تازه تاسیس در جریان اخذ گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم ناگزیر به تشکیل پرونده مالیاتی نزد اداره امور مالیاتی ذیربط خود می شوند.

در مورد مالیات شرکتها این مطلب را بخوانید:  مالیات شرکت

در صورتی که به انتخاب وکیل مالیاتی یا مشاوره مالیاتی یا تنظیم دفاعیه مالیاتی در زمینه های مرتبط با نوشتارهای من نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده، علاقه مند، بودید درخواست خود را به s.raeisikia@gmail.com ارسال یا با شماره های ۸۸۳۲۱۰۸۸ و ۸۸۳۲۳۲۷۹ (گروه حقوقی برهان) تماس، حاصل فرمائید.

صادق رئیسی کیا

سیزدهم بهمن ماه ۱۳۹۶

راه‌های تماس

اگر به مشاوره حقوقی یا وکیل در زمینه‌های مرتبط با نوشتارهای من نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره‌های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده، علاقه‌مند، بودید می‌توانید درخواست خود را با شماره‌های ۸۸۳۲۱۰۸۸ و ۸۸۳۲۳۲۷۹ (گروه حقوقی برهان) در میان بگذارید.

درخواست مشاوره حضوری، تلفنی، آنلاین

0 0 votes
رأی دهی به مقاله
اشتراک
اطلاع رسانی برای
guest
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments