هشدار: ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

زمان مطالعه: 4 دقیقه

لایحه مالیاتی

هشدار: ذکر و بازنشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

این لایحه مالیاتی به هیات حل اختلاف مالیاتی (بدوی) ارائه شده است و ناظر به دفاع در مقابل اشتباه ممیز مالیاتی در محاسبه و تشخیص میزان مالیات و قصور مدیرعامل شرکت در انجام وظایف قانونی خود می باشد.

متن دفاعیه مالیاتی

ریاست محترم هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی …

با سلام و احترام

به استحضار می رساند:

در ارتباط با دعوتنامه شماره …مورخ …. ماه …آن هیات محترم که برای مورخ …. ماه …وقت رسیدگی جهت شرکت …. به شماره ثبت ..تعیین شده است مراتب ذیل را به استحضار می رساند:

۱- در مورد اصل مالیات تشخیصی برای دوره های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ نظر به اینکه ممیز مالیاتی محترم در تشخیص و محاسبه میزان مالیات، دچار خطا و اشتباهات محاسباتی شده و اقلامی از درآمدها را دو بار و به صورت مضاعف و یا بیش از اندازه واقعی آنها مبنای تشخیص مالیات قرار داده است ایراد و اعتراضاتی به شرح زیر داریم و خواهان اصلاح آنها می باشیم.

گزارش کارشناسی انجام شده و صورت های پرداختی از سوی شرکت …. که مستندا حاکی از وقوع اشتباه در محاسبه مالیات از سوی ممیز مالیاتی محترم می باشد نیز به پیوست تقدیم می گردد.

اولاً کل مبلغ قرارداد با شرکت …که مبنا و ماخذ تشخیص مالیات اعلامی از سوی ممیز محترم می باشد به مبلغ ….میلیارد ریال بوده که به علت ناتمام ماندن پروژه، به مبلغ …میلیارد ریال تعدیل و اصلاح گردیده است.

ثانیاً ممیز محترم طی برگه مطالبه مالیات مربوط به سال ….که در مورخ ….ماه ….صادر کرده است مبلغ …میلیارد و ….میلیون ریال آن را برای سال ….مورد محاسبه و مطالبه قرار داده است.

بنابراین می بایستی باقیمانده پرداخت ها که ….میلیارد ریال بوده است و در سال ….پرداخت شده است را برای سال ….مورد محاسبه و مبنای مطالبه مالیات قرار می داد در حالی که ممیز محترم اشتباهاً در برگه مطالبه مالیات مربوط به سال ….کل مبلغ اولیه قرارداد با شرکت …. یعنی …میلیارد ریال را مجدداً مبنا و ماخذ محاسبه و مطالبه مالیات قرار داده است.

بدین ترتیب در حقیقت؛ ممیز مالیاتی محترم، مرتکب چند اشتباه فاحش شده است:

اولاً در تشخیص و تعیین کل مبلغ قرارداد با شرکت ….به جای مبلغ …. میلیارد ریال مبلغ ….میلیارد ریال را مبنای محاسبه مالیات قرار داده است.

ثانیاً در یک نوبت، بخشی از قرارداد و در نوبت دیگر، کل مبلغ قرارداد را مجدداً مبنا و مآخذ محاسبه و مطالبه مالیات قرار داده و سبب تعیین و تحمیل مالیات مضاعف ناروا به این شرکت شده است.

در این مورد استدعا دارد اشتباهات فاحش ممیز مالیاتی محترم در محاسبه مضاعف و مطالبه مالیات مضاعف را مورد رسیدگی و بذل عنایت، قرار داده و از اشتباه بعمل آمده که منتهی به تشخیص ناروای میزان مالیات گردیده رفع اثر فرمایید.

۲- در مورد جرایم عدم پرداخت مالیات، توجه ریاست و اعضای گرانقدر هیئت حل اختلاف مالیاتی را به موارد زیر جلب می نماییم:

الف) شرکت موصوف در سال با مشارکت …درصدی آقای ….. و ….درصدی آقای ….. و خانم ….. تاسیس گردید آقای ….. به عنوان مدیرعامل مسئولیت کامل اداره امور اجرایی شرکت ….. را بر عهده داشتند.

در اواخر سال ….بود که متوجه شدیم نامبرده روی فعالیت های شرکت …. تمرکز ندارد و امور شرکت را به درستی دنبال نمی نمایند و دچار قصور در انجام وظایف و مسئولیت های قانونی خود به عنوان مدیرعامل شرکت ما شده و مشکلات و زیان های عدیده‌ای را وجود آورده است.

بر اساس پیگیری‌های بیشتر متوجه شدیم که آقای …. اقدام به تاسیس شرکت دیگری به نام …. کرده و علاوه بر اینکه به انجام تعهدات و تکالیف قانونی و معاملاتی و قراردادی شرکت ….اهتمام نداشته و باعث نارضایتی و ورود خسارت و زیان به شرکت، گردیده است بلکه از امکانات و توان شرکت …. برای پیشبرد امور شرکتی که خود تاسیس کرده بود سوء استفاده نموده است.

بنا به شکایتی که در شعبه ….جزایی دادگاه ….. مطرح کردیم نامبرده به اتهام سواستفاده از اموال شرکت در جهت منافع شخصی و به اتهام خیانت در امانت، محکوم گردید و محکومیت وی در شعبه …دادگاه تجدید نظر استان نیز مورد تایید قرار گرفت.

همچنین در شعبه ….دادگاه عمومی …. علیه آقای …. به عنوان مدیرعاملی که در انجام وظایف قانونی خود قصور داشته به خواسته مطالبه خسارت ناشی از قصور در انجام وظایف قانونی، طرح دعوا نمودیم که در این مورد نیز منتهی به صدور حکم علیه نامبرده و قطعیت آن و حتی منجر به صدور اجراییه علیه ایشان شد و در حال پیگیری برای جلب نامبرده جهت جبران خسارت وارده هستیم.

ب) ممیز مالیاتی محترم، اظهار می نمایند که چون شرکت …… به تشخیص مالیات عملکرد منتهی به سال ….تمکین نموده و مالیات مربوطه قطعی شده است مالیات ارزش افزوده آن را بر مبنای مالیات قطعی شده ناشی از آن منظور کرده است.

اولاً چنین استدلالی، باطل و غیرمنصفانه است. وقتی در جریان رسیدگی سازمان امور مالیاتی و طی استعلام از شرکت ….. محرز گردید که پرداخت های شرکت موصوف چقدر بوده است ممیز محترم نباید مفروضات و محاسبات خودش را بجای مستندات و صورت های واقعی بدست آمده، مبنای تشخیص مالیات قرار دهد.

ثانیاً آنچه که بسیار مشهود و روشن است برگ تشخیص مالیات عملکرد شرکت ….فقط ممضی به امضای مامور ابلاغ اداره مالیاتی در تاریخ …….می باشد و این برگه به امضای مدیرعامل شرکت نرسیده است و دقیقاً مربوط به همان دوره ای است که این مدیرعامل، بنا به حکم قطعی مرجع قضایی، مرتکب قصور از وظایف قانونی خود در قبال سهامداران و مراجع قانونی شده است.

فلذا ضمن تقدیم تصویری از احکام و مدارک فوق الذکر و با در نظر داشتن این مطلب که مدیرعامل شرکت به عنوان مسئول امور اجرایی از انجام وظایف قانونی خود قصور نموده و با تاخیر در پرداخت مالیات ها حتی موجب زیان به سهامداران و دیگر اعضای هیئت مدیره نیز شده است استدعا داریم اکنون که دیگر اعضای هیئت مدیره و سهامداران به صورت مسئولانه، پیگیر امور معطل مانده شرکت …. شده اند نسبت به بخشودگی جرایم مالیاتی که به سبب قصور اثبات شده مدیرعامل سابق شرکت، بر ما تحمیل شده اقدام فرمایید.

در این زمینه نیز از رئیس و اعضای محترم هیات حل اختلاف مالیاتی، مصرانه استدعا داریم خیانت و قصور اثبات شده مدیرعامل سابق را همچون عذر موجه وارده بر این شرکت و سهامداران آن تلقی بفرمایند و بخشودگی جرایم مالیاتی که بدلیل قصور اثبات شده مدیرعامل قبلی بر ما تحمیل شده است را مورد عنایت قرار دهند.

در صورتی که به انتخاب وکیل مالیاتی یا مشاور مالیاتی یا مشاوره مالیاتی یا تنظیم لایحه دفاعیه مالیاتی در زمینه های مرتبط با نوشتارهای من نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده، علاقه مند، بودید درخواست خود را به s.raeisikia@gmail.com ارسال یا با شماره های 88321088 و 88323279 (گروه حقوقی برهان) تماس، حاصل فرمائید.

صادق رئیسی کیا

ششم بهمن ماه 1396

راه‌های تماس

اگر به مشاوره حقوقی یا وکیل در زمینه‌های مرتبط با نوشتارهای من نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره‌های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده، علاقه‌مند، بودید می‌توانید درخواست خود را با شماره‌های ۸۸۳۲۱۰۸۸ و ۸۸۳۲۳۲۷۹ (گروه حقوقی برهان) در میان بگذارید.

درخواست مشاوره حضوری، تلفنی، آنلاین

0 0 votes
امتیازدهی به مقاله
اشتراک
اطلاع رسانی برای

0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments