بایسته های دعوی الزام به تنظیم سند رسمی غیر منقول

VN:F [1.9.11_1134]
Rating: 5.7/10 (21 votes cast)
 1. 1- وجود قراردادی که به صراحت تعهد به انتقال مال غیرمنقول مورد معامله را جزء تعهدات فروشنده آورده باشد.
 2. ۲- تعهد صریح فروشنده در قرارداد به حضور در تاریخ معین در دفتر اسناد رسمی مشخص جهت امضاء سند انتقال. (مطلوب است که وجه التزام یا به اصطلاح جریمه ی موثری برای عدم حضور فروشنده در دفتر اسناد رسمی، پیش بینی شده باشد.)
 3. ۳- گواهی عدم حضور فروشنده در دفتر اسناد رسمی از دفترخانه معینه توسط خریدار اخذ شده باشد.
 4. ۴- اگر اظهار نامه ای برای حضور در دفتر اسناد رسمی بوسیله خریدار به فروشنده ابلاغ شده تصویر برابر اصل شده ی آن پیوست دادخواست شود.
 5. ۵- عنداللزوم تامین دلیل برای اثبات تصرف خریدار در مورد معامله انجام و سوابق آن پیوست دادخواست شود.
 6. ۶-  قبل از اقامه دعوی اطمینان حاصل شود که ملک مورد معامله در رهن با بازداشت نباشد. زیرا دادگاه به انتقال ملکی که در رهن دیگری یا بازداشت است رای نخواهد داد.
 7. ۷- در صورتی که مورد معامله بنا( اعم از مسکونی ،تجاری ،اداری ) است قبل از اقامه دعوی اطمینان حاصل شود که ملک مورد معامله دارای پایان کار و گواهی عدم خلاف از شهرداری میباشد. زیرا صدور و انتقال سند در شهرها منوط به پایان کار و گواهی عدم خلاف شهرداری است.
 8. ۸- مورد معامله باید دارای سابقه ثبتی یا در جریان ثبت باشد. برای املاکی که سابقه ثبتی ندارد یا در جریان ثبت نیست انتقال سند رسمی موضوعیت ندارد.
 9. ۹- دادخواست بایستی به تعداد فروشندگان بعلاوه یک نسخه و به دادگاه محلی که ملک در آنجا قرار دارد تسلیم شود.
VN:F [1.9.11_1134]
Rating: 5.7/10 (21 votes cast)
VN:F [1.9.11_1134]
Rating: +2 (from 4 votes)
بایسته های دعوی الزام به تنظیم سند رسمی غیر منقول, ۵٫۷ out of 10 based on 21 ratings
به اشتراک گذارید و لذت ببرید:
 • services sprite بایسته های دعوي الزام به تنظيم سند رسمي غیر منقول
 • services sprite بایسته های دعوي الزام به تنظيم سند رسمي غیر منقول
 • services sprite بایسته های دعوي الزام به تنظيم سند رسمي غیر منقول
 • services sprite بایسته های دعوي الزام به تنظيم سند رسمي غیر منقول
 • services sprite بایسته های دعوي الزام به تنظيم سند رسمي غیر منقول
 • services sprite بایسته های دعوي الزام به تنظيم سند رسمي غیر منقول
 • services sprite بایسته های دعوي الزام به تنظيم سند رسمي غیر منقول
 • services sprite بایسته های دعوي الزام به تنظيم سند رسمي غیر منقول
 • services sprite بایسته های دعوي الزام به تنظيم سند رسمي غیر منقول
 • services sprite بایسته های دعوي الزام به تنظيم سند رسمي غیر منقول
 • services sprite بایسته های دعوي الزام به تنظيم سند رسمي غیر منقول
 • services sprite بایسته های دعوي الزام به تنظيم سند رسمي غیر منقول
 • services sprite بایسته های دعوي الزام به تنظيم سند رسمي غیر منقول
 • services sprite بایسته های دعوي الزام به تنظيم سند رسمي غیر منقول
 • services sprite بایسته های دعوي الزام به تنظيم سند رسمي غیر منقول
 • services sprite بایسته های دعوي الزام به تنظيم سند رسمي غیر منقول
 • services sprite بایسته های دعوي الزام به تنظيم سند رسمي غیر منقول
 • services sprite بایسته های دعوي الزام به تنظيم سند رسمي غیر منقول
 • services sprite بایسته های دعوي الزام به تنظيم سند رسمي غیر منقول
 • services sprite بایسته های دعوي الزام به تنظيم سند رسمي غیر منقول
 • services sprite بایسته های دعوي الزام به تنظيم سند رسمي غیر منقول
 • services sprite بایسته های دعوي الزام به تنظيم سند رسمي غیر منقول

مطلب مرتبطی یافت نشد.

یک پاسخ به “بایسته های دعوی الزام به تنظیم سند رسمی غیر منقول”

 1. رسولی می‌گه:

  در صورتی که در قولنامه ذکری از دفترخانه نشده ارسال اظهار نامه ضرورت دارد؟

  VA:F [1.9.11_1134]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.11_1134]
  Rating: -2 (from 4 votes)

ترک بک / پینگ بک


پذیرای دیدگاهتان هستیم