هشدار: ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

زمان مطالعه: 5 دقیقه

نمونه یک لایحه دفاعیه ساده مالیاتی

ماده 216 قانون مالیات های مستقیم درباره تضمین حقوق مردم (مالیات دهندگان) و به منظور شناسایی حق اعتراض مودیان مالیاتی به اقدامات اجرایی سازمان امور مالیاتی و چگونگی رسیدگی به اینگونه اعتراضات، وضع شده است.

هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات های مستقیم در مورد اعتراض مالیات دهنده یا اشخاصی که اقدامات اجرای مالیاتی متوجه آنها شده باشد (همانند مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت ها) صلاحیت رسیدگی خواهد داشت.

ماده 216 قانون مالیات های مستقیم بیان داشته است:

مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که طبق مقررات اجرایی مالیات‌ها قابل مطالبه و وصول می‌باشد هیات حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. به شکایات مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رای صادر خواهد شد. رای صادره قطعی و لازم‌الاجرا است.

تبصره 1:
در مورد مالیاتهای مستقیم در صورتی که شکایت حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت ، به موقع اجرا گذارده شده است ، هرگاه هیات حل اختلاف مالیاتی شکایت را وارد دانست ضمن صدور رای به بطلان اجرائیه حسب مورد قرار رسیدگی و اقدام لازم صادر یا نسبت به درآمد مشمول مالیات مودی رسیدگی و رای صادر خواهد کرد . رای صادره از هیات‌های حل اختلاف قطعی است.

تبصره 2:
در مورد مالیاتهای غیر مستقیم هرگاه شکایت اجرایی از این جهت باشد که مطالبه مالیاتقانونی نیست مرجع رسیدگی به این شکایت نیز هیات حل اختلاف مالیاتی خواهد بود و رای هیات مزبور در این باره قطعی و لازم‌الاجرا است.

مفاد این تبصره شامل جرایم قاچاق اموال موضوع عایدات دولت و بهای مال قاچاق از بین رفته و نیز آن دسته از مالیاتهای غیر مستقیم که طبق مقررات مخصوص به خود در مراجع خاص باید حل و فصل شود نخواهد بود.

چند نکته درباره صلاحیت های قانونی هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات های مستقیم:

نکته نخست: مرجع قانونی شکایت از اقدامات اجرایی سازمان امور مالیاتی هیات حل اختلاف موضوع ماده 216 قانون مالیات های مستقیم می باشد.

نکته دوم: به طور کلی؛ اقدامات اجرایی مالیاتی، عبارت است از:

1- مطالبه مالیات از مالیات دهنده یا اشخاصی که همراه با مالیات دهنده، مسئولیت تضامنی برای پرداخت مالیات دارند (همانند مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت ها و موسسات) تا مرحله بازداشت اموال و مزایده و فروش آنها

2- اعمال جرایم مالیاتی

3- تعقیب کیفری تحت عناوین راجع به جرایم مالیاتی

4- محرومیت از معافیت های مالیاتی و بخشودگی های قانونی

5- ممنوعیت خروج از کشور

6- ابطال معاملات و نقل و انتقالاتی که به قصد فرار از پرداخت مالیات صورت گرفته باشد

7- ممنوعیت اشخاص از نقل و انتقال اموال و حقوق

8- جلوگیری از صدور یا تمدید کارت بازرگانی

9- جلوگیری از صدور یا تمدید پروانه کسب

10- جلوگیری از ثبت شرکت یا موسسه در اداره ثبت شرکت ها

11- جلوگیری از عضویت اشخاص در هیات مدیره شرکت ها و موسسات

نکته سوم: در نظر داشته باشید که مرجع قانونی اعتراض به میزان مالیات معینه برای اشخاص، هیات هل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات های مستقیم نیست بلکه هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 238 قانون مالیات های مستقیم در این خصوص دارای صلاحیت و اختیار می باشد.

نکته چهارم: شکایت از اقدامات اجرایی سازمان امور مالیاتی می تواند از سوی افراد زیر مطرح گردد:

1- مالیات دهنده (مودی)

2- اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت ها یا موسساتی که اقدامات اجرایی مالیاتی از باب مسئولیت تضامنی در پرداخت مالیات، علیه آنها معمول شده است.

3- اشخاص ثالثی که برابر ماده 182 قانون مالیات های مستقیم، مسئول شناخته شده باشند و بر همین اساس علیه آنان اقدامات اجرایی مالیاتی، اعمال شده باشد.

4- سایر اشخاصی که تحت هر عنوان و به هر دلیل، محدودیت ها یا ممانعت هایی علیه آنها ایجاد شده باشد که ناشی از اعمال اقدامات اجرایی مالیاتی شناخته شود.

نکته پنجم: رای هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات های مستقیم قطعی و لازم الاجرا می باشد و قابل اعتراض در هیات تجدیدنظر حل اختلاف موضوع ماده 247 قانون مالیات های مستقیم نمی باشد ولی از طریق شورای عالی مالیاتی و دیوان عدالت اداری، قابل اعتراض می باشند.

این نوشتار را در جهت آشنایی کلی شما عزیزان با صلاحیت هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات های مستقیم نوشتم و آن را با نمونه ای از یک لایحه مالیاتی ساده که در راستای موضوع این نوشتار می باشد به پایان می برم.

لایحه دفاعیه زیر، ناظر به موردی است که حتی اداره امور مالیاتی مربوطه نیز متوجه حدود صلاحیت هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات های مستقیم نشده است.

لایحه دفاعیه مالیاتی

ریاست محترم هیات حل اختلاف مالیاتی

با سلام و احترام

به استحضار می رساند:

در ارتباط با دعوتنامه مورخ …. آن هیات محترم که برای مورخ …. وقت رسیدگی جهت شرکت …. به شماره ثبت….تعیین کرده و به اشتباه به اینجانب که هیچ سمتی در شرکت موصوف ندارم ابلاغ نموده است مراتب ذیل را به استحضار می رساند:

۱- اینحانب طی درخواست اعتراضی شماره …. مورخ … که به شماره …تاریخ …..در دبیرخانه اداره امور مالیاتی شهرستان … به ثبت رسیده است نسبت به اقدامات اجرایی سازمان امور مالیاتی علیه خویش اعتراض نموده و درخواست طرح موضوع در هیئت موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم را مطرح کردم.

در این خصوص با توجه به اینکه از سال …. به بعد در شرکت …. به شماره ثبت ….جز صاحبان امضای مجاز شرکت نبوده ام و در سال …نیز به کلی از هیئت مدیره شرکت موصوف خارج شده ام درخواست داشتم که بنابه رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و مقررات قانون مالیاتهای مستقیم از اقدامات اجرایی که علیه اینجانب صورت گرفته به وسیله هیات موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم، رفع اثر شود.

اکنون در تعجبم که چرا اعتراض اینجانب به اقدامات اجرایی مالیاتی به جای اینکه به عنوان اعتراض شخص اینجانب در هیئت موضوع ماده ۲۱۶ مطرح گردد به عنوان اعتراض شرکت …. به مالیات تشخیصی در هیئت حل اختلاف مالیاتی مطرح شده است؟

بنابراین استدعا دارم عنایت بفرمایید که اساساً اینجانب به عنوان یک شخص حقیقی و در مقام معترض به اقدامات و عملیات اجرایی مالیاتی علیه خود؛ درخواست طرح موضوع در هیات موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم را مطرح کردم و اساساً صاحب صلاحیت و اختیار در شرکت ……برای دریافت و اعتراض به اوراق مالیاتی مربوط به شرکت …..اختیاری ندارم و صلاحیتی برای طرح یا دفاع در امور مالیاتی راجع به شرکت موصوف نیز نداشته و ندارم.

۲- علی ایحال نظر به اینکه در آن هیئت محترم مسائل مربوط به مالیات ارزش افزوده شرکت ….مطرح شده با در نظر داشتن مراتب فوق؛ لازم به یادآوری می‌دانم که:

اولاً اینجانب از تاریخ….. به بعد در شرکت …..جز صاحبان امضای مجاز نبوده ام.

ثانیاً در تاریخ …نیز از عضویت هیئت مدیره شرکت موصوف خارج شده ام.

ثالثاً همانگونه که مستحضر می باشید برابر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری که اقدام به ابطال رأی شورای عالی مالیاتی نمود و تاکید کرد که اقدامات اجرایی مالیاتی صرفا علیه مدیران دارای حق امضای اسناد تعهدآور شرکت، قابل اعمال است فلذا اقدامات اجرایی مالیاتی بعمل آمده علیه اینجانب فاقد پشتوانه قانونی است.

رابعاً مالیات ارزش افزوده مطروحه در آن هیات مربوط به سنوات …و …می باشد که در این سال ها اینجانب فاقد امضای مجاز در شرکت …..بوده ام.

۳- تاکید می نمایم که اینجانب در شرکت ….. فاقد سمت هستم و ابلاغ اوراق مالیاتی مربوط به آن شرکت به اینجانب نادرست است و استدعا دارم شرکت اینجانب در این جلسه و دفاعیات و مسایل مطروحه را در راستای اعتراض اینجانب به اقدامات اجرایی و در جهت طرح موضوع در هیات موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم مورد عنایت قرار دهید.

در صورتی که به انتخاب وکیل مالیاتی، مشاور مالیاتی یا مشاوره مالیاتی نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده، علاقه مند، بودید درخواست خود را به s.raeisikia@gmail.com ارسال یا با شماره های 88321088 و 88323279 (گروه حقوقی برهان) تماس، حاصل فرمائید.

صادق رئیسی کیا

بیستم دی ماه 1396

راه‌های تماس

اگر به مشاوره حقوقی یا وکیل در زمینه‌های مرتبط با نوشتارهای من نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره‌های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده، علاقه‌مند، بودید می‌توانید درخواست خود را با شماره‌های ۸۸۳۲۱۰۸۸ و ۸۸۳۲۳۲۷۹ (گروه حقوقی برهان) در میان بگذارید.

درخواست مشاوره حضوری، تلفنی، آنلاین

0 0 votes
امتیازدهی به مقاله
اشتراک
اطلاع رسانی برای

0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments