هشدار: ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

زمان مطالعه: 3 دقیقه

موافقت با فروش و انتقال سهام

هشدار: ذکر و بازنشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

در این نوشتار، می خواهم سهامداران و اعضای هیات مدیره و بازرس قانونی و ذینفعان شرکت سهامی را با یک نمونه ساده از شرح وظایف و همچنین صورتجلسات هیئت مدیره در شرکتهای سهامی آشنا کنم.

در بعضی از شرکت های سهامی؛ فروش و انتقال سهام از سوی سهامدار به افراد دیگر به موافقت هیئت مدیره شرکت سهامی؛ منوط و مشروط، شده است.

در این موارد، اگر در جریان فروش و انتقال سهام به افراد دیگر؛ مقررات اساسنامه شرکت، رعایت نگردد این مسأله می تواند زمینه ساز دعاوی و ادعاهایی همانند بطلان معامله و ابطال صورتجلسات و ….گردد.

با این توضیح کوتاه، یک نمونه از صورتجلسه هیئت مدیره شرکت سهامی که در اساسنامه آن شرکت؛ فروش و انتقال سهام منوط به مصوبه هیئت مدیره شرکت گردیده است را جهت آشنایی بازدیدکنندگان گرانقدر سایت شخصی صادق رئیسی کیا تقدیم می نمایم.

صورتجلسه هیأت مدیره شركت …………..سهامی خاص به شماره ثبت……… شناسه ملی…………

جلسه هیأت مدیره شرکت ………در ساعت …… مورخ ……… روز……… در محل قانونی شرکت، تشکیل و نسبت به موارد زیر به اتفاق آراء اتخاذ تصمیم ، بعمل آمد.

دستور جلسه: نقل و انتقال سهام طبق ماده…. اساسنامه

مصوبات:

1- آقای/خانم فرزند … به شماره شناسنامه….. متولد….. صادره از …. به شماره ملی …. از… سهم… ریالی خود در شرکت…. تعداد …. سهم …. ریالی را به آقای/خانم ….. فرزند …. متولد …. به شماره شناسنامه….. و شماره ملی …..واگذار نمود.

2- آقای/خانم فرزند … به شماره شناسنامه….. متولد….. صادره از …. به شماره ملی …. از… سهم… ریالی خود در شرکت…. تعداد …. سهم …. ریالی را به آقای/خانم ….. فرزند …. متولد …. به شماره شناسنامه….. و شماره ملی …..واگذار نمود.

3- آقای/خانم فرزند … به شماره شناسنامه….. متولد….. صادره از …. به شماره ملی …. از… سهم… ریالی خود در شرکت…. تعداد …. سهم …. ریالی را به آقای/خانم ….. فرزند …. متولد …. به شماره شناسنامه….. و شماره ملی …..واگذار نمود.

نقل و انتقالات صورت پذیرفته به شرح مزبور، مورد تایید و تصویب هیأت مدیره شرکت…. قرار گرفته است.

بر اساس این نقل و انتقال، تغییری در سرمایه شرکت، ایجاد نشده است.

فهرست سهامدارن قبل و بعد از نقل و انتقال یه شرح پیوست های این صورتجلسه می‌باشد.

این جلسه در ساعت…. همان روز، خاتمه یافت و انتقال دهنده و انتقال گیرندگان به مدیرعامل، وکالت با حق توکیل به غیر دادند تا با مراجعه به اداره امور مالیاتی، نسبت به اخد گواهی مالیات بر نقل و انتقال سهام و متعاقباً ارجاع صورتجلسه به اداره ثبت شرکت ها و پیگیری امور مربوط به آن اقدام نمایند.

امضاء انتقال دهند‌گان:

….و….و….

امضاء انتقال گیرنده: 

….و….و….

امضاء اعضاء هیأت مدیره شرکت:

… (رئیس هیأت مدیره)

….(نائب رییس هیأت مدیره)

….(عضو هیات مدیره)

 

جدول پیوست شماره یک) فهرست صاحبان سهام قبل از نقل و انتقال سهام در شرکت …. سهامی خاص به شماره ثبت..و شناسه ملی…. عطف به صورتجلسه هیأت مدیره مورخ..

1- آقای/خانم…..دارای تعداد ….سهم

2-  آقای/خانم…..دارای تعداد ….سهم

3-  آقای/خانم…..دارای تعداد ….سهم

جمعاً سه سهامدار دارای ….تعداد سهم …..ریالی با نام

امضاء اعضاء هیأت مدیره:

….. (مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره)   ……(نائب رئیس هیأت مدیره)    …(عضو هیات مدیره)

 

جدول پیوست شماره دو) فهرست صاحبان سهام پس از نقل و انتقال سهام در شرکت …..سهامی خاص به شماره ثبت….. شناسه ملی….. عطف به صورتجلسه هیأت مدیره مورخ…

1- آقای/خانم…..دارای تعداد ….سهم

2- آقای/خانم…..دارای تعداد ….سهم

3-  آقای/خانم…..دارای تعداد ….سهم

4- آقای/خانم….دارای تعداد ….سهم

5- آقای/خانم…..دارای تعداد ….سهم

6- آقای/خانم…..دارای تعداد ….سهم

جمعاً  شش سهامدار دارای ….تعداد سهم …..ریالی با نام

امضاء اعضاء هیأت مدیره:

….. (مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره)   ……(نائب رئیس هیأت مدیره)    …(عضو هیات مدیره)

 

در صورتی که به انتخاب وکیل یا مشاوره در زمینه های مرتبط با نوشتارهای من نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده، علاقه مند، بودید درخواست خود را به s.raeisikia@gmail.com ارسال یا با شماره های 88321088 و 88323279 (گروه حقوقی برهان) تماس، حاصل فرمائید.

صادق رئیسی کیا

ششم آذرماه 1396

راه‌های تماس

اگر به مشاوره حقوقی یا وکیل در زمینه‌های مرتبط با نوشتارهای من نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره‌های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده، علاقه‌مند، بودید می‌توانید درخواست خود را با شماره‌های ۸۸۳۲۱۰۸۸ و ۸۸۳۲۳۲۷۹ (گروه حقوقی برهان) در میان بگذارید.

درخواست مشاوره حضوری، تلفنی، آنلاین

0 0 votes
امتیازدهی به مقاله
اشتراک
اطلاع رسانی برای

0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments