هشدار: ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

زمان مطالعه: ۵ دقیقه

هشدار: پیش از آغاز نوشتار،  به اشخاصی که نوشتارهای من در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون پیوند سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر گونه ای منتشر می کنند متذکر می شوم که چشم به راه عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه نوشتارهایم باشند.

ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

تا کنون طی چند نوشتار کاملاً کاربردی از دیدگاه و دریچه حقوقی و قانونی به بیان بایسته های استخدام ، قرارداد کار و بایسته های انعقاد آن، نمونه یک قرارداد کار با مدت معین، نمونه یک تعهد نامه حفظ اسرار تجاری، اصول و ضوابط کلی بهداشت حقوقی در شرکتهای هولدینگ پرداخته ام و اینک با تقدیم این نمونه فرم استخدامی، مجموع نوشتارهای خود راجع به بایسته ها و روشهای کاربردی و عملی برای بکارگیری و اداره بهینه کارکنان بر اساس قانون و روابط کار در یک شرکت یا موسسه یا بنگاه اقتصادی را کامل می کنم.

در ادامه، طی نوشتارهای دیگری از دیدگاه و دریچه مدیریتی به این حیطه از فعالیت در شرکتها و بنگاههای اقتصادی خواهم پرداخت و مطالب سودمند و کاربردی جدیدی تقدیم خواهم داشت.

بر اساس تجارب و پرونده های متعدد و رو به افزایشی که با آن مواجه بوده یا آشنا شده ام تصور می کنم که مدیران شرکتها و بنگاههای اقتصادی برای اداره بهینه امور اداری و استخدامی خود به مطالعه نوشتارهایی که در این زمینه آورده ام و حتی به برگزاری دوره ها و کارگاههای آموزشی برای خود و مدیران و کارکنانشان نیاز دارند و تلاشم این بوده که نوشتارهایم بتواند تا اندازه زیادی پاسخگوی این نیاز باشد.

امیدوارم علاقه مندان سایتم از مجموع نوشتارهای یاد شده بهره ببرند و با طرح پیشنهاد و سوالات و دیدگاهایشان به تکمیل این نوشتارها کمک کنند.

فرم استخدام شرکت ….

شماره فرم……

ویژه متخصصین

 

از چه طریق به آگهی استخدام دسترسی یافتید؟ □ روزنامه □ معرف □ اداره کار و امور اجتماعی □ سایت شرکت □

سایر موارد……………………………………….

 

مشخصات فردی:

نام و نام خانوادگی:                          نام پدر:                            شماره شناسنامه:                                      محل تولد:

تاریخ تولد:                   کد ملی:                            کد پستی:               مذهب:                ملیت:                 گروه خون:

آدرس الکترونیکی:                                                                                   تلفن همراه:

آدرس محل سکونت فعلی: □ مالک □ مستاجر                                                             تلفن:

آدرس محل سکونت قبلی: □ مالک □ مستاجر                                                              تلفن:

آدرس آخرین محل کار:                                                                                             تلفن:

 

وضعیت نظام وظیفه: ۱) □ دارای کارت پایان خدمت ۲) □ آماده به خدمت ۳) □ دارای کارت معافیت (□ کفالت □ خرید خدمت □ پزشکی)

در صورتی که وضعیت ۳ را دارا می باشید، تاریخ و علت معافیت از خدمت را روشن بفرمایید:

 

 

 

کروکی محل سکونت فعلی:

 

 

 

 

 

 

 وضعیت تاهل: □ مجرد □ متاهل

تاریخ ازدواج:

افراد تحت تکفل:

همسر: نام و نام خانوادگی:                         تاریخ تولد:                                   شغل:

آدرس و تلفن محل کار:

فرزندان:

۱-

۲-

۳-

۴-

نام و نسبت سایر افراد تحت تکفل:

 

وضعیت تحصیلی

دیپلم : رشته تحصیلی:         شهر محل تحصیل:        نام آموزشگاه:                 از سال……..تا سال………….  معدل کل:

فوق دیپلم:  رشته تحصیلی :               شهر محل تحصیل:               نام دانشگاه:                از سال….. تا سال…….  معدل کل:

لیسانس:  رشته تحصیلی :               شهر محل تحصیل:               نام دانشگاه:                  از سال….. تا سال…….  معدل کل:

فوق لیسانس:  رشته تحصیلی :               شهر محل تحصیل:               نام دانشگاه:                از سال….. تا سال…….  معدل کل:

دکترا: رشته تحصیلی :               شهر محل تحصیل:               نام دانشگاه:                از سال….. تا سال…….  معدل کل:

مشخصات آخرین پایان نامه‌ی فارغ‌‌التحصیلی:

تاریخ دفاع: نام استاد راهنما:                                                             نمره‌ی ارزشیابی:

چکیده‌ی محتوای پروژه:

 

 

 

دوره‌‌های کارآموزی

۱- نام محل کارآموزی ……………تاریخ مدت(ماه) …………………….نمره‌ی ارزشیابی

۲- نام محل کارآموزی ……………تاریخ مدت(ماه) …………………….نمره‌ی ارزشیابی

۳- نام محل کارآموزی ……………تاریخ مدت(ماه) …………………….نمره‌ی ارزشیابی

سوابق کاری

۱- از تاریخ………… تا تاریخ ………….در شهر………..نام  محل کار ………………شماره تلفن………… آخرین سمت …………آخرین‌حقوق(ریال) ……………علت ترک کار……………….

۲- از تاریخ………… تا تاریخ ………….در شهر………..نام  محل کار ………………شماره تلفن………… آخرین سمت …………آخرین‌حقوق(ریال) ……………علت ترک کار……………….

۳- از تاریخ………… تا تاریخ ………….در شهر………..نام  محل کار ………………شماره تلفن………… آخرین سمت …………آخرین‌حقوق(ریال) ……………علت ترک کار……………….

۴- از تاریخ………… تا تاریخ ………….در شهر………..نام  محل کار ………………شماره تلفن………… آخرین سمت …………آخرین‌حقوق(ریال) ……………علت ترک کار……………….

۵- از تاریخ………… تا تاریخ ………….در شهر………..نام  محل کار ………………شماره تلفن………… آخرین سمت …………آخرین‌حقوق(ریال) ……………علت ترک کار……………….

 

شرح مختصری از وظایف و مسئولیت‌های مشاغل قبلی خود را بنویسید:

 

 

 

 

دوره‌های آموزشی

۱- عنوان دوره:……………………….. نام مؤسسه آموزشی……………….. شهر محل آموزش…………….. طول دوره مدت(ساعات دوره) از تاریخ………تا تاریخ ………..

گواهینامه: دارد         ندارد

۲- عنوان دوره:……………………….. نام مؤسسه آموزشی……………….. شهر محل آموزش…………….. طول دوره مدت(ساعات دوره) از تاریخ………تا تاریخ ………..گواهینامه: دارد         ندارد

۳- عنوان دوره:……………………….. نام مؤسسه آموزشی……………….. شهر محل آموزش…………….. طول دوره مدت(ساعات دوره) از تاریخ………تا تاریخ ………..گواهینامه: دارد         ندارد

۴- عنوان دوره:……………………….. نام مؤسسه آموزشی……………….. شهر محل آموزش…………….. طول دوره مدت(ساعات دوره) از تاریخ………تا تاریخ ………..گواهینامه: دارد         ندارد

۵- عنوان دوره:……………………….. نام مؤسسه آموزشی……………….. شهر محل آموزش…………….. طول دوره مدت(ساعات دوره) از تاریخ………تا تاریخ ………..گواهینامه: دارد         ندارد

درصورتی که از طریق تجربی تخصصی کسب کرده‌اید، بنویسید.

 

 

 

 

زبان‌های خارجی

زبان:  خوب      متوسط      ضعیف

مکالمه: خوب       متوسط      ضعیف

ترجمه:  خوب       متوسط        ضعیف

درک مطلب:  خوب       متوسط        ضعیف

 

معرف

آیا از کارکنان شرکت، کسی را می‌شناسید؟ □ بلی □ خیر

در صورت مثبت بودن پاسخ، نام، نام خانوادگی و نسبت/نوع آشنایی خود با آنها را بنویسید.

 

 

نام دو نفر از آشنایانی که در صورت لزوم بتوان با آنها تماس گرفت:

 

۱- نام و نام خانوادگی:…………………… ……… نشانی………………………………………………………….. تلفن……………………….

۲- نام و نام خانوادگی:…………………… ……… نشانی………………………………………………………….. تلفن……………………….

 

علایق و تمایلات شخصی خود (در هر زمینه‌ای اعم از هنری، ورزشی، تفریحی، اجتماعی و …) را بیان نمایید.

 

 

دو نقطه‌ی قوت عمده‌ی رفتاری/شغلی خود را بیان کنید.

 

 

 

دو  ضعف یا حساسیت عمده‌ی رفتاری/شغلی خود را بیان کنید.

 

 

 

مسیر شغلی خود در ۱۰سال آینده را به چه صورت می‌بینید؟ مایلید جایگاه شغلی شما در ۱۰سال آینده چه باشد؟

 

 

 

آیا قبلا در این شرکت یا سازمان‌های وابسته به آن اشتغال داشته‌اید؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، تاریخ و علت قطع رابطه‌ی خود را قید کنید.

 

 

از چه تاریخی می‌توانید در این شرکت شروع به کار نمایید؟

 

خود را به طور مشخص برای چه شغلی آماده می‌دانید؟

 

سایر مشاغل مورد علاقه:

 

میزان حقوق مورد درخواست:

 

آیا سابقه‌ی پرداخت حق بیمه دارید؟ □ بلی □ خیر

درصورت مثبت بودن پاسخ، نوع بیمه را مشخص نمایید: □ تامین اجتماعی □ خدمات درمانی □ سایر:…………………….. مدت بیمه(ماه):…..

آیا بیماری خاصی دارید؟

 

در صورت بیماری یا حادثه به چه شخصی می‌توان مراجعه نمود؟ شماره‌ی تماس را قید کنید.

 

برای تضمین حسن انجام کار خود چه پیشنهادی دارید؟

 

 

میزان آشنایی با رایانه و نام دوره هایی که در این زمینه دیده اید را توضیح دهید:

 

 

نام دو نفر از آشنایانی که در صورت لزوم بتوان با آنها تماس گرفت:

۱) نام و نام خانوادگی: ………………………………….نسبت:…………………………………….. تلفن:……………………………

۲) نام و نام خانوادگی: ………………………………….نسبت: ……………………………………..تلفن:……………………………

تعهدات متقاضی استخدام

اینجانب با وقوف کامل از مراتب فوق، به تکمیل و امضای این پرسشنامه مبادرت می‌نمودم و چنانچه پس از ورود به خدمت یا در حین خدمت در شرکت محرز گردد مطلب یا مطالبی را که از لحاظ استخدامی برای شرکت حایز اهمیت می‌باشد، کتمان یا خلاف واقع یا به نادرستی ارائه نموده‌ام، شرکت مختار است این پرسشنامه را به منزله‌ی استعفای اینجانب قلمداد نماید. ضمنا مطلع می‌باشم که با تکمیل این پرسشنامه ، شرکت ملزم به استخدام اینجانب نمی‌باشد.

                                                                                                              تاریخ و امضای متقاضی استخدام:

 

 

مدارک:

□ کپی شناسنامه (□ متقاضی □ افراد تکفل)

□ کپی کارت ملی (□ متقاضی □ افراد تکفل)

□ صفحه اول دفترچه بیمه تامین اجتماعی (□ متقاضی □ افراد تکفل)

□ کپی مدرک تحصیلی □ کپی گواهینامه دوره های تخصصی □ کپی کارت پایان خدمت / معافیت □ گواهی عدم سوء سابقه

□ گواهی عدم اعتیاد □ اصل شناسنامه / کارت ملی (رویت شد) □ کپی گذرنامه سایر مدارک:

□ در تاریخ ……………………………… مبلغ ……………………………………………………… ریال چک / سفته بابت ضمانت حسن انجام کار دریافت گردید.

از وقتی که برای تکمیل این فرم گذاشتید، سپاسگزاریم. درصورت انطباق شرایط شما با مشاغل مورد نیاز شرکت، به زودی با شما تماس خواهیم گرفت.

 

نظر امور اداری:

 

نظر مصاحبه کننده (واحد تخصصی) :

 

توافقات نهائی :

 

دستور مدیریت :

 

 

به یادداشتهای مرتبط با این موضوع در سایت شخصی صادق رئیسی کیا که در زیر این یادداشت آمده رجوع و آنها را مطالعه فرمائید. یقیناً به دانش و مهارتهای کاربردی شما خواهد افزود.

در صورتی که به مشاوره در زمینه ی یادداشت ها و نوشتارهای من نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده علاقه مند بودید درخواست خود را به raeisikia@yahoo.com ارسال فرمائید.

 

راه‌های تماس

اگر به مشاوره حقوقی یا وکیل در زمینه‌های مرتبط با نوشتارهای من نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره‌های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده، علاقه‌مند، بودید می‌توانید درخواست خود را با شماره‌های ۸۸۳۲۱۰۸۸ و ۸۸۳۲۳۲۷۹ (گروه حقوقی برهان) در میان بگذارید.

درخواست مشاوره حضوری، تلفنی، آنلاین

0 0 votes
رأی دهی به مقاله
اشتراک
اطلاع رسانی برای
guest
1 دیدگاه
Inline Feedbacks
View all comments
سهیل خسرونژاد

ممنون از مطالب خوب و مفیدتون

سهيلا صالحيان

باسلام خسته نباشید قبلاً اعلام شرکت ساتکاب پرونده استخدام سال ۱۳۶۹ خانم صالحیان هستم بیمه تأمین اجتماعی شعبه ۱۸ یا بیمه شعبه ۲۲ آماده تشریف میباشد. تلفن ۰۹۱۹۵۷۵۷۶۳۸