وظایف و اختیارات خاص و غیر قابل تفویض هیأت مدیره در شرکت های سهامی

هشدار: پیش از آغاز نوشتار،  به اشخاصی که نوشتارهای من در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون پیوند سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر گونه ای منتشر می کنند متذکر می شوم که چشم به راه عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه نوشتارهایم باشند.

ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

برابر ماده ی ۱۰۷ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ اداره ی شرکت سهامی بعهده ی هیات مدیره است. مستفاد از مقررات قانون تجارت ، هیات مدیره ی هیچ شرکت سهامی نمی تواند کمتر از سه نفر باشد. بنابراین حتی در موارد و فروضی که شرکت سهامی حول محور یکی از سهامداران و تحت تاثیر شخصیت ، توانمندی و سرمایه ی او تاسیس شده باشد و فعالیت کند در اداره ی امور و اتخاذ تصمیم برابر آنچه که قانون تجارت ایران تکلیف نموده بایستی به صورت هیاتی و جمعی اداره گردد. بنابراین مسئولیت اداره ی امور شرکت نیز مسئولیتی جمعی و آثار و تبعات ناشی از تصمیمات متخذه و اقدامات انجام شده یا عدم اتخاذ تصمیم در مواقع لزوم یا سوء مدیریت نیز اساساً متوجه همه ی اعضای هیات مدیره است.

بر اساس ماده ۱۱۸ قانون یاد شده ، هیات مدیره، دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره ی امور شرکت شناخته می شود مگر در اموری که اقدام و اتخاذ تصمیم درباره ی آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی صاحبان سهام باشد و البته من در مقوله دیگری صلاحیتهای خاص و غیر قابل تفویض مجامع عمومی صاحبان سهام را بر اساس قانون تجارت و دیگر مقررات ایران، بر خواهم شمرد و تقدیم بازدید کنندگان محترم سایتم خواهم کرد اما در این گفتار ، فهرستی از وظایف غیر قابل تفویض هیات مدیره در شرکتهای سهامی را مورد اشاره قرار می دهم.

از طرف دیگر باید گفت که هر شخصی اصولاً می تواند امورش را بوسیله ی وکیل خود انجام دهد مگر اموری که اعطای وکالت در آن ذاتاً ناشدنی یا به موجب قانون ممنوع یا محدود شده باشد مانند ایفای وظایف خاص زوجین در قبال یکدیگر ، خدمت وظیفه عمومی ، آزمونهای تحصیلی و آزمون ورود به دانشگاه ، آزمون رانندگی ، تست عدم اعتیاد ، شهادت و سوگند که انجام آن بوسیله وکیل ممکن نیست زیرا در این گونه امور شخصیت ، توانایی و ویژگی ها و تخصص فرد به قدری، حائز اهمیت است که هدف اصلی طرفین معامله و شرط اساسی صحت آن امور، تلقی می شود و در اصطلاح حقوقدانان، مباشرت خود شخص، شرط صحت آن امور است.

در مواردی نیز اعطای وکالت به خودی خود، ممنوع و واجد اشکال نیست بلکه باید در اعطای وکالت یا قبول و انجام آن، شرایطی رعایت گردد تا به اعتبار و صحت اموری که تحت عنوان وکالت انجام می شود خللی وارد نیاید مانند موضوعات مواد ۶۶۳ تا ۶۶۵ قانون مدنی که بر لزوم تصریح به اختیار وکیل در قبض و محاکمه، تاکید نموده است و بدین ترتیب ما مثلاً ناچاریم قبل از هر چیز دیگری مطمئن شویم که آیا وکیل به موجب وکالتنامه، دارای اختیار لازم جهت طرح دعوی یا تجدید نظر خواهی یا دریافت ثمن از خریدار و وصول محکوم به از محکوم علیه هست یا خیر؟

با اوصاف فوق سوالی که مطرح می شود این است که آیا وظایف و مسئولیتهای هیات مدیره و مدیر عامل در شرکت سهامی خاص اصولاً قابل تفویض و اعطای وکالت به دیگری هست یا خیر؟

در پاسخ به این سوال و برای تبیین بهتر مطلب و به عنوان مقدمه ی پاسخ، مختصراً به بررسی امکان حضور وکیل در مجامع عمومی صاحبان سهام به وکالت از صاحب سهم می پردازیم.

به تصریح ماده ۱۰۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ حضور وکیل صاحب سهم به وکالت از صاحب سهم در کلیه مجامع عمومی صاحبان سهام شرکت های سهامی(اعم از مجمع عمومی موسس،مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی) مجاز و حضور وکیل مزبور به منزله ی حضور خود صاحب سهم است. شرایط لازم برای صحت چنین وکالتی شرایط عمومی معاملات از قبیل اهلیت و… است و علاوه بر آنها ارائه ی وکالتنامه ی معتبری که مبین اختیار وکیل از ناحیه ی صاحب سهم برای شرکت در مجمع عمومی صاحبان سهام و اعطای رای می باشد ضرورت دارد. لازم به ذکر است وکیل مزبور نمی تواند به وکالت و نمایندگی از اشخاص حقیقی سهامدار به عضویت هیات مدیره شرکت درآید زیرا بنا به تصریح ماده ی ۱۰۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ اعضای هیات مدیره ی شرکتهای سهامی باید از بین صاحبان سهام انتخاب شوند. فقط در صورتی چنین وکیلی می تواند علاوه بر وکالت از شخص حقیقی سهامدار در مجامع عمومی صاحبان سهام نامزد عضویت در هیات مدیره شرکت سهامی شود که خود نیز از سهامداران آن شرکت سهامی باشد.

بنابراین وکلای اشخاص حقیقی سهامدار در شرکت های سهامی می توانند به وکالت از سهامداران حقیقی در مجامع عمومی صاحبان سهام با حق رای حضور یابند اما بنا به تصریح ماده ی ۱۰۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ نمی توانند عضو هیات مدیره ی آن شرکت شوند.

اما عضویت در هیات مدیره شرکت های سهامی به وکالت و نمایندگی از شخص حقوقی سهامدار به تصریح ماده ۱۱۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ مجاز است و این در مرحله ی پس از برگزاری مجمع عمومی صاحبان سهام است. در واقع، پس از آنکه اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب سهم با رای سهامداران یا وکلای آنها به عضویت هیات مدیره شرکت سهامی درآمدند اشخاص حقوقی عضو هیات مدیره، یک شخص حقیقی را به نمایندگی خود برای حضور در جلسات هیات مدیره و اعمال نظر و رای خود، انتخاب و معرفی خواهند کرد.

جمع بندی مبحث تا اینجا این است که در شرکت های سهامی، انتخاب وکیل سهامدار حقیقی به عضویت در هیات مدیره در حالی که وکیل مزبور خود از سهامداران شرکت نباشد ممکن نیست.

فرض دیگری که قابل طرح است و منظور اصلی ما از طرح این مبحث می باشد صورتی است که اشخاص عضو هیات مدیره ی شرکت سهامی که خود قبلاً بوسیله ی مجمع عمومی صاحبان سهام انتخاب شده اند بخواهند شخصی را به وکالت از خود و برای ایفای مسئولیتهای خود به جلسات هیات مدیره معرفی نمایند. در این خصوص تکلیف اشخاص حقوقی عضو هیات مدیره را ماده ی ۱۱۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ روشن کرده است. بنا به تصریح ماده ی یاد شده، اشخاص حقوقی عضو هیات مدیره می توانند نماینده ی خود در هیات مدیره ی شرکت سهامی را هر زمان که بخواهند عزل و همزمان نماینده ی بعدی خود را به جانشینی او معرفی نمایند.

در مورد امکان ایفای وظایف هیات مدیره به وکالت از اشخاص حقیقی عضو هیات مدیره ی شرکت سهامی در قانون تجارت ایران تصریحی وجود ندارد اما از ماده ی ۱۰۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت می توان چنین استنباط و برداشت نمود که عضویت شخص حقیقی در هیات مدیره شرکت سهامی، قائم به سهامدار بودن وی در شرکت است و اداره ی امور شرکت سهامی (که از وظایف هیات مدیره است) در مورد اشخاص حقیقی عضو هیات مدیره به واسطه ی شخصیت ، توانایی و ویژگی ها و تخصص فردی آنان به ایشان محول شده است. بنابراین وکلای اشخاص حقیقی سهامدار نمی توانند در رای گیری و اتخاذ تصمیم در هیات مدیره ی شرکت سهامی شرکت کنند. به بیان دیگر می توان گفت اتخاذ تصمیم و رای در هیات مدیره برای شخص حقیقی عضو هیات مدیره مسئولیتی است غیر قابل تفویض و قائم به شخص.

در عین حال باید گفت که هیات مدیره ی شرکت های سهامی علاوه بر مسئولیتهای غیر قابل تفوض، امور و مسئولیتهایی هم دارند که قابل تفوض و قابل انجام از طریق وکیل است مانند وظیفه ی هیات مدیره برای ثبت و آگهی تغییرات صاحبان امضاء مجاز یا تغییر ترکیب و سمت اعضای هیات مدیره ی شرکت که پس از اتخاذ تصمیم بوسیله ی مجمع عمومی صاحبان سهام یا هیات مدیره، بوسیله ی یکی از اعضای هیات مدیره یا هر شخص دیگری به وکالت از او قابل انجام است. این مسئولیتها که قابل تفویض و اعطای وکالت هستند غالباً جنبه اداری دارند نه مدیریتی یعنی اینکه اتخاذ تصمیم در مورد آنها در عملیات شرکت، تاثیر حیاتی و اساسی ندارد.

وظایف غیر قابل تفویض هیات مدیره، وظایفی هستند که هیات مدیره نمی تواند با واگذاری صلاحیت و محول نمودن اختیار ، انجام آنها را از مدیر عامل یا یکی از اعضای هیات مدیره یا شخص ثالث، تحت عنوان وکالت ، نیابت ، نماینده و کارگزار و… بخواهد و بدین ترتیب خود را از مسئولیت قانونی انجام آن مبری بداند. اینها بخشی از مسئولیتها و وظایفی هستند که انجام آنها یا اتخاذ تصمیم در مورد آنها مباشرتاً و بدون آنکه قانوناً قابل تفویض و اعطای وکالت به دیگری باشد صرفاً در صلاحیت و وظیفه ی اعضای هیات مدیره ی شرکت های سهامی است.

۱- تکلیف رئیس و اعضای هیأت مدیره به مطالبه ی قسمت پرداخت نشده ی مبلغ اسمی سهام شرکت ظرف مهلت مقرر در اساسنامه شرکت.(ماده ی ۳۳ با توجه به بند ۱ ماده ی ۲۴۶ لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

۲- تکلیف رئیس و اعضای هیأت مدیره به دعوت مجمع عمومی فوق العاده برای تقلیل سرمایه ی شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده ی سهام ظرف دو ماه قبل از پایان مهلتی که در اساسنامه ی شرکت برای مطالبه ی قسمت پرداخت نشده ی سهام مقرر شده است.(ماده ی ۳۳ با توجه به بند ۱ ماده ی ۲۴۶ لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

۳- اجازه ی صدور اوراق قرضه پس از پرداخت کلیه ی سرمایه شرکت.

۴- اختیار صدور اوراق قرضه پس از پرداخت کلیه ی سرمایه ی شرکت و انقضاء دو سال تمام از تاریخ ثبت شرکت و تصویب دو ترازنامه توسط مجمع عمومی عادی.(ماده ی ۵۵ با توجه به  ماده ی ۲۵۰ لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

۵- پیشنهاد انتشار اوراق قرضه به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام اگر انتشار اوراق قرضه در اساسنامه شرکت پیش بینی نشده باشد.( مواد ۵۶ و۲۵۱ لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت )

۶- تهیه صورت حاضرین در مجمع عمومی صاحبان سهام که درآن هویت کامل ، اقامتگاه ، تعداد سهام و تعداد رأی هر یک ازحاضرین در مجمع قید شده و به امضاء آنان رسیده باشد .( مواد ۹۹ و ۲۵۵ لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت )

۷- دعوت مجمع عمومی عادی صاحبان سهام حداکثر تا ۶ ماه پس از پایان سال مالی شرکت برای تصویب عملیات سال مالی قبل و جهت رسیدگی به حسابها و سود و زیان و ترازنامه.( مواد ۲۵۴ و ۱۳۸ لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت )

۸- تهیه ی صورت دارایی و دیون شرکت در پایان سال مالی شرکت و همچنین تهیه ی ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت به همراه گزارشی درباره ی فعالیت و وضع عمومی شرکت طی همان سال مالی.( مواد ۲۳۲ و۲۵۴ لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

۹- تسلیم ترازنامه ی مذکور در بند ۸ حداقل ۲۰ روز قبل از تاریخ مجمع عمومی عادی سالانه ی شرکت به بازرسان شرکت.( مواد ۲۳۲ و۲۵۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

۱۰- دعوت مجمع عمومی عادی در هر موقع که انتخاب بازرسان شرکت باید انجام پذیرد.( مواد ۲۵۹ و۱۴۴ و۱۲۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

۱۱- انتخاب یک نفر شخص حقیقی به مدیر عاملی شرکت و تعیین حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او. ( ماده ی ۱۲۴ لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

۱۲- تکلیف هیات مدیره به اطلاع رسانی به کلیه صاحبان سهام در مورد کاهش اختیاری سرمایه ی شرکت از طریق کاهش بهای اسمی سهام شرکت و رد مبلغ کاهش یافته ی هر سهم با انتشار اطلاعیه در روزنامه ی کثیر الانتشاری که آگهی های شرکت در آن منتشر می گردد و نیز با ارسال اطلاعیه ی مذکور برای صاحبان سهام با نام شرکت با پست سفارشی.(ماده ی ۱۹۶ لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

به یادداشت های مرتبط با این موضوع، در سایت شخصی صادق رئیسی کیا که در زیر این یادداشت، آمده است رجوع و آنها را مطالعه فرمائید. یقیناً به دانش و مهارت های کاربردی شما خواهد افزود.

در صورتی که به مشاوره در زمینه ی یادداشت ها و نوشتارهای من نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده، علاقه مند، بودید درخواست خود را به s.raeisikia@gmail.com ارسال یا با شماره های ۸۸۳۲۱۰۸۸ و ۸۸۳۲۳۲۷۹ (گروه حقوقی برهان) تماس، حاصل فرمائید.

صادق رئیسی کیا

نوزدهم اسفندماه ۱۳۹۰

                                                                                     

153 پاسخ
دیدگاه های جدیدتر »
 1. ابوالفضل نوروزی
  ابوالفضل نوروزی says:

  سلام دریک شرکت حمل ونقل که هیئت مدیره ۳نفر مقابل باشند چنانچه به نظر یکی تصمیمی مخالف قوانین گرفته شود آن فرد چگونه خود را میتواند از تبعات آن مصون دارد

  پاسخ دادن
  • sadeq
   sadeq says:

   با سلام. عضو هیات مدیره که با نظر اکثریت مخالف است می تواند هنگام امضا صورتجلسه هیات مدیره مخالفت خود را با هر قسمتی که مد نظر دارد قید کند اعم از آنکه دلایل توجیهی برای مخالفتش داشته باشد یا نداشته باشد.

   پاسخ دادن
  • ابوالفضل
   ابوالفضل says:

   سلام.۵نفریم شرکتی را سال ۸۶ ثبت کردیم یک نفرمان که بازرس شرکت بودهمان اول از شرکت خارج شد و سهم خودرا بین ۴نفر دیگروکالتی واگذار نمود ولی در ثبت شرکتها تغییراتی انجام نشد مدیر عامل ۱۲٫۵ هکتار زمین خریداری نمود و به هیئت مدیره مکتوب اعلام کرد و قرار شد پس از طی مراحل قانونی سندبنام شرکت بزند ولی حال فهمیدیم ۶ هکتار زمین بنام زده و ۶٫۵ هکتار دیگر چند سال پیش فروخته و کتمان کرده بود در مقابل اعتراض میگوید به من حقوق ندادید در صورتی که
   ۱-مذیر عامل خود جزو هیئت مدیره میباشد
   ۲-شرکت ما هیچ فعالیتی و در آمدی نداردو حق و حقوقی هم برا ایشان در نظر نگرفتیم
   ۳-سال ۸۶ که شرکت ثبت شد به مدت ۲سال مدیرعامل نتخاب شد و طی این مدت در این زمینه(انتخاب مجدد)اقدامی صورت نگرفته است
   ۴-اینکه شرکت ما هیچ فعالیتی در این چند سال نداشته به خاطر کم کم مدیر عامل بوده است
   ۵- پرونده شرکت ما چند سالی که در بانک بود سال گزشته بانک نامه زد بدلیل عدم پیکیری و عدم ارسال مدارک به بانک پرونده بسته شد( قبلا تزکر کتبی داده بود)
   حال خواهشمنم راهنمایی کنید باتوجه به اینکه مدت قانونی ایشان به عنوان مدیر عاملی و عذم پیگیری کارهای شرکت و سهل انگاری که منجر به ورشکست شرکت شدو از همه مهمتر اینگه محفیانه زمین شرکت را فروحته و گزارش نداده و ما اتفاقی و بر اثر تحقیقات متوجه شدیم (خیانت در امانت ) به ایشان حقوق تعلق میگیرد

   پاسخ دادن
   • sadeq
    sadeq says:

    با درود و سپاس
    مدیرعامل در قبال خساراتی که ناشی از کوتاهی در انجام وظایف قانونی یا انجام اقداماتی خارج از حدود قانونی به شرکت وارد کند مسئول است و پس از اثبات تعدی و تفریط وی در دادگاه و تعیین میزان خسارت ملزم به جبران خسارت خواهد بود. در مورد فروش اموالی که متعلق به شرکت باشد بویژه اموال سرمایه ای نیاز به مصوبه هیات مدیره دارد. در این بین مسئولیت هیات مدیره شرکت که بدلیل عدم نظارت بر مدیرعامل و بطور کلی بدلیل عدم انجام وظایف و تکالیف قانونی خود باعث تعطیلی شرکت شده اند نیز قابل چشم پوشی نیست.
    سرافراز باشید.

    پاسخ دادن
    • ابوالفضل
     ابوالفضل says:

     مجددا سلام شرکت ما در تهران ثبت شده یه شعبه هم در شهرستان داریم ولی هیچ فعالیتی ندارم فقط در ثبت شرکتها ثبت شده ولی بر اثر بی توجهی و سهل انگاری مدیرعامل عملا شکست خوردیم و خیانت در امانت مدیر عامل با فروش زمین شرکت بدون مصوبه هیئت مدیره و کتمان آن حدود سه سال برای ما محرز گردیده حال ما برای پیگیری وشکایت به کجا مراجعه نمایم تهران یا شهرستان که ایشان ساکن میباشد و خیانت در امانت کرده لازم به توضیح است من هم سهامدارم و نایب رئیس هیئت مدیره هم هستم و یکبار از طریق نامه از بازرس شرکت که که کار را هم رها کرده درخواست مجمع نمودم و رونوشت به دوستان هم زدم خوهشمندم
     راهنمائی کنید

     پاسخ دادن
     • sadeq
      sadeq says:

      با درود و سپاس
      در مورد جرایم باید به مراجع قضایی محل وقوع جرم و در مورد اختلافات و دعاوی شرکاء شرکت علیه یکدیگر به دادگاه محل استقرار دفتر مرکزی شرکت که در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده مراجعه فرمائید.
      سرافراز باشید.

 2. حسنی
  حسنی says:

  عدم ثبت صورتجلسه مجمع چه تبعاتی به دنبال خواهد داشت و آیا امکان ثبت صورتجلسه مجمع که بهر دلیل در موعد مقرر ثبت نشده میباشد یا خیر و اگر میباشد چگونه ؟

  پاسخ دادن
 3. بابک
  بابک says:

  آیا مدیر عامل شرکت سهامی خاص می تواند نائب رئیس هیات مدیره را برای امضاء اسناد تعهد آور به جای خود با وکالت نامه تعیین نماید.
  طبق آگهی تغییرات شرکت حق امضاء متفقا با مدیر عامل و رئیس هیات مدیره یا نائب رئیس هیات مدیره می باشد.

  پاسخ دادن
  • sadeq
   sadeq says:

   با سلام و احترام. خیر. اصولا اگر مدیر عامل قادر یا مایل به انجاف وظایف خود نباشد هیات مدیره بایستی فرد دیگری را به عنوان مدیر عامل معرفی کند. مدیر عامل نمیتواند شخص دیگری را وکیل خود در انجام وظایف خاص مدیریت کند مگر در حدود اساسنامه یا قانون در مواردی از قبیل انتخاب وکیل برای طرح دعوی یا ثبت صورتجلسات در اداره ثبت شرکتها.

   پاسخ دادن
 4. محمد
  محمد says:

  سلام
  پسست شما بسیار سودمند بود،
  سئوالم درباره شرکتهای با مسئولیت محدود و شرکتهای تعاونی است:
  آیا نماینده شخصیت حقوقی در هیات مدیره میتواند شخصی را به جای خود برای شرکت در جلسات هیات مدیره معرفی کند؟

  پاسخ دادن
  • sadeq
   sadeq says:

   با سلام و احترام
   در هر صورت خیر. انتخاب و معرفی اشخاص به عنوان عضو در هیات مدیره به شخصیت و توانایی و تخصص و نوع روابط و مهارتهای مدیریتی و قدرت رهبری و تصمصیم گیری و میزان اعتماد مجمع به آنان بر می گردد یعنی عضویت در هیات مدیره قائم به شخصیت است و مباشرت افراد در انجام وظایف مدیریت به عنوان عضو هیات مدیره در همه انواع شرکتها شرط است.

   پاسخ دادن
 5. محمد رجب پور
  محمد رجب پور says:

  با عرض سلام وخسته نباشید.چنانچه مقدور است یک نمونه از تفویض اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل در شرکت سهامی خاص را در اختیار اینجانب قراردهید.با تشکر

  پاسخ دادن
 6. علی
  علی says:

  با سلام و تشکر از مطلب مفیدی که ارائه دادین
  من مهندس مکانیک با ۴ سال سابقه کار هستم و در مورد شرکتهای کوچک اجرایی که معمولا با سه نفر عضو تشکیل میشوند سوالی از خدمتتان دارم
  همانطور که میدانید یکی از شروط تشکیل شرکتها و رتبه بندی آنها سطح علمی اعضای هیئات مدیره و سهامداران آن هست.
  با این وجود معمولا یک نفر سرمایه گذار مدرک جند نفر مهندس با سابقه را به عنوان اعضای هیئات مدیره و سهامدار به هنگام ثبت شرکت و یا جهت افزایش رتبه ارائه میدهد و قبل از آن با مهندسین فوق قراردادی امضا میکن و وکالت بلاعزل از ایشان میگیرد که این افراد هیچ نقشی در ضرر و زیان شرکت و بدهی یا سودآن و تصمیمات اتخاذ شده شرکت و قراردادهای آن ندارند و سهام خود را به مدت دو سال به شخص اول شرکت یا همان سرمایه گدار و موسس واگذار کرده اند
  حال سوال من این است که اگر شرکتی تخلفی انجام دهد یا فرضا وامی گرفته باشد و از عهده تعهدات خود برنیاید آیا پای مهندسانی که عضو هیئات مدیره هستند و سهام و همچنین همه مسئولیت های خود را از طریق وکالت بلاعزل و قرارداد فی ما بین واگذار کرده اند هم گیر هست یا نه و مثلا بانک میتواند آنها را ممنوع الخروج کند یا نه؟

  پاسخ دادن
 7. امین
  امین says:

  با سلام
  ضمن عرض خسته نباشید
  سوال: آیا مدیر عامل میتواند کلیه اختیاراتی که هیات مدیره به ایشان واگذار کرده به غیر واگذار نماید؟ آیا این شخص که وکالت پیدا میکند میتواند کاری انجام دهد؟
  لطفا اگر مقدور است ماده مستند یا رای وحدت رویه وجود دارد در پاسخ به ایمیل ارسال فرمایید
  قبلا از زحمات شما متشکرم

  پاسخ دادن
  • sadeq
   sadeq says:

   با سلام و احترام
   مدیر عامل نمی تواند کلیه اختیارات خود یا اختیارات تفویضی از سوی هیات مدیره به خود را به شخص دیگری توکیل نماید مگر در حدود قوانین کشور و نیز اساسنامه شرکت که قوانین کشور ما و نیز اساسنامه شرکتها معمولاً تفویض اختیار و اعطای وکالت از سوی مدیر عامل به اشخاص دیگر را جهت طرح و دفاع از دعاوی در مراجع قضایی و اداری یا ثبت صورتجلسات در اداره ثبت شرکتها و موارد مشابه به رسمیت می شناسند نه بیشتر. مطالبی که مواد قانونی و مستندات و مشروح استدلالات راجع به این پاسخ را در بر دارد روی سایت شخصی من وجود دارد. اگر آنها را مطالعه فرمودید و باز هم جای ابهام بود ابهام یا درخواستتان را مطرح فرمائید تا بررسی کنم.
   موفق باشید

   پاسخ دادن
 8. s_daei
  s_daei says:

  سلام
  من یه سوال در رابطه با کارمندای دولت وشرایطشون برای عضویت تو شرکت سهامی خاص داشتم.آیا کارمند رسمی دولت میتونه تو این شرکتا سهام داشته باشه و اگه آره درصد این سهام نسبت به بقیه سهام دارای شرکت که کارمند دولت نیستن چقدر میتونه باشه؟ اگر امکانش هست مواد قانونیش رو هم ذکر کنید.
  ممنون.

  پاسخ دادن
  • sadeq
   sadeq says:

   با سلام و احترام
   اصولاً سهامداری کارمندان دولت در شرکتهای سهامی عام و خاص بخودی خود به هر میزان که باشد منع و اشکال قانونی ندارد اما عضویت در هیات مدیره یا قبول سمت مدیرعاملی در شرکتهای خصوصی برای کارمندان دولت برابر اصل ۱۴۱ قانون اساسی ممنوع است. بعلاوه شرکتهایی که سهامداران آن کارکنان دولت باشند در انجام معاملات با دولت با طرح اشکالاتی از سوی نهادهای نظارتی مواجه خواهند شد.
   سرافراز باشید.

   پاسخ دادن
 9. رضا
  رضا says:

  سلام.خسته نباشید.
  می خواهم با چندتا از دوستانم یک شرکت مهندسی ثبت بدم و هرکدام از ما با توجه به فعالیتمون در این شرکت سهم داریم
  حالا سوال من اینکه آیا میشه به هیأت مدیره اختیاراتی را داد که درصورت عدم فعالیت سهام را از سهامداران پس بگیرد؟
  اگر میشود چگونه باید این کار رو کرد؟
  مرسی

  پاسخ دادن
  • sadeq
   sadeq says:

   با سلام واحترام
   خیر. هیات مدیره نمی تواند شان و موقعیتی پیدا کند که در صورت عدم فعالیت سهامدار یا عدم فعالیت شرکت، حق مالکیت سهامدار شرکت بر سهامش را سلب نماید.
   خواسته شما برای فعال و متعهد نگه داشتن سهامدار در فعالیت شرکت به روشهای دیگری امکان پذیر است نه به روش فوق.
   سرافراز باشید.