هشدار: ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

زمان مطالعه: 4 دقیقه

ذکر و بازنشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

در ادامه طرح بایسته های حقوقی برای مدیران شرکت ها و فعالان اقتصادی در این نوشتار به بیان چگونگی ابلاغ اوراق مالیاتی به اشخاص حقوقی و از جمله شرکت ها می پردازم.

ماده 206 قانون مالیات های مستقیم ایران، اختصاص دارد به بیان احکام قانونی راجع به ابلاغ اوراق مالیاتی به شرکت های تجارتی و سایر اشخاص حقوقی.

در این نوشتار، درباره شیوه درست ابلاغ اوراق مالیاتی به شرکت تجارتی و سایر اشخاص حقوقی و مسئولیت ها و حقوق مدیران شرکت ها و اشخاص حقوقی در قبال ابلاغ اوراق مالیاتی و مسائل مترتب بر آن، توضیحاتی مطرح می کنم:

در نوشتار کوتاه دیگری با عنوان بایسته های مالیاتی؛ اشخاص ذیصلاح برای دریافت اوراق مالیاتی در شرکت ها   به این نکته اشاره کردم که برابر ماده 206 قانون مالیات های مستقیم، اوراق مالیاتی مربوط به اشخاص حقوقی و از جمله شرکت ها اگر به افرادی غیر از مدیرعامل شرکت یا دارندگان حق امضاء ابلاغ شود آن ابلاغ می تواند تحت شرایطی از درجه اعتبار ساقط گردد.

ماده 206 قانون مالیات های مستقیم بیان می دارد:

اگر مودی (مالیات دهنده) شرکت تجارتی یا سایر اشخاص حقوقی باشد اوراق مالیاتی باید به مدیر یا اشخاص دیگری که از طرف شرکت، حق امضاء دارند ابلاغ شود.

تبصره: مقررات ماده 203 این قانون و تبصره آن در مورد شرکت های تجاری و سایر اشخاص حقوقی نیز مجری است.

ابتدا به بیان نکات مهم مندرج در ماده 206 قانون مالیات های مستقیم می پردازم و سپس به ماده 203 قانون مالیات های مستقیم باز می گردم و نکات مرتبط با این نوشتار را با نگاهی به هر دو ماده، بیان می دارم.

نکته نخست: 

در ماده 206 قانون مالیات های مستقیم از اصطلاح “شرکت تجارتی” استفاده شده است. منظور از شرکت تجارتی در این ماده، تمام شرکت های موضوع ماده 20 قانون تجارت ایران می باشد اعم از اینکه خصوصی یا تعاونی یا دولتی باشند.

قانون تجارت ایران در حقیقت، 9 نوع شرکت تجاری را پیش‌بینی کرده است که عبارتند از:

1- شرکت سهامی عام

2- شرکت سهامی خاص

3- شرکت با مسئولیت محدود

4- شرکت نسبی

5- شرکت تضامنی

6- شرکت مختلط سهامی

7- شرکت مختلط غیر سهامی

8- شرکت‌ تعاونی تولید

9- شرکت تعاونی مصرف

نکته دوم:

نظر به ماده 105 قانون مالیات های مستقیم، علاوه بر شرکت های تجارتی موضوع قانون تجارت، شرکت های زیر نیز مشمول حکم ماده 206 قانون مالیات های مستقیم ایران می باشد:

1- شرکت های تعاونی سهامی عام (موضوع تبصره 6 ماده 105 قانون مالیات های مستقیم)

2- شرکت های تعاونی روستایی، عشایری، کشاورزی، صیادی، کارگری، کارمندی، دانشجویی و دانش آموزی (موضوع ماده 133 قانون مالیات های مستقیم)

3- شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی (موضوع قانون تأسیس شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی مصوب 1389 مجلس شورای اسلامی)

نکته سوم:

منظور از سایر اشخاص حقوقی در ماده 206 قانون مالیات های مستقیم، آن دسته از اشخاص حقوقی است که دارای منشا قانونی یا دارای سوابق ثبت در مراجع ذیصلاح هستند و مشتمل بر موارد زیر است:

1- موسسات غیردولتی مانند باشگاه های ورزشی یا موسسات علمی، آموزشی، فرهنگی و…. یا موسسات خیریه، قرض الحسنه و…

2- اتحادیه ها و مجامع امور صنفی مانند اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران یا مجمع امور صنوف توزیعی تهران

3- آستان های امامزادگان و موسساتی که در قالب موقوفه اداره می شوند مانند آستان قدس رضوی و آستان سلطان علی بن محمد باقر ع در کاشان و آستان شاهچراغ در شیراز.

4- احزاب سیاسی که در قالب “قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی” فعالیت می نمایند.

5- کانون ها مانند کانون وکلای دادگستری و کانون کارشاسان رسمی و کانون سردفتران و کانون اتومبیلرانی

6- فدراسیون های ورزشی و کمیته ملی المپیک

7- سازمان های غیر دولتی مانند سازمان تامین اجتماعی

8- بنیادها مانند بنیاد مستضعفان و بنیاد پانزده خرداد و بنیاد امور بیماری های خاص

9- نهادهای عمومی غیر دولتی مانند کمیته امداد

10- شهرداری ها

نکته چهارم:

ماده 206 قانون مالیات های مستقیم با ذکر کلمه “باید” تاکید کرده است که در وهله نخست اوراق مالیاتی مرتبط با شرکت ها و اشخاص حقوقی باید به مدیر یا اشخاص دیگری که از طرف شرکت ها و اشخاص حقوقی، حق امضاء دارند ابلاغ گردد.

این تاکید بدان جهت است که به دنبال ابلاغ اوراق مالیاتی، مسئولیت های فراوانی برای شرکت ها و اشخاص حقوقی و به ویژه برای مدیران صاحبان امضای مجاز انها ایجاد می گردد.

از جمله مسئولیت های مترتب بر ابلاغ اوراق مالیاتی برای مدیران شرکت ها و اشخاص حقوقی آن است که اگر مالیات موضوع اوراق مالیاتی، در زمان مدیران، قطعی شود اعمال مقررات ماده 198 و ماده 202 قانون مالیات های مستقیم نسبت به آنها را موجب خواهد شد.

نکته پنجم:

مدیر دارای حق امضاء، شخصی است که برابر قانون یا برابر اساسنامه یا برابر تصمیم هیات مدیره قانونی شخص حقوقی، دارای اختیار و صلاحیت لازم جهت امضای اسناد تعهدآور شرکت یا شخص حقوقی می باشد.

هر مدیری در شرکت، دارای حق امضای اسناد تعهدآور نیست و ماده 206 قانون مالیات های مستقیم دقیقاً تاکید کرده که اوراق مالیاتی باید به مدیر دارای حق امضاء در شرکت ابلاغ گردد.

نکته ششم:

در این قسمت می خواهم با اشاره به تبصره ماده 206 قانون مالیات های مستقیم که بیان داشته؛ مقررات ماده 203 قانون مالیات های مستقیم و تبصره آن در مورد شرکت های تجاری و سایر اشخاص حقوقی نیز قابل اعمال است توضیح کوتاهی بدهم.

ماده 203 قانون مالیات های مستقیم به بیان چگونگی و روش ابلاغ اوراق مالیاتی پرداخته است و منظور تبصره ماده 206 قانون مالیات های مستقیم از قابل اعمال بودن ماده 203 قانون مالیات های مستقیم در مورد ابلاغ اوراق مالیاتی به شرکت ها و اشخاص حقوقی این بوده است که از روش ها و ظرفیت های قانونی ماده 203 قانون مالیات های مستقیم برای پیشبرد امر ابلاغ اوراق مالیاتی، بهره گرفته شود.

در ماده ۲۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم ایران؛ ابلاغ اوراق مالیاتی به شخص مودی (مالیات دهنده) مورد تاکید قرار گرفته و در تبصره های ذیل این ماده و مواد دیگر، چگونگی امر ابلاغ؛ مورد حکم، قرار گرفته است.

در نوشتاری با عنوان ابلاغ در قانون مالیاتهای مستقیم ایران یک شرح کاربردی و کلیدی در این مورد نوشته ام که توصیه می کنم حتماً نوشتار یادشده را مطالعه فرمایید. مطالعه نوشتار یادشده، تصویر ذهنی شما از چگونگی ابلاغ اوراق مالیاتی به اشخاص حقوقی و شرکت ها را کامل خواهد کرد.

همچنین پیشنهاد می کنم نوشتار  روش های ابلاغ اوراق مالیاتی در قانون مالیات های مستقیم ایران را مطالعه بفرمایید.

در صورتی که به انتخاب وکیل مالیاتی یا مشاوره مالیاتی یا مشاوره مالیاتی در زمینه های مرتبط با نوشتارهای من نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده، علاقه مند، بودید درخواست خود را به s.raeisikia@gmail.com ارسال یا با شماره های 88321088 و 88323279 (گروه حقوقی برهان) تماس، حاصل فرمائید.

صادق رئیسی کیا

بیست و هشتم مهرماه 1396

راه‌های تماس

اگر به مشاوره حقوقی یا وکیل در زمینه‌های مرتبط با نوشتارهای من نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره‌های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده، علاقه‌مند، بودید می‌توانید درخواست خود را با شماره‌های ۸۸۳۲۱۰۸۸ و ۸۸۳۲۳۲۷۹ (گروه حقوقی برهان) در میان بگذارید.

درخواست مشاوره حضوری، تلفنی، آنلاین

0 0 votes
امتیازدهی به مقاله
اشتراک
اطلاع رسانی برای

0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments