وظایف مدیرعامل و حدود اختیارات، حقوق و مسئولیت های او در شرکت های سهامی

هشدار: پیش از آغاز نوشتار،  به اشخاصی که نوشتارهای من در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون پیوند سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر گونه ای منتشر می کنند متذکر می شوم که چشم به راه عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه نوشتارهایم باشند.

ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

ماده ۱۲۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بیان می دارد که: “هیات مدیره باید اقلاً یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود احتیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین کند و در صورتی که مدیرعامل عضو هیات مدیره باشد دوره مدیریت عامل او از مدت عضویت او در هیات مدیره، بیشتر نخواهد بود. مدیرعامل شرکت نمی تواند در عین حال رئیس هیات مدیره همان شرکت باشد مگر با تصویب سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومی.

تبصره ماده ۱۲۴ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت نیز بیان داشته است که: ” هیات مدیره در هر موقع، می تواند مدیرعامل را عزل نماید.”

با نگرش به مراتب یاد شده، نکات و نتایج زیر، قابل ذکر است:

۱- مدیرعامل، منصوب هیات مدیره است و هیات مدیره حق دارد و می تواند در هر زمانی، با دلیل و یا بدون دلیل، نسبت به عزل مدیرعامل، اقدام نماید.

۲- همانگونه که در اصل ۴۰ قانون اساسی، بیان شده است هیچ کس، نمی تواند اعمال حق خود را وسیله اضرار دیگری، قرار دهد فلذا می توان گفت، اعمال حق هیات مدیره برای عزل مدیرعامل، نیز نباید وسیله اضرار و باعث ورود زیان به شرکت و سهامداران و ذینفعان یا وسیله تجاوز به منافع عمومی شود. بنابراین، هیات مدیره در انتخاب زمان و کیفیت تصمیم گیری برای عزل مدیرعامل، باید منافع شرکت و سهامداران را به دقت، در نظر داشته باشد به گونه ای که فواید و آثار مثبت عزل مدیرعامل، بر تبعات و آثار منفی آن، به طور قابل توجهی، سنگینی کند.

۳- برابر ماده ۱۲۱ و ماده ۱۲۲ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت، برای انتخاب و عزل مدیرعامل، باید جلسه هیات مدیره، به ترتیبی که در اساسنامه شرکت آمده، با حضور بیش از نصف اعضای هیات مدیره، تشکیل و تصمیم به انتخاب یا عزل مدیرعامل، با اکثریت آراء اعضای حاضر، اتخاذ گردد.

۴- اگر مدیرعامل از بین اعضای هیات مدیره، برگزیده شود و در واقع عضو هیات مدیره هم باشد علاوه بر مسئولیت هائی که به عنوان یک عضو هیات مدیره دارد (مسئولیت های هیات مدیره، در نوشتارهای متعددی در سایت شخصی صادق رئیسی کیا مورد اشاره و شرح، قرار گرفته است) وظایف و مسئولیت هائی نیز به عنوان مدیرعامل، خواهد داشت.

۵- عضو هیات مدیره ای که به عنوان نامزد مدیرعاملی شرکت، مطرح شده باشد می تواند در جلسه هیات مدیره، به خود رای بدهد.

۶- مدیرعاملی که عضو هیات مدیره است می تواند در جلسه ای که عزل او در دستور جلسه هیات مدیره، قرار گرفته به عزل خود، رای ندهد. همچنین می تواند با عدم حضور خود، مانع رسمیت جلسه هیات مدیره شود.

۷- مدت مدیرعاملی، برای عضو هیات مدیره ای که به عنوان مدیرعامل، برگزیده می شود نمی تواند بیش از مدت عضویت او در هیات مدیره باشد.

۸- مدت مدیرعاملی یک شخص، اعم از آنکه عضو هیات مدیره باشد یا نباشد نمی تواند در یک دوره، برای بیش از دو سال تعیین شود و انتخاب مدیرعامل برای دوره های دو ساله پیاپی، منع قانونی ندارد. ماده ۱۰۹ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت، تصریح نموده است که مدت مدیریت اعضای هیات مدیره نمی تواند بیش از دو سال باشد. بنابراین، هیات مدیره نمی تواند مدت تصدی مدیرعامل شرکت را برای بیش از دوره مدیریت هیات مدیره، تعیین کند.

۹- حدود اختیارت مدیرعامل شرکت سهامی، همان است که در اساسنامه شرکت و در قانون تجارت، بدان تصریح شده است. علاوه بر این، در مصوبات مجمع عمومی عادی شرکت یا در مصوبات هیات مدیره شرکت، ممکن است اختیاراتی علاوه بر اختیارات مندرج در قانون تجارت و اساسنامه شرکت، به مدیرعامل، داده شود. البته به خاطر داشته باشید که مصوبات مجمع عمومی عادی صاحبان سهام و تصمیمات هیات مدیره شرکت، نمی تواند خلاف اساسنامه و خلاف قانون تجارت و خلاف قوانین جاری کشور، باشد و اگر باشد باطل و غیر قابل اجراء و غیر قابل استناد است.

۱۰- برابر ماده ۱۲۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، هیات مدیره شرکت سهامی می تواند بخشی از اختیارات خود را به مدیرعامل، تفویض نماید.

۱۱- اعضای هیات مدیره شرکت، نمی توانند با تفویض کامل همه اختیارات خود به مدیرعامل و یا با تفویض اختیاراتی که قائم به شخصیت و شخص خودشان است از خود سلب مسئولیت کنند.

۱۲- برابر ماده ۱۴۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مدیرعامل شرکت، نسبت به تخلف از قانون و یا تخلف از اساسنامه شرکت یا مصوبات مجمع عمومی صاحبان سهام در برابر سهامداران و شرکت و اشخاص ثالث، مسئول است. بنابراین می توان گفت، مدیرعامل شرکت، موظف به رعایت قوانین جاری کشور، رعایت اساسنامه شرکت و رعایت مصوبات مجامع عمومی صاحبان سهام و رعایت مصوبات هیات مدیره شرکت است.

۱۳- حق الزحمه و حقوق مدیرعامل شرکت را هیات مدیره تعیین می نماید و هیات مدیره مکلف به رعایت الزامات مندرج قانون کار و تامین اجتماعی در این خصوص است.

۱۴- قرارداد استخدامی مدیرعامل با شرکت، باید به امضای اعضای هیات مدیره شرکت، برسد.

۱۵- مدیرعامل، نمی تواند در شرکت یا موسسه یا سازمان دیگری به عنوان مدیرعامل، فعالیت داشته باشد. ماده ۱۲۶ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، تصریح دارد که: “هیچ کس، نمی تواند در عین حال، مدیریت عامل بیش از یک شرکت را داشته باشد.”

۱۶- اشخاصی که محجور یا ورشکسته باشند یا به موجب حکم قطعی صادره از مراجع ذیصلاح قضائی، از حقوق اجتماعی از جمله از حق انتخاب شدن به عنوان مدیرعامل، محروم شده باشند را نمی توان در زمان محجوریت یا در زمان ورشکستگی یا در زمان محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مدیرعامل شرکت، برگزید.

۱۷- اشخاصی که به موجب حکم قطعی، به سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت، اختلاس، تدلیس، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی، محکوم شده اند را نمی توان به مدیرعاملی شرکت، برگزید.

۱۸- برابر ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مدیرعامل نمی تواند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت، انجام می شود به طور مستقیم یا غیر مستقیم، طرف معامله واقع یا سهیم شود مگر آنکه تشریفات ماده ۱۲۹ قانون تجارت را رعایت کرده باشد.

۱۹- برابر ماده ۱۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مدیرعامل نمی تواند از شرکت، وام یا اعتبار، تحصیل کند و شرکت نمی تواند وام یا دیون مدیرعامل را تضمین یا تعهد نماید.

۲۰- برابر ماده ۱۳۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مدیرعامل، نمی تواند معاملاتی نظیر معاملات شرکت، انجام دهد یا عملیات و معاملاتی را انجام دهد که به طور مستقیم یا غیر مستقیم، دربردارنده رقابت با فعالیت ها و عملیات شرکت باشد.

به یادداشت های مرتبط با این موضوع در سایت شخصی صادق رئیسی کیا که در زیر این یادداشت آمده رجوع و آنها را مطالعه فرمائید. یقیناً به دانش و مهارت های کاربردی شما خواهد افزود.

در صورتی که به مشاوره در زمینه ی یادداشت ها و نوشتارهای من نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده علاقه مند بودید درخواست خود را به raeisikia@yahoo.com ارسال یا با شماره های ۸۸۳۲۱۰۸۸ و ۸۸۳۲۳۲۷۹ تماس حاصل فرمائید.

صادق رئیسی کیا

بیست و ششم شهریورماه ۱۳۹۵

46 پاسخ
 1. حسن
  حسن says:

  سلام وقت بخیر/ جناب اقای رئیسی کیا احتراما” بنده حدود ۱۳ سال است که در امور حمل و نقل کار میکنم و توسط یکی از دوستان که شرکت جدیدی تاسیس کرده از بنده درخواست مدیر عاملی کرده لذا از آنجایی که با این سمت بیستر آشنایی ندارم کمی دچار تردید هستم و از لحاظ حقوق و مزایای آن نیز اطلاع کافی ندارم. خواهشمند است در صورت امکان بنده را راهنمایی کنید و اگر این پست را به هر نحوی قبول کردم چطور یه مدیر موفق و کارآمد باشم تا در کارم سربلند و موفق باشم. امیدوارم با راهنمایی حضرتعالی، یه سکوی پرتابی برای بنده باشد
  با تشکر

  پاسخ
  • صادق رئیسی کیا
   صادق رئیسی کیا says:

   با درود و سپاس.
   ۱- می توانید در دوره اختصاصی آموزشی من با عنوان “مسئولیت های مهم مترتب بر مدیرعاملی شرکت” که در دفترم به طور اختصاصی و حتی تک نفره به گونه ای کاملاً کاربردی برای افرادی همچون جنابعالی برگزار می شود شرکت فرمائید. آموزش فشرده ۲ ساعته که ۲ ساعت مشاوره حقوقی رایگان پس از دوره آموزشی را هم بدنبال دارد. هزینه این دوره کاربردی، یک میلیون تومان است. در صورت تمایل برای تنظیم زمان و… با دفترم به شماره ۰۲۱۸۸۳۲۱۰۸۸ و ۰۲۱۸۸۳۲۳۲۷۹ تماس حاصل فرمائید.
   ۲- برای موفقیت شما در اداره امور شرکت و تدوین چشم انداز صحیح و تدوین و پیاده سازی برنامه عملیاتی موفق، پس از قبول مسئولیت مدیرعاملی از سوی شما آماده همکاری خواهم بود.
   سرافراز باشید.

   پاسخ
 2. علی
  علی says:

  سلام
  ممنون از سایت پرمحتوای شما
  سوال بنده این بود که برای تحویل شرکت بعنوان مدیرعامل جدید چه چک لیستی از موارد را باید رعایت کنیم که بعدا دردسرساز نشود؟

  پاسخ
  • صادق رئیسی کیا
   صادق رئیسی کیا says:

   با درود و سپاس.
   تحویل و تحول حساب ها و صورت های مالی بر مبنای تراز و صورت مالی که مشتمل بر دارائی و دیون و سرمایه شرکت تا آخرین روز تصدی مدیرعامل پیشین باشد و به امضای مدیرعامل پیشین و کنونی برسد مناسب خواهد بود.
   جزئیات بیشتر، مستلزم مشاوره حضوری و پرداخت هزینه است.
   سرافراز باشید.

   پاسخ
 3. سید جلال میرخواجه الدین
  سید جلال میرخواجه الدین says:

  باسلام و روز بخیر آیا همسر مدیر عامل شرکت سهامی خاص می تواند در شرکتی با موضوع مشابه سهام داشته باشد و عضو هیئت مدیره نباشد؟

  پاسخ
  • صادق رئیسی کیا
   صادق رئیسی کیا says:

   با درود و سپاس.
   بله. منع قانونی وجود ندارد. البته اگر اثبات شود که اسرار تجاری و روش های فعالیت و اطلاعات تجاری یک شرکت، از طریق بستگان یا مستخدمین مدیرعامل یا اعضای هیات مدیره به گونه غیرقانونی، افشا شده و منجر به زیان و خسارت برای شرکت، گردیده است مسئولیت های مدنی و مالی در پی دارد.
   سرافراز باشید.

   پاسخ
 4. علي
  علي says:

  با سلام خدمت جناب آقای رئیسی کیا
  احتراماً به استحضار جنابعالی میرساند بنده قبلا مسئولیت مدیرعامل یک شرکت را بر عهده گرفته ام ولی این شرکت بدلیل عدم سرمایه گذاری شرکاء هیچگونه فعالیتی نداشته است و از زمان ثبت آن حدود ۷ سال میگذرد بنده اکنون میخواهم مدیر عامل یک شرکت که فعال شوم .
  ۱ – آیا میتوانم مدیر عامل شرکت جدید باشم یا خیر
  ۲ درصورت منفی بودن باید چکاری انجام دهم
  با تشکر از راهنمایی جنابعالی

  پاسخ
  • صادق رئیسی کیا
   صادق رئیسی کیا says:

   با درود و سپاس.
   وظایف مدیرعامل در شرکت، متناسب با موضوع فعالیت شرکت ها متفاوت می شود. هر شرکتی برای مدیرعامل، شرح وظایف خاص خود را دارد. تهیه شرح وظایف برای مدیرعامل، مبتنی بر ماموریت ها و اهداف شرکت ها صورت می گیرد.
   سرافراز باشید.

   پاسخ
 5. خه بات
  خه بات says:

  با سلام
  سال ۹۳ با آگهی تغییرات رسمی با عنوان مدیرعامل, از یک شرکت سهامی خاص خارج شدم. اکنون بعد از ۳ سال بابت بدهی مالیاتی مربوط به سال ۹۳ آن شرکت از طرف اداره دارایی با محدودیت مواجه شده ام. آیا با وجود خروج از شرکت فوق و سلب کلیه مسئولیت هایم, این اقدام اداره دارایی قانونی است؟

  پاسخ
  • صادق رئیسی کیا
   صادق رئیسی کیا says:

   درود و سپاس.
   اگر در دوره ای که مدیریت رسمی و ثبتی داشته اید برگ تشخیص مالیات به شما ابلاغ شده و اعتراض نکرده اید یا مالیاتی در دوره شما قطعی شده است سازمان امور مالیاتی می تواند برابر قانون، اقدام به اعمال محدودیت علیه شما نماید.
   سرافراز باشید.

   پاسخ
 6. مسعود
  مسعود says:

  با سلام ضمن تشکر از جنابعالی :
  آیا مدیرعامل می تواند قرارداد خرید یک قطعه زمین از دستگاه دولتی را که مجوزهای مربوط به اسم شرکت بوده به نام خود منعقد نماید (البته شرکت خانوادگی می باشد و معترضی در شرکت وجود ندارد و صرفاً جنبه غیرقانونی بودن و حقوق دولتی مد نظر می باشد) ؟

  پاسخ
  • صادق رئیسی کیا
   صادق رئیسی کیا says:

   با درود و سپاس.
   خیر. واگذاری های دولت، دلایل و مستندات و مصوباتی دارد که باید رعایت شود. اگر واگذاری زمین به شرکت، مورد تصویب و نظر دولت بوده است این ویژگی باید رعایت شود.
   سرافراز باشید.

   پاسخ
 7. مهدي زماني
  مهدي زماني says:

  سلام و عرض ادب
  اگر شخصی خارج از هییت مدیره مدیر عامل شرکت سهامی خاص شود و در زمان وی تسهیلات بانکی اخذ گردد ایا پس از اتمام تصدی مدیریت و یا استعفا از مدیر عاملی ایا دیون مانده از تسهیلات اخذ شده در زمان وی او را همچنان متعهد مینماید یا دیون به عهده مدیران جدید خواهد بود
  متشکرم

  پاسخ
  • صادق رئیسی کیا
   صادق رئیسی کیا says:

   با درود و سپاس.
   دیون بانکی، اصولا به عهده شرکت خواهد بود مگر آنکه مدیرعامل در قرارداد تسیهلات یا به موجب اسناد دیگر، شخصا نیز پرداخت دیون بانکی را به عنوان ضامن یا ظهرنویس یا وثیقه گذار، تعهد کرده باشد.
   سرافراز باشید.

   پاسخ
 8. محمد صمیمی
  محمد صمیمی says:

  با سلام،
  من دوسال مدیرعامل یک شرکت بودم.بعداز دوسال هیئت مدیره حاضر به تمدید سمت اینجانب نیست وهیچگونه صورتجلسه ای را نیز امضا نمی کنند.سوال من این است که من بعد از پایان تاریخ
  مدیرعاملی میتوانم درشرکت دیگری به عنوان مدیرعامل مشغول بکار شوم؟ضمنا بنده سهامداروعضو هیئت مدیره شرکت اول نیز میباشم.
  با تشکر

  پاسخ
  • صادق رئیسی کیا
   صادق رئیسی کیا says:

   با درود و سپاس.
   اگر در این شرکت، فرد دیگری به عنوان مدیرعامل انتخاب شده است شما می توانید در شرکت دیگر، سمت مدیرعاملی را بپذیرید و اگر نشده است نمی توانید.
   در صورت تمایل برای تعیین وقت مشاوره با دفترم به شماره ۰۲۱۸۸۳۲۳۲۷۹ تماس حاصل فرمایید.
   سرافراز باشید.

   پاسخ
 9. ابراهیمی
  ابراهیمی says:

  با سلام

  یکی از دوستانم به من پیشنهاد داده که مدیرعامل شرکتش بشوم به دلیل اینکه برای سازمان مقررات رادیوی مدیر عامل باید مدرک مهندسی داشته باشه که خودش نداره و همش میگه فقط برای رتبه بندی میخواد که من مدیر عامل بشوم ممکن است راهنمایی فرمایید

  پاسخ
  • صادق رئیسی کیا
   صادق رئیسی کیا says:

   با درود و سپاس.
   مسئولیت های مالیاتی و مسئولیت های متعدد قانونی متوجه شخص مدیرعامل است. با شماست که ریسک قبول این مسئولیت ها و چگونگی مدیریت این ریسک ها را در ازای چه مقدار اختیارات و چه مقدار حقوق، برگزینید.
   سرافراز باشید.

   پاسخ
 10. سارا
  سارا says:

  سلام من سوالی داشتم چند سال پیش مدرک تحصیلیم که ارشد مدیریت بازرگانی هست رو به شرکت ساختمانی دادم و اونا ازش استفاده کردند و من بعنوان مدیرعامل نام برده شدم
  طی وکالت نامه محضری گفته شده سود و زیان و مسائل … شرکت متوجه من نمیشه اما در آگهی روزنامه من مدیرعامل هستم و اینکه حق امضاها همگی فقط بعده رئیس هیئت مدیره هستش که اون آقای صاحب شرکت هستند حالا تکلیف من این وسط چی میشه آیا مشکلی بای من پیش میاد ؟؟؟ممنون میشم جواب بدین

  پاسخ
  • صادق رئیسی کیا
   صادق رئیسی کیا says:

   با درود و سپاس.
   با توجه به سمت مدیرعاملی، قطعا مسئولیت مالیاتی و قانونی دارید. ادعای عدم مسئولیت برای مدیرعامل، واهی و بی اساس است و نباید به آن توجه کنید. موضوع را جدی بگیرید. در صورت تمایل برای تعیین وقت مشاوره با دفترم به شماره ۰۲۱۸۸۳۲۳۲۷۹ تماس حاصل فرمایید.
   سرافراز باشید.

   پاسخ
 11. اعتراضی
  اعتراضی says:

  با سلام
  من دو دوره مدیر عامل شرکتی سهامی خاص هستم ( جزء سهامداران ولی خارج از هیئت مدیره) از مسئولیت پر مشغله مدیرعاملی خسته شده ام و بیماری دارم که نیاز به معالجه مستمر و استراحت بیشتر دارد میخواهم کناره گیری کنم ولی هیدت مدیره به دلیل نبودن فرد مناسب دیگری مخالفت می نماید و اصرار به تمدید ۲ ساله دوره مسئولیت بنده دارند. آیا میتوان دوره مسئولیت مدیرعامل را یک ساله تعیین کرد ؟ آیا ثبت شرکتها قبول می کند؟ خواهشمند است راهنمایی فرمایید.
  با تشکر

  پاسخ
 12. کامران سخایی
  کامران سخایی says:

  سلام آیا هیئت مدیره شرکتی که دوران ۲ساله قانونی تصدی و عضویت درهیئت مدیره تمام شده و بدلیل عدم تشکیل مجمع عمومی هیئت مدیره جدید تعیین نشده میتوانند مدیرعاملی که عضو هیئت مدیره وسهامدار شرکت میباشد را عزل کند ومدیرعامل جدید انتخاب نماید ؟

  پاسخ
 13. یوسف زاده
  یوسف زاده says:

  با سلام دادن وکالت جهت رتبه بندی به شرکت پیمانکاری برای سمت مدیرعامل یا سهامدار کار درست و قانونی است؟چه مسئولیتهایی در پی دارد؟مسئولیت سهامدار همانند مدیرعامل خطرناک است؟اینها سوال خیلی از مهندسان است.ممنونم که راهنمایی می کنید.

  پاسخ
  • صادق رئیسی کیا
   صادق رئیسی کیا says:

   با درود و سپاس.
   ۱- با اعطای وکالت بوسیله مهندسان بر مبنای وجود مدرک تحصیلی به شرکت پیمانکاری برای رتبه بندی به طور کلی موافق نیستم.
   ۲- مسئولیت های فراوانی بر قبول مسئولیت در هیات مدیران و مدیرعامل یک شرکت متصور است.
   ۳- مسئولیت هایی متوجه سهامدار هست ولی نه به اندازه هیات مدیره و مدیرعامل.
   سرافراز باشید.

   پاسخ
 14. حمیدی
  حمیدی says:

  سلام و درود
  بنده به مدت دو سال مدیرعامل خارج از هیات مدیره ی یک موسسه بوده ام. مدت تصدی سمت بنده از تاریخ ۹۴/۶/۸ به مدت دو سال بوده است که در شهریور ماه امسال به پایان رسیده است. متاسفانه هیات مدیره علیرغم اینکه بنده بطور رسمی از انها خواسته ام که مدیرعامل جدید را تعیین کنند تا امروز جلسه هیات مدیره را تشکیل نداده اند و مدیرعامل جدید را تعیین نکرده اند. با توجه به اینکه این بنگاه یک موسسه است و شرکت سهامی خاص یا مسوولیت محدود نیست، آیا بنده هنوز مجبورم در سمت مدیرعاملی باقی بمانم یا اینکه با پایان مدت دو ساله، خود به خود مدیرعاملی من به اتمام رسیده است؟ اگر هنوز مدیرعامل محسوب میشوم آیا می توانم اسنعفا بدهم؟ اگر هیات مدیره استعفای من را نپذیرد چاره چیست؟ ممنون میشوم بنده را از این بلاتکلیفی نجات بدهید. بنده شغل جدیدی پیدا کرده ام که با اهمال کاری موسسه متاسفانه در شرف از دست دادن این شغل جدید هستم. با تشکر

  پاسخ
  • صادق رئیسی کیا
   صادق رئیسی کیا says:

   با درود و سپاس
   تا زمانی که شخص دیگری به عنوان مدیرعامل موسسه موصوف؛ انتخاب نشود و سمت او در روزنامه رسمی؛ منتشر نگردد مدیرعامل موسسه به شمار می روید. از هیات مدیره بخواهید در انتخاب فرد دیگری به عنوان مدیرعامل موسسه؛ تسریع نمایند و اگر توجه نکردند ناگزیر به اقدامات قضایی و قانونی خواهید بود و اگر کار به اینجا رسید و مشورت یا اقدامی مدنظرتان بود با دفترم ۰۲۱۸۸۳۲۳۲۷۹ تماس حاصل فرمایید تا برای تعیین وقت مشاوره تلفنی یا حضوری و ترتیب پرداخت هزینه و حق المشاوره شما را راهنمایی کنند.
   سرافراز باشید.

   پاسخ
 15. بابایی
  بابایی says:

  سلام میخواستم بدونم اگر بخواهیم یک شرکت تعاونی افتتاح کنیم با تمام اعضا به هر دلیلی بعد چند سال این شرکت بخواهد منحل شود آیا عواض و مالیات بعد پاشیده شدن باز هم گریبان گیر این شرکت و مدیر عامل خواد شد ؟بعد مدتی دوبار بخواهیم شرکتی جدید افتتاح کنیم مشکلی نخواهد داشت ؟

  پاسخ
 16. مهدي
  مهدي says:

  سلام
  جناب رئیسی کیا بنده عضو هیات مدیره شرکتی با سهامی خاص هستم بابت بدهی مالیات بر ارزش افزوده حسابهایم مسدود شده درحالیکه شنیده ام تنها صاحبان امضاء مسئول بدهی ها هستند، از طرفی مدیرعامل طبق صورتجلسه ای کتبی و محضری کلیه دیون رأی تقبل کرده و بنده ظرف چندسال اخیر هیچگونه ارتباطی با شرکت چه از نظر مالی و چه از نظر کاری نداشته ام، البته الان مدیرعامل چک شخصی برای گرفتن مهلت تا زمان پرداخت بدهی مالیاتی نزد دارایی قرارداده
  آیا بعد از اتمام سررسید چکها بازهم اعضای هیات مدیره دچار مسدود شدن حسابها میشوند و آیا دارایی باید فقط حسابهای صاحبان امضاء را مشمول مسدود شدن بنماید
  پیشاپیش ممنون از راهنمایی شما

  پاسخ
  • صادق رئیسی کیا
   صادق رئیسی کیا says:

   با درود و سپاس
   ۱- عمدتاً مسئولیت متوجه صاحبان امضای مجاز است اما مفهومش این نیست که دیگر اعضای هیات مدیره هیچگونه مسئولیتی ندارند.
   ۲- تا زمانی که مالیات قطعی شده تسویه نگردد اعمال اقدامات اجرایی مالیاتی متصور است.
   سرافراز باشید.

   پاسخ
 17. مسعود
  مسعود says:

  سلام استاد.
  بنده مدیرعامل شرکتی با موضوع ساخت و ساز هستم که سال ۹۱ تاسیس شده و تاکنون به دلیل مشکلاتی که بین اعضا وجود داشته کد اقتصادی نگرفته و اظهارنامه مالیاتی رد نکرده و دفاتر پلمپ نکرده.
  الان تصمیم داریم که کار رو شروع کنیم.
  از کجا باید شروع کنیم؟
  ایا بابت عدم اظهار جریمه میشیم؟
  لازم به ذکره که اساسا کار ما غیرانتفاعی و تعاونیه و واحدهای ساخته شده رو به قیمت تمام شده به اعضا خودمون واگذار می کنیم و شرکت ازین راه سودی نخواهد برد.
  در ضمن تو این سالها یه زمینی خریداری شده به نام شرکت و حساب بانکی شرکت هم در گردش بوده
  سپاس

  پاسخ
  • صادق رئیسی کیا
   صادق رئیسی کیا says:

   با درود و سپاس.
   قطعاً دچار مسائل مالیاتی خواهید شد. خیلی کارها هست که باید انجام دهید.
   در اولین گام برای شرکت، ظرف بهمن ماه امسال دفاتر قانونی را پلمپ کنید و اگر مایل بودی این کار را دفتر من برای شما انجام دهد با شماره ۸۸۳۲۱۰۸۸ و ۸۸۳۲۳۲۷۹ تماس حاصل فرمایید.
   سرافراز باشید

   پاسخ
 18. ناصر
  ناصر says:

  با سلام خدمت جناب رئیسی کیا

  بنده به مدت تقریبا ۲ سال مدیرعامل یک تعاونی مسکن بودم، قبل از قبول تصدی این سمت با مکاتباتی که با هیئت مدیره داشتم هیچ گونه اسناد مدارک از سوی مدیرعامل سابق و هیت مدیره در اختیار بنده قرار نگرفت،و چون سابقه فعالیت شرکت حدودا ۱۰ سال هست و از لحاظ اسناد مالی بی نظمی هایی وجود داشت استعفا دادم، با این که ۸ ماهه استعفا دادم و مدیر عامل جدید انتخاب شده، تائید تمام صورت وضعیتها رو به من محول میکنن و اینکه آیا چکهای مدت دار که بنده دادم رو باید من تسویه کنم یا بر عهده شرکت هست،چون که یک مورد چک برگشت خورده و ماشین بنده رو توقیف کردن
  ممنون از راهنمایتون

  پاسخ
  • صادق رئیسی کیا
   صادق رئیسی کیا says:

   با درود و سپاس
   هر مدیری پاسخگوی مسئولیت ها و عملیات شرکت در دوره تصدی خودش می باشد.
   مسئولیت پرداخت وجه چک هایی که شرکت صادر کرده باشد با شرکت است. مدیران شرکت که چک را امضا کرده اند در قبال دارنده چک، مسئولیت تضامنی برای پرداخت وجه چک را دارند و اگر اقدام دارنده چک، منتهی به توقیف اموال مدیران شرکت شد مدیران حق رجوع به شرکت را خواهند داشت زیرا مدیون اصلی در قبال دیون شرکت، خود شرکت است.
   سرافراز باشید

   پاسخ
 19. مرتضی قاسمی
  مرتضی قاسمی says:

  سلام
  جناب ریسی کیا
  آیا تفویض اختیار هیت مدیره به مدیر عامل مبنی بر اختیار طرح دعوی بایستی در روزنامه ثبت گر دد اگر پاسخ منفی است ممنون می شوم ماده قانونی ذکر شود

  پاسخ
  • صادق رئیسی کیا
   صادق رئیسی کیا says:

   با درود و سپاس.
   خیر. اصولاً نیازی به ثبت چنین اختیاراتی در اداره ثبت شرکت ها و انتشار آن در روزنامه رسمی نیست. مواردی که باید ثبت و منتشر شود را قانون مشخص کرده و در خارج از آن موارد نیازی به ثبت ندارد.
   سرافراز باشید.

   پاسخ
 20. محمد رضایی
  محمد رضایی says:

  با عرض درود و تشکر.
  جناب رئیسی کیا
  ببخشید بنده از بهمن ۹۶، اعضای هیئت مدیره بنده را به علت اینکه هیچکدام نمیتوانستند مدیرعامل شوند (قانون مدیرعاملی همزمان) به سمت مدیرعاملی منصوب شدم. و دفاتر پلمپ قانونی ۹۶و۹۷رو هم دریافت کردیم. سوال بنده این است چه مسئولیت های قانونی و مالیاتی بر عهده بنده است. و بنده چطور میتوانم زیر بار این مسئولیت های موقتا بیرون بیام؟قراره زودتر آگهی تغییرات زده بشه و این سمت از من گرفته شود . و با توجه به اینکه دفاتر پلمپ ۹۶ و ۹۷ هم دریافت شده و حالا هم یک جواز تاسیس در وزارت صنعت و معدن و تجارت در حال صدور هست بنده چیکار کنم؟ آیا امضا کردن مدرکی برای جوازتاسیس یا گرفتن وام در آینده مسئولیت قانونی و مالیاتی برای بنده ایجاد میکند؟ باتوجه به اینکه نهایتا تا یک ماه دیگه از این سمت خارج می شوم.

  باسپاس

  پاسخ
  • صادق رئیسی کیا
   صادق رئیسی کیا says:

   با درود سپاس.
   رهنمود مورد نظر شما مستلزم ارائه توضیحات تکمیلی و ملاحظه مدارک و نیز مستلزم پرداخت حق المشاوره است.
   در صورت تمایل برای تعیین وقت مشاوره و هماهنگی جهت پرداخت حق المشاوره با دفترم به شماره های ۰۲۱۸۸۳۲۳۲۷۹ و ۰۲۱۸۸۳۲۱۰۸۸ تماس حاصل فرمائید.
   سرافراز باشید.

   پاسخ
 21. محمد
  محمد says:

  با سلام و خسته نباشید
  جناب رئیسی کیا
  آیا در قانون تجارت یا به طور کلی ماده و تبصره در خصوص ارتباطات بین دستگاه نظارت و پیمانکار و کارفرما وجود دارد یا خیر؟
  سوال اصلی بنده این است : آیا قانون مهندس ناظر را از ارسال نامه به عنوان مافوق به نماینده تام الاختیار شرکت پیمانکار یا مدیر عامل شرکت پیمانکار منع کرده است؟
  به عبارتی آیا طبق قانون فقط مدیر عامل کارفرما با مدیر عامل پیمانکار می تواند نامه نگاری داشته باشند و بطبع مدیر پروژه با نماینده تام الاختیار شرکت پیمانکار و ناظر مقیم با سرپرست کارگاه پیمانکار؟؟؟؟ یا ناظر مقیم چون از دستگاه نظارت است می تواند به عنوان( مافوق )به دوم شخص شرکت پیمانکاری که نماینده تام الاختیار شرکت است نامه بزند؟؟؟؟
  با تشکر

  پاسخ
  • صادق رئیسی کیا
   صادق رئیسی کیا says:

   با درود و سپاس.
   قانون تجارت به این مسائل نپرداخته و نمی پردازد. اصولا مکاتبات شرکت ها باید بوسیله کسی انجام شود که در اساسنامه و بنا به مصوبه هیات مدیره اختیار انجام امور اداری و مکاتباتی شرکت را دارد.
   سرافراز باشید

   پاسخ
 22. حامد
  حامد says:

  با سلام خدمت شما .
  بنده ۳ سال مدیر عامل شرکتی بودم و سهامدار نبودم
  مقرر شد پس از اتمام کار مبلغ حقوق و حق بیمه بنده را یکجا با بنده تسویه کنند .چون شرکت متعلق به پسر عموی بنده بود به عموم اعتماد کردم .متاسفانه عموی بنده فوت کردند و پسر ایشون از پرداخت حقوق و حق بیمه بنده سر باز زدند .ایا بنده میتوانم به اداره کار مراجعه و مطالبه خسارت نمایم .ضمنا در همان زمان که مدیر عامل بودم چون بنده را بیمه نکردند بصورت پاره وقت شبها امور حسابداری شرکت دیگری رو انجام میدادم و در اون شرکت بیمه کردم خودم رو و وجه اون رو خودم به مدیر شرکت پرداخت مینمودم .

  از شما کمال تشکر را دارم

  پاسخ
  • صادق رئیسی کیا
   صادق رئیسی کیا says:

   با درود و سپاس
   ۱- اصولا مدیرعامل شرکت برای مطالبه حقوق و مزایای خود باید به دادگاه عمومی حقوقی مراجعه نماید نه هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار.
   ۲- لیست بیمه شرکت با امضای شما (به عنوان مدیرعامل) به تامین اجتماعی ارسال می شده است. اولا ادعای اینکه شما را بیمه نکرده اند به خودتان باز می گردد و ثانیا به نتیجه رساندن موضوع بیمه تامین اجتماعی برای دوره ای که مدیرعامل بوده اید یک مقدار سخت است.
   سرافراز باشید

   پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *