در چه مواردی تصمیمات مجامع عمومی و هیات مدیره شرکت های سهامی باید به اداره ثبت شرکت ها اعلام شود؟

برابر ماده ۱۰۶ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت ایران، در موارد زیر، یک نسخه از صورتجلسه مجمع عمومی سهامداران یا شرکاء، باید جهت ثبت به اداره ثبت شرکت‌ها ارسال گردد:

۱- انتخاب اعضای هیات مدیره.

به موجب، ماده ۱۸ و بندهای ۳ و ۴ ماده ۲۰ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت ایران، اعلام قبول سمت از سوی مدیرانی که از سوی مجمع عمومی موسس انتخاب شده اند باید همراه با صورتجلسه های مربوطه برای ثبت و سپس انتشار در روزنامه رسمی،به اداره ثبت شرکت ها ارائه شود.

عزل هیات مدیره، نیازی به اعلام به انتشار در روزنامه رسمی ندارد.

۲- انتخاب مدیرعامل.

برابر ماده ۱۲۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، انتخاب و عزل مدیرعامل از وظایف و اختیارات هیات مدیره است. به موجب ماده ۱۲۸ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت ایران، نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل شرکت، باید با ارسال نسخه ای از صورتجلسه هیات مدیره به اداره ثبت شرکت ها اعلام و پس از ثبت در پرونده، در روزنامه رسمی، آگهی شود.

۳- انتخاب بازرس یا بازرسان.

به موجب، ماده ۱۸ و بندهای ۳ و ۴ ماده ۲۰ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت ایران، اعلام قبول سمت از سوی بازرسانی که از سوی مجمع عمومی موسس انتخاب شده اند باید همراه با صورتجلسه های مربوطه برای ثبت و سپس انتشار در روزنامه رسمی،به اداره ثبت شرکت ها ارائه شود.

۴- تصویب ترازنامه.

۵- کاهش سرمایه.

۶- افزایش سرمایه.

اگر اجازه افزایش سرمایه شرکت سهامی، به موجب ماده ۱۶۲ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت ایران، به هیات مدیره داده شده باشد هیات مدیره، مکلف است در هر نوبت پس از عملی ساختن افزایش سرمایه حداکثر، ظرف یک ماه مراتب را ضمن اصلاح اساسنامه در قسمت مربوطه، به مقدار سرمایه ثبت شده شرکت، به اداره ثبت شرکت ها اعلام کند تا پس از ثبت، برای آگاهی عموم در روزنامه رسمی، آگهی نماید.

۷- هر نوع تغییر در اساسنامه شرکت.

۸-  انحلال شرکت و نحوه تصفیه شرکت پس از انحلال.

به موجب ماده ۲۲۷ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت ایران، مدیران تصفیه شرکتف مکلف هستند ظرف مدت یک ماه از ختم تصفیه، مراتب را به اداره ثبت شرکت ها اعلام نمایند تا پس از ثبت، در روزنامه رسمی و نیز روزنامه کثیر الانتشار شرکت، آگهی و نام شرکت از دفتر ثبت شرکت ها و دفتر ثبت تجارتی، حذف گردد.

 

صادق رئیسی کیا

 

هشتم شهریورماه ۱۳۹۵

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *