هشدار: ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

زمان مطالعه: 4 دقیقه

ابلاغ اوراق مالیاتی

ذکر و بازنشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

در ادامه نوشتارهای خود پیرامون بایسته های مالیاتی برای کسبه و صنوف، فعالان اقتصادی و مدیران شرکت ها می خواهم به صورت کوتاه و کاربردی به بیان شرایط شکلی و ماهیتی که رعایت آنها در ابلاغ اوراق مالیاتی، الزامی هست بپردازم.

عدم رعایت این شرایط، می تواند از موجبات ابطال ابلاغ و لزوم ابلاغ اوراق به شکل صحیح به شمار رود.

آثار ابلاغ در امور مالیاتی

ابلاغ اوراق مالیاتی، آثار مهمی به ویژه علیه مالیات دهنده در پی دارد از جمله در موارد زیر:

1- آغاز مسئولیت مودی (مالیات دهنده) نسبت به پراخت مالیات

2- آغاز موعد قانونی مودی (مالیات دهنده) برای اعتراض به اوراق مالیاتی.

3- تمام اقدامات اجرایی، مسئولیت ها و محدودیت های مالیاتی مصرح در قانونی مالیات های مستقیم که ناظر بر عدم پرداخت مالیات از سوی مودی (مالیات دهنده) باشد هنگامی قابل اعمال علیه مودی (مالیات دهنده) است که اوراق مالیاتی موضوع آنها به مودی مالیاتی به صورت صحیح، ابلاغ شده باشد.

4- تاریخ ابلاغ، در قطعیت مالیات، تاثیر دارد.

شرایط شکلی و ماهیتی ابلاغ در امور مالیاتی

1- از جمله شرایط ماهیتی و شکلی در ابلاغ اوراق مالیاتی این است که ابلاغ اوراق مالیاتی باید به شخص مالیات دهنده انجام شود.

ابلاغ به غیر مالیات دهنده، به جز در موارد قانونی، قابل ابطال خواهد بود و اقدامات اجرایی مترتب بر آن نیز قابل ابطال به شمار خواهند رفت.

2- برابر ماده 179 قانون مالیات های مستقیم، اشخاصی که چند محل سکونت دارند باید یکی از آنها را به عنوان محل سکونت اصلی به اداره امور مالیاتی معرفی نمایند تا اوراق مالیاتی صرفاً به آن نشانی، ابلاغ گردد.

در غیر این صورت، اداره امور مالیاتی به تشخیص خودش خواهد توانست هر یک از محل های سکونت مالیات دهنده را محل سکونت اصلی به شمار آورد و اوراق مالیاتی را به آن نشانی ها ابلاغ نماید.

بنابراین اگر مالیات دهنده یکی از محل های سکونت خود را به عنوان محل سکونت اصلی به اداره امور مالیاتی، اعلام کرده باشد و اداره امور مالیاتی، اوراق مالیاتی مربوط به مودی را به محل دیگری ابلاغ نموده باشد ابلاغ ها قابل ابطال خواهند بود و اقدامات اجرایی مترتب بر آنها نیز قابل ابطال به شمار خواهند رفت.

3- ماده 207 قانون مالیات های مستقیم تصریح دارد که اگر مالیات دهنده، محلی را به عنوان محل کار یا محل سکونت یا محل ابلاغ اوراق مالیاتی معرفی کند مادامی که محل دیگری را معرفی نکرده باشد ابلاغ اوراق مالیاتی به همان نشانی، قانونی و صحیح خواهد بود.

مفهوم این ماده این است که اگر مالیات دهنده یکی از محل های یادشده را قبلاً به صورت صریح یا ضمنی به عنوان محل دریافت اوراق مالیاتی به اداره امور مالیاتی، معرفی کرده باشد اداره امور مالیاتی حق ندارد اوراق مالیاتی را به نشانی دیگری ابلاغ نماید و اگر چنین اقدامی بکند ابلاغ، قابل ابطال و آثار مترتب بر آن نیز باطل خواهد بود.

4- برابر ماده 207 قانون مالیات های مستقیم اگر مالیات دهنده، هیچ محلی را به عنوان محل کار یا محل سکونت یال محل ابلاغ اوراق مالیاتی معرفی ننموده باشد و اداره امور مالیاتی، اوراق مالیاتی را به تشخیص خودش به محلی به عنوان محل کار یا به عنوان محل سکونت، ابلاغ کرده باشد و مالیات دهنده با وجود اطلاع از ابلاغ اوراق مالیاتی به آن محل، ایرادی مطرح ننموده باشد ابلاغ اوراق مالیاتی به آن محل، قانونی و صحیح خواهد بود و مادامی که مالیات دهنده محل دیگری را برای ابلاغ اوراق مالیاتی معرفی ننماید ابلاغ اوراق مالیاتی به آن محل، ادامه پیدا خواهد کرد.

البته اگر مالیات دهنده، ایرادی نموده و نشانی دیگری را معرفی کرده باشد اداره امور مالیاتی باید به ایراد مالیات دهنده توجه نماید و اوراق مالیاتی را به نشانی اعلامی از سوی مالیات دهنده، ابلاغ کند و گرنه ابلاغ و آثار مترتب بر آن باطل خواهد بود.

5- اگر هیچ نشانی از مالیات دهنده در دست نباشد از طریق اداره امور مالیاتی برای یک نوبت، اقدام به انتشار اوراق مالیاتی در روزنامه کثیرالانتشار  حوزه مالیاتی محل خواهد گردید و برابر ماده 208 قانون مالیات های مستقیم این آگهی در حکم ابلاغ به مالیات دهنده به شمار خواهد رفت. بنابراین اگر در پرونده مالیاتی مودی، سابقه یا دلیلی، یافت شود که نشانی مالیات دهنده و سوابق ابلاغ به یک نشانی بدون ایراد، وجود داشته است اداره امور مالیاتی، نخواهد توانست به صرف انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار، مدعی ابلاغ اوراق مالیاتی و بار شدن آثار اجرایی بر آن شود.

6- ابلاغ اوراق مالیاتی به شرکت ها و اشخاص حقوقی باید برابر ماده 206 و ماده 203 قانون مالیات های مستقیم باشد.

بنابراین آنچه که در بندهای 2 و 3 و 4 گفتیم فقط ناظر به اشخاص حقیقی مالیات دهنده است و به مودیان حقوقی (اشخاص حقوقی) قابل تسری نیست.

درباره شرایط شکلی و ماهیتی ابلاغ اوراق مالیاتی به شرکت ها و اشخاص حقوقی، در نوشتار دیگری، نکات کاربردی لازم را بیان خواهم داشت.

7- ابلاغ اوراق مالیاتی به ادارات دولتی یا موسسات وابسته به دولت  تابع ماده 205 قانون مالیات های مستقیم می باشد. اوراق مالیاتی مربوط به دولت و موسسات دولتی باید به رئیس اداره دولتی یا جانشین او یا به رئیس دفتر آن اداره یا موسسه دولتی، ابلاغ گردد.

بنابراین آنچه که در بندهای 2 و 3 و 4 گفتیم فقط ناظر به اشخاص حقیقی مالیات دهنده است و به ادارات و موسسات دولتی، قابل تسری نیست.

درباره شرایط شکلی و ماهیتی ابلاغ اوراق مالیاتی به ادارات و موسسات دولتی، در نوشتار دیگری، نکات کاربردی لازم را بیان خواهم داشت.

در صورتی که به انتخاب وکیل مالیاتی یا مشاور مالیاتی یا مشاوره مالیاتی در زمینه های مرتبط با نوشتارهای من نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده، علاقه مند، بودید درخواست خود را به s.raeisikia@gmail.com ارسال یا با شماره های 88321088 و 88323279 (گروه حقوقی برهان) تماس، حاصل فرمائید.

صادق رئیسی کیا

هفتم مهرماه 1396

راه‌های تماس

اگر به مشاوره حقوقی یا وکیل در زمینه‌های مرتبط با نوشتارهای من نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره‌های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده، علاقه‌مند، بودید می‌توانید درخواست خود را با شماره‌های ۸۸۳۲۱۰۸۸ و ۸۸۳۲۳۲۷۹ (گروه حقوقی برهان) در میان بگذارید.

درخواست مشاوره حضوری، تلفنی، آنلاین

0 0 votes
امتیازدهی به مقاله
اشتراک
اطلاع رسانی برای

0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments