هشدار: ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

زمان مطالعه: 4 دقیقه

شادباش می گویم. شما به عنوان مدیر عامل یا عضو هیات مدیره شرکت یا موسسه… انتخاب شدید و قبول سمت کردید. شاید نخستین بار است که عضو هیات مدیره یا مدیر عامل می شوید و این، صفحه ی تازه ای در زندگی شماست و شاید برای چندمین نوبت است و شاید آنقدر تکرار شده که برایتان عادی است و شاید در عضویت هیات مدیره تعداد زیادی شرکت یا موسسه قرار گرفته اید به حدی که حسابش از دست شما خارج شده است!!

تا اینجای کار، تفاوتی نمی کند شما در کدام یک از وضعیتهای یاد شده، قرار دارید. هنگامی شرایط متفاوت خواهد شد که با تبعات قانونی و  چند جانبه و سنگین مسئولیتهای قبول مدیر عاملی یا قبول عضویت در هیات مدیره شرکتها و موسسات و…برخورد کرده باشید.

قبول مدیر عاملی یا عضویت در هیات مدیره شرکتها و موسسات و… بیش از آن اندازه که در امروز، شیرین به نظر می رسد و پیام تبریک، دسته های گل، انواع مختلف شادباش، خشنودی و رضایت شغلی در پی دارد، مخاطرات و انواع متعدد مسئولیت و تبعات قانونی را هم برای فردای شما بدنبال می آورد.

این مطلب را برای دوستانی می نویسم که علاقه دارند با بخشی از مخاطرات قانونی قبول مسئولیت بعنوان مدیر عامل یا عضویت در هیات مدیره شرکتها و موسسات و… آشنا شوند و چگونگی مدیریت این مخاطرات را بدانند.

1- حسب تکالیف قانونی و ذاتی مدیریت، چکها و اسناد تجاری شرکت یا موسسه یا… به امضاء شما می رسد. آیا می دانید مسئولیتهای قانونی که در این مورد متوجه شخص شماست چیست؟ آیا می دانید در مواردی مسئولیت شخصی در مورد صدور و تسویه این اسناد و تعهدات دارید؟ آیا می دانید راهکارهای قانونی کاهش مخاطرات شخصی ناشی از صدور این اسناد چیست؟

2- شما بعنوان مدیر عامل شرکت یا موسسه یا… برابر مقررات، از جمله به موجب ماده 125 قانون تجارت و نیز به موجب اساسنامه شرکت یا موسسه یا سازمان متبوع خود، در حدود اختیاراتی که هیات مدیره به شما تفویض نموده و در حدود اساسنامه شرکت یا موسسه یا سازمان متبوع خود در قبال مدیران و سهامداران شرکت مسئول و متعهد هستید.

آیا اساسنامه و آئین نامه های مصوب هیات مدیره و مجامع عمومی شرکت یا موسسه یا سازمان متبوع خود را برای آگاهی با حدود صلاحیت و اختیارات خود مطالعه کرده اید؟ آیا می دانید در قبال عدول از مصوبات هیات مدیره یا مجامع عمومی یا مقررات داخلی سازمان متبوع خود و نیز در قبال تخطی از مقررات قانونی، چه مسئولیتهایی دارید؟ آیا می دانید حتی یکی از این مخاطرات و تعهدات می تواند تمام داشته ها و اعتبار و حیثیت شما را نابود کند؟

3- شما به عنوان یک عضو هیات مدیره، همراه با سایر اعضاء بصورت جمعی و در قبال خسارات و ناکامی ها و زیان های وارده به شرکت یا موسسه یا سازمان متبوع خود در مواردی به صورت فردی به نسبت مسئولیت و در مواردی به صورت تضامنی، مسئولیت دارید. آیا می دانید در چه مواردی مسئولیت فردی خواهید داشت و در چه مواردی مسئولیت تضامنی؟ آیا می دانید چه مقرراتی ناظر بر تصمیمات و اقدامات شماست؟ آیا می دانید مسئولیتهای خود را به چه نحو انجام دهید که بالاترین میزان انطباق با قانون را داشته و بدون تبعات زیانبار، برایتان باشد؟

4- شما به عنوان مدیران شرکت یا موسسه یا…قراردادهایی را منعقد یا مجوز انعقاد آن را صادر و تعهداتی را به نفع یا به عهده شرکت یا موسسه یا سازمان متبوع خود برقرار می کنید. آیا می دانید آخرین قوانین و مقررات ناظر بر آن قراردادها چیست؟ آیا می دانید برای سپردن چه تضامین و ایجاد چه تعهداتی و تا چه میزانی مجاز هستید؟ آیا می دانید از طرف مقابل چه تضامین و چه تعهداتی را الزاماً باید اخذ می نمودید؟

5- شما بعنوان مدیران شرکت در قبال بعضی دستگاهها و سازمانهای دولتی مانند سازمان امور مالیاتی، مسئولیتهای قانونی مفروض روزافزون دارید.

آیا می دانید مسئولیتهای قانونی شما در این زمینه، چه تبعاتی بویژه برای اعتبار شغلی شما در آینده دارد؟

آیا می دانید که ضمانت اجرای قوانین مالیاتی این امکان را به سازمان امور مالیاتی می دهد که شما را ممنوع الخروج کند؟

آیا دفاع، در قبال مسئولیت های مالیاتی و اداره بهینه این مسئولیتهای رو به افزایش را می دانید؟

6- آیا به مسئولیتهای مدیران، مندرج در قانون حقوق مصرف کننده و قانون تعزیرات حکومتی و ضمانت اجرای قوانین یاد شده آگاه هستید؟ و آیا تبعات و نحوه اداره این مسئولیتها را می دانید؟

7- آیا به مسئولیتهای مدیران در قانون مجازات اسلامی و قانون مسئولیت مدنی، آگاهی دارید و از تبعات قانونی فعل یا ترک فعل مجرمانه یا مسئولیتهای مدنی خود مطلع هستید؟

8- آیا به مسئولیتهایی که در قوانین کار و تامین اجتماعی بعنوان کارفرما برای مدیران منظور شده، آگاه هستید؟

9- آیا به همه تکالیف و اختیارات مدیران شرکت ها که در قانون تجارت ایران آمده است آشنایی دارید؟

10- آیا به مسئولیتهای مدیران در رعایت اصول و مبانی انجام معاملات و روابط معاملاتی بر اساس قانون مدنی ایران آگاه هستید؟

11- آیا به اهمیت روزافزون مقررات زیست محیطی و ایمنی و شهری و شهرداری و کیفیات آن پی برده اید؟

مدیران، سرمایه های انسانی یک ملت هستند و شما یکی از آن سرمایه ها هستید. هر سرمایه ای نگهداری و پاسداشت لازم دارد.

حفظ مدیران از مخاطرات و آسیبهای احتمالی ناشی از قبول مسئولیت، واجد اهمیت بسیار بالایی است و آن کس که باید بیش از همه به این اهمیت آگاه باشد شما هستید.

نگاه و تعریف خود از اصل ” اول ایمنی بعد کار” را تغییر دهید.

این اصل مختص کارگران و کارکنان در کارگاههای ساختمانی و فعالیتهای عمرانی و پروژه ای نیست. این اصل برای حفظ شخص شما بعنوان یکی از ارزشمند ترین منابع سازمان در حوزه مدیریت و دفتر کار شما و نسبت به شخص شما هم مفهوم و ضرورت دارد.

نگاه و تعریف خود از هزینه های مشاوره و آموزش را تغییر دهید.

مبالغی که برای افزایش دانش و تکمیل آموزش ها و ارتقاء مهارت های خود می پردازید هزینه نیستند. اینها سرمایه گذاری روی خودتان محسوب می شوند. اگر از مشاوران و مشاوره های قوی برخوردار نباشید و اگر به مشاوره های خوب و آموزشهایی که دریافت کرده اید توجه نکنید مهمترین دارایی های خود یعنی اعتبار،تخصص، آرامش، آینده و جایگاه خود را در معرض خطر و نابودی، قرار داده اید.

با مشاوره های به موقع و مشاوران کارآمد، مخاطرات محیطی و شغلی خود را مدیریت کنید.

به یادداشت های مرتبط با این موضوع، در سایت شخصی صادق رئیسی کیا که در زیر این یادداشت، آمده است رجوع و آنها را مطالعه فرمائید. یقیناً به دانش و مهارت های کاربردی شما خواهد افزود.

در صورتی که به مشاوره در زمینه ی یادداشت ها و نوشتارهای من نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده، علاقه مند، بودید درخواست خود را به raeisikia@yahoo.com ارسال یا با شماره های 88321088 و 88323279 (گروه حقوقی برهان) تماس، حاصل فرمائید.

هماهنگی و تعیین وقت برای مشاوره حقوقی و  ارائه دوره یا کارگاه آموزشی برای مدیران شرکت ها :

تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۸۳۶۶۲۱ (ابتدا موضوع مشاوره درخواستی را پیامک فرمائید)

 

 

صادق رئیسی کیا

بیست و نهم مهرماه 1393

راه‌های تماس

اگر به مشاوره حقوقی یا وکیل در زمینه‌های مرتبط با نوشتارهای من نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره‌های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده، علاقه‌مند، بودید می‌توانید درخواست خود را با شماره‌های ۸۸۳۲۱۰۸۸ و ۸۸۳۲۳۲۷۹ (گروه حقوقی برهان) در میان بگذارید.

درخواست مشاوره حضوری، تلفنی، آنلاین

0 0 votes
امتیازدهی به مقاله
اشتراک
اطلاع رسانی برای

0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments