هشدار: ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

زمان مطالعه: 6 دقیقه

گروهی از هم میهنان عزیزمان در حادثه تلخ پلاسکو، بستگان، شغل، اموال و اسناد خویش را از دست داده اند. ضمن درود به روح بلند آتش نشانان عزیز و ایثارگری که جان خویش را در راه رفع خطر از جان و مال مردم در طبق اخلاص گذاشتند و با ادای احترام و تسلیت به هم میهنانی که در این حادثه، بستگان عزیز خود را از دست داده اند در این نوشتار، تلاش کرده ایم مهمترین نکات و ابعاد حقوقی مورد نیاز برای کسبه و آسیب دیدگان حادثه پلاسکو را  به گونه ای کوتاه که بیشتر به “چک لیست ساده حقوقی پلاسکو” شبیه است در چندین زمینه مختلف، مطرح کنیم.با توجه به تعداد زیاد کسبه و آسیب دیدگانی این حادثه، هر یک از آنان به فراخور نیاز و شرایط خود می توانند بنا به نکات و یادآوری های مطروحه در این چک لیست حقوقی، اقدامات فوری حقوقی را به خاطر بیاورند و دنبال نمایند. بدیهی است هر یک از نکات و یادآوری های بعمل آمده دارای شرح و توضیحات بیشتری است و آمادگی دارم از طریق ایمیل s.raeisikia@gmail.com  با دریافت اطلاعات و اسناد تکمیلی در بعضی از موارد مطروحه ،توضیحات و راهنمایی های لازم را به هم میهنان آسیب دیده در حادثه پلاسکو ارائه نمایم.

چک لیست حقوقی مدیریت بحران و بایسته های حقوقی در شرایط بحرانی کشور را بنا به تجربه ای که در این زمینه دارم به زودی منتشر خواهم کرد.

مقدمه:

از جنبه اثباتی و به لحاظ اداری، دریافت گزارش ها، مدارک و اسناد زیر یا دسترسی به آنها برای کسبه پلاسکو و آسیب دیدگان حادثه پلاسکو از اهمیت زیادی برخوردار است:

الف) گزارش و صورتجلسه های آتش نشانی

ب) گزارش و صورتجلسه های نیروی انتظامی (پلیس)

ج) گزارش و صورتجلسه های بازرس اداره کار

د) گزارش و صورتجلسه های بازرس تامین اجتماعی

ه) گزارش و صورتجلسه های بازرس یا ممیز مالیاتی

و) گواهی فوت و عنداللزوم گواهی پزشکی قانونی (برای جان باختگان و علت فوت آنان)

ز) گواهی اورژانس و بیمارستان و پزشکی قانونی (برای مصدومین)

مدارک و مستندات یادشده بالا از جمله گزارش ها و مستندات مهم برای تشکیل و تکمیل پرونده های مربوطه در زمینه های مختلف (حسب مورد) خواهد بود.

نکات و یادآوری های موضوع این نوشتار در جنبه های زیر، تقدیم می گردد:

1-  از جنبه امور حسبی و انحصار وراثت

الف) دریافت گواهی فوت، برای درگذشتگان حادثه پلاسکو، از سوی بازماندگان آنان به عنوان پیش نیاز درخواست انحصار وراثت، ضرورت دارد.

ب) تقاضای انحصار وراثت که باید از طریق شورای حل اختلاف انجام گردد.

ج) دریافت گواهی مالیات بر ارث که باید از طریق اداره امور مالیاتی ذیربط دریافت و پیوست تقاضای انحصار وراثت گردد.

د) ارائه گواهی انحصار وراثت به ادارات محل خدمت، تامین اجتماعی، ثبت اسناد، بیمه، کار و….(حسب مورد) برای برقراری مستمری جهت بازماندگان، تقسیم ترکه، دریافت خسارت از بیمه و…

2-  از جنبه اسناد تجاری از جمله چک و سفته

الف) آگهی و نیز اعلام  نابودی دسته چک و اوراق چک و گواهی عدم پرداخت به بانک و مرجع قضایی به منظور جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی و نیز برای دریافت دسته چک.

ب) اقدامات اداری، ثبتی و قضایی لازم برای اعلام معدوم شدن اصل سفته، اصل واخواست و ابطال آنها.

3-  از جنبه مالیاتی

الف) اعلام کتبی وقوع حادثه به ممیز مالیاتی و ثبت آن در پرونده مالیاتی بر اساس گزارش آتش نشانی.

ب) اعلام زیان ناشی از نابودی اموال و سرمایه به دلیل وقوع حادثه به اداره امور مالیاتی بر اساس گزارش آتش نشانی.

ج) تهیه و نگهداری فاکتورها و هزینه های کفن و دفن، فاکتورها و هزینه های درمان، فاکتورها و هزینه های تامین محل و سرمایه جدید برای راه اندازی مجدد محل کسب و…یادآوری می کنم که این هزینه ها از جمله هزینه های قابل قبول مالیاتی به شمار می روند و تهیه و نگهداری اسناد آنها در رسیدگی به پرونده مالیاتی و کاهش یا صفر شدن مالیات یا بخشودگی مالیاتی، بسیار مهم است.

د) فراموش نفرمایید که در اظهارنامه های مالیاتی خردادماه ۱۳۹۵ حادثه و زیان وارده به خود را مطرح کنید.

ه) فراموش نفرمایید که در اظهارنامه های فصلی مالیات ارزش افزوده، حادثه و زیان وارده به خود را منعکس نمایید.

و) ممکن است بعضی فاکتورها و صورت های مالی شما نابود شده باشد. علاوه بر اینکه سعی می کنید نسخه دوم یا رونوشتی از آنها را مجددا بدست آورید به ممیز مالیاتی خود مکتوبا بنویسید و در پرونده مالیاتی خود ثبت کنید که کامپیوترها و نرم افزارها و اطلاعات اسناد مالی و هزینه خود را از دست داده اید.

4-  از جنبه تامین اجتماعی

الف) تشکیل پرونده برای دریافت بیمه بیکاری را مدنظر داشته باشید.

ب) درخواست تقسیط بدهی های خود به تامین اجتماعی و درخواست بخشودگی جرایم تامین اجتماعی را همراه با اعلام وقوع حادثه پلاسکو، به اداره تامین اجتماعی ذیربط ارائه نمایید.

ج) در لیست بیمه اسفندماه خود، پایان کار آن عده از کارگرانتان که امکان ادامه کار آنها را ندارید مکتوباً به تامین اجتماعی اعلام دارید.

5-  بیمه های تجاری

الف) در اسرع وقت با نمایندگی بیمه خود تماس بگیرید و نابودی اصل بیمه نامه های خود اعم از بیمه نامه شخص ثالث، بدنه، مسئولیت، آتش سوزی و… که در جریان حادثه پلاسکو از دست داده اید را اطلاع دهید.

ب) برای دریافت خسارت از محل پوشش های بیمه ای که دارید اقدام به تشکیل پرونده نمایید.

6-  از جنبه بانکی

الف) درخواست تنفس در پرداخت دیون یا تقسیط دیون و بخشودگی جرایم بانکی در مورد وام بانکی خود را از همین حالا مطرح و پیگیری کنید.

ب) اگر به معنی واقعی در شرایط عسر و حرج یا ورشکستگی قرار گرفته اید و امکان پرداخت دیون و بدهی های بانکی خود را ندارید ضمن اعلام مراتب به بانک، از مزایای اعلام ورشکستگی و اعسار در شرایط قانونی هم می توانید بهره بگیرید.

ج) اگر دفترچه دفترچه حساب بانکی یا دسته چک یا کارت های بانکی شما در جریان حادثه پلاسکو نابود شده به فوریت مراتب را به بانک خود اطلاع دهید و صدور دفترچه حساب و دسته چک جدید و کارت جدید و تغییر رمزها و عنداللزوم معرفی امضای دیگری برای عملیات بانکی خود را مورد توجه قرار دهید.

د) پرینت و صورت وضعیت دریافت های و پرداخت های گردش حساب های بانکی خود از حدود یک هفته پیش از حادثه پلاسکو تا روز بعد از حادثه پلاسکو را برای انطباق با فاکتورها و عملیات بانکی انجام شده روی حساب های خود دریافت و بررسی و نگهداری کنید.

7-  از جنبه قانون تجارت

الف) اعلام ورشکستگی در موارد قانونی.

ب) تشکیل مجمع عمومی فوق العاده تغییر نشانی شرکت ها و موسساتی که اقامتگاه و دفتر مرکزی آنها پلاسکو بوده است بدلیل نابودی محل کار

ج) تشکیل مجمع عمومی فوق العاده شرکت برای کاهش سرمایه به دلیل از میان رفتن حداقل نصف سرمایه شرکت.

د) درخواست رونوشت برابر اصل اساسنامه و آگهی های رسمی شرکت از اداره ثبت شرکت های مربوطه در مواردی که اصل این مدارک از بین رفته باشد.

8-  از جنبه ثبت اسناد و املاک

الف) اعلام کتبی معدوم شدن اصل سند اموال غیر منقول و درخواست سند المثنی.

ب) اعلام مفقودی اصل سند اموال منقول از جمله خودرو و درخواست سند المثنی

ج) اقدام برای تهیه رونوشت اسناد سرقفلی و وکالت و …از دفاتر اسناد رسمی که آنها را تنظیم کرده اند.

9-  از جنبه علائم تجاری و طرح ها صنعتی

اعلام نابودی اصل گواهی ثبت علامت تجاری و اصل گواهی ثبت اختراع و طرح صنعتی و درخواست رونوشت برابر اصل آنها.

10- از جنبه اجرای احکام مدنی و اعسار

الف) اگر پیش از حادثه پلاسکو در اجرای قانون نحوه اجرای احکام مدنی، دستور بازداشت اموال شما صادر شده به اجرای احکام مراجعه و کتباً شرایط کنونی خود را اعلام کنید و عنداللزوم دادخواست اعسار بدهید.

ب) اگر از طرف مقام قضایی امین اموالی بوده اید که در جریان حادثه پلاسکو از بین رفته است مراتب را به مقام قضایی ذیربط الاع دهید.

11- از جنبه اسناد سجلی و هویتی

اگر در جریان حادثه پلاسکو اسناد سجلی و هویتی شما نابود شده است درخواست رونوشت شناسنامه، کارت ملی، گواهینامه، گذرنامه و… را از هم اکنون به جریان بیندازید. این اسناد برای پیشبرد سایر امور شما اهمیت حیاتی دارند.

12- از جنبه سرقفلی و حق کسب و پیشه

در مورد بقای حق سرقفلی خود و کیفیت اعمال و حفظ آن، پیش از آنکه در قبال مالک یا اشخاص دیگر تعهدی را بپذیرید یا سندی را امضا کنید حتما با وکیل و مشاور حقوقی متخصص در امور سرقفلی مشورت کنید.

13- از جنبه دعاوی در جریان

الف) اوراق قضایی همانند ابلاغیه تعیین وقت رسیدگی یا احکام صادره مراجع قضایی و اداری اگر نشانی محل کسب خود در ساختمان پلاسکو را داده باشید همچنان به نشانی پلاسکو ابلاغ خواهد شد. بهتر است نشانی دیگری را به مراجع مذکور بدهید تا از جریان قانونی پرونده های خود بی خبر نباشید و به احکام و اجرائیه های غیابی یا …برخورد نکنید.

ب) با توجه به حادثه پلاسکو به عنوان یک اتفاق غیرمترقبه و ناگهانی که در مراجع قضایی و قانونی در بعضی موارد عذر موجه به شمار می رود می توانید در مواردی برابر قانون، تقاضای تجدید وقت رسیدگی در مورد پرونده ها و دعاوی خود را مطرح کنید. در اینخصوص با وکیل یا مشاور حقوقی امین و متخصص، مشورت فرمایید.

14- از جنبه قراردادها و معاملات و دعاوی ناشی از آن

الف) اگر نسخه ای از قرارداد شما با طرف مقابل، نابود شده است سعی کنید رونوشتی از آن را تهیه کنید و به تایید و امضای طرف مقابل خود برسانید تا بتواند جایگزین نسخه اصلی قرارداد به شمار رود.

ب) در مورد فاکتورهای معدوم شده خود نیز از روش یادشده می توانید استفاده کنید یا اینکه از طرف مقابل بخواهید فاکتور مجدد صادر نماید.

15- از جنبه پروانه ها و مجوزها

از مراجع صادر کننده پروانه های کسب و بهره برداری و تاسیس و… بخواهید با توجه به حادثه پلاسکو نسبت به صدور رونوشت پروانه های نابود شده اقدام نمایند.

16- از جنبه قانون کار

اعلام کتبی عدم امکان ادامه اشتغال کارکنانتان و عنداللزوم اعلام پایان مدت قراردادهای آنان به علت حادثه پلاسکو به اداره کار را فراموش نفرمایید.

صادق رئیسی کیا

شانزدهم بهمن ماه 1395

راه‌های تماس

اگر به مشاوره حقوقی یا وکیل در زمینه‌های مرتبط با نوشتارهای من نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره‌های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده، علاقه‌مند، بودید می‌توانید درخواست خود را با شماره‌های ۸۸۳۲۱۰۸۸ و ۸۸۳۲۳۲۷۹ (گروه حقوقی برهان) در میان بگذارید.

درخواست مشاوره حضوری، تلفنی، آنلاین

0 0 votes
امتیازدهی به مقاله
اشتراک
اطلاع رسانی برای

0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments