وظایف و اختیارات خاص و غیر قابل تفویض هیأت مدیره در شرکت های سهامی

هشدار: پیش از آغاز نوشتار،  به اشخاصی که نوشتارهای من در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون پیوند سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر گونه ای منتشر می کنند متذکر می شوم که چشم به راه عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه نوشتارهایم باشند.

ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

برابر ماده ی ۱۰۷ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ اداره ی شرکت سهامی بعهده ی هیات مدیره است. مستفاد از مقررات قانون تجارت ، هیات مدیره ی هیچ شرکت سهامی نمی تواند کمتر از سه نفر باشد. بنابراین حتی در موارد و فروضی که شرکت سهامی حول محور یکی از سهامداران و تحت تاثیر شخصیت ، توانمندی و سرمایه ی او تاسیس شده باشد و فعالیت کند در اداره ی امور و اتخاذ تصمیم برابر آنچه که قانون تجارت ایران تکلیف نموده بایستی به صورت هیاتی و جمعی اداره گردد. بنابراین مسئولیت اداره ی امور شرکت نیز مسئولیتی جمعی و آثار و تبعات ناشی از تصمیمات متخذه و اقدامات انجام شده یا عدم اتخاذ تصمیم در مواقع لزوم یا سوء مدیریت نیز اساساً متوجه همه ی اعضای هیات مدیره است.

بر اساس ماده ۱۱۸ قانون یاد شده ، هیات مدیره، دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره ی امور شرکت شناخته می شود مگر در اموری که اقدام و اتخاذ تصمیم درباره ی آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی صاحبان سهام باشد و البته من در مقوله دیگری صلاحیتهای خاص و غیر قابل تفویض مجامع عمومی صاحبان سهام را بر اساس قانون تجارت و دیگر مقررات ایران، بر خواهم شمرد و تقدیم بازدید کنندگان محترم سایتم خواهم کرد اما در این گفتار ، فهرستی از وظایف غیر قابل تفویض هیات مدیره در شرکتهای سهامی را مورد اشاره قرار می دهم.

از طرف دیگر باید گفت که هر شخصی اصولاً می تواند امورش را بوسیله ی وکیل خود انجام دهد مگر اموری که اعطای وکالت در آن ذاتاً ناشدنی یا به موجب قانون ممنوع یا محدود شده باشد مانند ایفای وظایف خاص زوجین در قبال یکدیگر ، خدمت وظیفه عمومی ، آزمونهای تحصیلی و آزمون ورود به دانشگاه ، آزمون رانندگی ، تست عدم اعتیاد ، شهادت و سوگند که انجام آن بوسیله وکیل ممکن نیست زیرا در این گونه امور شخصیت ، توانایی و ویژگی ها و تخصص فرد به قدری، حائز اهمیت است که هدف اصلی طرفین معامله و شرط اساسی صحت آن امور، تلقی می شود و در اصطلاح حقوقدانان، مباشرت خود شخص، شرط صحت آن امور است.

در مواردی نیز اعطای وکالت به خودی خود، ممنوع و واجد اشکال نیست بلکه باید در اعطای وکالت یا قبول و انجام آن، شرایطی رعایت گردد تا به اعتبار و صحت اموری که تحت عنوان وکالت انجام می شود خللی وارد نیاید مانند موضوعات مواد ۶۶۳ تا ۶۶۵ قانون مدنی که بر لزوم تصریح به اختیار وکیل در قبض و محاکمه، تاکید نموده است و بدین ترتیب ما مثلاً ناچاریم قبل از هر چیز دیگری مطمئن شویم که آیا وکیل به موجب وکالتنامه، دارای اختیار لازم جهت طرح دعوی یا تجدید نظر خواهی یا دریافت ثمن از خریدار و وصول محکوم به از محکوم علیه هست یا خیر؟

با اوصاف فوق سوالی که مطرح می شود این است که آیا وظایف و مسئولیتهای هیات مدیره و مدیر عامل در شرکت سهامی خاص اصولاً قابل تفویض و اعطای وکالت به دیگری هست یا خیر؟

در پاسخ به این سوال و برای تبیین بهتر مطلب و به عنوان مقدمه ی پاسخ، مختصراً به بررسی امکان حضور وکیل در مجامع عمومی صاحبان سهام به وکالت از صاحب سهم می پردازیم.

به تصریح ماده ۱۰۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ حضور وکیل صاحب سهم به وکالت از صاحب سهم در کلیه مجامع عمومی صاحبان سهام شرکت های سهامی(اعم از مجمع عمومی موسس،مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی) مجاز و حضور وکیل مزبور به منزله ی حضور خود صاحب سهم است. شرایط لازم برای صحت چنین وکالتی شرایط عمومی معاملات از قبیل اهلیت و… است و علاوه بر آنها ارائه ی وکالتنامه ی معتبری که مبین اختیار وکیل از ناحیه ی صاحب سهم برای شرکت در مجمع عمومی صاحبان سهام و اعطای رای می باشد ضرورت دارد. لازم به ذکر است وکیل مزبور نمی تواند به وکالت و نمایندگی از اشخاص حقیقی سهامدار به عضویت هیات مدیره شرکت درآید زیرا بنا به تصریح ماده ی ۱۰۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ اعضای هیات مدیره ی شرکتهای سهامی باید از بین صاحبان سهام انتخاب شوند. فقط در صورتی چنین وکیلی می تواند علاوه بر وکالت از شخص حقیقی سهامدار در مجامع عمومی صاحبان سهام نامزد عضویت در هیات مدیره شرکت سهامی شود که خود نیز از سهامداران آن شرکت سهامی باشد.

بنابراین وکلای اشخاص حقیقی سهامدار در شرکت های سهامی می توانند به وکالت از سهامداران حقیقی در مجامع عمومی صاحبان سهام با حق رای حضور یابند اما بنا به تصریح ماده ی ۱۰۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ نمی توانند عضو هیات مدیره ی آن شرکت شوند.

اما عضویت در هیات مدیره شرکت های سهامی به وکالت و نمایندگی از شخص حقوقی سهامدار به تصریح ماده ۱۱۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ مجاز است و این در مرحله ی پس از برگزاری مجمع عمومی صاحبان سهام است. در واقع، پس از آنکه اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب سهم با رای سهامداران یا وکلای آنها به عضویت هیات مدیره شرکت سهامی درآمدند اشخاص حقوقی عضو هیات مدیره، یک شخص حقیقی را به نمایندگی خود برای حضور در جلسات هیات مدیره و اعمال نظر و رای خود، انتخاب و معرفی خواهند کرد.

جمع بندی مبحث تا اینجا این است که در شرکت های سهامی، انتخاب وکیل سهامدار حقیقی به عضویت در هیات مدیره در حالی که وکیل مزبور خود از سهامداران شرکت نباشد ممکن نیست.

فرض دیگری که قابل طرح است و منظور اصلی ما از طرح این مبحث می باشد صورتی است که اشخاص عضو هیات مدیره ی شرکت سهامی که خود قبلاً بوسیله ی مجمع عمومی صاحبان سهام انتخاب شده اند بخواهند شخصی را به وکالت از خود و برای ایفای مسئولیتهای خود به جلسات هیات مدیره معرفی نمایند. در این خصوص تکلیف اشخاص حقوقی عضو هیات مدیره را ماده ی ۱۱۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ روشن کرده است. بنا به تصریح ماده ی یاد شده، اشخاص حقوقی عضو هیات مدیره می توانند نماینده ی خود در هیات مدیره ی شرکت سهامی را هر زمان که بخواهند عزل و همزمان نماینده ی بعدی خود را به جانشینی او معرفی نمایند.

در مورد امکان ایفای وظایف هیات مدیره به وکالت از اشخاص حقیقی عضو هیات مدیره ی شرکت سهامی در قانون تجارت ایران تصریحی وجود ندارد اما از ماده ی ۱۰۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت می توان چنین استنباط و برداشت نمود که عضویت شخص حقیقی در هیات مدیره شرکت سهامی، قائم به سهامدار بودن وی در شرکت است و اداره ی امور شرکت سهامی (که از وظایف هیات مدیره است) در مورد اشخاص حقیقی عضو هیات مدیره به واسطه ی شخصیت ، توانایی و ویژگی ها و تخصص فردی آنان به ایشان محول شده است. بنابراین وکلای اشخاص حقیقی سهامدار نمی توانند در رای گیری و اتخاذ تصمیم در هیات مدیره ی شرکت سهامی شرکت کنند. به بیان دیگر می توان گفت اتخاذ تصمیم و رای در هیات مدیره برای شخص حقیقی عضو هیات مدیره مسئولیتی است غیر قابل تفویض و قائم به شخص.

در عین حال باید گفت که هیات مدیره ی شرکت های سهامی علاوه بر مسئولیتهای غیر قابل تفوض، امور و مسئولیتهایی هم دارند که قابل تفوض و قابل انجام از طریق وکیل است مانند وظیفه ی هیات مدیره برای ثبت و آگهی تغییرات صاحبان امضاء مجاز یا تغییر ترکیب و سمت اعضای هیات مدیره ی شرکت که پس از اتخاذ تصمیم بوسیله ی مجمع عمومی صاحبان سهام یا هیات مدیره، بوسیله ی یکی از اعضای هیات مدیره یا هر شخص دیگری به وکالت از او قابل انجام است. این مسئولیتها که قابل تفویض و اعطای وکالت هستند غالباً جنبه اداری دارند نه مدیریتی یعنی اینکه اتخاذ تصمیم در مورد آنها در عملیات شرکت، تاثیر حیاتی و اساسی ندارد.

وظایف غیر قابل تفویض هیات مدیره، وظایفی هستند که هیات مدیره نمی تواند با واگذاری صلاحیت و محول نمودن اختیار ، انجام آنها را از مدیر عامل یا یکی از اعضای هیات مدیره یا شخص ثالث، تحت عنوان وکالت ، نیابت ، نماینده و کارگزار و… بخواهد و بدین ترتیب خود را از مسئولیت قانونی انجام آن مبری بداند. اینها بخشی از مسئولیتها و وظایفی هستند که انجام آنها یا اتخاذ تصمیم در مورد آنها مباشرتاً و بدون آنکه قانوناً قابل تفویض و اعطای وکالت به دیگری باشد صرفاً در صلاحیت و وظیفه ی اعضای هیات مدیره ی شرکت های سهامی است.

۱- تکلیف رئیس و اعضای هیأت مدیره به مطالبه ی قسمت پرداخت نشده ی مبلغ اسمی سهام شرکت ظرف مهلت مقرر در اساسنامه شرکت.(ماده ی ۳۳ با توجه به بند ۱ ماده ی ۲۴۶ لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

۲- تکلیف رئیس و اعضای هیأت مدیره به دعوت مجمع عمومی فوق العاده برای تقلیل سرمایه ی شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده ی سهام ظرف دو ماه قبل از پایان مهلتی که در اساسنامه ی شرکت برای مطالبه ی قسمت پرداخت نشده ی سهام مقرر شده است.(ماده ی ۳۳ با توجه به بند ۱ ماده ی ۲۴۶ لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

۳- اجازه ی صدور اوراق قرضه پس از پرداخت کلیه ی سرمایه شرکت.

۴- اختیار صدور اوراق قرضه پس از پرداخت کلیه ی سرمایه ی شرکت و انقضاء دو سال تمام از تاریخ ثبت شرکت و تصویب دو ترازنامه توسط مجمع عمومی عادی.(ماده ی ۵۵ با توجه به  ماده ی ۲۵۰ لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

۵- پیشنهاد انتشار اوراق قرضه به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام اگر انتشار اوراق قرضه در اساسنامه شرکت پیش بینی نشده باشد.( مواد ۵۶ و۲۵۱ لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت )

۶- تهیه صورت حاضرین در مجمع عمومی صاحبان سهام که درآن هویت کامل ، اقامتگاه ، تعداد سهام و تعداد رأی هر یک ازحاضرین در مجمع قید شده و به امضاء آنان رسیده باشد .( مواد ۹۹ و ۲۵۵ لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت )

۷- دعوت مجمع عمومی عادی صاحبان سهام حداکثر تا ۶ ماه پس از پایان سال مالی شرکت برای تصویب عملیات سال مالی قبل و جهت رسیدگی به حسابها و سود و زیان و ترازنامه.( مواد ۲۵۴ و ۱۳۸ لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت )

۸- تهیه ی صورت دارایی و دیون شرکت در پایان سال مالی شرکت و همچنین تهیه ی ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت به همراه گزارشی درباره ی فعالیت و وضع عمومی شرکت طی همان سال مالی.( مواد ۲۳۲ و۲۵۴ لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

۹- تسلیم ترازنامه ی مذکور در بند ۸ حداقل ۲۰ روز قبل از تاریخ مجمع عمومی عادی سالانه ی شرکت به بازرسان شرکت.( مواد ۲۳۲ و۲۵۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

۱۰- دعوت مجمع عمومی عادی در هر موقع که انتخاب بازرسان شرکت باید انجام پذیرد.( مواد ۲۵۹ و۱۴۴ و۱۲۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

۱۱- انتخاب یک نفر شخص حقیقی به مدیر عاملی شرکت و تعیین حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او. ( ماده ی ۱۲۴ لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

۱۲- تکلیف هیات مدیره به اطلاع رسانی به کلیه صاحبان سهام در مورد کاهش اختیاری سرمایه ی شرکت از طریق کاهش بهای اسمی سهام شرکت و رد مبلغ کاهش یافته ی هر سهم با انتشار اطلاعیه در روزنامه ی کثیر الانتشاری که آگهی های شرکت در آن منتشر می گردد و نیز با ارسال اطلاعیه ی مذکور برای صاحبان سهام با نام شرکت با پست سفارشی.(ماده ی ۱۹۶ لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

به یادداشت های مرتبط با این موضوع، در سایت شخصی صادق رئیسی کیا که در زیر این یادداشت، آمده است رجوع و آنها را مطالعه فرمائید. یقیناً به دانش و مهارت های کاربردی شما خواهد افزود.

در صورتی که به مشاوره در زمینه ی یادداشت ها و نوشتارهای من نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده، علاقه مند، بودید درخواست خود را به s.raeisikia@gmail.com ارسال یا با شماره های ۸۸۳۲۱۰۸۸ و ۸۸۳۲۳۲۷۹ (گروه حقوقی برهان) تماس، حاصل فرمائید.

صادق رئیسی کیا

نوزدهم اسفندماه ۱۳۹۰

                                                                                     

143 پاسخ
دیدگاه های جدیدتر »
 1. ابوالفضل نوروزی
  ابوالفضل نوروزی says:

  سلام دریک شرکت حمل ونقل که هیئت مدیره ۳نفر مقابل باشند چنانچه به نظر یکی تصمیمی مخالف قوانین گرفته شود آن فرد چگونه خود را میتواند از تبعات آن مصون دارد

  پاسخ دادن
  • sadeq
   sadeq says:

   با سلام. عضو هیات مدیره که با نظر اکثریت مخالف است می تواند هنگام امضا صورتجلسه هیات مدیره مخالفت خود را با هر قسمتی که مد نظر دارد قید کند اعم از آنکه دلایل توجیهی برای مخالفتش داشته باشد یا نداشته باشد.

   پاسخ دادن
  • ابوالفضل
   ابوالفضل says:

   سلام.۵نفریم شرکتی را سال ۸۶ ثبت کردیم یک نفرمان که بازرس شرکت بودهمان اول از شرکت خارج شد و سهم خودرا بین ۴نفر دیگروکالتی واگذار نمود ولی در ثبت شرکتها تغییراتی انجام نشد مدیر عامل ۱۲٫۵ هکتار زمین خریداری نمود و به هیئت مدیره مکتوب اعلام کرد و قرار شد پس از طی مراحل قانونی سندبنام شرکت بزند ولی حال فهمیدیم ۶ هکتار زمین بنام زده و ۶٫۵ هکتار دیگر چند سال پیش فروخته و کتمان کرده بود در مقابل اعتراض میگوید به من حقوق ندادید در صورتی که
   ۱-مذیر عامل خود جزو هیئت مدیره میباشد
   ۲-شرکت ما هیچ فعالیتی و در آمدی نداردو حق و حقوقی هم برا ایشان در نظر نگرفتیم
   ۳-سال ۸۶ که شرکت ثبت شد به مدت ۲سال مدیرعامل نتخاب شد و طی این مدت در این زمینه(انتخاب مجدد)اقدامی صورت نگرفته است
   ۴-اینکه شرکت ما هیچ فعالیتی در این چند سال نداشته به خاطر کم کم مدیر عامل بوده است
   ۵- پرونده شرکت ما چند سالی که در بانک بود سال گزشته بانک نامه زد بدلیل عدم پیکیری و عدم ارسال مدارک به بانک پرونده بسته شد( قبلا تزکر کتبی داده بود)
   حال خواهشمنم راهنمایی کنید باتوجه به اینکه مدت قانونی ایشان به عنوان مدیر عاملی و عذم پیگیری کارهای شرکت و سهل انگاری که منجر به ورشکست شرکت شدو از همه مهمتر اینگه محفیانه زمین شرکت را فروحته و گزارش نداده و ما اتفاقی و بر اثر تحقیقات متوجه شدیم (خیانت در امانت ) به ایشان حقوق تعلق میگیرد

   پاسخ دادن
   • sadeq
    sadeq says:

    با درود و سپاس
    مدیرعامل در قبال خساراتی که ناشی از کوتاهی در انجام وظایف قانونی یا انجام اقداماتی خارج از حدود قانونی به شرکت وارد کند مسئول است و پس از اثبات تعدی و تفریط وی در دادگاه و تعیین میزان خسارت ملزم به جبران خسارت خواهد بود. در مورد فروش اموالی که متعلق به شرکت باشد بویژه اموال سرمایه ای نیاز به مصوبه هیات مدیره دارد. در این بین مسئولیت هیات مدیره شرکت که بدلیل عدم نظارت بر مدیرعامل و بطور کلی بدلیل عدم انجام وظایف و تکالیف قانونی خود باعث تعطیلی شرکت شده اند نیز قابل چشم پوشی نیست.
    سرافراز باشید.

    پاسخ دادن
    • ابوالفضل
     ابوالفضل says:

     مجددا سلام شرکت ما در تهران ثبت شده یه شعبه هم در شهرستان داریم ولی هیچ فعالیتی ندارم فقط در ثبت شرکتها ثبت شده ولی بر اثر بی توجهی و سهل انگاری مدیرعامل عملا شکست خوردیم و خیانت در امانت مدیر عامل با فروش زمین شرکت بدون مصوبه هیئت مدیره و کتمان آن حدود سه سال برای ما محرز گردیده حال ما برای پیگیری وشکایت به کجا مراجعه نمایم تهران یا شهرستان که ایشان ساکن میباشد و خیانت در امانت کرده لازم به توضیح است من هم سهامدارم و نایب رئیس هیئت مدیره هم هستم و یکبار از طریق نامه از بازرس شرکت که که کار را هم رها کرده درخواست مجمع نمودم و رونوشت به دوستان هم زدم خوهشمندم
     راهنمائی کنید

     پاسخ دادن
     • sadeq
      sadeq says:

      با درود و سپاس
      در مورد جرایم باید به مراجع قضایی محل وقوع جرم و در مورد اختلافات و دعاوی شرکاء شرکت علیه یکدیگر به دادگاه محل استقرار دفتر مرکزی شرکت که در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده مراجعه فرمائید.
      سرافراز باشید.

 2. حسنی
  حسنی says:

  عدم ثبت صورتجلسه مجمع چه تبعاتی به دنبال خواهد داشت و آیا امکان ثبت صورتجلسه مجمع که بهر دلیل در موعد مقرر ثبت نشده میباشد یا خیر و اگر میباشد چگونه ؟

  پاسخ دادن
 3. بابک
  بابک says:

  آیا مدیر عامل شرکت سهامی خاص می تواند نائب رئیس هیات مدیره را برای امضاء اسناد تعهد آور به جای خود با وکالت نامه تعیین نماید.
  طبق آگهی تغییرات شرکت حق امضاء متفقا با مدیر عامل و رئیس هیات مدیره یا نائب رئیس هیات مدیره می باشد.

  پاسخ دادن
  • sadeq
   sadeq says:

   با سلام و احترام. خیر. اصولا اگر مدیر عامل قادر یا مایل به انجاف وظایف خود نباشد هیات مدیره بایستی فرد دیگری را به عنوان مدیر عامل معرفی کند. مدیر عامل نمیتواند شخص دیگری را وکیل خود در انجام وظایف خاص مدیریت کند مگر در حدود اساسنامه یا قانون در مواردی از قبیل انتخاب وکیل برای طرح دعوی یا ثبت صورتجلسات در اداره ثبت شرکتها.

   پاسخ دادن
 4. محمد
  محمد says:

  سلام
  پسست شما بسیار سودمند بود،
  سئوالم درباره شرکتهای با مسئولیت محدود و شرکتهای تعاونی است:
  آیا نماینده شخصیت حقوقی در هیات مدیره میتواند شخصی را به جای خود برای شرکت در جلسات هیات مدیره معرفی کند؟

  پاسخ دادن
  • sadeq
   sadeq says:

   با سلام و احترام
   در هر صورت خیر. انتخاب و معرفی اشخاص به عنوان عضو در هیات مدیره به شخصیت و توانایی و تخصص و نوع روابط و مهارتهای مدیریتی و قدرت رهبری و تصمصیم گیری و میزان اعتماد مجمع به آنان بر می گردد یعنی عضویت در هیات مدیره قائم به شخصیت است و مباشرت افراد در انجام وظایف مدیریت به عنوان عضو هیات مدیره در همه انواع شرکتها شرط است.

   پاسخ دادن
 5. محمد رجب پور
  محمد رجب پور says:

  با عرض سلام وخسته نباشید.چنانچه مقدور است یک نمونه از تفویض اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل در شرکت سهامی خاص را در اختیار اینجانب قراردهید.با تشکر

  پاسخ دادن
 6. علی
  علی says:

  با سلام و تشکر از مطلب مفیدی که ارائه دادین
  من مهندس مکانیک با ۴ سال سابقه کار هستم و در مورد شرکتهای کوچک اجرایی که معمولا با سه نفر عضو تشکیل میشوند سوالی از خدمتتان دارم
  همانطور که میدانید یکی از شروط تشکیل شرکتها و رتبه بندی آنها سطح علمی اعضای هیئات مدیره و سهامداران آن هست.
  با این وجود معمولا یک نفر سرمایه گذار مدرک جند نفر مهندس با سابقه را به عنوان اعضای هیئات مدیره و سهامدار به هنگام ثبت شرکت و یا جهت افزایش رتبه ارائه میدهد و قبل از آن با مهندسین فوق قراردادی امضا میکن و وکالت بلاعزل از ایشان میگیرد که این افراد هیچ نقشی در ضرر و زیان شرکت و بدهی یا سودآن و تصمیمات اتخاذ شده شرکت و قراردادهای آن ندارند و سهام خود را به مدت دو سال به شخص اول شرکت یا همان سرمایه گدار و موسس واگذار کرده اند
  حال سوال من این است که اگر شرکتی تخلفی انجام دهد یا فرضا وامی گرفته باشد و از عهده تعهدات خود برنیاید آیا پای مهندسانی که عضو هیئات مدیره هستند و سهام و همچنین همه مسئولیت های خود را از طریق وکالت بلاعزل و قرارداد فی ما بین واگذار کرده اند هم گیر هست یا نه و مثلا بانک میتواند آنها را ممنوع الخروج کند یا نه؟

  پاسخ دادن
 7. امین
  امین says:

  با سلام
  ضمن عرض خسته نباشید
  سوال: آیا مدیر عامل میتواند کلیه اختیاراتی که هیات مدیره به ایشان واگذار کرده به غیر واگذار نماید؟ آیا این شخص که وکالت پیدا میکند میتواند کاری انجام دهد؟
  لطفا اگر مقدور است ماده مستند یا رای وحدت رویه وجود دارد در پاسخ به ایمیل ارسال فرمایید
  قبلا از زحمات شما متشکرم

  پاسخ دادن
  • sadeq
   sadeq says:

   با سلام و احترام
   مدیر عامل نمی تواند کلیه اختیارات خود یا اختیارات تفویضی از سوی هیات مدیره به خود را به شخص دیگری توکیل نماید مگر در حدود قوانین کشور و نیز اساسنامه شرکت که قوانین کشور ما و نیز اساسنامه شرکتها معمولاً تفویض اختیار و اعطای وکالت از سوی مدیر عامل به اشخاص دیگر را جهت طرح و دفاع از دعاوی در مراجع قضایی و اداری یا ثبت صورتجلسات در اداره ثبت شرکتها و موارد مشابه به رسمیت می شناسند نه بیشتر. مطالبی که مواد قانونی و مستندات و مشروح استدلالات راجع به این پاسخ را در بر دارد روی سایت شخصی من وجود دارد. اگر آنها را مطالعه فرمودید و باز هم جای ابهام بود ابهام یا درخواستتان را مطرح فرمائید تا بررسی کنم.
   موفق باشید

   پاسخ دادن
 8. s_daei
  s_daei says:

  سلام
  من یه سوال در رابطه با کارمندای دولت وشرایطشون برای عضویت تو شرکت سهامی خاص داشتم.آیا کارمند رسمی دولت میتونه تو این شرکتا سهام داشته باشه و اگه آره درصد این سهام نسبت به بقیه سهام دارای شرکت که کارمند دولت نیستن چقدر میتونه باشه؟ اگر امکانش هست مواد قانونیش رو هم ذکر کنید.
  ممنون.

  پاسخ دادن
  • sadeq
   sadeq says:

   با سلام و احترام
   اصولاً سهامداری کارمندان دولت در شرکتهای سهامی عام و خاص بخودی خود به هر میزان که باشد منع و اشکال قانونی ندارد اما عضویت در هیات مدیره یا قبول سمت مدیرعاملی در شرکتهای خصوصی برای کارمندان دولت برابر اصل ۱۴۱ قانون اساسی ممنوع است. بعلاوه شرکتهایی که سهامداران آن کارکنان دولت باشند در انجام معاملات با دولت با طرح اشکالاتی از سوی نهادهای نظارتی مواجه خواهند شد.
   سرافراز باشید.

   پاسخ دادن
 9. رضا
  رضا says:

  سلام.خسته نباشید.
  می خواهم با چندتا از دوستانم یک شرکت مهندسی ثبت بدم و هرکدام از ما با توجه به فعالیتمون در این شرکت سهم داریم
  حالا سوال من اینکه آیا میشه به هیأت مدیره اختیاراتی را داد که درصورت عدم فعالیت سهام را از سهامداران پس بگیرد؟
  اگر میشود چگونه باید این کار رو کرد؟
  مرسی

  پاسخ دادن
  • sadeq
   sadeq says:

   با سلام واحترام
   خیر. هیات مدیره نمی تواند شان و موقعیتی پیدا کند که در صورت عدم فعالیت سهامدار یا عدم فعالیت شرکت، حق مالکیت سهامدار شرکت بر سهامش را سلب نماید.
   خواسته شما برای فعال و متعهد نگه داشتن سهامدار در فعالیت شرکت به روشهای دیگری امکان پذیر است نه به روش فوق.
   سرافراز باشید.

   پاسخ دادن
 10. آرمین
  آرمین says:

  باسلام.شرکت سهامی خاص داشتم که سمت مدیر عامل در شرکت راداشتم. از مدرک مهندسی خودم بابت گرید استفاده کردم.سهام دار هم بودم. فروردین ۹۱ شرکتم را فروختم. وکالت دادم و حق امضا و سهام را واگذار کردمو سهمی در شرکت ندارم.ولی هنوز بعنوان مدیر عامل هستم.فقط فروشنامه دستی دارم که داخلش نوشته تا تاریخ آبان ۹۱ اسم و مدرکم رو آزاد کنندکه درطول این مدت طبق فروشنامه مسولیتی نداشته باشم.متاسفانه هنوز این کار انجام نشد.آیا بنده بعنوان مدیر عامل مسولیت مالی و بدهی ها اعم از دارایی و … با توجه به نداشتن حق سهم و امضا و متن تنظیم فروشنامه واحضارنامه توسط وکیل مبنی بر آزاد نکردن اسم و مدرک دارم؟آیا خطری متوجه من هست؟خواهش میکنم جواب بدید.تشکر

  پاسخ دادن
  • sadeq
   sadeq says:

   با سلام و احترام.
   یقیناً و بی گمان در برابر مسائل شرکت تا زمانی که به موجب آگهی های روزنامه رسمی، مدیر عامل یا عضو هیات مدیره باشید ( ولو بصورت ظاهری) مسئولیت مالی و اداری و مالیاتی و تامین اجتماعی و مدنی و جزایی و روابط کار و… را قانوناً عهده دار خواهید بود. متاسفانه بعضی موسسات و شرکتهای ثبتی که خود را بزرگ و باسابقه و دارای استاندارد ایزو و… معرفی می کنند با این ترتیبات به ظاهر گره گشا ولی در اساس دروغین، بعضی افراد و مدیران را فریب می دهند و از آنها مبالغ گزافی می گیرند و مشکلات نابود کننده ای برای آنان ایجاد می کنند.
   سرافراز باشید.

   پاسخ دادن
 11. آرمین
  آرمین says:

  سلام باتشکر از راهنماییتون.من یقین دارم که افراد نامبرده کلاهبردار هستندو اینو بعدا فهمیدم وبخاطر همین وکیل گرفتم وکیل هم اظهارنامه داد و گفت چون سهامی نداری مشکل نداری.من میدونم خطر منو تهدید میکنه و شما هم حرفمو تایید کردید.خواهش میکنم راهنمایی بفرمایید الان باید چیکار کنم؟راهی داره که قبل از اینکه اتفاقی بیفته خودم رو از نظر قانونی تبرئه کنم؟شماره ای دارید مستقیما باهاتون تماس بگیرم؟
  و منو راهنمایی بفرمایید؟بدجور گیر افتادم و دستم به جایی بند نیست.تشکر از لطفتون

  پاسخ دادن
  • sadeq
   sadeq says:

   با سلام و احترام
   قطعاً زمینه بروز مشکلات عدیده برای شما فراهم شده است. اگر تمایل به مشاوره و معرفی وکیل پیگیر و زبده از سوی اینجانب دارید (که البته مستلزم پرداخت حق المشاوره و حق الوکاله خواهد بود) ابتدا به شماره همراه من (۰۹۱۲۳۸۳۶۶۲۱) یک پیامک با تصریح به نام و مشخصات خود ارسال فرمائید.

   پاسخ دادن
 12. مهدی
  مهدی says:

  با سلام و خسته نباشی
  من یه مجموعه تولیدی دارم که محصولات برقی تولید می کنم . در ابتدا خودم شروع به کار کردم ومحصولی رو تولید کردم و تمام سهم این محصول مربوط به خودم بود. برای محصولات بعدی (دومین محصول)شریک داشتم به طور مساوی و برای محصول بعدی سه نفر شریک شدیم که سهم هر نفر شد ۳۰و ۳۰و ۴۰ سهم من شدو برای محصول بعدی هم به همین شکل و برای محصول بعدی سهم من ۱۰۰ در صدشد .که این شرایط کار بالا رو ما بین خودمون با سهم اینکه هر کدام تو هر محصول چقدر سهم داره مکتوب کردیم و امضاء کردیم. و حالا تصمیم گرفتیم که شرکت ثبت کنیم و شرکاء به من پیشنهاد میدن که سهام شرکت رو به طور مساوی ثبت کنیم ولی سهم هر نفر طبق قرار دادی باشه که بین خودمون نوشتیم . حالا از شما دوست عزیز در خواست مشورت دارم با تشکر

  پاسخ دادن
  • sadeq
   sadeq says:

   با سلام و احترام
   در زمان ثبت شرکت سهامی، شرکتنامه که همراه با اساسنامه در هنگام ثبت شرکت به اداره ثبت شرکتها ارائه می شود آخرین قرارداد بین شرکاء محسوب و مبنای شراکت در شرکت و سهام آن تلقی می شود. پس از ثبت شرکت، انتقال سهام بایستی در دفتر ثبت و نقل و انتقال سهام به ثبت برسد و توافق کتبی خارج از این ضابطه تا زمانی که در دفتر مذکور ثبت نگردد فقط در حکم یک تعهد است که البته در صورت اخذ حکم دادگاه ضمانت اجراء پیدا می کند.
   توصیه من این است که در سهام شرکت اکثریت عددی و اکثریت لازم برای برگزاری مجامع عمومی و اکثریت لازم برای افزایش سرمایه را در کنترل و مالکیت و مدیریت خود داشته باشید.
   برای مشاوره بیشتر که مستلزم پرداخت حق المشاوره خواهد بود در صورت تمایل ابتدا به شماره همراه من (۰۹۱۲۳۸۳۶۶۲۱) یک پیامک با تصریح به نام و مشخصات خودتان ارسال فرمائید.

   پاسخ دادن
 13. آرمین
  آرمین says:

  با سلام و تشکر فراوان از راهنمایی دلسوزانه تان. فقط یک نکته جهت یادآوری و اون هم اینه که تو آخرین روزنامه رسمی اسم بنده خارج از اعضا بعنوان مدیر عامل
  ذکر شده و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا رءیس و نایب رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت است. با این وجود بازم خطر منو تهدید میکنه؟ تشکر از راهنمایی.خدا خیرتون بده

  پاسخ دادن
  • sadeq
   sadeq says:

   با سلام و احترام.
   با این فرض تا حدودی در بعضی مسئولیتها، نگرانی شما مرتفع خواهد شد اما در عمده موارد خیر. هرگز به این مسائل دلخوش و قانع نباشد. مدیر عاملی یک شرکت حتی در زمانی که صاحب امضاء مجاز نباشید مسئولیتهایی دارد که بهتر است اساساً قبولش نمی کردید. به مبلغی که دریافت می کنید توجه نکنید. به خطرات و مسئولیتهای این اقدام بیشتر توجه بفرمائید.
   امضاء فروشی که بوسیله بعضی موسسات و شرکتهای ثبتی و بعضی اشخاص دیگر بین بعضی مهندسان و شرکتهای مهندسی ایرانی رایج شده مساله ای است پر از مفسده و خطر.
   سرافراز باشید.

   پاسخ دادن
 14. آرمین
  آرمین says:

  سلام.باتشکر مجدد از راهنمایی.واقعیتش با توجه به وضع نامناسب مالی خودم دوتا وکیل پایه یک توی تهران گرفتم و هزینه کردم ولی هر دو گفتن نمیشه کاری کرد فقط یکیشون اظهارنامه داد.با عرض پوزش به نظرتون اگه با وکیلی که شما میشناسید قرارداد ببندم کارم انجام میشه؟ میشه کاری کرد که تا آخر عمرم خیالم راحت باشه که بابت این مدتی که مدیر عامل بودم خطری منو تهدید نکنه؟ خدا خیرتون بده-ممنون از راهنمایی

  پاسخ دادن
  • sadeq
   sadeq says:

   با سلام و احترام. پاسخ به سوال شما مستلزم ملاحظه مدارک و مسنتدات و اظهارنامه ابلاغ شده و شرح کامل موضوع از طریق شما و پرداخت حق المشاوره می باشد. هر مشکلی راهکاری دارد و این مشکل نیز راهکار دارد. اگر مایل بودید طبق راهنمایی قبلی اطلاع بدهید تا برای معرفی وکیل و مشاوره، هماهنگ کنم.
   سرافراز باشید.

   پاسخ دادن
 15. آرمین
  آرمین says:

  سوال دیگه اینکه با توجه به متن روزنامه رسمی که خارج از اعضا و بدون حق امضا هستم و اوراق تعهدآور به عهده من نیست آیا بدهی مالیاتی و تامین اجتماعی و… بازم به عهده من هست؟خیلی خیلی تشکر

  پاسخ دادن
  • sadeq
   sadeq says:

   با سلام و احترام.
   اصولاً بدهی تامین اجتماعی و مالیاتی هر شرکتی با خود شرکت است ولی عدم رعایت مقررات مالیاتی و تامین اجتماعی از سوی شرکتی که شما مدیر عاملش هستید می تواند در مواردی موجب مسئولیت شما برای پرداخت آنها بصورت تضامنی و نیز جرایم سنگین و مسئولیتهای قانونی دیگری شود.
   سرافراز باشید.

   پاسخ دادن
 16. شاهین
  شاهین says:

  با سلام خدمت شما و با تشکر از جوابهای کاملا واضحی که به همه دوستان ارایه دادین .
  بنده سهام دار و رییس هیات مدیره یک شرکت سهامی خاص هستم که متشکل از ۲ سهامدار دیگر به عنوان مدیرعامل( که به دلیل بی عرضگی وبی کفایتی قایم مقام اختیار کرده است) وشخص سوم که نایب ریس هیات مدیره میباشد .
  متاسفانه به دلیل اینکه ۲ از ۳ هستند نظرات بنده در شرکت اجرایی نمیشود . درضمن بنده بسیار زحمت میکشم و حضور ثابت در شرکت دارم و امور اجرایی را انجام میدهم . ولی ۲ شریک بنده قصد در زمین زدن سیستم دارن به دلیل اینکه نمیتوانند به اندازه سهامشان پول بیاوردن . البته سرمایه اولیه منظورم نیست زیرا که مبلغش بسیار پایین است .
  به خاطر مسایلی که مطرح کردم میخواهم سهام خود را بفروشم و کلا از ان شرکت بیایم بیرون .
  لطفا بنده را راهنمایی فرمایید در مورد فروش سهامم و اختیاراتم و …
  با تشکرات فراوان

  پاسخ دادن
  • sadeq
   sadeq says:

   با سلام و احترام
   فروش و انتقال سهام شرکاء در شرکتهای سهامی خاص بعضاً طبق اساسنامه به رضایت و قبول سایر شرکاء منوط می شود. اگر در اساسنامه شرکت شما چنین شرطی آمده باشد برای فروش و انتقال سهام خود باید به آن توجه داشته باشید. بعلاوه انتقال سهام برای این که معتبر و قابل استناد و دارای ارزش تلقی شود منوط به طی تشریفات و ضوابط خاصی است.

   پاسخ دادن
 17. شاهین
  شاهین says:

  با توجه به متن قبلی که ارسال کردم خدمدتان که مدیرعامل یک قایم مقام به دلیل بی کفایتی خود اتخاذ کرده است ، حالا همان قایم مقام اعلام نموده اند که بنده که سهامدار و رییس هیات مدیره و فعال در امور اجرایی هستم ، نباید حضور در شرکت داشته باشم ، ایا این امکان پذیر است ؟

  پاسخ دادن
  • sadeq
   sadeq says:

   با سلام و احترام
   ۱- سهامدار شرکت اعم از اینکه عضو هیات مدیره باشد یا نباشد در هر صورت برای پیگیری حقوق سهام خود حق مراجعه و حتی مطالبه اسناد و مدارک را در مواردی دارد.
   ۲- هیچ یک از مسئولین اجرایی شرکت نمی تواند مانع از حضور اعضای هیات مدیره در شرکت و مانع از انجام وظایف قانونی آنان گردد و در صورت ممانعت، این موضوع قابل تعقیب قضایی است.

   پاسخ دادن
 18. شاهین
  شاهین says:

  با سلام و تشکر از جوابگویی هایتان.

  ۱)طبق فرمایش شما انتقال سهام در شرکت های سهامی خاص در صورتیکه قوانین خاصی در اساس نامه و یا توافق نامه داخلی در این مورد نباشد ، انتقال سهام ازادانه میباشد .
  پس چرا در فرم های انتقال سهام امضا اعضا هیات مدیره باید باشد؟
  ۲)انتقال سهام به اقوام درجه یک امکان پذیر میباشد؟
  با تشکر

  پاسخ دادن
  • sadeq
   sadeq says:

   با سلام و احترام
   ۱- اساسنامه شرکت مورد نظر حتماً را مطالعه بفرمائید.
   ۲- انتقال سهام به اقوام منعی ندارد.
   ۳- ترتیبات قانونی انتقال سهام در مواردی ممکن است اقتضاء داشته باشد اعضای هیات مدیره نیز اوراقی را امضاء کنند. باید دید آن اوراق چه بوده است.

   پاسخ دادن
 19. shahin
  shahin says:

  سلام.
  یک شرکت سهامی خاص تشکیل شده از ۵ سهامدار که عضو هیات مدیره هم هستند .
  زمان تصمیم گیری ۳ از ۵ محاسبه میشود ؟یعنی همانی میشود که ۳ نفر رای داده اند ؟

  پاسخ دادن
  • sadeq
   sadeq says:

   با سلام و احترام
   بله. در پذیرفتن سمت مدیرعاملی شرکت، حتی اگر با اتفاق آراء هیات مدیره باشد اجبار و الزام معنی ندارد. اگر فرد مورد نظر سمت مدیرعاملی را قبول نکند هیات مدیره باید فرد دیگری را انتخاب کنند.

   پاسخ دادن
 20. shahin
  shahin says:

  سلام.
  یک شرکت سهامی خاص تشکیل شده از ۵ سهامدار که عضو هیات مدیره هم هستند .
  زمان تصمیم گیری ۳ از ۵ محاسبه میشود ؟یعنی همانی میشود که ۳ نفر رای داده اند ؟

  با این شرح که ۲ مخالف ۵۵درصد سهام دارند و ۳ رای موافق ۴۵ درصد سهام ، باز هم تصمیمات ۳ نفر اجرایی میشود ؟
  رای گیری بر اساس تعداد سهام است یا تعداد نفرات ؟

  پاسخ دادن
 21. سازه ور
  سازه ور says:

  با سلام واحترام
  من و همسرم مالک ۵۰ درصد از سهام یک شرکت (سهامی خاص ) هستیم.و سهامدار سوم فردی دیگر است،من و همسرم بعنوان عضو عادی ورییس هیات مدیره هستیم (بدون حضور مستمر و حقوق ثابت از شرکت )و دوست من بعنوان مدیر عامل (با حقوق ثابت اداره کار و بیمه). حدود شش ماه از فعالیت شرکت ما میگذرد.بدلیل شرایط سخت موجود برای ورود شرکتهای جدید در بازاد شرکت ما صرفا قادر به تامین هزینه های خودش و حقوق پرسنل ثابت خودبوده و سودآوری خاصی نداشته است.ضمن اینکه من در جای دیگر شاغل هستم و تمام امور شرکت را به دوستم سپرده ام.حال ایشان که صبر لازم جهت رسیدن به سود دهی شرکت را ندارند نظم و انضباط خود را برای حضور و اداره شرکت از دست داده اند.
  باتوجه به این مطالب لطفا نسبت به موارد زیر مرا رانمایی فرمایید:
  ۱- آیا ایشان بعنوان مدیر عامل و کارمند مجاز هستند که به صلاحدید خود در محل کار حاضر شوند؟
  ۲- آیا ایشان باید در قبال حضور و غیاب و عملکرد خود در شرکت به کسی پاسخگو باشند؟
  ۳- حقوق ایشان با توجه به ساعت کارکرد وی لحاظ خواهد شد .چه فرد یا مرجعی باید آنرا تایید کند؟
  ۴- در صورت جدایی نامبرده از شرکت آیا وی میتواند نسبت به عدم واگذاری سهام خود اقدام کرده و شرکت را بلا تکلیف رها کند؟عواقب مالی آن به عهده کیست؟
  ۵ – شرایط عزل مدیر عامل چگونه است با توجه به ینکه خودشان ۵۰ درصد سهام را در اختیار دارند؟
  با تشکر فراوان

  پاسخ دادن
  • sadeq
   sadeq says:

   با درود و سپاس
   ۱- حقوق و مزایا و ترتیبات حضور مدیر عامل را هیات مدیره تعیین می کند نه خودشان. مدیر عامل مکلف به پیروی از مصوبه هیات مدیره در این زمینه است.
   ۲- مدیر عامل در قبال حضور و غیاب خود به هیات مدیره بایستی پاسخگو باشد.
   ۳- حقوق مدیر عامل و ملاک پرداخت حقوق مدیر عامل را هیات مدیره تعیین می کند.
   ۴- تا زمانی که مدیر عامل عزل نشده یا فرد جایگزینش تعیین نشده نمی تواند شرکت را به حال خود رها کند. در صورتی که مدیر عامل به مسئولیتش در شرکت عمل نکند و خسارتی به این دلیل وارد شود د حدود قانونی مسئول آن خسارت خواهد بود.
   ۵- ایشان می تواند سهام خود را واگذار نکند و شما نمی توانید وی را مجبور به واگذاری سهامش کنید.
   ۶- با مصوبه هیات مدیره شرکت مدیر عامل قابل عزل است و عزل مدیر عامل هیچ ارتباطی با سهامدار بودنش در شرکت ندارد.
   سرافراز باشید.

   پاسخ دادن
 22. حسین
  حسین says:

  سلام. من بعنوان نماینده یک شرکت سهامی خاص به یک اداره جهت پیگیری امور فنی و دیگر امور معرفی شده ام که البته عضو و سهامدار شرکت نیستم.آیا من میتوانم بعنوان یکی از امضا کنندگان دسته چک های این شرکت به بانک معرفی بشوم؟ اگر جواب مثبت است چگونه؟

  پاسخ دادن
  • sadeq
   sadeq says:

   با درود و سپاس.
   صاحبان امضاء مجاز شرکت همان کسانی هستند که اساسنامه و مصوبه مجمع عمومی شرکت بدان تصریح نموده است. اصولاً اشخاصی غیر از اینها نمی توانند صاحب امضاء مجاز شناخته شوند.

   پاسخ دادن
 23. زهره
  زهره says:

   سلام و احترام
  سئوالی داشتم مبنی بر اینکه اگر مدیر عامل شرکت تعییر نماید آیا حقوق مربوط به چک هاو سفته هایی ی که قبلاْ به عنوان مدیر عامل شرکت امضا نموده است به مدیر عامل جدید منتقل می شود
  با تشکر فراوان

  پاسخ دادن
  • sadeq
   sadeq says:

   با درود و سپاس
   تعهداتی که مدیر عامل پیشین شرکت در حدود اختیارات و برابر مقررات برای شرکت ایجاد کرده از جمله تعهدات مالی به موجب چک یا سفته، با تغییر وی (بدون کسب رضایت شخصی که تعهد به نفع او شده است) قابل تغییر نیست و مدیر عامل جدید، مسئول اجرای همه تعهدات قانونی شرکت از جمله تعهدات قانونی است که مدیران قبل از او برای شرکت ایجاد کرده اند.
   سرافراز باشید.

   پاسخ دادن
 24. ترنج
  ترنج says:

  با سلام و احترام
  سوالی داشتم آیا عضو هیت مدیره می تواند از بین سهامداران نباشد؟ و اگر کسی تنها سهامدار شرکت باشد و جز هیت مدیره نباشد تعهدی در قبال کارها و مسئو لیتهای شرکت خواهد داشت؟

  پاسخ دادن
  • sadeq
   sadeq says:

   با درود و سپاس
   ۱- در شرکت سهامی خاص برابر مقررات فعلی ایران، عضو هیات مدیره باید از میان سهامداران انتخاب شود.
   ۲- شرکت سهامی خاص برابر شرایط قانونی تشکیل بر اساس قانون فعلی ایران باید حداقل سه سهامدار داشته باشد وگرنه مفهوم و تعریف عملی و قانونی شرکت را از دست می دهد.
   سرافراز باشید.

   پاسخ دادن
 25. صادق نادری
  صادق نادری says:

  با سلام و درود
  اینجانب جهت رتبه بندی شرکت وکالت بلاعزل به مدیر عامل شرکت دادم و در وکالتنامه حق حضور در جلسات هیات مدیره به ایشان داده شده و حق امضای هرگونه سند مالی تعهد آور از قبیل چک و سفته و … از ایشان گرفته شده است. با توجه به وکالت نامه ایشان بنده رو بعنوان ۲ سال عضو هیات مدیره قرار داده که ۷ ماه آن خارج از زمان وکالت نامه میباشد. اگر لطف کنید به سوالات زیر جواب بدین ممنون میشم:
  ۱- با توجه به لایحه اصلاح حضور اشخاص حقیق در هیات مدیره بالمباشره میباشد. اعطای حق حضور به ایشان در وکالتنامه آی بر خلاف قوانین امره میباشد؟ و این قسمت وکالتنامه و تصمیمات گرفته شده قابل ابطال میباشد؟
  ۲- تصمیمات گرفته شده در خارج از مدت وکالت نامه که ایشان جای من امضا کرده اند قابل ابطال میباشد؟
  ۳- با توجه به اینکه اینجانب در جلسات حضور نداشتم و وکیل بنده حق امضای اسناد مالی را از طرف من نداشته در صورت ورشکست شدن شرکت و یا تخلفات هیات مدیره با توجه به ماده های ۱۴۲،۱۳۰ و ۱۴۳ لایحه آیا مسئولیتی متوجه من خواهد بود؟ ( اینجانب نه ذینفع بوده و نه صورتجلسات را امضا کرده ام)
  ۴- با توجه به اینکه ظاهرا شرکت قصد خارج کردن اینجانب را از اعضای هیات مدیره ندارد، چه راهکار قانونی برای شکایت از مدیر عامل به عنوان وکیل بنده و ایجاد تهعد خارج از مدت و سو استفاده از مدارک و وکالتنامه و از شرکت یا هیات مدیره می توانم انجام دهم؟
  ۵- با توجه به ماده ۱۰۶ لایحه که انتخاب مدیران باید به مرجع ثبت شرکتها اعلام شود آیا در خصوص استعفا باید به مرجع ثبت شرکتها اعلام شود؟ نیازی به روزنامه رسمی میباشد؟همانگونه که مستحضر هستید درماده ۱۲۸ تنها در خصوص انتخاب مدیر عامل روزنامه رسمی ضروری است و در خصوص خروج اعضا هیات مدیره متن خاصی در لایحه و اعلام در روزنامه رسمی نیامده است. باتوجه به این موارد در خصوص خروج از هیات مدیره چه اقداماتی لازم است؟ تنها صورتجلسه هیات مدیره کفایت میکند و یا میبایست اقدامات دیگری نیز انجام شود؟؟؟ صرف اعلام استعفا و ارسال اظهارنامه جهت تایید یا رد آن کافی است؟ و اصولا استعفا باید به تایید چه مرجعی برسد؟
  ۷-در وکالتنامه حق انتقال سهام شرکت به وکیل واگذار شده و تمام ضررو زیان حاصل از سهام به عهده وکیل میباشد اما در خصوص سود آن چیزی ذکر نشده است. در صورت انتقال سهام بنده به مدیر عاملو کمتر شدن سهام اینجانب از سهام وثیقه در عرض مدت بیش از ۱ ماه آیا طبق ماده ۱۱۵ لایه مستعفی شناخته میشوم؟ و در صورت عدم انتقال سهام در خصوص سود شرکت نسبت به سهام میتوانم ادعایی داشته باشم؟
  پیشاپیش از لطف جنابعالی در پاسخگویی به سوالات بیشمار بنده که احتمالا سوال مشابهی برای تعدادی از مهندسین میباشد سپاسگزارم.
  خواهش میکنم حتما جواب بدین.

  با سپاس
  نادری

  پاسخ دادن
  • sadeq
   sadeq says:

   با درود و سپاس
   مجموع پرسش های جنابعالی و پاسخ به آنها حداقل یک جلسه مشاوره حقوقی تلقی می شود. من به بخشهایی از سوالات مطروحه در نوشتارهای خود در سایتم به صراحت پاسخ داده ام که در دسترس شما هست و میتوانید با مطالعه آنها به پاسخ دست یابید.
   پاسخ کامل به همه پرسش های جنابعالی و ارائه راهکارهای عملی برای خروج شما از این شرایط مستلزم مشاوره حقوقی حضوری و پرداخت هزینه از سوی شما می باشد.
   سرافراز باشید.

   پاسخ دادن
 26. شاهین
  شاهین says:

  سلام ،
  یک شرکت سهامی خاص متشکل از ۳ شریک با سهام مساوی هستیم.
  ۲شریک دیگر سهام خود را به بنده واگذار( فروخته) کرده اندو حذف شده اند و بنده سهامدار کل شده ام ،
  حال سهام خود را با ۲ نفر دیگر تقسیم کرده ام .
  اینک برای ثبت سهام ۲ نفر جدید و تایین اعضا هیات مدیره و معرفی سهامداران جدید و اعضا جدید هیات مدیره و …..برای ثبت چه مراحلی را باید طی کنم و اولویت با کدام صورتجلسه میباشد و …
  لطفا راهنمایی فرمایید .
  با تشکرات فراوان

  پاسخ دادن
  • شاهین
   شاهین says:

   سلام ،
   یک شرکت سهامی خاص متشکل از ۳ شریک با سهام مساوی هستیم.
   ۲شریک دیگر سهام خود را به بنده واگذار( فروخته) کرده اندو حذف شده اند و بنده سهامدار کل شده ام ،
   حال سهام خود را با ۲ نفر دیگر تقسیم کرده ام .
   اینک برای ثبت سهام ۲ نفر جدید و تایین اعضا هیات مدیره و معرفی سهامداران جدید و اعضا جدید هیات مدیره و …..برای ثبت چه مراحلی را باید طی کنم و اولویت با کدام صورتجلسه میباشد و …
   لطفا راهنمایی فرمایید .
   با تشکرات فراوان

   پاسخ دادن
   • sadeq
    sadeq says:

    با درود و سپاس
    شرکت سهامی خاص نمی تواند بر مبنای شراکت کمتر از سه سهامدار ایجاد شود یا ادامه حیات بدهد. به نظر من هیچ صورتجلسه ای که موید خلاف این اصل باشد نباید به ثبت برسد.
    سرافراز باشید.

    پاسخ دادن
 27. عالی پور
  عالی پور says:

  باسلام . مادارای شرکت تعاونی مرغداری با۷ نفرعضو و سمت من نایب رییس شرکت می باشد حال مدیرعامل شرکت که عضو هیت مدیره هم است شرکت ر‌‌ا بدون هماهنگی بقیه اعضا به شخصی به صورت قولنامه دستی فروخته و خریدار ملزم شده قسط شرکت و ماهیانه مبلغی تا۸ سال به مدیر عامل پرداخت نماید حتی خریدار هیچ مبلغی پرداخت نکرده و متواری شده ما شرکت را تصرف کردیم ایا کار مدیر عامل بدون تشکیل مجمع عمومی قانونی است؟ایا کاری که ما کردیم قانونی است؟ حال باهماهنگی مدیرعامل و بقیه اعضا تصمیم بر فروش قسمتی از زمین شرکت جهت بدهی به بانک را داریم چه کار کنیم؟

  پاسخ دادن
  • sadeq
   sadeq says:

   با درود و سپاس
   ۱٫ مدیرعامل حتی با مصوبه مجمع عمومی هم نمی تواند سهام اعضا در شرکت تعاونی را بفروشد. سهام هر عضو متعلق به خود اوست و تنها شخصی که مجاز به فروش سهام اشخاص در شرکت تعاونی است مالک سهام یا وکیل اوست.
   ۲٫ مدیر عامل نمی تواند به تعهدات ناشی از معامله غیر قانونی و در واقع فروش مال غیر استناد کند و بدلیل معامله غیر قانونی در مقابل هیات مدیره و سهامداران مسئول است.
   ۳٫ هیات مدیره باید برای اعلام بطلان اقدامات مدیرعامل از طریق مراجع قضایی و اداره تعاون اقدام نمایند.
   ۴٫ تصرف اعضای هیات مدیره در اموال شرکت در حدود اختیارات و مقررات قانونی بر هر تصرف دیگری حاکمیت و ترجیح دارد.
   ۵٫ فروش اموال شرکت تعاونی توسط هیات مدیره پس از تصویب مجمع عمومی با رعایت آئین نامه معاملات و اساسنامه شرکت و در نظر گرفتن مقررات قانونی ممکن خواهد بود.
   سرافراز باشید.

   پاسخ دادن
 28. مهدی
  مهدی says:

  با سلام. چنانچه رئیس هیئت مدیره شرکت سهامی خاص فوت کند که به همراه مدیر عامل دارای حق امضا بوده است:
  ۱) برای تشکیل مجدد هیئت مدیره چه مراحلی باید انجام شود.
  ۲) آیا نایب رئیس میتواند حق امضا پیدا کند.
  ۳) مشکل امضای حساب بانکی شرکت چگونه قابل حل است.

  با تشکر

  پاسخ دادن
 29. شاهین
  شاهین says:

  سلام ،
  فرمایشات شما درست ،
  مجدد سهام بین ۳ نفر دیگه تقسیم شده ،
  در حال حاضر راهنمایی فرمایید پروسه ثبت و …
  به چه صورت و روندی است.

  پاسخ دادن
 30. مهدوی
  مهدوی says:

  باعرض سلام
  من میخوام یک شرکت مسئولیت محدود ثبت بدم آیا امکان این هست که شخصی که به عنوان صاحب اختیار امضا اسناد و اوراق انتخاب میشود به یک نفر خارج از شرکت وکالتنامه محضری در خصوص امضا اوراق عادی واداری شرکت را بدهد؟و این مطلب در اساسنامه و شرکتنامه شرکت ذکر شود و نماینده قانونی ایشان مسئولیت در خصوص امضا اوراق عادی و اداری را داشته باشد؟

  پاسخ دادن
 31. مهدوی
  مهدوی says:

  باعرض سلام
  من میخوام یک شرکت مسئولیت محدود ثبت بدم آیا امکان این هست که شخصی که به عنوان صاحب اختیار امضا اسناد و اوراق انتخاب میشود به یک نفر خارج از شرکت وکالتنامه محضری در خصوص امضا اوراق عادی واداری شرکت را بدهد؟و این مطلب در اساسنامه و شرکتنامه شرکت ذکر شود و نماینده قانونی ایشان مسئولیت در خصوص امضا اوراق عادی و اداری را داشته باشد؟

  پاسخ دادن
 32. امیر
  امیر says:

  با سلام،در شرکتهای سهامی خاص ،وقتیکه بعلت عدم توانائی شرکت در پرداخت بدهی شرکت به بانک ، وثایق وهم چنین تمام دارئی شرکت تکافوی پرداخت بدهی شرکت نباشد ،تعهدات اعضاء هیدت مدیره وهمچنین تعهدات اعضاء ساده شرکت چگونه است؟

  پاسخ دادن
 33. بهزاد
  بهزاد says:

  با سلام چنانچه یکی از اعضا حقوقی هیت مدیره در شرکت سهامی عام یا خاص سهام خود را بفروشد عضو هیت مدیره جدید چگونه انتخاب میشود ایا خریدار سهام جایگزین هیت مدیره قبلی میشود و یا ترتیبات دیگری مقرر است لطفا راهنمایی بفرمایید

  پاسخ دادن
  • صادق رئیسی کیا
   صادق رئیسی کیا says:

   درود و سپاس.
   اصولا عضو علی البدل هیات مدیره جایگزین وی می شود یا در صورت کاهش تعداد اعضاء هیات مدیره به زیر نصاب قانونی، مجمع عمومی صاحبان سهام برای انتخاب عضو جدید هیات مدیره دعوت به تشکیل جلسه می شود.
   سرافراز باشید.

   پاسخ دادن
 34. کتایون
  کتایون says:

  با سلام و احترام
  در تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۱۴ شرکتی ۴ نفره ای را با سهام مساوی ثبت نموده ایم ، که من به عنوان یکی از سهامداران و نیز به سمت مدیر عامل شرکت مذکور فعالیت مینمایم . بخاطر بی اطلاعی من در زمان تنظیم اساسنامه حق امضا اوراق اصلی و قراردادها با رییس هیئت مدیره بوده و من فقط حق امضاء اوراق عادی را دارم . ( درواقع رییس هیئت مدیره شرکت دیگری قبل از همکاری با ما دارد که مدیر عامل آن بوده و از نظر قانونی نمیتوانست مدیرعامل دو شرکت به صورت همزمان باشد) — تا به حال و پس از گذشت نزدیک به دو سال از فعالیت شرکت بنده هیچگونه دخالتی در مراودات مالی شرکت ندارم و درواقع از این امر ناراضی هستم . چون تصمیماتی که از طرف ایشان اتخاذ میشود بدون هماهنگی با هیئت مدیره است و درواقع از مراودات مالی بی خبر هستم
  حال سوال این است
  ۱ . آیا میتوانم به عنوان مدیرعامل جاری شرکت از رییس هیئت مدیره درخواست دوامضائه شدن حساب شرکت را بکنم؟ آیا این کار مستلزم تغییر در اساسنامه شرکت است یا با مراجعه به بانک این کار شدنی ست؟
  ۲ . با توجه به نزدیک شدن به اتمام مدت دوساله مدیرعاملی آیا میتوانم مجددا و بدون فاصله زمانی نسبت به دوره قبلی مدیرعامل باشم؟
  با تشکر از شما

  پاسخ دادن
  • صادق رئیسی کیا
   صادق رئیسی کیا says:

   با درود و سپاس.
   ۱٫ اضافه شدن صاحبان امضاء مجاز یا تغییر در ترکیب و تعداد آنها در چهارچوب اساسنامه شرکت ممکن است.
   ۲٫ تمدید دوره مسئولیت مدیرعامل در صورت انتخاب وی از سوی هیات مدیره و در چهارچوب اساسنامه شرکت بلامانع است.

   پاسخ دادن
 35. عليرضا مهدوي
  عليرضا مهدوي says:

  باسلام – درحال تنظیم صورتجلسه مجمع و هیئت مدیره هستم . مقرراست امضاء اسناد تعهد آور با مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با شد ودرعین حال رئیس هیئت مدیره از من خواسته که ضمن صورتجلسه ای که قراراست در ثبت شرکتها ثبت گردد اختیارایشان (رئیس هیئت مدیره) را به معاون اداری مالی تفویض کنم . آیا اساسا چنین خواسته ای قانونی ویا قابل ثبت است ؟ متشکرم

  پاسخ دادن
  • صادق رئیسی کیا
   صادق رئیسی کیا says:

   با درود و سپاس.
   اگر منظورتان تفویض اختیار رئیس هیات مدیره برای امضاء اسناد تعهد آور می باشد و در اساساسنامه شرکت، تفویض این اختیار پیش بینی نشده باشد صورتجلسه تنظیمی مورد سوال شما قانونی نیست و از لحاظ قانونی قابل ثبت نیز نخواهد بود.
   سرافراز باشید.

   پاسخ دادن
 36. علی
  علی says:

  با سلام ، اگه امکانش هست چند مورد از وظایف مالک باشگاه در صورتی که عضو هیات مدیره نباشد بگید و آیا میتواند سهامدار یا حق امضا داشته باشد. ممنونم

  پاسخ دادن
  • صادق رئیسی کیا
   صادق رئیسی کیا says:

   با درود و سپاس.
   ۱- مالک یا مالکین باشگاه،تحت عنوان صاحبان سهام یا به عنوان موسس باشگاه، در قالب مجمع عمومی صاحبان سهام (در باشگاههائی که تحت عنوان شرکت سهامی فرهنگی ورزشی، فعالیت می کنند) یا هیات امناء (در باشگاههائی که تحت عنوان موسسه فرهنگی ورزشی فعالیت می کنند) هیات مدیره را انتخاب می کنند، بودجه باشگاه را تعیین می کنند، حدود اختیارات هیات مدیره را معین می کنند، آئین نامه ها و شیوه نامه های باشگاه را تصویب می کنند، به حساب سود و زیان باشگاه رسیدگی می کنند و…
   ۲- سهامدار، نمی تواند حق امضاء داشته باشد مگر اینکه به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب شود و در این صورت، برابر حدود و اوصافی که در اساسنامه باشگاه آمده صاحب امضاء تلقی خواهد شد.
   سرافراز باشید.

   پاسخ دادن
 37. علی
  علی says:

  با سلام . من و یکی از دوستانم در سال ۸۴ اقدام به تاسیس یک شرکت تاسیساتی گرفتیم ، من به عنوان رییس هیات مدیره و دوستم مدیر عامل . بعد از مدتی قرار شد که شرکت منحل شود که دوست من اعلام کرد که این کار را انجام داده است ، اما در حال حاضر متوجه شدم که دوست اینجانب همچنان در حال فعالیت بوده و بدون پرداخت مالیات چندین سال شرکت را نگه داشته و با مهر شرکت قرار داد بسته است ، آیا عدم پرداخت مالیات شرکت برای من مشکلی ایجاد می کند ، و اگر بخواهم از شرکت خارج شوم چگونه باید عمل کنم ، ممنون

  پاسخ دادن
 38. علی
  علی says:

  سلام به شما و ممنون از چنین وب سایتی

  میشه بفرمائید دقیییقا چند نوع مجمع داریم؟ البته در شرکتهای سهامی خاص
  و وظیفه هر مجمع را هم بفرمائید ممنون میشم.

  پاسخ دادن
  • صادق رئیسی کیا
   صادق رئیسی کیا says:

   با درود و سپاس.
   ۱- مجمع عمومی موسس برای تصویب اساسنامه اولیه و تشکیل و ثبت شرکت و برخی وظایف خاص. ادامه فعالیت این مجمع پس از تاسیس شرکت، به خودی خود، پایان می پذیرد.
   ۲- مجمع عمومی فوق العاده برای اصلاح اساسنامه و افزایش و کاهش سرمایه و برخی وظایف دیگر.
   ۳- مجمع عمومی عادی برای انتخاب مدیران و بازرس قانونی و برخی وظایف دیگر. این مجمع باسیتی حداقل یک نوبت در هر سال تشکیل جلسه دهد.
   سرافراز باشید.

   پاسخ دادن
 39. امیر
  امیر says:

  با سلام و احترام
  من عضو هیت مدیره یک شرکت سهامی خاص هستم و سهام من ۵% است. الان این شرکت در حال ورشکستگی است و بدهی زیادی دارد! میزان سهم من از بدهی چقدر خواهد بود؟ چه اقدامی میتوانم انجام دهم؟

  پاسخ دادن
 40. arash
  arash says:

  با سلام
  جهت ثبت شرکت سهامی خاص مهندسی مشاور نیاز به مدارک تحصیلی و پروانه اشتغال یک نفر به عنوان مدیرعامل داریم که ایشان مدیرعامل شرکت دیگری هستند که قرارداد بین آن ها تمام شده و ایشان مایل به ادامه همکاری با شرکت قبلی نیستند.
  برای پیگیری دریافت مدارک و آزاد نمودن آن از وزارت راه و شهرسازی چه اقدام قانونی می توان انجام داد؟

  پاسخ دادن
  • صادق رئیسی کیا
   صادق رئیسی کیا says:

   با درود و سپاس.
   از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سازمان نظام مهندسی استان مربوطه برای طرح ادعا نسبت به ترتیبات رتبه بندی و دریافت رتبه (گرید) و از طریق هیات مدیره و بازرس قانونی شرکت برای آگهی تغییرات مدیران شرکت و پایان بخشیدن به مسئولیت مدیرعامل و تسویه حساب با وی می توان اقدام کرد.
   از طریق بعضی مراجع دیگر نیز می توان با عناوین دیگر طرح ادعا نمود.
   سرافراز باشید.

   پاسخ دادن
 41. منتظر
  منتظر says:

  با عرض سلام خدمت مدیر محترم سایت
  بنده در مرحله گزینش در سازمان اداری هستم
  با توجه به اینکه عضو هیت مدیره شرکت با مسولیت محدود هستم
  ایا برای من در استخدام مشکلی ایجاد میشود یا خیر؟

  پاسخ دادن
 42. علوی
  علوی says:

  سلام
  من از یک شرکت سهامی خاص بابت انجام کار قراردادی طلب دارم، حال می خواهم از آن شرکت شکایت کنم چونکه بعد از گذشت یک سال همچنان از پرداخت پول طفره می کند و همچنین تمام دارایی های آن شرکت یک دهم طلب بنده هم نمی شود.آیا مدیری که قرارداد را امضاء کرده و صاحب ۹۸ درصد سهام آن شرکت می باشد موظف نیست که آن بدهی را پرداخت نماید، حتی از دارایی های شخصی خود؟!
  آیا دارایی شرکت با دارایی مدیر صاحب ۹۸ درصد سهام آن شرکت جدا از هم می باشد؟!
  وکیلی به من گفت اگر آن شرکت محکوم به پرداخت هم بشود فقط براساس همان سهام اسمی که در بانک تعهد کرده پرداخت می کند چونکه دارایی دیگری بنام شرکت وجود ندارد. یعنی شرکتی که ۱۰۰ هزارتومان سرمایه اولیه اش می باشد فقط براساس آن ملزم به پرداخت میشود و نمیتوان دارایی هایی که بنام شخص خودش است برای این منظور استفاده کرد آخه الان دارایی همان شخص ۵۰۰ برابر پول من هست.
  ممنون میشم راهنمایی کنید
  بااحترام

  پاسخ دادن
  • صادق رئیسی کیا
   صادق رئیسی کیا says:

   با درود و سپاس.
   ۱- مدیر شرکت سهامی حتی اگر ۹۸ درصد سهام آن شرمت را هم مالک باشد موظف به پرداخت بدهی شرکت، از دارائی شخصی خود نیست.
   ۲- دارائی شرکت با دارائی مدیر آن و دارائی سهامدران آن از هم جدا هستند.
   ۳- بدهی شرکت باید از محل اموال و دارائی شرکت، پرداخت شود.
   ۴- مسئولیت سهامداران شرکت در مقایبل بدهی و تعهدات شرکت فقط به اندازه ارزش اسمی سهام آنهاست.
   ۵- در هنگام معامله برای تضمین بستانکاری خود و تضمین تعهداتی که به نفع شما بوده می توانستید چاره اندیشی کنید که نکردید. می توانستید مراحل انجام کار را با میزان پرداخت ها متناسب کنید، می توانستید مدیران را به صورت شخصی ضامن ایفای تعهدات شرکت قرار دهید و…
   اصولا باید در هنگام معامله مشاوره فرمائید تا این دچار این عواقب نگردید.
   سرافراز باشید

   پاسخ دادن
 43. احمد وزیری
  احمد وزیری says:

  با سلام ، بنده با مصوبه هیات امنا در یک موسسه غیر تجاری غیر دولتی به عنوان خزانه دار از ابتدای سال ۹۵ منصوب و مشغول به کار شده ام ! طی نامه ای از مدیر عامل تقاضای تهیه صورتجلسه تحویل و تحول اسناد مدارک و دفاتر و مانده حسابهای موسسه را از مسول مالی قبلی که در آگهی ثبت شرکت ها نیز معرفی شده بود کردم اما تا کنون ایشان این صورتجلسه را تهیه نکرده و به مدیر عامل گفته است با توجه به انتخاب بنده کلیه مسولیت حساب ها و جواب گویی به مراجع ذیصلاح بعهده بنده بوده و ایشان مسولیتی ندارند.
  محبت نموده اگر حق با ایشان است موارد قانونی آن را برای بنده ارسال فرمایید و در غیر این صورت موارد قانونی مسولیت پذیری ایشان را ارسال نمایید .

  پاسخ دادن
  • صادق رئیسی کیا
   صادق رئیسی کیا says:

   با درود و سپاس.
   اصولا نقطه شروع مسئولیت و زمان انتقال آن به شما از تاریخ قبول مسئولیت بوسیله شماست. مسئولیت شما نسبت به امور جاری از تاریخی که قبول مسئولیت نموده اید شروع می شود و نسبت به امور و تعهدات پیشین، مسئولیت وقوع و ایجاد و صحت آنچه واقع شده با مدیران قبلی و مسئولیت احراز صحت آنها برای ادامه انجام یا اصلاح یا لغو آنها با شماست.
   مشاوره کامل تر در این زمینه مستلزم ارائه توضیحات بیشتر از سوی شما و پاسخ مشروح به آنهابه صورت حضوری است که در صورت تمایل می توانید با دفترم به شماره ۸۸۳۲۱۰۸۸ تماس حاصل و وقت مشاوره بخواهید.
   سرافراز باشید.

   پاسخ دادن
  • صادق رئیسی کیا
   صادق رئیسی کیا says:

   با درود و سپاس.
   بله می توان به نمایندگی یا وکالت از یک سهامدار در مجمع عمومی صاحبان سهام، شرکت کرد.
   برگه نمایندگی برابر فرم مورد قبول شرکت، یا وکالتنامه ای که اختیارات لازم در آن درج شده باشد برای احراز نمایندگی و وکالت شما لازم است.
   سرافراز باشید.

   پاسخ دادن
 44. فتحی
  فتحی says:

  سلام و خسته نباشید. من کارمند یک شرکت سهامی خاص بودم که مدیر عامل برای فرار از مالیات و … من و سه نفر دیگر را به عضویت هیات مدیره و بعنوان سهامدار در روزنامه معرفی کرد. متاسفانه الان متوجه شدیم شرکت بدهی دارد و درعین حال فعال هم هست. آیا برای پرداخت بدهی مالیاتی شرکت( کارخانه در مشهد) میتوانم با یک وکالت از دو سهامدار دیگر به اداره مالیات مراجعه کنم و خود کارخانه و شرکت و یا دستگاه های کارخانه را به مزایده بگذارم و یا توقیف دولت کنم ؟! یا اموال خودم هم در خطر است؟ پیشاپیش ممنون از جوابتان.

  پاسخ دادن
  • صادق رئیسی کیا
   صادق رئیسی کیا says:

   با درود و سپاس.
   برای نهایت استحکام در تصمیمات، اگر هیچ امکان نقدی یا شرایط پرداخت قسطی مالیلات را ندارید پرداخت و تسویه بدهی مالیاتی شرکت از طریق فروش اموال شرکت (ترجیحاً اموال مازاد یا فرسوده یا ماشین آلات غیر تولیدی شرکت) به صورت مزایده بر پایه قیمت کارشناسی را به تصویب هیات مدیره برسانید و سپس اقدام به فروش و صرف وجه آنها دقیقا برای تسویه مالیات نمائید.
   اگر به تکالیف مالیاتی خود در شرکت عمل نکنید ضمن آنکه احتمالا ممنوع الخروج می شوید همراه با شرکت، مسئولیت تضامنی برای پرداخت مالیات خواهید داشت.
   سرافراز باشید.

   پاسخ دادن
 45. مهرداد
  مهرداد says:

  با سلام
  در شرکت سهامی خاص اگر قامتگاه شرکت تغییر کند آگهی در روزنامه رسمی جزو وظایف هیئت مدیره میباشد یا باید مجمع به آنها این وظیفه را تفویض کرده باشد ؟ در صورت امکان ماده قانونی که در این مورد توضیح داده شده است در قانون تجارت را هم بگویید
  با تشکر

  پاسخ دادن
دیدگاه های جدیدتر »

دیدگاه خود را ثبت کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *