مطالب توسط صادق رئیسی کیا

تصادف و معرکه

با توجه به تصادفاتی که هر روز مشاهده می کنیم  می توان گفت: ۱-  خیلی وقتها اول تصادف رخ می دهد و بعد بین طرفین، معرکه واقع می شود. ۲-  بعضی وقتها بدون اینکه تصادفی رخ داده باشد بین دو طرف، معرکه واقع می شود. ۳-  همیشه بعد از هر معرکه، احتمال تصادف هر دو […]

شرح و تحلیل آیین نامه ی ماده ی ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

بخش اول در روزهای پایانی سال ۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی، قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را که مشتمل بر ۴۲ ماده است به تصویب رساند. این قانون سرآغازی بر سازماندهی و هدایت و اعتلای امور و فعالیتهای مهندسی و معماری و مهمترین اصول هماهنگی بین بخشها و حرفه های فنی و مهندسی و ساختمانی […]

مفاهیم و معیارهای کوچک سازی دولت

بخش سوم دراین بخش ، فعالیتهای کنونی دولت را دسته بندی می کنیم و نشان خواهیم داد کدام دسته از وظایف به تدریج در این گستره  داخل شده اند. نخستین لایه ی فعالیت دولت، ماهیت امنیتی داشته است. فلسفه سیاسی نشان می دهد که خود دولت چرا ایجاد شد. برای نمونه  هابز  به عنوان مهم […]

چرا گفته اند کاشان ؟

(نقل از سایت شهرداری کاشان) در مورد وجه تسمیه کاشان سخن بسیار است. لیکن با در نظر گرفتن معنی واژه های کاس، کاسه و کاس آب و موقعیت کاشان در قدیم این واژه می تواند گرفته شده از کاس باشد که در اصل کاشان و به مرور زمان به کاشان تغیر شکل یافته است. ربان […]

تاریخ کاشان

(نقل از سایت شهرداری کاشان) در دوران بارانی بین آخرین دوره های یخچالی (زمین شناسی) به نظر می رسد در مرکز ایران دریای پهناوری گسترده بود. این دریا با شروع عهد خشکی به تدریج کوچک و خشک شد که اکنون در محل آن کویر بزرگ مرکزی برجاست و بشر در دوره استقرار در روستاها در […]