خوش آمدید

با نام و یاد خداوند متعال

و با سلام و صلوات بر حضرت سیدالشهداء علیه السلام

و برای همفکری و توسعه ی معرفت

و برای بهره مندی خردمندانه از دانش و تجربه

و برای ایجاد تعاملات سازنده ی علمی،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی

و برای  توسعه ی تفکر و خدمت به تحقق جامعه ای فرهیخته

 www.raesikia.com   و   www.raesikia.com  را ایجاد کردم.