هشدار: ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

زمان مطالعه: 5 دقیقه

هشدار: ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

برابر قانون کار، قراردادهای کار که حتی می تواند شفاهی باشد انواع مختلفی دارد.

یکی از انواع قراردادهای کار، قرارداد کار با مدت معین است. در این نوع قرارداد، مدتی که کارپذیر، در محل و شغل مورد توافق با کارفرما به کار مشغول خواهد شد بصورت دقیق مشخص شده و پس از پایان این مدت، در صورت عدم توافق برای ادامه همکاری، رابطه کار، قطع خواهد شد بدون آنکه کارپذیر، امکان طرح ادعای بازگشت بکار را داشته باشد.

بر اساس ضوابط مندرج در قانون کار، این قرارداد فیمابین شرکت ………………………………………………………………………… به شماره ثبت ……………………………………………. به مدیریت عاملي ………………………………………………………………… به نشانی: ……………………………………………………………………………. ……………………… ………………………………………….. به عنوان «کارفرما» از یک سو و آقا /خانم نام : …………………. نام خانوادگی: ………………………… نام پدر: …………………….. شماره شناسنامه: …………………………… تاریخ تولد: …………………………… كد ملي: ………………………………………………………… محل صدور: ………………………………. وضعيت تاهل: ……………………… مدرک تحصیلی: ……………………… نشانی محل سکونت: ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ………… که در این قرارداد «کارپذیر» نامیده می شود از سوی دیگر و با شرايط زیر منعقد می گردد.

ماده 1) حقوق و مزایای ماهانه:

حقوق و مزایای ماهانه کارپذیر به شرح زیر پس از تایید کارکرد و کسر کسور قانونی و قراردادی و اقساط وام یا مساعده یا مازاد پرداختی، پرداخت خواهد شد.

شرح                              مبلغ

…..                                  ….ریال

…..                                  ….ریال

…..                                  ….ریال

جمع کل                            ….ریال

تبصره 1 : مصوبات قانونی الزام آور برای کارفرما در مورد افزایش دستمزد یا مزایای قانونی از تاریخ لازم الاجرا شدن اعمال می گردد.

تبصره 2: در ماههای 29، 30، 31 روزه دستمزد به میزان کارکرد پرداخت می شود.

ماده 2) شغل کارپذیر:

عبارت است از: ………………………

ماده 3) محل کار:

محل کار کارپذیر، شهرستان ………….. می باشد و هر گونه جابه جایی کارپذیر در طول مدت قرار داد در حوزه عملکرد کارفرما از اختیارات کار فرما می باشد.

ماده4) مدت قرارداد:

از تاریخ ……………………… تا تاريخ ……………………… به مدت……………………… تعيين مي گردد که با تایید مدیرعامل قابل تمدید برای مدت ……………. ماه/روز تا …………… ماه/روز می باشد.

ماده5) ساعات کار:

ساعات كار برابر مقررات داخلي كارفرما و با توجه به ساعت كار قانوني به كارپذير اعلام خواهد شد مضافاً اضافه كاري مازاد بر ساعت كار قانوني بر اساس ماده 59 قانون كار خواهد بود .

تبصره: ساعات صرف غذا و استراحت جزء ساعات کار، محسوب نمی شود.

ماده6) تعطیلات هفتگی و رسمی:

روز جمعه، روز تعطیل هفتگی با استفاده از مزد می باشد. تعطیلات رسمی نیز برابر تعطیلات رسمی کشور جمهوری اسلامی ایران است.

ماده7) مرخصی کارپذیر:

برابر ماده 64 قانون كار مي باشد.

ماده8) تعهدات کارپذیر:

1-8- کارپذیر ملزم و متعهد به رعایت مقررات و آئین نامه های داخلی محل کار و همچنین رعایت ضوابط و اصول ایمنی و نظم و حفظ شئونات اخلاقی و اسلامی است و همچنین مکلف است به طور مرتب و احسن در جهت انجام امور محوله از سوی کارفرما عمل نماید و از امکانات و وسایل و ابزارآلاتی که در اختیارش قرارداده شده به نحو احسن و صرفاً در جهت امور محوله و بدون حق استفاده شخصی استفاده نموده و ضمن رعایت بهداشت فردی، محیط کار را پاکیزه نگهدارد.

2-8- از قبول هرگونه کار و یا تعهد استخدامی دیگری به هر میزان، در طول مدت قرارداد، خودداری نماید.

3-8- کلیه اطلاعات مربوط به کارفرما را که در اثر ارجاع کار و یا اطلاع از مفاد مذاکرات و یا پرونده ها تحصیل نموده، محرمانه تلقی و در حفظ اسرار، اسناد و مدارک دقت لازم معمول و نسبت به وظائف امانت داری خود، عمل نماید.

4-8- در پایان مدت قرارداد و یا فسخ قرارداد، کلیه اموال، اسناد و مدارک متعلق به کارفرما را مسترد نماید.

5-8- در صورت ورود هرگونه خسارت مادی یا معنوی ناشی از اقدامات مقصرانه وی در حین انجام وظیفه و یا به مناسبت آن نسبت به اشخاص ثالث و یا کارفرما خسارات مزبور را راساً جبران نماید.

6-8- كارفرما ماذون است در مواردي كه به تشخيص خود جهت بيمه تكميل درمان يا اقدامات رفاهي و خدماتي قراردادهايي منعقد كند يا تسهيلاتي برقرار سازد نسبت به كسر اقساط و هزينه هاي آن از حقوق و مزاياي كارپذير اقدام نمايد.

7-8- كارپذير ملزم به ارائه تضمين قابل قبول كه از سوي كارفرما تعيين مي گردد خواهد بود كارفرما مي تواند از محل تضمين مربوطه نسبت به جبران خسارت اقدام كند.

8-8- کارپذیر مکلف است در صورت تغییر محل سکونت نشانی جدید را به کارفرما اعلام دارد در غیر این صورت نشانی مندرج در این قرارداد به عنوان نشانی قانونی کارپذیر تلقی می شود.

ماده9) تعهدات كارفرما:

1. ايفاء تعهدات مندرج در قرارداد استخدامي.

2. تلاش براي تأمين امكانات رفاهي در حدود توان و الزمات قوانين و مقررات.

3. كارفرما ملزم به بيمه نمودن كار پذير از تاريخ شروع به كار نزد سازمان تامين اجتماعي مي باشد.

ماده10) موارد فسخ قرارداد:

در موارد ذیل قرارداد کار خاتمه یافته تلقی می گردد و کارپذیر باید جهت تسویه حساب به کارفرما مراجعه نماید.

1- غیبت غير مجاز به مدت 2 روز متوالي يا 3 روز متناوب در سال.

2- تاخير در ورود يا تعجيل در خروج از محل كار جمعاً بمدت 2 ساعت در ماه.

3- محكوميت به حدود، قصاص، كلاهبرداري، خيانت در امانت، جعل، قاچاق كالا،‌ دزدی، عضويت در شركتهاي هرمي، جرايم مواد مخدر ( اعم از نگهداري، توزيع، توليد، فروش و استفاده)، خريد و فروش مشروبات الكلي و مواد روانگردان، اقدام عليه امنيت كشور، دعوا و مشاجره، تمرد و خودداری از انجام وظیفه، داشتن سوء پیشینه، استعمال دخانیات و استفاده از الفاظ رکیک و ارتكاب هر گونه اعمال مجرمانه كه موجب محكوميت قطعي كارپذير از سوي مقامات قضايي گردد.

4- عدم رعايت شئونات اسلامي و اخلاق حرفه اي از جمله عدم رعايت ضوابط ايمني و بهداشتي، قمار، شرط بندی، پوشش نامناسب ، برخورد غير اخلاقي با همكاران و مديران مافوق و كاركنان تحت امر، ارباب رجوع، سوء استفاده از اموال و امكانات كارفرما، ارائه گزارش خلاف واقع و اظهار مطالب كذب به مناسب انجام وظيفه يا در ارتباط آن، افشاي مستندات و مدارك و نيز افشاء اسرار كاري و تجاري و صنعتی كارفرما به هر شكل از جمله: از طريق نشر الكترونيكي حسب تشخيص كارفرما.

5 – كاهش توليد یا تغييرات ساختاري در اثر شرايط اقتصادي و اجتماعي و سياسي و لزوم تغييرات گسترده در فن آوري.

6 – ارائه اطلاعات نادرست در تكميل پرسشنامه یا مدارك استخدامي یا اصالت نداشتن مدارك ارائه شده.

7- قصور و تعلل در انجام وظايف محوله يا ايجاد بي نظمي و بر هم زدن آرامش در محيط كار و ترغيب يا تحريك ديگران به كم كاري يا اعتصاب و تحصن.

8- تغيير ساختار تشكيلاتي و تعديل نيرو حسب مصوبه هيئت مديره كارفرما.

9- ترك كار.

10- عدم رعايت مقررات داخلي كارفرما در ساير موارد.

11- بی احتیاطی،کم کاری، سهل انگاری و بی دقتی در انجام وظیفه و بی احتیاطی در حفظ اموال کارفرما.

12- امتناع از شرکت در دوره های آموزش یا ناتوانی در گذراندن دوره های از این قبیل.

13- چنانچه كارفرما در موضوع كار واگذار شده به كارگر قبل از اتمام مدت قرارداد امكان ادامه فعاليت نداشته باشد قرارداد منفسخ تلقي و كارپذير استحقاق دريافت مزاياي قانوني و سنوات خدمت نسبت به ايام كاركرد را خواهد داشت.

ماده 11) مزایای پایان کار:

برابر ماده 24 قانون كار پرداخت خواهد شد.

ماده 12) انعقاد این قرارداد: هیچگونه حقی مبنی بر تمدید قرارداد یا استخدام دائم یا حقوقی بیش از میزان تعیین شده در این قرارداد برای کارپذیر ایجاد ننموده و فقط برای مدت مندرج در قرارداد معتبر است.

ماده 13):

كارپذير پس از مطالعه مفاد قرارداد و علم كامل از مندرجات آن مبادرت به امضاء ذيل آن نموده و كليه ادعاهاي احتمالي بعدي را از خود سلب و ملغي اثر اعلام مي دارد.

ماده 14) :

این قرارداد در 14 ماده و3 تبصره در 4 نسخه تنظیم و منعقد گردیده و تمامی نسخه ها حکم واحد دارند.

نام و نام خانوادگی:                                                                                            مدیرعامل شرکت ……………………..

امضاء و اثر انگشت کارپذیر: ………………………

به یادداشتهای مرتبط با این موضوع در سایت شخصی صادق رئیسی کیا که در زیر این یادداشت آمده رجوع و آنها را مطالعه فرمائید. یقیناً به دانش و مهارتهای کاربردی شما خواهد افزود.

در صورتی که به مشاوره در زمینه ی یادداشت ها و نوشتارهای من نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده علاقه مند بودید درخواست خود را به raeisikia@yahoo.com ارسال فرمائید.

صادق رئیسی کیا

دهم دی ماه 1393

 

راه‌های تماس

اگر به مشاوره حقوقی یا وکیل در زمینه‌های مرتبط با نوشتارهای من نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره‌های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده، علاقه‌مند، بودید می‌توانید درخواست خود را با شماره‌های ۸۸۳۲۱۰۸۸ و ۸۸۳۲۳۲۷۹ (گروه حقوقی برهان) در میان بگذارید.

درخواست مشاوره حضوری، تلفنی، آنلاین

0 0 votes
امتیازدهی به مقاله
اشتراک
اطلاع رسانی برای

2 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments

با سلام، در قراردادهای مدت معین تعین شرط فسخ جایز نیست و باستناد ماده 25 قانون کار هیچ یک از طرفین حق فسخ یکجانبه قرارداد را ندارند.