وظایف و اختیارات خاص و غیر قابل تفویض هیأت مدیره در شرکت های سهامی

هشدار: پیش از آغاز نوشتار،  به اشخاصی که نوشتارهای من در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون پیوند سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر گونه ای منتشر می کنند متذکر می شوم که چشم به راه عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه نوشتارهایم باشند.

ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

برابر ماده ی ۱۰۷ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ اداره ی شرکت سهامی بعهده ی هیات مدیره است. مستفاد از مقررات قانون تجارت ، هیات مدیره ی هیچ شرکت سهامی نمی تواند کمتر از سه نفر باشد. بنابراین حتی در موارد و فروضی که شرکت سهامی حول محور یکی از سهامداران و تحت تاثیر شخصیت ، توانمندی و سرمایه ی او تاسیس شده باشد و فعالیت کند در اداره ی امور و اتخاذ تصمیم برابر آنچه که قانون تجارت ایران تکلیف نموده بایستی به صورت هیاتی و جمعی اداره گردد. بنابراین مسئولیت اداره ی امور شرکت نیز مسئولیتی جمعی و آثار و تبعات ناشی از تصمیمات متخذه و اقدامات انجام شده یا عدم اتخاذ تصمیم در مواقع لزوم یا سوء مدیریت نیز اساساً متوجه همه ی اعضای هیات مدیره است.

بر اساس ماده ۱۱۸ قانون یاد شده ، هیات مدیره، دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره ی امور شرکت شناخته می شود مگر در اموری که اقدام و اتخاذ تصمیم درباره ی آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی صاحبان سهام باشد و البته من در مقوله دیگری صلاحیتهای خاص و غیر قابل تفویض مجامع عمومی صاحبان سهام را بر اساس قانون تجارت و دیگر مقررات ایران، بر خواهم شمرد و تقدیم بازدید کنندگان محترم سایتم خواهم کرد اما در این گفتار ، فهرستی از وظایف غیر قابل تفویض هیات مدیره در شرکتهای سهامی را مورد اشاره قرار می دهم.

از طرف دیگر باید گفت که هر شخصی اصولاً می تواند امورش را بوسیله ی وکیل خود انجام دهد مگر اموری که اعطای وکالت در آن ذاتاً ناشدنی یا به موجب قانون ممنوع یا محدود شده باشد مانند ایفای وظایف خاص زوجین در قبال یکدیگر ، خدمت وظیفه عمومی ، آزمونهای تحصیلی و آزمون ورود به دانشگاه ، آزمون رانندگی ، تست عدم اعتیاد ، شهادت و سوگند که انجام آن بوسیله وکیل ممکن نیست زیرا در این گونه امور شخصیت ، توانایی و ویژگی ها و تخصص فرد به قدری، حائز اهمیت است که هدف اصلی طرفین معامله و شرط اساسی صحت آن امور، تلقی می شود و در اصطلاح حقوقدانان، مباشرت خود شخص، شرط صحت آن امور است.

در مواردی نیز اعطای وکالت به خودی خود، ممنوع و واجد اشکال نیست بلکه باید در اعطای وکالت یا قبول و انجام آن، شرایطی رعایت گردد تا به اعتبار و صحت اموری که تحت عنوان وکالت انجام می شود خللی وارد نیاید مانند موضوعات مواد ۶۶۳ تا ۶۶۵ قانون مدنی که بر لزوم تصریح به اختیار وکیل در قبض و محاکمه، تاکید نموده است و بدین ترتیب ما مثلاً ناچاریم قبل از هر چیز دیگری مطمئن شویم که آیا وکیل به موجب وکالتنامه، دارای اختیار لازم جهت طرح دعوی یا تجدید نظر خواهی یا دریافت ثمن از خریدار و وصول محکوم به از محکوم علیه هست یا خیر؟

با اوصاف فوق سوالی که مطرح می شود این است که آیا وظایف و مسئولیتهای هیات مدیره و مدیر عامل در شرکت سهامی خاص اصولاً قابل تفویض و اعطای وکالت به دیگری هست یا خیر؟

در پاسخ به این سوال و برای تبیین بهتر مطلب و به عنوان مقدمه ی پاسخ، مختصراً به بررسی امکان حضور وکیل در مجامع عمومی صاحبان سهام به وکالت از صاحب سهم می پردازیم.

به تصریح ماده ۱۰۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ حضور وکیل صاحب سهم به وکالت از صاحب سهم در کلیه مجامع عمومی صاحبان سهام شرکت های سهامی(اعم از مجمع عمومی موسس،مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی) مجاز و حضور وکیل مزبور به منزله ی حضور خود صاحب سهم است. شرایط لازم برای صحت چنین وکالتی شرایط عمومی معاملات از قبیل اهلیت و… است و علاوه بر آنها ارائه ی وکالتنامه ی معتبری که مبین اختیار وکیل از ناحیه ی صاحب سهم برای شرکت در مجمع عمومی صاحبان سهام و اعطای رای می باشد ضرورت دارد. لازم به ذکر است وکیل مزبور نمی تواند به وکالت و نمایندگی از اشخاص حقیقی سهامدار به عضویت هیات مدیره شرکت درآید زیرا بنا به تصریح ماده ی ۱۰۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ اعضای هیات مدیره ی شرکتهای سهامی باید از بین صاحبان سهام انتخاب شوند. فقط در صورتی چنین وکیلی می تواند علاوه بر وکالت از شخص حقیقی سهامدار در مجامع عمومی صاحبان سهام نامزد عضویت در هیات مدیره شرکت سهامی شود که خود نیز از سهامداران آن شرکت سهامی باشد.

بنابراین وکلای اشخاص حقیقی سهامدار در شرکت های سهامی می توانند به وکالت از سهامداران حقیقی در مجامع عمومی صاحبان سهام با حق رای حضور یابند اما بنا به تصریح ماده ی ۱۰۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ نمی توانند عضو هیات مدیره ی آن شرکت شوند.

اما عضویت در هیات مدیره شرکت های سهامی به وکالت و نمایندگی از شخص حقوقی سهامدار به تصریح ماده ۱۱۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ مجاز است و این در مرحله ی پس از برگزاری مجمع عمومی صاحبان سهام است. در واقع، پس از آنکه اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب سهم با رای سهامداران یا وکلای آنها به عضویت هیات مدیره شرکت سهامی درآمدند اشخاص حقوقی عضو هیات مدیره، یک شخص حقیقی را به نمایندگی خود برای حضور در جلسات هیات مدیره و اعمال نظر و رای خود، انتخاب و معرفی خواهند کرد.

جمع بندی مبحث تا اینجا این است که در شرکت های سهامی، انتخاب وکیل سهامدار حقیقی به عضویت در هیات مدیره در حالی که وکیل مزبور خود از سهامداران شرکت نباشد ممکن نیست.

فرض دیگری که قابل طرح است و منظور اصلی ما از طرح این مبحث می باشد صورتی است که اشخاص عضو هیات مدیره ی شرکت سهامی که خود قبلاً بوسیله ی مجمع عمومی صاحبان سهام انتخاب شده اند بخواهند شخصی را به وکالت از خود و برای ایفای مسئولیتهای خود به جلسات هیات مدیره معرفی نمایند. در این خصوص تکلیف اشخاص حقوقی عضو هیات مدیره را ماده ی ۱۱۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ روشن کرده است. بنا به تصریح ماده ی یاد شده، اشخاص حقوقی عضو هیات مدیره می توانند نماینده ی خود در هیات مدیره ی شرکت سهامی را هر زمان که بخواهند عزل و همزمان نماینده ی بعدی خود را به جانشینی او معرفی نمایند.

در مورد امکان ایفای وظایف هیات مدیره به وکالت از اشخاص حقیقی عضو هیات مدیره ی شرکت سهامی در قانون تجارت ایران تصریحی وجود ندارد اما از ماده ی ۱۰۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت می توان چنین استنباط و برداشت نمود که عضویت شخص حقیقی در هیات مدیره شرکت سهامی، قائم به سهامدار بودن وی در شرکت است و اداره ی امور شرکت سهامی (که از وظایف هیات مدیره است) در مورد اشخاص حقیقی عضو هیات مدیره به واسطه ی شخصیت ، توانایی و ویژگی ها و تخصص فردی آنان به ایشان محول شده است. بنابراین وکلای اشخاص حقیقی سهامدار نمی توانند در رای گیری و اتخاذ تصمیم در هیات مدیره ی شرکت سهامی شرکت کنند. به بیان دیگر می توان گفت اتخاذ تصمیم و رای در هیات مدیره برای شخص حقیقی عضو هیات مدیره مسئولیتی است غیر قابل تفویض و قائم به شخص.

در عین حال باید گفت که هیات مدیره ی شرکت های سهامی علاوه بر مسئولیتهای غیر قابل تفوض، امور و مسئولیتهایی هم دارند که قابل تفوض و قابل انجام از طریق وکیل است مانند وظیفه ی هیات مدیره برای ثبت و آگهی تغییرات صاحبان امضاء مجاز یا تغییر ترکیب و سمت اعضای هیات مدیره ی شرکت که پس از اتخاذ تصمیم بوسیله ی مجمع عمومی صاحبان سهام یا هیات مدیره، بوسیله ی یکی از اعضای هیات مدیره یا هر شخص دیگری به وکالت از او قابل انجام است. این مسئولیتها که قابل تفویض و اعطای وکالت هستند غالباً جنبه اداری دارند نه مدیریتی یعنی اینکه اتخاذ تصمیم در مورد آنها در عملیات شرکت، تاثیر حیاتی و اساسی ندارد.

وظایف غیر قابل تفویض هیات مدیره، وظایفی هستند که هیات مدیره نمی تواند با واگذاری صلاحیت و محول نمودن اختیار ، انجام آنها را از مدیر عامل یا یکی از اعضای هیات مدیره یا شخص ثالث، تحت عنوان وکالت ، نیابت ، نماینده و کارگزار و… بخواهد و بدین ترتیب خود را از مسئولیت قانونی انجام آن مبری بداند. اینها بخشی از مسئولیتها و وظایفی هستند که انجام آنها یا اتخاذ تصمیم در مورد آنها مباشرتاً و بدون آنکه قانوناً قابل تفویض و اعطای وکالت به دیگری باشد صرفاً در صلاحیت و وظیفه ی اعضای هیات مدیره ی شرکت های سهامی است.

۱- تکلیف رئیس و اعضای هیأت مدیره به مطالبه ی قسمت پرداخت نشده ی مبلغ اسمی سهام شرکت ظرف مهلت مقرر در اساسنامه شرکت.(ماده ی ۳۳ با توجه به بند ۱ ماده ی ۲۴۶ لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

۲- تکلیف رئیس و اعضای هیأت مدیره به دعوت مجمع عمومی فوق العاده برای تقلیل سرمایه ی شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده ی سهام ظرف دو ماه قبل از پایان مهلتی که در اساسنامه ی شرکت برای مطالبه ی قسمت پرداخت نشده ی سهام مقرر شده است.(ماده ی ۳۳ با توجه به بند ۱ ماده ی ۲۴۶ لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

۳- اجازه ی صدور اوراق قرضه پس از پرداخت کلیه ی سرمایه شرکت.

۴- اختیار صدور اوراق قرضه پس از پرداخت کلیه ی سرمایه ی شرکت و انقضاء دو سال تمام از تاریخ ثبت شرکت و تصویب دو ترازنامه توسط مجمع عمومی عادی.(ماده ی ۵۵ با توجه به  ماده ی ۲۵۰ لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

۵- پیشنهاد انتشار اوراق قرضه به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام اگر انتشار اوراق قرضه در اساسنامه شرکت پیش بینی نشده باشد.( مواد ۵۶ و۲۵۱ لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت )

۶- تهیه صورت حاضرین در مجمع عمومی صاحبان سهام که درآن هویت کامل ، اقامتگاه ، تعداد سهام و تعداد رأی هر یک ازحاضرین در مجمع قید شده و به امضاء آنان رسیده باشد .( مواد ۹۹ و ۲۵۵ لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت )

۷- دعوت مجمع عمومی عادی صاحبان سهام حداکثر تا ۶ ماه پس از پایان سال مالی شرکت برای تصویب عملیات سال مالی قبل و جهت رسیدگی به حسابها و سود و زیان و ترازنامه.( مواد ۲۵۴ و ۱۳۸ لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت )

۸- تهیه ی صورت دارایی و دیون شرکت در پایان سال مالی شرکت و همچنین تهیه ی ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت به همراه گزارشی درباره ی فعالیت و وضع عمومی شرکت طی همان سال مالی.( مواد ۲۳۲ و۲۵۴ لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

۹- تسلیم ترازنامه ی مذکور در بند ۸ حداقل ۲۰ روز قبل از تاریخ مجمع عمومی عادی سالانه ی شرکت به بازرسان شرکت.( مواد ۲۳۲ و۲۵۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

۱۰- دعوت مجمع عمومی عادی در هر موقع که انتخاب بازرسان شرکت باید انجام پذیرد.( مواد ۲۵۹ و۱۴۴ و۱۲۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

۱۱- انتخاب یک نفر شخص حقیقی به مدیر عاملی شرکت و تعیین حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او. ( ماده ی ۱۲۴ لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

۱۲- تکلیف هیات مدیره به اطلاع رسانی به کلیه صاحبان سهام در مورد کاهش اختیاری سرمایه ی شرکت از طریق کاهش بهای اسمی سهام شرکت و رد مبلغ کاهش یافته ی هر سهم با انتشار اطلاعیه در روزنامه ی کثیر الانتشاری که آگهی های شرکت در آن منتشر می گردد و نیز با ارسال اطلاعیه ی مذکور برای صاحبان سهام با نام شرکت با پست سفارشی.(ماده ی ۱۹۶ لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

به یادداشت های مرتبط با این موضوع، در سایت شخصی صادق رئیسی کیا که در زیر این یادداشت، آمده است رجوع و آنها را مطالعه فرمائید. یقیناً به دانش و مهارت های کاربردی شما خواهد افزود.

در صورتی که به مشاوره در زمینه ی یادداشت ها و نوشتارهای من نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده، علاقه مند، بودید درخواست خود را به s.raeisikia@gmail.com ارسال یا با شماره های ۸۸۳۲۱۰۸۸ و ۸۸۳۲۳۲۷۹ (گروه حقوقی برهان) تماس، حاصل فرمائید.

صادق رئیسی کیا

نوزدهم اسفندماه ۱۳۹۰

                                                                                     

133 پاسخ
« دیدگاه های قدیمی تر
 1. همایون صباغ زاده
  همایون صباغ زاده says:

  جناب آقای رئیسی کیا

  با سلام و تبریک پیشاپیش عید سعید فطر

  ضمن تشکر از سایت بسیار خوب شما سوالی داشتم در خصوص ثبت صورتجلسات مجامع و هیات مدیره شرکت خودم .
  شرکتی دارم که در سال ۱۳۷۲ بصورت خانوادگی (بنده، خواهرم و مادرم) در قالب سهامی خاص تاسیس گردیده و بدلیل فوت مادرم می خواستم همسرم را جایگزین ایشان نمایم و کلیه مراحل قانونی انحصار وراثت و پرداخت مالیات سهام سهم الارث مادر نیز پرداخت شده است . صورتجلسات مربوط به نقل و انتقال قهری سهام و هیات مدیره جدید و مجامع مربوطه تهیه و طی ۳ نوبت به ثبت شرکتها ارسال گردیده است و نهایتا ایرادی که به ما می گیرند این است که تعداد شما درحال حاضر زیر ۳ نفر بوده و نمی توانید تشکلیل جلسه دهید. لطف بقرمایید راهنمایی بفرمایید چه کاری باید انجام دهم .آیا قانون این موارد را پیش بینی نکرده است؟ در اینصورت باید شرکت را تعطیل نمایم؟ تکلیف تعهدات شرکت و مطالبات آن چه خواهد شد؟
  پیشاپیش از مساعدت حضرتعالی کمال تشکر را دارم .

  با احترام مجدد
  همایون صباغ زاده

  پاسخ دادن
  • صادق رئیسی کیا
   صادق رئیسی کیا says:

   با درود و سپاس.
   برابر قانون تجارت ایران، حداقل تعداد سهامداران و در نتیجه حداقل تعداد اعضای هیات مدیره در شرکت سهامی خاص باید سه نفر باشد.
   شما می توانید یک سهم از سهام خود را به همسرتان یا یک فرد آشنا و مطمئن، انتقال دهید تا حداقل تعداد سهامدار و اعضای هیات مدیره، را بدست آوردید.
   همچنین می توتانید در مرحله بعد، شرکت سهامی را به شرکت با مسئولیت محدود تبدیل کنید. در شرکت با مسئولیت محدود، حداقل تعداد شرکاء دو نفر است.
   بدین ترتیب، نیازی به تعطیلی شرکت نیست.
   ضمنا تا زمانی که تغییرات مدیران را اعمال نکرده اید هیات مدیره و مدیرعامل کنونی امکان قانونی اداره امور شرکت و انجام تعهدات و احقاق حقوق شرکت را دارند.
   سرافراز باشید.

   پاسخ دادن
   • مسعود
    مسعود says:

    ضمن تشکر از پاسخ جنابعالی
    حال با فرض اینکه نقل و انتقال سهام باید از طریق تشکیل مجمع عمومی صورت گیرد وضعیت چگونه خواهد شد ؟ با این فرض اساسا با دو سهامدار که نمیشود مجمع برگزار کرد تا انتقال سهام صورت گیرد.
    موجب تشکر است که پاسخ این سوال را هم بدهید

    پاسخ دادن
    • صادق رئیسی کیا
     صادق رئیسی کیا says:

     با درود و سپاس
     ارائه مشاوره تکمیلی و دقیقتر در این مورد مستلزم مشاوره حضوری و پرداخت هزینه از سوی شماست. در صورت تمایل برای تنظیم وقت مشاوره با دفترم به شماره ۰۲۱۸۸۳۲۳۲۷۹ تماس حاصل فرمائید.
     سرافراز باشید.

     پاسخ دادن
  • صادق رئیسی کیا
   صادق رئیسی کیا says:

   با درود و سپاس.
   اصولاً خیر.
   مدیرعامل در موارد و حدودی که در اساسنامه شرکت یا مصوبات مجامع عمومی، بدان تصریح گردیده و در حدودی که هیات مدیره شرکت به او (در چهارچوب قانون و اساسنامه) اجازه می دهد می تواند اختیارات خود را تفویض اختیار نماید.
   سرافراز باشید.

   پاسخ دادن
 2. مقصودلو
  مقصودلو says:

  سلام مدیرعامل شرکت به بموجب اساسنامه اختیار امضا نامه های عادی همراه با مهر شرکت را دارد ایا می تواند با استخدام وکیل دادگستری از طرف شرکت علیه سایر اشخاص طرح دعوی کند یا خیر؟

  پاسخ دادن
  • صادق رئیسی کیا
   صادق رئیسی کیا says:

   با درود و سپاس.
   خیر. مدیرعامل شرکت باید برای طرح و دفاع از دعاوی و اعطای وکالت، به موجب اساسنامه یا به موجب مصوبات مجامع عمومی یا به موجب مصوبه هیات مدیره شرکت، دارای اختیار باشد.
   سرافراز باشید.

   پاسخ دادن
 3. محسن
  محسن says:

  با سلام آیا برای ثبت شرکت فنی مهندسی میتوانیم یه مهندس که کارمند رسمی باشه به عنوان مهندس شرکت برای اخذ گرید شرکت معرفی کرد؟ آیا کارمند بودن مهندس مشکلی ندارد؟

  پاسخ دادن
 4. محسن حاتمی
  محسن حاتمی says:

  آیا در شرکت سهامی خاص که اسناد با امضای مدیر عامل معتبر است، آیا قراردادی که با مهر شرکت و امضای از طرف مدیر عامل می تواند معتبر باشد؟

  پاسخ دادن
 5. علی
  علی says:

  باسلام
  ۳۰ درصد از سهام یک شرکت سهامی خاص را به ملبغ یک میلیارد تومان خریداری کرده ام و بین خودم و مدیرعامل آن شرکت که ۹۰ درصد سهام شرکت را دارد یک قرارداد دوجانبه با مهر شرکت و امضای طرفین و یک چک ضمانت جهت اطمینان از نقل و انتقال سهام منقعد کردیم. در حال حاضر مدیر عامل از انتقال سهام خودداری می کند و به بهانه های مختلف سر باز می زند. وکیل به من گفت باید با اشخاص سهام دار (با شخص) قرارداد می بستی نه با شرکت چون شرکت سهامی از خود ندارد. حال آیا من می توانم از مدیرعامل شکایت کنم و درخواست رد مال یا اجبار وی به سهامدار کردن من بکنم؟

  پاسخ دادن
  • صادق رئیسی کیا
   صادق رئیسی کیا says:

   با درود و سپاس.
   شکایت، به سختی نتیجه خواهد داد اما به لحاظ حقوقی، امکان طرح دعوی مطالبه وجه خود را دارید. الزام این فرد، که خودش سهامدار نیست به واگذاری سهام، بی فایده خواهد بود.
   پیش از انعقاد هر قراردادی، مشاوره حقوقی با وکلا و کارشناسان حقوقی متخصص در موضوع، را در نظر داشته باشید.
   سرافراز باشید.

   پاسخ دادن
 6. سعید
  سعید says:

  با سلام و عرض ادب
  بنده عضو هیئت مدیره و نایب رئیس شرکت مهندسی اجرا ساختمان سهامی خاص هستم بیش از ۲ سال از مدت قانونی هیئت مدیره می گذرد و مدیرعامل در این مدت با اختیاراتی که داشته است اقدام به عقد قراردادهایی با اشخاص حقیقی و حقوقی کرده که یک نسخه از آن قراردادها در نظام مهندسی موجود می باشد و نه تنها اعضا را در جریان قرار نداد بلکه هیچ درآمدی به سهامداران و اعضاء هیئت مدیره هم تاکنون تعلق نگرفته علیهذا سوال بنده این است که آیا هیئت مدیره می تواند از اعضاء دعوت نماید و مدیرعامل را با دو سوم اعضا بر کنار و مدیرعامل جدید منصوب کرده و اینکه شکل دعوت نامه باید به چه شکل باشد.
  پیشاپیش از توجه و پاسخ شما متشکرم

  پاسخ دادن
  • صادق رئیسی کیا
   صادق رئیسی کیا says:

   با درود و سپاس.
   بله. هیات مدیره می تواند در هر زمان که خواست مدیرعامل را عزل کند. رئیس هیات مدیره باید جلسه هیات مدیره را با دستور برکناری مدیرعامل، به ترتیبی که در اساسنامه شرکت و قانون تجارت آمده است به تشکیل جلسه دعوت کند و برابر مقررات شرکت، اتخاذ تصمیم نماید.
   سرافراز باشید.

   پاسخ دادن
 7. حمید
  حمید says:

  باسلام درشرکتهای سهامی خاص باتعدادسهامداربالای ۹۰۰۰نفرآیابرای خریدملک جهت فعالیت شرکت هیئت مدیره میتواندتصمیم بگیردیابایدمجمع برگزارشودباتشکر

  پاسخ دادن
 8. محمدی
  محمدی says:

  با سلام و سپاس بخاطر مطالب ارزنده شما
  آیا یک شخص همزمان می تواند مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یک شرکت سهامی خاص باشد؟
  با تشکر

  پاسخ دادن
 9. هادی ربیع
  هادی ربیع says:

  با عرض سلام خدمت آقای رئیسی کیا
  بنده تازگی بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت سهامی خاص شدم. و سهامداران اصلی شرکت اشخاص حقوقی هستند واینجانب بعنوان نماینده شرکت حقوقی می باشم.
  حال بازرس شرکت می فرمایند که حتما باید سهم وثیقه داشته باشم یا بیاورم.
  لطفا راهنمایی بفرمایید که این سهم وثیقه را به چه صورت باید بیاورم و به چه نحوی باید به ادره ثبت شرکت ها اعلام کرد یا نه لازم نمی باشد.لطفا مراحل را بصورت کامل توضیح بفرمایید.
  ممنون و با احترام .

  پاسخ دادن
 10. علي
  علي says:

  با سلام
  آیا در یک شرکت سهامی خاص یکی از شرکا میتواند سهام خود را به فردی غیر از سهامداران(به فردی خارج از سرکت) بفروشد؟
  با تشکر

  پاسخ دادن
  • صادق رئیسی کیا
   صادق رئیسی کیا says:

   با درود و سپاس.
   بله. البته اگر در اساسنامه شرکت، نقل و انتقال سهام، محدود به واگذاری آن، به سایر شرکا شده یا منوط به مصوبه هیات مدیره، گردیده باشد باید الزامات و ترتیبات اساسنامه، رعایت گردد.
   سرافراز باشید.

   پاسخ دادن
 11. مهدى اسماعيل پور
  مهدى اسماعيل پور says:

  با درود وسپاس
  با نظر شما شما کاملآ موافقم که”””اتخاذ تصمیم و رای در هیات مدیره برای شخص حقیقی عضو هیات مدیره مسئولیتی است غیر قابل تفویض و قائم به شخص.”””
  اما از این روش به کرات استفاده مى شود و ثبت شرکتها نیز مخالفتى با آن ننموده و مبادرت به ثبت صورتجلسات مى نماید.
  سوال بنده این است که تفویض سمت ریاست هیئت مدیره به اشخاص حقیقى غیر سهامدار چه وضعیتى دارد؟ و آیا اصولآ استناد قانونى در مورد غیر مجاز بودن آن وجود دارد؟
  سپاسگزارم

  پاسخ دادن
  • صادق رئیسی کیا
   صادق رئیسی کیا says:

   با درود و سپاس.
   ۱- عموماً بسیاری از صورتجلسه های هیات مدیره نیازی به ثبت در اداره ثبت شرکتها ندارد و حتی به اداره ثبت شرکت ها ارائه نمی شود. بنابراین نمی توان گفت اداره ثبت شرکت ها این رویه را قبول دارد.
   ۲- به نظر من با توجه به همان دلایل و استدلالی که در نوشتارم آورده ام تفویض وکالت در این مورد امری غیر قانونی است و تصمیماتی که با حضور اشخاص غیر ذیصلاح گرفته شده باشد و صورتجلسه مربوط به این تصمیمات، از طریق مراجع قضایی به درخواست ذینفع، قابل ابطال است.
   سرافراز باشید

   پاسخ دادن
 12. جابر
  جابر says:

  با سلام و عرض ادب،
  آیا کارمند دولتی دارای مدرک تحصیلی دکتری می تواند با شرکت های خصوصی سهامی خاص قرارداد انجام کار پژوهشی انعقاد نماید؟ اگرکارمند دولت عضو هیئت علمی دانشگاهی باشد چطور آیا می تواند قرارداد پژوهشی برای انجام یک کارتحقیقاتی یا مشاوره یا آموزش با شرکت خصوصی منعقد نماید؟ با تشکر از زحمات شما

  پاسخ دادن
  • صادق رئیسی کیا
   صادق رئیسی کیا says:

   با درود و سپاس.
   بله. برای کارمندان دولت که تحصیلات عالیه دارند اعم از آنکه عضو هیات علمی باشند یا نباشند انعقاد قرارداد پژوهشی، با شرکت های بخش خصوصی، منع قانونی ندارد.
   سرافراز باشید.

   پاسخ دادن
« دیدگاه های قدیمی تر

دیدگاه خود را ثبت کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *