هشدار: ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

زمان مطالعه: ۵ دقیقه

هشدار: ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

برابر قانون کار، قراردادهای کار که حتی می تواند شفاهی باشد انواع مختلفی دارد.

یکی از انواع قراردادهای کار، قرارداد کار با مدت معین است. در این نوع قرارداد، مدتی که کارپذیر، در محل و شغل مورد توافق با کارفرما به کار مشغول خواهد شد بصورت دقیق مشخص شده و پس از پایان این مدت، در صورت عدم توافق برای ادامه همکاری، رابطه کار، قطع خواهد شد بدون آنکه کارپذیر، امکان طرح ادعای بازگشت بکار را داشته باشد.

بر اساس ضوابط مندرج در قانون کار، این قرارداد فیمابین شرکت ………………………………………………………………………… به شماره ثبت ……………………………………………. به مدیریت عاملی ………………………………………………………………… به نشانی: ……………………………………………………………………………. ……………………… ………………………………………….. به عنوان «کارفرما» از یک سو و آقا /خانم نام : …………………. نام خانوادگی: ………………………… نام پدر: …………………….. شماره شناسنامه: …………………………… تاریخ تولد: …………………………… کد ملی: ………………………………………………………… محل صدور: ………………………………. وضعیت تاهل: ……………………… مدرک تحصیلی: ……………………… نشانی محل سکونت: ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ………… که در این قرارداد «کارپذیر» نامیده می شود از سوی دیگر و با شرایط زیر منعقد می گردد.

ماده ۱) حقوق و مزایای ماهانه:

حقوق و مزایای ماهانه کارپذیر به شرح زیر پس از تایید کارکرد و کسر کسور قانونی و قراردادی و اقساط وام یا مساعده یا مازاد پرداختی، پرداخت خواهد شد.

شرح                              مبلغ

…..                                  ….ریال

…..                                  ….ریال

…..                                  ….ریال

جمع کل                            ….ریال

تبصره ۱ : مصوبات قانونی الزام آور برای کارفرما در مورد افزایش دستمزد یا مزایای قانونی از تاریخ لازم الاجرا شدن اعمال می گردد.

تبصره ۲: در ماههای ۲۹، ۳۰، ۳۱ روزه دستمزد به میزان کارکرد پرداخت می شود.

ماده ۲) شغل کارپذیر:

عبارت است از: ………………………

ماده ۳) محل کار:

محل کار کارپذیر، شهرستان ………….. می باشد و هر گونه جابه جایی کارپذیر در طول مدت قرار داد در حوزه عملکرد کارفرما از اختیارات کار فرما می باشد.

ماده۴) مدت قرارداد:

از تاریخ ……………………… تا تاریخ ……………………… به مدت……………………… تعیین می گردد که با تایید مدیرعامل قابل تمدید برای مدت ……………. ماه/روز تا …………… ماه/روز می باشد.

ماده۵) ساعات کار:

ساعات کار برابر مقررات داخلی کارفرما و با توجه به ساعت کار قانونی به کارپذیر اعلام خواهد شد مضافاً اضافه کاری مازاد بر ساعت کار قانونی بر اساس ماده ۵۹ قانون کار خواهد بود .

تبصره: ساعات صرف غذا و استراحت جزء ساعات کار، محسوب نمی شود.

ماده۶) تعطیلات هفتگی و رسمی:

روز جمعه، روز تعطیل هفتگی با استفاده از مزد می باشد. تعطیلات رسمی نیز برابر تعطیلات رسمی کشور جمهوری اسلامی ایران است.

ماده۷) مرخصی کارپذیر:

برابر ماده ۶۴ قانون کار می باشد.

ماده۸) تعهدات کارپذیر:

۱-۸- کارپذیر ملزم و متعهد به رعایت مقررات و آئین نامه های داخلی محل کار و همچنین رعایت ضوابط و اصول ایمنی و نظم و حفظ شئونات اخلاقی و اسلامی است و همچنین مکلف است به طور مرتب و احسن در جهت انجام امور محوله از سوی کارفرما عمل نماید و از امکانات و وسایل و ابزارآلاتی که در اختیارش قرارداده شده به نحو احسن و صرفاً در جهت امور محوله و بدون حق استفاده شخصی استفاده نموده و ضمن رعایت بهداشت فردی، محیط کار را پاکیزه نگهدارد.

۲-۸- از قبول هرگونه کار و یا تعهد استخدامی دیگری به هر میزان، در طول مدت قرارداد، خودداری نماید.

۳-۸- کلیه اطلاعات مربوط به کارفرما را که در اثر ارجاع کار و یا اطلاع از مفاد مذاکرات و یا پرونده ها تحصیل نموده، محرمانه تلقی و در حفظ اسرار، اسناد و مدارک دقت لازم معمول و نسبت به وظائف امانت داری خود، عمل نماید.

۴-۸- در پایان مدت قرارداد و یا فسخ قرارداد، کلیه اموال، اسناد و مدارک متعلق به کارفرما را مسترد نماید.

۵-۸- در صورت ورود هرگونه خسارت مادی یا معنوی ناشی از اقدامات مقصرانه وی در حین انجام وظیفه و یا به مناسبت آن نسبت به اشخاص ثالث و یا کارفرما خسارات مزبور را راساً جبران نماید.

۶-۸- کارفرما ماذون است در مواردی که به تشخیص خود جهت بیمه تکمیل درمان یا اقدامات رفاهی و خدماتی قراردادهایی منعقد کند یا تسهیلاتی برقرار سازد نسبت به کسر اقساط و هزینه های آن از حقوق و مزایای کارپذیر اقدام نماید.

۷-۸- کارپذیر ملزم به ارائه تضمین قابل قبول که از سوی کارفرما تعیین می گردد خواهد بود کارفرما می تواند از محل تضمین مربوطه نسبت به جبران خسارت اقدام کند.

۸-۸- کارپذیر مکلف است در صورت تغییر محل سکونت نشانی جدید را به کارفرما اعلام دارد در غیر این صورت نشانی مندرج در این قرارداد به عنوان نشانی قانونی کارپذیر تلقی می شود.

ماده۹) تعهدات کارفرما:

۱٫ ایفاء تعهدات مندرج در قرارداد استخدامی.

۲٫ تلاش برای تأمین امکانات رفاهی در حدود توان و الزمات قوانین و مقررات.

۳٫ کارفرما ملزم به بیمه نمودن کار پذیر از تاریخ شروع به کار نزد سازمان تامین اجتماعی می باشد.

ماده۱۰) موارد فسخ قرارداد:

در موارد ذیل قرارداد کار خاتمه یافته تلقی می گردد و کارپذیر باید جهت تسویه حساب به کارفرما مراجعه نماید.

۱- غیبت غیر مجاز به مدت ۲ روز متوالی یا ۳ روز متناوب در سال.

۲- تاخیر در ورود یا تعجیل در خروج از محل کار جمعاً بمدت ۲ ساعت در ماه.

۳- محکومیت به حدود، قصاص، کلاهبرداری، خیانت در امانت، جعل، قاچاق کالا،‌ دزدی، عضویت در شرکتهای هرمی، جرایم مواد مخدر ( اعم از نگهداری، توزیع، تولید، فروش و استفاده)، خرید و فروش مشروبات الکلی و مواد روانگردان، اقدام علیه امنیت کشور، دعوا و مشاجره، تمرد و خودداری از انجام وظیفه، داشتن سوء پیشینه، استعمال دخانیات و استفاده از الفاظ رکیک و ارتکاب هر گونه اعمال مجرمانه که موجب محکومیت قطعی کارپذیر از سوی مقامات قضایی گردد.

۴- عدم رعایت شئونات اسلامی و اخلاق حرفه ای از جمله عدم رعایت ضوابط ایمنی و بهداشتی، قمار، شرط بندی، پوشش نامناسب ، برخورد غیر اخلاقی با همکاران و مدیران مافوق و کارکنان تحت امر، ارباب رجوع، سوء استفاده از اموال و امکانات کارفرما، ارائه گزارش خلاف واقع و اظهار مطالب کذب به مناسب انجام وظیفه یا در ارتباط آن، افشای مستندات و مدارک و نیز افشاء اسرار کاری و تجاری و صنعتی کارفرما به هر شکل از جمله: از طریق نشر الکترونیکی حسب تشخیص کارفرما.

۵ – کاهش تولید یا تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فن آوری.

۶ – ارائه اطلاعات نادرست در تکمیل پرسشنامه یا مدارک استخدامی یا اصالت نداشتن مدارک ارائه شده.

۷- قصور و تعلل در انجام وظایف محوله یا ایجاد بی نظمی و بر هم زدن آرامش در محیط کار و ترغیب یا تحریک دیگران به کم کاری یا اعتصاب و تحصن.

۸- تغییر ساختار تشکیلاتی و تعدیل نیرو حسب مصوبه هیئت مدیره کارفرما.

۹- ترک کار.

۱۰- عدم رعایت مقررات داخلی کارفرما در سایر موارد.

۱۱- بی احتیاطی،کم کاری، سهل انگاری و بی دقتی در انجام وظیفه و بی احتیاطی در حفظ اموال کارفرما.

۱۲- امتناع از شرکت در دوره های آموزش یا ناتوانی در گذراندن دوره های از این قبیل.

۱۳- چنانچه کارفرما در موضوع کار واگذار شده به کارگر قبل از اتمام مدت قرارداد امکان ادامه فعالیت نداشته باشد قرارداد منفسخ تلقی و کارپذیر استحقاق دریافت مزایای قانونی و سنوات خدمت نسبت به ایام کارکرد را خواهد داشت.

ماده ۱۱) مزایای پایان کار:

برابر ماده ۲۴ قانون کار پرداخت خواهد شد.

ماده ۱۲) انعقاد این قرارداد: هیچگونه حقی مبنی بر تمدید قرارداد یا استخدام دائم یا حقوقی بیش از میزان تعیین شده در این قرارداد برای کارپذیر ایجاد ننموده و فقط برای مدت مندرج در قرارداد معتبر است.

ماده ۱۳):

کارپذیر پس از مطالعه مفاد قرارداد و علم کامل از مندرجات آن مبادرت به امضاء ذیل آن نموده و کلیه ادعاهای احتمالی بعدی را از خود سلب و ملغی اثر اعلام می دارد.

ماده ۱۴) :

این قرارداد در ۱۴ ماده و۳ تبصره در ۴ نسخه تنظیم و منعقد گردیده و تمامی نسخه ها حکم واحد دارند.

نام و نام خانوادگی:                                                                                            مدیرعامل شرکت ……………………..

امضاء و اثر انگشت کارپذیر: ………………………

به یادداشتهای مرتبط با این موضوع در سایت شخصی صادق رئیسی کیا که در زیر این یادداشت آمده رجوع و آنها را مطالعه فرمائید. یقیناً به دانش و مهارتهای کاربردی شما خواهد افزود.

در صورتی که به مشاوره در زمینه ی یادداشت ها و نوشتارهای من نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده علاقه مند بودید درخواست خود را به raeisikia@yahoo.com ارسال فرمائید.

صادق رئیسی کیا

دهم دی ماه ۱۳۹۳

 

راه‌های تماس

اگر به مشاوره حقوقی یا وکیل در زمینه‌های مرتبط با نوشتارهای من نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره‌های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده، علاقه‌مند، بودید می‌توانید درخواست خود را با شماره‌های ۸۸۳۲۱۰۸۸ و ۸۸۳۲۳۲۷۹ (گروه حقوقی برهان) در میان بگذارید.

درخواست مشاوره حضوری، تلفنی، آنلاین

0 0 votes
رأی دهی به مقاله
اشتراک
اطلاع رسانی برای
guest
2 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments
احتمالی

با سلام، در قراردادهای مدت معین تعین شرط فسخ جایز نیست و باستناد ماده ۲۵ قانون کار هیچ یک از طرفین حق فسخ یکجانبه قرارداد را ندارند.