هشدار: ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

زمان مطالعه: 5 دقیقه

هشدار: پیش از آغاز نوشتار،  به اشخاصی که نوشتارهای من در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون پیوند سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر گونه ای منتشر می کنند متذکر می شوم که چشم به راه عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه نوشتارهایم باشند.

ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

تا کنون طی چند نوشتار کاملاً کاربردی از دیدگاه و دریچه حقوقی و قانونی به بیان بایسته های استخدام ، قرارداد کار و بایسته های انعقاد آن، نمونه یک قرارداد کار با مدت معین، نمونه یک تعهد نامه حفظ اسرار تجاری، اصول و ضوابط کلی بهداشت حقوقی در شرکتهای هولدینگ پرداخته ام و اینک با تقدیم این نمونه فرم استخدامی، مجموع نوشتارهای خود راجع به بایسته ها و روشهای کاربردی و عملی برای بکارگیری و اداره بهینه کارکنان بر اساس قانون و روابط کار در یک شرکت یا موسسه یا بنگاه اقتصادی را کامل می کنم.

در ادامه، طی نوشتارهای دیگری از دیدگاه و دریچه مدیریتی به این حیطه از فعالیت در شرکتها و بنگاههای اقتصادی خواهم پرداخت و مطالب سودمند و کاربردی جدیدی تقدیم خواهم داشت.

بر اساس تجارب و پرونده های متعدد و رو به افزایشی که با آن مواجه بوده یا آشنا شده ام تصور می کنم که مدیران شرکتها و بنگاههای اقتصادی برای اداره بهینه امور اداری و استخدامی خود به مطالعه نوشتارهایی که در این زمینه آورده ام و حتی به برگزاری دوره ها و کارگاههای آموزشی برای خود و مدیران و کارکنانشان نیاز دارند و تلاشم این بوده که نوشتارهایم بتواند تا اندازه زیادی پاسخگوی این نیاز باشد.

امیدوارم علاقه مندان سایتم از مجموع نوشتارهای یاد شده بهره ببرند و با طرح پیشنهاد و سوالات و دیدگاهایشان به تکمیل این نوشتارها کمک کنند.

فرم استخدام شرکت ….

شماره فرم……

ویژه متخصصین

 

از چه طريق به آگهي استخدام دسترسي يافتيد؟ □ روزنامه □ معرف □ اداره کار و امور اجتماعی □ سایت شرکت □

ساير موارد……………………………………….

 

مشخصات فردي:

نام و نام خانوادگي:                          نام پدر:                            شماره شناسنامه:                                      محل تولد:

تاريخ تولد:                   كد ملي:                            كد پستي:               مذهب:                مليت:                 گروه خون:

آدرس الكترونيكي:                                                                                   تلفن همراه:

آدرس محل سكونت فعلی: □ مالک □ مستاجر                                                             تلفن:

آدرس محل سكونت قبلی: □ مالک □ مستاجر                                                              تلفن:

آدرس آخرين محل كار:                                                                                             تلفن:

 

وضعيت نظام وظيفه: 1) □ داراي كارت پايان خدمت 2) □ آماده به خدمت 3) □ داراي كارت معافيت (□ كفالت □ خريد خدمت □ پزشكي)

در صورتی که وضعیت 3 را دارا می باشید، تاریخ و علت معافیت از خدمت را روشن بفرمایید:

 

 

 

کروکی محل سکونت فعلی:

 

 

 

 

 

 

 وضعیت تاهل: □ مجرد □ متاهل

تاريخ ازدواج:

افراد تحت تكفل:

همسر: نام و نام خانوادگي:                         تاريخ تولد:                                   شغل:

آدرس و تلفن محل كار:

فرزندان:

1-

2-

3-

4-

نام و نسبت ساير افراد تحت تكفل:

 

وضعيت تحصيلي

ديپلم : رشته تحصيلي:         شهر محل تحصيل:        نام آموزشگاه:                 از سال……..تا سال………….  معدل کل:

فوق ديپلم:  رشته تحصيلي :               شهر محل تحصيل:               نام دانشگاه:                از سال….. تا سال…….  معدل کل:

ليسانس:  رشته تحصيلي :               شهر محل تحصيل:               نام دانشگاه:                  از سال….. تا سال…….  معدل کل:

فوق ليسانس:  رشته تحصيلي :               شهر محل تحصيل:               نام دانشگاه:                از سال….. تا سال…….  معدل کل:

دكترا: رشته تحصيلي :               شهر محل تحصيل:               نام دانشگاه:                از سال….. تا سال…….  معدل کل:

مشخصات آخرين پايان نامه‌ي فارغ‌‌التحصيلي:

تاريخ دفاع: نام استاد راهنما:                                                             نمره‌ي ارزشيابي:

چكيده‌ي محتواي پروژه:

 

 

 

دوره‌‌هاي كارآموزي

1- نام محل كارآموزي ……………تاريخ مدت(ماه) …………………….نمره‌ي ارزشيابی

2- نام محل كارآموزي ……………تاريخ مدت(ماه) …………………….نمره‌ي ارزشيابي

3- نام محل كارآموزي ……………تاريخ مدت(ماه) …………………….نمره‌ي ارزشيابي

سوابق كاري

1- از تاريخ………… تا تاريخ ………….در شهر………..نام  محل كار ………………شماره تلفن………… آخرين سمت …………آخرين‌حقوق(ريال) ……………علت ترك كار……………….

2- از تاريخ………… تا تاريخ ………….در شهر………..نام  محل كار ………………شماره تلفن………… آخرين سمت …………آخرين‌حقوق(ريال) ……………علت ترك كار……………….

3- از تاريخ………… تا تاريخ ………….در شهر………..نام  محل كار ………………شماره تلفن………… آخرين سمت …………آخرين‌حقوق(ريال) ……………علت ترك كار……………….

4- از تاريخ………… تا تاريخ ………….در شهر………..نام  محل كار ………………شماره تلفن………… آخرين سمت …………آخرين‌حقوق(ريال) ……………علت ترك كار……………….

5- از تاريخ………… تا تاريخ ………….در شهر………..نام  محل كار ………………شماره تلفن………… آخرين سمت …………آخرين‌حقوق(ريال) ……………علت ترك كار……………….

 

شرح مختصري از وظايف و مسئوليت‌هاي مشاغل قبلي خود را بنويسيد:

 

 

 

 

دوره‌هاي آموزشي

1- عنوان دوره:……………………….. نام مؤسسه آموزشي……………….. شهر محل آموزش…………….. طول دوره مدت(ساعات دوره) از تاريخ………تا تاريخ ………..

گواهينامه: دارد         ندارد

2- عنوان دوره:……………………….. نام مؤسسه آموزشي……………….. شهر محل آموزش…………….. طول دوره مدت(ساعات دوره) از تاريخ………تا تاريخ ………..گواهينامه: دارد         ندارد

3- عنوان دوره:……………………….. نام مؤسسه آموزشي……………….. شهر محل آموزش…………….. طول دوره مدت(ساعات دوره) از تاريخ………تا تاريخ ………..گواهينامه: دارد         ندارد

4- عنوان دوره:……………………….. نام مؤسسه آموزشي……………….. شهر محل آموزش…………….. طول دوره مدت(ساعات دوره) از تاريخ………تا تاريخ ………..گواهينامه: دارد         ندارد

5- عنوان دوره:……………………….. نام مؤسسه آموزشي……………….. شهر محل آموزش…………….. طول دوره مدت(ساعات دوره) از تاريخ………تا تاريخ ………..گواهينامه: دارد         ندارد

درصورتي كه از طريق تجربي تخصصي كسب كرده‌ايد، بنويسيد.

 

 

 

 

زبان‌هاي خارجي

زبان:  خوب      متوسط      ضعيف

مكالمه: خوب       متوسط      ضعيف

ترجمه:  خوب       متوسط        ضعيف

درك مطلب:  خوب       متوسط        ضعيف

 

معرف

آيا از كاركنان شركت، كسي را مي‌شناسيد؟ □ بلي □ خير

در صورت مثبت بودن پاسخ، نام، نام خانوادگي و نسبت/نوع آشنايي خود با آنها را بنويسيد.

 

 

نام دو نفر از آشنایانی که در صورت لزوم بتوان با آنها تماس گرفت:

 

1- نام و نام خانوادگی:…………………… ……… نشانی………………………………………………………….. تلفن……………………….

2- نام و نام خانوادگی:…………………… ……… نشانی………………………………………………………….. تلفن……………………….

 

علايق و تمايلات شخصي خود (در هر زمينه‌اي اعم از هنري، ورزشي، تفريحي، اجتماعي و …) را بيان نماييد.

 

 

دو نقطه‌ي قوت عمده‌ي رفتاري/شغلي خود را بيان كنيد.

 

 

 

دو  ضعف یا حساسیت عمده‌ي رفتاري/شغلي خود را بيان كنيد.

 

 

 

مسير شغلي خود در 10سال آينده را به چه صورت مي‌بينيد؟ مايليد جايگاه شغلي شما در 10سال آينده چه باشد؟

 

 

 

آيا قبلا در اين شركت يا سازمان‌هاي وابسته به آن اشتغال داشته‌ايد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، تاريخ و علت قطع رابطه‌ي خود را قيد كنيد.

 

 

از چه تاريخي مي‌توانيد در اين شركت شروع به كار نماييد؟

 

خود را به طور مشخص براي چه شغلي آماده مي‌دانيد؟

 

ساير مشاغل مورد علاقه:

 

ميزان حقوق مورد درخواست:

 

آيا سابقه‌ي پرداخت حق بيمه داريد؟ □ بلي □ خير

درصورت مثبت بودن پاسخ، نوع بيمه را مشخص نماييد: □ تامين اجتماعي □ خدمات درماني □ ساير:…………………….. مدت بيمه(ماه):…..

آيا بيماري خاصي داريد؟

 

در صورت بيماري يا حادثه به چه شخصي مي‌توان مراجعه نمود؟ شماره‌ي تماس را قيد كنيد.

 

براي تضمين حسن انجام كار خود چه پيشنهادي داريد؟

 

 

میزان آشنایی با رایانه و نام دوره هایی که در این زمینه دیده اید را توضیح دهید:

 

 

نام دو نفر از آشنایانی که در صورت لزوم بتوان با آنها تماس گرفت:

1) نام و نام خانوادگی: ………………………………….نسبت:…………………………………….. تلفن:……………………………

2) نام و نام خانوادگی: ………………………………….نسبت: ……………………………………..تلفن:……………………………

تعهدات متقاضي استخدام

اينجانب با وقوف كامل از مراتب فوق، به تكميل و امضاي اين پرسشنامه مبادرت مي‌نمودم و چنانچه پس از ورود به خدمت يا در حين خدمت در شركت محرز گردد مطلب يا مطالبي را كه از لحاظ استخدامی برای شرکت حايز اهميت مي‌باشد، كتمان يا خلاف واقع یا به نادرستی ارائه نموده‌ام، شركت مختار است اين پرسشنامه را به منزله‌ي استعفاي اينجانب قلمداد نمايد. ضمنا مطلع مي‌باشم كه با تكميل اين پرسشنامه ، شركت ملزم به استخدام اينجانب نمي‌باشد.

                                                                                                              تاريخ و امضاي متقاضي استخدام:

 

 

مدارک:

□ کپی شناسنامه (□ متقاضی □ افراد تکفل)

□ کپی کارت ملی (□ متقاضی □ افراد تکفل)

□ صفحه اول دفترچه بیمه تامین اجتماعی (□ متقاضی □ افراد تکفل)

□ کپی مدرک تحصیلی □ کپی گواهینامه دوره های تخصصی □ کپی کارت پایان خدمت / معافیت □ گواهی عدم سوء سابقه

□ گواهی عدم اعتیاد □ اصل شناسنامه / کارت ملی (رویت شد) □ کپی گذرنامه سایر مدارک:

□ در تاریخ ……………………………… مبلغ ……………………………………………………… ریال چک / سفته بابت ضمانت حسن انجام کار دریافت گردید.

از وقتي كه براي تكميل اين فرم گذاشتيد، سپاسگزاريم. درصورت انطباق شرايط شما با مشاغل مورد نياز شركت، به زودي با شما تماس خواهيم گرفت.

 

نظر امور اداری:

 

نظر مصاحبه کننده (واحد تخصصی) :

 

توافقات نهائی :

 

دستور مدیریت :

 

 

به یادداشتهای مرتبط با این موضوع در سایت شخصی صادق رئیسی کیا که در زیر این یادداشت آمده رجوع و آنها را مطالعه فرمائید. یقیناً به دانش و مهارتهای کاربردی شما خواهد افزود.

در صورتی که به مشاوره در زمینه ی یادداشت ها و نوشتارهای من نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده علاقه مند بودید درخواست خود را به raeisikia@yahoo.com ارسال فرمائید.

 

راه‌های تماس

اگر به مشاوره حقوقی یا وکیل در زمینه‌های مرتبط با نوشتارهای من نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره‌های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده، علاقه‌مند، بودید می‌توانید درخواست خود را با شماره‌های ۸۸۳۲۱۰۸۸ و ۸۸۳۲۳۲۷۹ (گروه حقوقی برهان) در میان بگذارید.

درخواست مشاوره حضوری، تلفنی، آنلاین

0 0 votes
امتیازدهی به مقاله
اشتراک
اطلاع رسانی برای

1 دیدگاه
Inline Feedbacks
View all comments

ممنون از مطالب خوب و مفیدتون

باسلام خسته نباشيد قبلاً اعلام شركت ساتكاب پرونده استخدام سال 1369 خانم صالحيان هستم بيمه تأمين اجتماعي شعبه 18 يا بيمه شعبه 22 آماده تشريف ميباشد. تلفن 09195757638